Vänsterpartiets gruppledare försöker sabotera förhandlingar och sedan skylla på mig. Läs sms-konversation

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 ”Det får väl vara nån djävla måtta”.

I. I fredags kväll satte jag mig ned vid mötesbordet på vår kombinerade expedition och möteslokal, tillsammans med Arbetarpartiets ordförande, för att samtala i lugn och ro. Vi var rörande överens om att det var först i och med den gångna veckans utgång som valrörelsen slutligen var över. För er som tror att det är jag som är ordförande i Arbetarpartiet kan jag berätta att den sysslan vilar tryggt hos en yngre kraft. Gud ske lov.  Jag har mer än nog med att vara gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige samt att vara ansvarig utgivare. Vi talade om att vi skulle ha en ledig lördag, den första för bland annat honom och mig, under hela valåret 2018.  Det kändes lyxigt. Vi tyckte att det skulle bli trevligt att umgås med sambo respektive frun under en hel helg. Vi talade även om när vi skulle kunna ta ut våra innehållna semestrar. Kort sagt satt vi och varvade ned. Klockan var omkring 20.00. Det sista av valrörelsen hade bestått i den diskussion som vi avslutat tidigare under fredagen. Den hade handlat om den fördelningen av platser i styrelser och nämnder som alltid sker efter ett val. Nu sänkte sig äntligen lugnet ned över oss, för en liten kort tid, trodde vi.

Men oj vad fel vi hade.

II. Men först lite kring vad partierna sysslar med – efter valet och före omröstningen i oktober.
Det antal mandat som varje parti fick till Umeå kommunfullmäktige var direkt beroende av hur många röster som varje parti fick – och av hur den matematiska formeln ”viktar” dessa röster. I valet till Umeå kommunfullmäktige stod varje parti ensamt.
Annorlunda är det vid fördelningen av platserna till Kommunstyrelsen samt till olika nämnder – exempelvis Äldrenämnd, Byggnadsnämnd och För- och grundskolenämnd. Då kan olika partierna tillsammans ingå i vad som kallas för en teknisk valsamverkan. Det kallas ”teknisk valsamverkan” eftersom det utgör motsatsen till politisk valsamverkan (vilket kräver förhandlingar om att ”regera en kommun på ett gemensamt handlingsprogram).
Skälet till att olika partier ingår ”teknisk valsamverkan” är att den tidigare nämnda matematiska formeln gynnar större partier framför mindre. Därför brukar de olika partierna – under några timmar den enda dag under mandatperiodens fyra år då kommunfullmäktige ska rösta om fördelningen av platserna i Kommunstyrelsen och nämnderna – bilda ”opolitiska storpartier” för att maximera det antal platser som de får dela på. Initiativtagare brukar vara S, V och M.
Hur fungerar en teknisk valsamverkar?
Ett exempel: om Centern, KD, Moderaterna och Liberalerna inte ingår en teknisk valsamverkan då får dessa fyra partier (i mitt konstruerade exempel) tio platser i Kommunstyrelsen. Detta om dessa fyra partier lägger ihop de platser som de har tagit, vart och ett för sig, utan att ha bildat en teknisk valsamverkan i form av ett opolitiskt storparti innan den matematiska formeln räknar ut hur många mandat som varje parti ska ha.
Men skulle de fyra partierna M, C, L och KD ha hunnit gå samman i ett opolitiskt storparti – kanske med namnet ”Alliansen för max antal mandat” innan den matematiska formeln används för att räkna ut vad varje parti ska ha – kommer det opolitiska storpartiet ”Alliansen för max antal mandat” (i mitt konstruerade och överdrivna exempel) att erhålla 15 platser i Kommunstyrelsen. Detta innebär att M, C, L och KD – genom en teknisk valsamverkan – får fem (medvetet överdrivet) extra mandat ”gratis” som de kan diskutera hur de ska fördela sinsemellan. I denna diskussion är de fyra partierna fria att exempelvis gynna ett litet parti som KD – exempelvis för att detta partis gruppledare ska kunna arbeta politiskt på heltid. M, C och L kan bjuda på det mesta av det extra som de fick genom att bilda det opolitiska storpartiet ”Alliansen för max antal mandat” för några timmars bruk. Sedan  bärs detta opolitiska storparti tillbaka ned i källaren tills det är dags igen om fyra år.
* Det är alltså detta som kallas för ”teknisk valsamverkan” och beror i grunden på att stora partier gynnas framför de små av den antagna matematiska formeln.
Detta innebär att även ett litet parti som Arbetarpartiet, som inte har tillräckligt många platser att ta mandat i Kommunstyrelsen eller i någon nämnd på egen hand, trots det kan bidra till att stärka ett annat (eller andra) större partier genom sina två mandat. Vi strävar främst efter insyn.
Så vi gynnas av att bjudas in till en ”teknisk valsamverkan” av större partier. Men, som sagt, även de större partierna tjänar på att ta med oss eftersom våra två mandat gör de stora partierna ännu större.
Vi tigger aldrig i Arbetarpartiet.
Vi väntar på erbjudanden. Och får vi inga erbjudanden så får det vara med ”teknisk valsamverkan”. Men vi HAR blivit inbjudna till ”teknisk valsamverkan” vid tre tillfällen. År 2002 av Vänsterpartiet. Vi fick ett erbjudande av Socialdemokraterna år 2014. Och i år fick vi erbjudanden både av Vänsterpartiet och av Socialdemokraterna.

