Vänsterpartiet och Den Stora Lögnen. Sedan V röstade för Kulturhus och Äventyrsbad – precis som S och Alliansen – har partiet försökt skriva om historien

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

Vänsterpartiet och Den Stora Lögnen.

1. En av de största politiska lögnerna i Umeå kommun sedan jag tog plats i fullmäktige handlar om Vänsterpartiets förnekande av sitt ansvar för Kulturhuset Väven. Hela sanningen rörande allt mygel kring denna byggnad har ännu inte berättats. Men efter valet ska jag göra efterforskningar rörande, bland annat, varför värdet på Kulturväven skrivs av i en mycket långsammare takt än vad som sker med Umeå kommuns övriga byggnader!? Du som har ett eget hus, eller har jobbat med att förvalta andras byggnader, förstår omedelbart att det är något mycket skumt med att Kulturväven skrivs av på 100 år och inte på drygt 30 år.
Har du en teori – skriv till mig på kommentarsfältet.

Och det finns mer mystiska saker att reda ut när det gäller kulturväven. Men bara det vi vet, IDAG, är skandalöst nog.

 

2. Du måste känna till lite av förhistorien.
Under åren 2010 – 2014 styrdes Umeå kommun av en koalition bestående av socialdemokrater och vänsterpartister.
Rättelse. Umeå kommun styrdes av TVÅ PARTIER: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa två partier gjorde både gemensamma budgetar och gemensamma ekonomiska utspel. S och V utgjorde ju en ”kommunal koalitionsregering” – här i Umeå kommun. Under åren 2010-2014.

–         –         –         –         –         –

Ett av skälen till att Vänsterpartiet gjorde ett så bra val år 2010 var att detta parti, under sin valrörelse inför valdagen 2010, lovade och lovade och lovade att gå emot alla förslag som gick ut på att flytta bort stadsbiblioteket från det perfekta stället vid Vasaplan.

* Även vi i Arbetarpartiet var emot en flytt av stadsbiblioteket. Faktum var att en majoritet av befolkningen i Umeå var emot den kombinerade idén att dels flytta bort stadsbiblioteket från Vasaplan, dels att det skulle byggas ett svindyrt nybygge nere vid kajen – kallat Kulturhuset Väven – i vilken stadsbibliotekets verksamhet skulle inhysas. Så att ”fria” till den majoritet av Umeå kommuns befolkning som var emot den kombinerade idén att bygga ett svindyrt Kulturhus samt flytta dit stadsbiblioteket var smart – för ett parti som inte hade tänkt stå fast vid sitt ord. Smart och falskt!

* Varför var placeringen av stadsbiblioteket vid Vasaplan så bra?
Först och främst så låg stadsbiblioteket dit bussarna kommer. Det var alltså perfekt för bussåkare i allmänhet – men även för föräldrar med barnvagnar, handikappade i rullstol, äldre med rullatorer. Närheten till busstationen gav upphov till en mängd ”spontanbesök” från folk som väntade på bussen – många som annars aldrig skulle besöka ett bibliotek. Var det en halvtimme kvar till dess att bussen kom, och kallt eller blåsigt ute, gick du in på ”bibblan” och läste i någon intressant bok. FOLK LÄRDE SIG ATT HITTA TILL BIBLIOTEKET. Det var även perfekt för oss halv-unga, och halv-gamla, som kör Volvo precis som Eddie Meduza. Vi hade nämligen ett parkeringshus strax intill som än idag heter ”Nanna”. Där kunde vi parkera, gå in på stadsbiblioteket och titta på gamla ”jänkare”.

* Varför ville endast en snäv grupp maktpolitiker och några kulturbyråkrater bygga ett Kulturhus nere vid hamnen?

Därför att normala umebor begrep att ett nytt Kulturhus skulle bli väldigt dyrt – vilket det också blev. Minst en miljard – att delas med Balticgruppen – som nu tjänar väldigt mycket skattepengar på detta samarbete med Umeå kommun. Vanligt folk förstod också att det skulle bli besvärligare att ta sig till stadsbiblioteket om det låg nere vid kajen.

 

3. Vänsterpartiet vann alltså väldigt mycket röster på att lova att aldrig gå med på att flytta stadsbiblioteket.
Därför gjorde V ett EXTRA BRA val år 2010. Utan detta löfte skulle Vänsterpartiet ha gjort ett sämre val 2010.
Istället för stort V skulle det ha blivit ett litet v.
Men efter att ha förhandlat någon dryg månad med Socialdemokraterna BRÖT Vänsterpartiet sitt vallöfte!
Vänsterpartiet gick med på att flytta stadsbiblioteket till det Kulturhus som skulle byggas nere vid hamnen (som då ännu inte kallades för Väven). Därmed gick även vänsterpartiet med på att bygga kulturväven!

