Åtgärd 1: En miljard är inte alltid en miljard – en bra personalpolitik ”som släpper loss styrkan från golvet” kan öka resurserna och därmed förändra förutsättningarna i positiv riktning

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat.

_____________________________________________________________

Ingress
I en tidigare blogg har jag redovisat prognosen för stort underskottet beräknas bli fram till år 2028. Detta utifrån att kostnaderna beräknas öka snabbare än intäkterna, år för år, under tio-årsperioden 2019 – 2028.

Jag har också förklarat skälen till varför kostnaderna beräknas öka snabbare än intäkterna.

Jag har även visat hur skrämmande stort underskottet kommer att vara år 2028 om alla underskotten läggs samman, år för år, under de tio aktuella åren. Något som kommer att hända om inget av de idag dominerande partierna varken vågar erkänna att kostnaderna verkligen ökar snabbare än intäkterna, eller klarar av att lägga fram ett åtgärdsprogram för att förhindra att detta skräckscenario blir verklighet.

Det rör sig om den fruktansvärt stora och skräckinjagande summa på mellan 7,5 miljarder och 10,0 miljarder kronor.

Jag ska nu visa en väg framåt, både för kommunanställda och för umebor i övrigt, för att förhindra detta från att hända. Något parti måste ta detta ansvar.

I samband med budgetdebatten den 18 juni vägrade både de fyra partierna i Alliansen och Socialdemokraterna (med stödpartierna MP och V) att tala om det hotande underskottet på mellan 7,5 – 10,0 miljarder. De vägrade också att presentera något handlingsprogram för att förhindra detta underskott från att bli verklighet.

 

Metod.
Utgå ifrån behovet att stoppa underskottet 2028 från att bli verklighet – och se budgeten för 2019 som steg ett.

När vi i Arbetarpartiet lade fram vår budget för 2019 hade vi läget år 2028 i åtanke. För oss utgjorde budgeten för 2019 inte en ett-årsbudget. Vår budget för det kommande året ska ses som det första steget i en lång och krävande stege. Vår budget för år 2019 utgör alltså den första delen av en plan som syftar till att förebygga de underskott som annars kommer att slå sönder kommunens verksamheter.

Det vi nu kommer att presentera är ett antal åtgärder som tillsammans syftar till att minska klyftan mellan kostnader och intäkter – och därmed till att stänga krokodilens underskottsgap. Det handlar alltså om att förebygga det skräckscenario som övriga partier – exempelvis Socialdemokrater och Moderater, Centern och V – inte ens vågar tala om.

Den första åtgärden utgör dessutom även ett av våra viktigaste ideologiska mål i sig – att öka personalinflytandet.

 

Åtgärd 1: En miljard är inte alltid en miljard – en bra personalpolitik kan förändra förutsättningarna

Arbetarpartiet är övertygat om den positiva kraft som finns i ”styrkan från golvet”. Om denna styrka används rätt kommer varje arbetad timme att innebära mer – mer produktion, mer trivsel, större trygghet och mindre sjukfrånvaro. Detta gäller både för anställda och för elever, äldre och övriga umebor. ”Styrkan från golvet” gör att vi starkt betonar behovet av att öka personalinflytandet. Alltför ofta handlar debatten i och utanför kommunfullmäktige om huruvida verksamheterna ska toppstyras av politiker (S+V) eller om en större andel av verksamheterna ska utföras av privata huvudmän (allianspartierna). Arbetarpartiet intar här en tredje ståndpunkt.
Arbetarpartiet vill öka personalinflytandet!
Detta gäller både på golvet och längre upp i organisationen. En miljard är inte alltid en miljard – den kan både vara större eller mindre. En personalpolitik som tar vara på ”styrkan från golvet” kan få ut produktion i form av bl a utbildning, barn- och äldreomsorg som motsvarar insatta resurser för 1 250 miljoner!

Låt oss ta Äldrenämnden som exempel. Denna nämnd behöver i dagsläget ungefär resurser på en miljard årligen för att utföra sina uppgifter. Men om personalen ges ökat inflytande över personaltäthet, schemaläggning och arbetsmiljö – kort sagt ges större möjlighet att påverka sin arbetssituation – kommer motivation och trivsel att öka, sjuktal och personalomsättning att minska.


En personalpolitik som bygger på ökat personalinflytande, som släpper loss styrkan från golvet,

en sådan personalpolitik kan få en budget som innehåller resurser för en miljard att producera utbildning och äldreomsorg som om resurserna motsvarade en storlek på 1,25 miljarder!


Tyvärr gäller detsamma även i motsatt riktning
.
En dålig personalpolitik, präglad av toppstyrning, riskerar att öka såväl sjukfrånvaro som personalomsättning, minska trivseln och motivationen. En förtryckande personalpolitik – ”management by fear” – riskerar att devalvera värdet av resurserna. Detta kan leda till att resurser som borde skapa produktion för en miljard endast ”producerar” omsorg eller utbildning som motsvarar resurser för 750 miljoner!

Insikten om att ”styrkan från golvet” måste tas tillvara genom en bättre personalpolitik, bland annat i form av ett ökat personalinflytande, utgör både en avgörande åtgärd i vårt program för att förebygga hotet från ett skräckscenario på ett samlat underskott på mellan 7,5 – 10,0 miljarder året 2028.

Det utgör samtidigt en av våra viktigaste ideologiska målsättningar i sig.

 

 _________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 10 %  av rösterna – så att vi kan fortsätta att utmana de etablerade.

 

 

2 kommentarer

 1. Basic rules

  …. med det sagt så behövs inga skattehöjningar !
  Däremot sänkningar vilket gynnar särskilt ’folket på golvet’!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   När man ser den ekonomiska prognosen så kommer det ekonomiska underskottet i Umeå att ligga på ca 1,7 miljarder enbart år 2028. Detta är en skrämmande utveckling. Lägger vi samman åren 2019-2028 så kommer underskottet att ligga i intervallet 7,5-10 miljarder. Denna siffra är svår att greppa. Det är därför jag tror att det inte finns något utrymme för skattesänkningar. Jag tror inte heller att en mindre skattehöjning löser problemen. Jag tror att det krävs ett helt batteri av åtgärder. Det är svårt idag att säga hur räntan kommer att utvecklas framöver. När det gäller Umeå kommuns ekonomi måste man även ta i beräkningen kommunens låneskuld (vad gäller investeringar). År 2009 var denna endast 88 miljoner. Idag ligger den på 1,9 miljarder. Om inte Susanne Aidanpää och hennes team hade slagit larm skulle denna låneskuld ha legat på 4 miljarder år 2021. Även om hennes larmsignal gav ett visst resultat så skulle endast en liten räntehöjning kunna bli förödande för Umeå kommun.

   Kommunen har alltså två drakar att kämpa med. Det ena handlar om underskottet i driftsbudgeten. Det andra handlar om låneskuldens ökning. Det är denna kombination som gör att Umeå kommun befinner sig i ett så utsatt läge och det är detta utsatta läge som i sin tur gör att jag förespråkar en ”trygghetspolitik”. Det betyder en liten skattehöjning som en mindre del av ett större åtgärdsprogram. Alternativet förskräcker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.