III. Då vi träffade Vänsterpartiets gruppledare, plus en annan medlem i V, fick vi intrycket att gruppledaren i Vänsterpartiet inte hade förstått att en ”teknisk valsamverkan” var något
opolitiskt som enbart varade under omröstningarna, några timmar, under hela den fyraåriga mandatperioden.
Vi fick intrycket att hon ansåg att det var något skamligt med en ”teknisk valsamverkan”. För det parti som jag tillhör, handlar denna tekniska valsamverkan varken om positioner med makt eller om positioner som ger pengar, utan enbart om insyn. Hos oss finns, kanske just därför, ingen känsla av att det skulle vara något fel med en ”teknisk valsamverkan”. Inte så länge de platser som erbjuds oss är fria från alla former av bindningar och krav.
Vi satt alltså där, ordföranden i Arbetarpartiet och jag, och gladdes åt att årets sällsynt krävande valrörelsen äntligen var över. Detta eftersom den valtekniska uppgörelsen nu var klar. Det innebär att partierna, efter en rad mer eller mindre krävande diskussioner, kommit överens om hur fördelningen av mandat i Kommunstyrelsen och nämnderna ska fördelas. Under åtta valrörelser var detta den tredje gången som vi fått något utöver platserna i fullmäktige samt de två nämndemännen i Tingsrätten. Och nu var alltså även efterspelet till den hårdaste valrörelsen någonsin, för oss, klar även den.
TRODDE VI !
 
I detta läge blir vi, i alla fall jag, bildligt talat överfallen. I form av uppfordrande sms. Dessa kommer från Vänsterpartiets gruppledare. Det är uppenbart att hon vill riva upp hela det komplicerade pusslet som denna tekniska valsamverkan utgör – och som krävt tid, energi och stundtals mer eller mindre skarpa konfrontationer för att sy ihop. Som sagt: Vi har inte varit inblandade i det STORA spelet mellan Socialdemokraterna och Allianspartierna. Vi har varit med om väldigt lite i dessa förhandlings-sammanhang. Men vi har naturligtvis varit med om hårda konfrontationer i andra sammanhang. Många gånger.
Vänsterpartiets gruppledare vill gå bakom ryggen på alla andra – med hjälp av Miljöpartiet och Arbetarpartiet. Det hon planerar är, i våra ögon, en ren kupp. Så vi funderar inte över antalet mandat i Kommunstyrelse och olika nämnder. Vi tänker endast på en sak: hur kan människan ha missbedömt oss så att hon tror att det skulle vara möjligt att vi ens skulle överväga att delta i någon ”kupp”. För det är just detta som hon planerar.
När jag dagen efter (lördag 22/9) får höra rykten, från tre olika håll, om att Vänsterpartiets gruppledare påstår att det var jag som plötsligt ville fortsätta att förhandla – och därmed riva upp allt det som blivit överenskommet – gör detta mig ursinnig. Inte för att jag känner till alla överenskommelser i detalj – och om hur bra dessa är. Men det är inte min business.

