Arbetarpartiet fick tre gånger så många röster i valet 2014 som VK-mätningen då visade. Dagens mätning ger oss dubbelt så många väljare som motsvarande mätning förra valet. Fem procent är ett realistiskt mål 2018.

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Detta är åttonde gången som vi kommer att ta oss in i Umeå kommunfullmäktige.
Första gången var 1991. Det var 27 år sedan.

Varje gång som Västerbottens-Kuriren har gjort en opinionsmätning har det sett ut som om Arbetarpartiet inte ska ta sig in i kommunfullmäktige. Men då rösterna har räknats samman på valnatten har det alltid gått bra – sju gånger i rad. Det kommer att gå bra även denna (den åttonde) gången. Låt mig förklara varför:


Det finns hela fem faktorer som jag vill uppmärksamma er på kära läsare och sympatisörer
a) VK:s opinionsmätning strax före valet 2014 gav oss endast en (1) procent. När rösterna väl räknades fick vi nästan tre gånger så många väljare som VK-mätning hade gett oss. Detta visar hur osäkra siffrorna är för ett relativt litet parti. Vi har i val efter val fått för låga siffror i mätningarna,
b) ett skäl till siffrornas bristande tillförlitlighet är det stora bortfallet. Deltagarfrekvensen i mätningen var endast 35 procent vilket innebär ett frågetecken när det gäller mätningens tillförlitlighet överlag – detta oavsett vad Novus själva säger,
c) Mätningen är dessutom bara en ögonblicksbild – väljarkåren är fortfarande rörlig och möjlig att påverka.
d) Till detta ska läggas att allt fler bestämmer sig i sista stund för hur de ska rösta. Hela 13,1 procent var osäkra då mätningen genomfördes,
e) Även om vi skulle låtsas tro på opinionsmätningen visar också denna att felmarginalen är så stor att Arbetarpartiet redan idag kan vara i hamn (se dagens VK, sid 8, längst ned i högra hörnet).


Arbetarpartiet – sju unika prestationer från 1991 och framåt
Vi är det enda parti som har tagit oss in i Umeå kommunfullmäktige, efter andra världskrigets slut, utan att ha haft ett riksdagsparti eller ett EU-parti i ryggen. Det innebär att vi är unika i Umeå kommunfullmäktiges historia.

Även statsvetaren Anders Lidström säger att felmarginalen är sådan att Arbetarpartiet kan klara den nya – av våra politiska motståndare (S, M, C och V) skapade spärren på tre procent. Se sidan 8, längst ned i högra hörnet. Inom partiet siktar vi på uppåt fem procent av väljarkåren i Umeå kommun. Jag ska förklara varför.

 

Egna opinionsmätningar
Medlemmarna i ett parti som Arbetarpartiet, som ständigt är ute och knackar dörr på kvällarna och genomför valbyråer på dagarna, får en unik fingertoppskänsla för väljaropinionen. Vi genomför faktiskt våra egna opinionsundersökningar. Vi räknar vad vi kallar för ”R-100” i alla våra samtal med umeborna. ”R-100” innebär att alla de umebor som vi talar med som lovar att ”Rösta på oss med 100 procentigt säkerhet” gör vi ett streck för. Samtidigt säljer vi även våra Valmanifest. Andra partier ger bort sina. Tillsammans ger alla dessa samtal, kring vår politik och kring våra Valmanifest, oss en bild som alltid motsvarar vårt verkliga valresultat bättre än de opinionsmätningar som VK brukar publicera.

 

Statsvetaren understryker det vi själva upplever
Detta betyder inte att vi, på något sätt, förkastar VK:s mätningar i allmänhet. Men det är svårt att hitta mitt i prick när det gäller ett mindre parti, utan ett riksdagsparti i ryggen, som oss i Arbetarpartiet. Och jag upprepar det som statsvetaren Anders Lidström sa, då han kommenterar opinionsmätningen i dagens VK, att för Arbetarpartiet är felmarginalen sådan att vi kan klara oss över den nya spärren på tre procent.

Mer värme och bredare intresse än någonsin
Och det är precis vad som kommer att hända. Vi har nämligen aldrig mötts av en sådan värme och ett så brett intresse tidigare som vi känner idag.Det är detta som gör oss övertygade om att det kommer att gå bra.

* Vår väljarbas har alltid utgjorts av offentliganställda kvinnor. Denna grupps intressen har vi fortsatt att slå vakt om under de fyra år som gått sedan det förra valet 2014. Vi har fortsatt att understryka att vi prioriterar vardagsverksamheter som skola och omsorger samt underhåll av gatunät och fastigheter – och att vi förkastar skrytprojekt som Kulturhuset Väven och nya påhitt som exklusiva och onödigt dyra färjor mellan Umeå-Vasa.  .

* Vi underströk vårt stöd för de offentligt anställda ytterligare då vi kämpade, sida vid sida, med de anställda kommunalarna, för en bättre heltidsmodell än den som ursprungligen var tänkt att tvingas på de anställda.

* Vi underströk, med stor tyngd, de väldiga demokratiska bristerna då AB Bostaden sålde ut 1601 lägenheter förra våren.

* Vi har ställt oss på ekonomidirektören Susanne Aidanpääs sida då hon stängdes av tillsammans med budgetchefen Lennart Malm i början av april i år. Vi tror att vi nått nya väljare genom att slå vakt om demokratin i alla dessa fall .

* Till detta ska läggas att vi, genom vårt program för gröna industrijobb, har nått arbetarna på Umeås industrier på ett bättre sätt än tidigare.

Så jag vill upprepa: vi har aldrig mötts av en sådan värme, och ett så brett intresse, i någon tidigare valrörelse.

Det är detta – tillsammans med det rekordstora antalet R-100 samt statsvetaren Anders Lidströms ord om hur felmarginalen öppnar för oss att kunna ta oss över tre-procentsspärren (sid 8, längst ned, högra hörnet)  – som gör att jag känner mig övertygad om att vi kommer att göra ett bra val och blir kvar i Umeå kommunfullmäktige.

 

Vår målsättning är fem procent – inte tre
Samtidigt vill jag påminna Arbetarpartiets alla väljare och sympatisörer om att vår målsättning ligger högre än att bara klara gränsen på tre procent. Därför måste vi nu samla oss och genomföra en ordentlig valspurt under de tolv dagar som återstår. Vårt sikte ligger på fem procent – inte endast på att klara gränsen på tre procent.

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att uppnå 10 % så att vi kan tvinga de politiska makthavarna att lyssna. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.