Har ett parti sålt sin själ en gång blir det lättare sedan.
* Sägs det. Så under åren 2010-2014 gick Vänsterpartiet även med på bygga Äventyrsbadet Navet – som för övrigt blev cirka tre gånger så dyrt som det hade behövt bli.
* Vänsterpartiet gick även med på att Äventyrsbadet placerades på den miljömässigt absolut sämsta platsen i hela Umeå kommun. Alltså på Mimerskolans gamla fotbollplan. Bygget av Äventyrsbadet blev alltså för dyrt och dessutom placerat så att det skulle komma att dra in ytterligare bilar i ett centrum som redan plågades av för mycket utsläpp från bilar. Men Vänsterpartiet röstade både för bygget av detta dyra Äventyrsbad samt dess miljömässigt felaktiga placering.
* Vänsterpartiet röstade även igenom de två fördjupade översiktsplaner som gav bygg-och fastighetsspekulanterna fria händer – vilket har gjort att hela centrala Umeå har kommer att förändras mer, under ett decennium, än vad Umeå har förändrats efter stadsbranden 1888.
* Självklart röstade Vänsterpartiet även för kulturhuvudstadsåret. För att få kulturhuvudstadsåret måste de kommunala makthavarna i Umeå lova EU att göra en rad infrastruktursatsningar som på något sätt gynnade kulturen. Umeås kommunala makthavare, som saknade sinne för proportioner, lovade att satsa för 7 MILJARDER! Ja, det är faktiskt sant.

Den extra kostnad som dessa två byggen – Kulturväven nere vid kajen samt Äventyrsbadet Navet – utgör för Umeå kommun uppgår till cirka 100 miljoner kr. Varje år. År efter år efter år. Dessa hundra miljoner tas från förskola, skola, äldre-, handikap-, individ- och familjeomsorg. Samt från underhåll av gator och vägar. Och för detta är alltså Vänsterpartiet lika ansvarigt som någonsin Socialdemokraterna och Allianspartierna.

Miljöpartiet röstade också för Kulturhuset Väven men MP röstade inte för Äventyrsbadet – rätt ska vara rätt.

Då Vänsterpartiet efter valet 2014 inte fick fortsätta att sitta vid maktens köttgrytor – tillsammans med Socialdemokraterna – blev de väldigt stötta. Vänsterpartiet uppträdde som en försmådd älskare som fått nobben. De blev därför väldigt aggressiva. Denna aggressivitet har tagit sig många uttryck. Ett uttryck är att förneka sanningen om sin egen roll när det gäller Kulturhuset Väven nere vid kajen!.

 

4. Här började Vänsterpartiets operation ”Skriv Om Historien” (SOM).

Då Vänsterpartiet inte längre fick sitta med vid maktens köttgrytor, tillsammans med Socialdemokraterna, började plötsligt Vänsterpartiet uppfatta det som en belastning att ha röstat för både Kulturväven och Äventyrsbadet

För mig, som såg hela farsen på nära håll, såg det ut på följande sätt:
a) vi i Vänsterpartiet bryter gärna våra löften mot umeborna – bara vi får några fina poster i utbyte som exempelvis en nyinrättad kommunalrådspost, en ordförandepost i Tekniska nämnden, mm.
b) Får vi inte styra Umeå kommun tillsammans med Socialdemokraterna då ”ångrar” vi att vi röstade för alltihopa,
c) Och går det inte att ångra – och det gör det naturligtvis inte – eftersom byggnaderna redan är byggda med stöd av V, de fördjupade översiktsplanerna redan är antagna med stöd av V och Kulturhuvudstadsåret redan är genomfört med stöd av V – då skulle Vänsterpartiet alla fall förneka sitt ansvar för så mycket som möjligt.

Det som sedan har följt har varit ett smutsigt spel från Vänsterpartiets sida.
Deras ledare har cyniskt räknat med att umeborna inte vet vilka partier som har röstat hur, i vilka frågor, och om umeborna en gång har vetat det, då har de glömt bort det fram till idag!

Denna cyniska metod har tagit sig ett antal uttryck:
a) Vissa nya vänsterpartister som jag har träffat har helt enkelt förnekat Vänsterpartiets ansvar för Kulturhuset Väven och Äventyrsbadet Navet – eftersom de har fått detta intryck av de som har varit med längre i V, de har alltså ljugit – på grund av okunskap. Pinsamt.
b) Andra, äldre och mer sluga vänsterpartister, började använda Arbetarpartiets uttryck ”skrytprojekt” om Väven och Navet. Förhoppningen var att väljarnas korta minne, i kombination med av vänsterpartisterna också använder Arbetarpartiets uttryck ”skrytprojekt”, ska få folk att tro att Vänsterpartiet alltid har varit emot dessa skrytbyggen. Cyniskt.
c) Men de allra slugaste, och minst ärliga, vänsterpartisterna – de som sitter i Umeå kommunfullmäktige – började säga på följande sätt: Socialdemokraterna tvingade oss att rösta på DÅLIGA förslag som Kulturväven. För om vi inte svek våra vallöften så skulle Socialdemokraterna inte acceptera några BRA förslag av oss i V.

Det är just denna lögn som gör mig mest förbannad. Skälet är att denna metod, till skillnad från a) och b) ovan – just är en LÖGN!