Det som gör mig ursinnig är LÖGNEN.

Det som gör mig ursinnig är alltså att allt det dubbelspel som Vänsterpartiets gruppledare hade i sinnet – fredagen 21 september – i samband med hennes sms-attack mot mig, försökte hon under lördagen den 22 september, av någon obegriplig anledning skylla på mig! I ett försök att rentvå sig själv har alltså denna människa (gruppledare för V) försökt smutsa ned mig.
Därför tänker jag nu publicera hela den konversation, på sms, som jag och Vänsterpartiets gruppledare hade under kvällen fredag den 21 september. Detta för att låta var och en bedöma vem som plötsligt fick för sig att gå bakom ryggen på alla andra och riva upp det som blivit överenskommet. Jag vill låta var och en bedöma vem av mig och Ulrika Edman som sysslade med dubbelspel.
Det handlar om totalt 13 sms. Åtta avsända från Vänsterpartiets gruppledare Edman och fem sms-svar från mig.
Läs och bedöm själva.

1. Från Ulrika 21/9 kl 20:38

Hej! Har pratat med MP igen. De vill träffas imorgon i trepartssamtal och få räkenskaperna klar för sig. Vad säger du om att ses alla tre på er partilokal? Jag får inte tag på Mattias nu ikväll så jag föreslår vid kl 15. Vad säger du?
Mvh Ulrika Edman

 

2. Från Janne 21/9 kl 20:51

Vi har fått en rapport om att ni har blivit överens med S. Detta i utbyte mot ett antal poster som andreviceordföranden. Efter att ha fått denna rapport såg vi ingen anledning att vidmakthålla ”V-spåret”. Då ni gjort upp med S tog vi den insyn vi blev erbjudna. Jag blir helt perplex av det du nu skriver. Påstår du att S har dubbelljugit:
a) ni har inte alls gjort någonting med S,
b) de poster som  andrevice-ordföranden är också helt tagna ur luften?
/ Janne

 

3. Från Ulrika 21/9 kl 20:53

Vi har ingen valteknisk samverkan med S. De har gett oss oppositionsposter  för att vi idag är stora som opposition. Ring mig om du vill veta.

 

4. Från Janne 21/9 kl 21:00

Ulrika. Du säger att S har gett er vissa positioner eftersom ni är stora som opposition. Det betyder alltså att ni har tagit det antal andreordföranden ni fått av ”egen kraft”?
/ Janne

 

5. Från Ulrika 21/9 kl 21:01

Men bättre att du ringer mig!

 

6. Från Ulrika 21/9 kl 21:01

Kan vi inte ses alla tre?

 

7. Från Ulrika 21/9 kl 21:02

Ingen har ju skrivit,  så att vi alla har korten på bordet!

 

8. Från Ulrika 21/9 kl 21:06

Vi har ju räknat och ni också! Vi har inget valtekniskt med S och vi ses gärna alla tre för att slippa mellanhänder och viskningsleken. /u

 

9. Från Janne 21/9 kl 21:36

Ulrika. Vi hörde vad ni fått i form av poster som andra vice ordföranden. Dessa kan ni inte ta av egen kraft. EFTER att vi hört att NI gjort upp, så gjorde vi upp om den insyn som vi strävade efter. Jag tog Mikael Berglund i hand. Därmed är saken över för vår del.
För fyra år framåt.
/ Janne.

 

10. Från Ulrika 21/9 kl 21:43

Gubbar litar mest på gubbar. Men det är INGEN politisk och valteknisk samverkan. Att prata med mig hade varit att föredra. Jag jiddrar aldrig med sanningen.

 

11. Från Janne 21/9 kl 22:00

Då vi, gubbar som jag och ungdomar som Davis, hörde att NI GJORT UPP fanns ingen anledning för oss (gubbar och yngre) att inte följa er i spåren. Vi fick lite insyn. Vi fick denna insyn, oavsett ålder, EFTER DET ATT NI FÅTT ERA POSTER SOM ANDRE VICE ORDFÖRANDEN. I detta läge fanns ingen anledning för oss gubbar och ungdomar att kontakta er. För oss är en uppgörelse en uppgörelse. Och en muntlig är lika mycket värd som en skriftlig. Juridiskt sett. MEN det här handlar om moral. Har vi tagit i hand så har vi satt vår heder i pant.
Vi jiddrar inte med vår heder.
/ Janne.

 

12. Från Ulrika 21/9 kl 22:17

Vi är nästan 20 % i valkretsen Umeå. Om S skulle fortsätta ignorera detta förstår ni ju själva att de skjuter sig själva i foten ÄNNU mer än de redan gjort. Vi har INGEN valteknisk eller politisk samverkan med S. Vi är OPPOSITION. Vi är fria till den samverkan vi vill, vilket jag förklarade idag på telefon.

 

13. Från Janne 21/9 kl 22:44

Ulrika. Ingen är fri efter det att man gjort en uppgörelse. Det spelar ingen roll vad du säger nu. Allt har sina faser. Det du skriver stämde på Valvakan. Men det stämmer INTE efter att ni gjort upp med S. Då är man bunden, juridiskt, i affärslivet och moraliskt partier emellan. Den som först gör upp, och skapar en situation i vilken vi inte anser oss ha något annat val än att ta den insyn som vi får, måste stå sitt kast. Om sedan DU ångrar dig och är beredd att offra din trovärdighet vid förhandlingsbordet är DIN sak. Men du kan ju inte vara så egoistisk att du kräver att jag och Davis ska offra vår trovärdighet för att du har fått kalla fötter. Ditt sms om att det bästa vore att jag borde ha ringt dig är svårt att slå. Du/Vänsterpartiet gör upp med S. Och då anser du att jag och Davis ska ringa DIG ! Varför? I detta läge är du den sista i dessa förhandlingar som vi tänkte på att ringa. Och du kan kalla er uppgörelse med S för vad du vill. Vad vi nu vet är att ni ingick en uppgörelse med S. Detta FÖRE vi träffade S. Då tog vi den insyn vi fick. Och glömde dig. Inget snack om gubbar eller fantasier om att vi, i detta läge, borde ha ringt dig kan hjälpa dig ur den sits du uppenbarligen själv anser att du försatt dig eftersom du förklarar och förklarar. Vi hade inte ens tänkt tanken på att kontakta dig. Du/ni hade gjort upp med S. Och därmed var våra kontakter över. För den här gången.

Sluta nu att störa mig. Jag ska ta ledigt. / Janne

 __________________________________

Arbetarpartiet utkämpade valrörelsen genom att berätta sanningen. Prognosen visar att kostnaderna ökar så mycket snabbare än intäkterna att kommunen snart inte kommer att klara av att ge umeborna den service den har rätt till enligt lag – exempelvis vad gäller skola och omsorger. Övriga partier och media försöker tysta sanningen. Hjälp oss driva en politik som prioriterar nödvändig personalanskaffning samt ta kontroll över budgetunderskott och skuldsättning.

6 kommentarer

 1. M fd V

  Ännu en anledning till varför jag lämnade V. Detta skulle aldrig skett på Tamaras tid. Hon hade moral den kvinnan! Bra Janne och Arbetarpartiet!