När Vänsterpartiet röstade igenom Kulturhuset Väven nere vid kajen, ett helt onödigt bygge som tillsammans med Äventyrsbadet Navet, varje år kostar skola och omsorger uppåt 100 miljoner kr, var Vänsterpartiet inte bedrövade och stod och grät i talarstolen som Åsa Romson. Nej. Vänsterpartisterna formligen strålade av lycka över att – som en del av MAKTEN – få vara med om att fatta STORA och för umeborna KOSTSAMMA beslut.

 

5.Protokollsanteckningen som säger sanningen

Ta inte mitt ord för gott när det gäller detta.
Ta istället och läs Vänsterpartiets egna ord. Läs den protokollsanteckning som Vänsterpartiet, helt frivilligt, bifogade beslutet att bygga Kulturhuset Väven vid kajen. Jag publicerar Vänsterpartiets protokollsanteckning här nere.

 

Väven V

 

Som alla själva kan läsa har Vänsterpartiet
”genom att vara aktivt och pådrivande i beslutsprocessen verksamt dragit sitt strå till stacken”

 

Då du läser de ord som finns här ovan, i Vänsterpartiets protokollsanteckning, lyssna då efter vilket tonfall som präglar denna (helt frivilliga och helt onödiga) protokollsanteckning. Präglas orden i protokollsanteckningen av ånger och skam. Eller präglas Vänsterpartiets ord av  stolthet – stolthet över att ha varit med och beslutat om att bygga Kulturhuset Väven nere vid kajen?

Fråga sedan dig själv:
1. Varför bröt V sitt vallöfte att gå emot en flytt av stadsbiblioteket – för att senare stödja en flytt?
2. Varför visar Vänsterpartiet upp denna stolthet över att just ha röstat igenom en Kulturhus för 1 miljard i protokollsanteckningen ovan?
3. Varför har Vänsterpartiet försökt Skriva OM Historien (SOM) under åren efter valet 2014?

Är du beredd att lita på ett sådant parti?

Skriv gärna till min blogg och berätta vad du tror!

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

9 kommentarer

 1. Bergis

  Nu kör vi Jan. Min röst till dig är klar i kommunvalet och jag har sparat röstkorten som damp ner i brevlådan. Det måste rensas upp i Umeå.

 2. Ville-Valle

  … heja Jan Hägglund! Fortsätt på din ”visselblåsare-stig” för du lär få mycket kredit för det i det kommande valet. Du har väl noterat att socialdemokraternas självutnämnde allvetarguru Anders Forss lyft dig till skyarna för dina avslöjanden om Vänsterpartiets dubbelmoral. Men av någon anledning glömde Anders Forss att även ge dig kredit för dina avslöjanden om socialdemokraternas smutsiga kohandel med moderaterna med mera. Vad tror du Jan Hägglund: varför glömde Anders Forss att nämna något om S-partiets smutsiga hantverk…?

 3. Ugglan

  En längre avskrivningstid ger ett högre bokfört värde. Då får ägaren ”bättre” ekonomi. Något som i sin tur ger högre bokförd vinst och möjlighet att plocka ut vinst från företaget.

  Eftersom detta för en fastighet inte motsvarar någon riktig värdeökning, så är en överdrivet lång avskrivningstid ett sätt att låna från framtiden. Den riktiga byggnaden, dvd verkligen brukar ytterst sällan ändra sig efter hur många år man skriver i några papper.

  För att omvandla dessa bokförda värden till pengar man kan ta ut i vinst, så löser man det med banklån eller att avstå från betala av från befintliga lån (så inte lånen överstiger värdet på fastigheten). Detta kan kombineras med för lite underhåll.

  Men summan blir i slutändan att man lånar på ett sätt eller ett annat. Och som alla vet så måste lån någon gång återbetalas.

  Det är min gissning, varför avskrivningstiden är 100år.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack. Jag trodde väl det. Men jag ville kolla med någon kunnig person, så att jag kunde vara säker på att jag inte fallit offer för någon konspirationsteori./Jh

 4. Georg

  Fortsätt att tvätta byken!

  Men var beredd att V/S/MP kommer gör allt i sin makt för att försöka misskreditera dig eller på annat sätt få dig tyst. Du har så här nära valet blivit ett STORT problem för makten och kapitalet och ingen inblandad vill ha en närmare granskning, då vi förmodligen bara sett toppen på isberget. Några få gör enorma vinster på dessa skrytbyggen de som fattade besluten förväntar sig snart ha få något tillbaka. Vi har redan (s)ett politiker som gått från kommunhuset/riksdagen till näring(s)livet och fått en flådig titel och bra betalt för att hålla kanalerna öppna till maktens innersta boning. Fler lär följa efter om valresultatet inte går i önskad riktning.

  Du Jan har min röst för att du är en av de få som vågar vara rak, uppriktig och obekväm. Det ska primeras. Din granskning behövs då lokal media inte riktigt vågar eller vill, …sitter i samma båt…, eller för att låna lite engelska, follow the Money.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.