 2. Ville-Valle

  … nu måste du Jan Hägglund ”bemöta” Anders Forss lovord på sin blogg om dina avslöjanden om vänsterpartiets ”dubbelmoral” för när Anders Forss berömmer någon annan än sig själv ligger det något lurt bakom…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag kan åläggas många skyldigheter. Men det finns gränser för vad en vanlig människa kan åläggas. Låt mig berätta en historia om nämnde Forss. Vi diskuterade Umeå kommuns ekonomi. Då jag med tiden lärt mig en hel del om kommunens ekonomi använde jag mig av siffror för att understryka min uppfattning. Men nämnde Forss ansåg sig inte behöva siffror. Han behövde enbart tycka saker. Jag påpekade för nämnde Forss att jag aldrig tidigare diskuterat ekonomiska spörsmål med någon som inte ansåg sig behöva använda en enda siffra. Inte EN ENDA siffra. Nämnde Forss insåg att någon, kanske Gud eller någon annan som befinner sig på samma nivå som Forss, ansåg att han behövde förklara sin avsaknad av siffror. Så Forss förklarade sin brist på siffror med att han ”var trygg” med Umeå kommuns duktiga ekonomer. Jag hade tänkt påpeka för nämnde Forss att det var just ifrån dessa ekonomer (som gjorde Forss så trygg) som JAG fått mina siffror. Och att dessa siffror pekade på att den som förstod NÅGOT – det allra, allra, minsta – borde känna sig ALLT annat än trygg. Men jag avstod från att överbringa denna åsikt till Forss. Jag hade nämligen vid denna tidpunkt i min diskussion insett att Forss inte var som andra. Så jag lät Forss tro att det var OK att han var ”trygg”, utan siffror och utan kunskap, endast på grund av sin ”tro” på Umeå kommuns goda ekonomer.
   Cirka ett år senare avskedade Umeå kommun just de ekonomer som gjorde Forss så trygg att han varken behövde siffror eller kunskaper i övrigt. Istället för att ta strid för dessa ekonomer – som alla vet att jag gjorde – stödde Forss att kommunens högsta politiker och tjänstemän gjorde sig av med Forss trygghet. Någon kanske finner att detta är märkligt, sett utifrån Forss synpunkt. Men till dessa hör inte Forss. Ekonomerna.
   Men historien slutar inte där.
   Då den viktigaste ekonomen av alla Umeå kommuns ekonomer, tidigare ekonomidirektör Susanne Aidanpää, stämde Umeå kommun inför Tingsrätten så vet alla vad som hände. Från att kaxigt ha avskedat Aidanpää, utan att ge henne ett öre i ersättning, gav Umeå kommun snabbt upp kampen och istället gav Aidanpää 1,2 miljoner. Detta gjorde Umeå kommun för att slippa förnedras i Tingsrätten. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hade nämligen förklarat för Umeå kommun att kommunen skulle förlora. Alla i hela världen insåg att Umeå kommuns omvändelse under galgen innebar ett gigantiskt moraliskt nederlag för Umeå kommuns kommunalråd Hans & Anders samt Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg. Även Gud instämde. Men INTE Forss! Han lät meddelade i en ny uppsättning heliga stenar (kallade ”Tio Forss Bud”) att hela världen, inklusive Gud, hade fel. Istället var det han, Forss, som ensam satt inne med SANNINGEN.
   Därför, snälla, be mig inte vidta några åtgärder som rör Forss och som är orsakade av något som Forss sagt gjort eller tänkt. Tänk på att JAG enbart är en människa och därför har BEGRÄNSNINGAR. Och just därför ber jag att få bli befriad från detta, när det gäller många andra varelser, logiska och rimliga krav. För till skillnad från Forss står jag inte över Gud.

 3. Ville-Valle

  … både Han där uppe och vi vanliga gräsrötter här nere har hört din bön Jan Hägglund och vi tar med stor ödmjukhet till oss din vädjan. Men och andra sidan måste vi vanliga gräsrötter även tacka dig så mycket för dina fantastiskt välskrivna avslöjanden om korruptionen och myglet inom den politiska makteliten i Umeå. Det är fakta som vi vanliga gräsrötter inte hade aning om. Och så har vi också märkt att antalet läsare ökar för varje dag på din blogg och det visar att dina avslöjaben ger avtryck. Nu är det bara en begränsad tidsfråga innan du Jan Hägglund har flera läsare på din blogg än vad Anders Forss har. Hoppsan, du behöver inte kommentera det sistnämnda…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.