Arbetarpartiet accepterar inte att MP utgör en del av Umeås regering. Vi avstår aldrig från rätten att lägga fram vår egen budget. Hans Lindberg har kraschat vår överenskommelse med S

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Arbetarpartiet har ALDRIG lovat att vi ska STÖDJA en S-budget.
Arbetarpartiet har ALDRIG accepterat att Miljöpartiet ska STYRA Umeå tillsammans med S.

Det finns två dokument som speglar vad vi har kommit överens om. Det betyder att det som inte står i dessa dokument har vi alltså inte kommit överens om. Innebörden torde stå klar för de flesta – men inte alla. För då kan inte misstag av den art som nu förekommer i Västerbottens-Kuriren ha uppstått.
De två dokument som speglar vad vi har kommit överens om är alltså:
1. Ett valtekniskt samarbete med Socialdemokraterna – vilket inte innebär någon politisk uppgörelse.

2. Ett pressmeddelande som vi fick se, innan det sändes ut, där Miljöpartiet inte längre utgjorde en del av ”Umeå kommuns lokala regering”.


I. En valteknisk samverkan kan stärka ett mindre parti – men även förnedra

*Jag har, på Arbetarpartiets vägnar, skrivit under på ett valtekniskt samarbete med Socialdemokraterna.
Jag har inte skrivit under något politiskt samarbete.
Jag kommer att publicera dokumentet om det valtekniska samarbetet här nedanför – under rubriken ”valtekniskt samarbete”. Jag kommer också att sätta siffran 1. ovanför detta dokument. Skälet är att alla, även vissa politiker och journalister, ska kunna förstå vilket dokument som jag hädanefter syftar på.

*Jag fick även se det färdiga pressmeddelandet. Detta speglade vår syn på vissa partier. Pressmeddelandet speglade inte vår syn på exempelvis Moderaterna och Vänsterpartiet eftersom de vill kallar sig opposition. Om detta pressmeddelande inte hade varit acceptabelt för oss, när det gällde det kommunala styret under de kommande fyra åren, så skulle vi aldrig ha undertecknat det första dokumentet – om ett valtekniskt samarbete. Jag kommer även att publicera det dokument som utgörs av pressmeddelandet – under rubriken ”pressmeddelande”. Jag kommer också att sätta siffran 2. ovanför detta dokument. Skälet är att alla, även vissa politiker och journalister, ska kunna förstå vilket dokument som jag hädanefter syftar på. Det finns ju trots allt två. Och då kan det lätt uppstå missförstånd. Det är som med siffror och bokstäver.

Utformningen av dessa två dokument (dokument 1 och dokument 2) utgjorde alltså – för oss – två delar som TILLSAMMANS avgjorde att vi kunde skriva under det valtekniska, och icke-politiska, samarbetet med Socialdemokraterna. För säkerhets skull ska jag säga det här en gång till: ett valtekniskt samarbete innebär inte ett politiskt samarbete. Tvärtom: ett valtekniskt samarbete kan sägas utgöra ett icke-politiskt samarbete.

 

II. Hans Lindberg försatte oss i en hopplös situation – redan efter två timmar

Eftersom Hans Lindberg och vissa av Socialdemokraterna inte fattar, eller helt enkelt inte accepterar, vad vi har kommit överens om lyckades han kvadda det som vi förhandlat om i flera dagar. Detta under den resa som gjort att han lämnat Umeå för någon tid. Vi har fullt förtroende för den som skött förhandlingarna och vi har därför även gjort det vi har kunnat för att underlätta för honom. Men det finns andra inom S som har tagit sig rätten att dra undan mattan både för Arbetarpartiet och för den socialdemokrat som skött förhandlingarna med oss. Någon eller några anser uppenbarligen att eftersom Socialdemokraterna är stora, och vi är små, så kan Socialdemokraterna omtolka det som vi har kommit överens om, trots att det är skriftligt, redan ett par timmar efter att bläcket har torkat. Detta kan bara leda till en av två saker:
a) antingen förnedras Socialdemokraternas tilltänkta samarbetspartner och bryter samarbetet för att bevara respekten för partiet, dels bland partiets egna medlemmar, dels bland partiets många väljare.
b) eller så förnedras den tilltänkta samarbetspartnern, som i brist på självförtroende böjer sig för ”storebror” och vinner tre ersättarposter, men förlorar sin heder och därmed stoltheten hos partiets medlemmar samt respekten för partiet hos dess många väljare.

För oss i Arbetarpartiet är valet självklart. Vi bryter samarbetet för att bevara respekten för partiet, dels bland partiets egna medlemmar, dels bland partiets många väljare. Vi har vinden i ryggen och kan ta igen det vi nu förlorar på annat sätt.

 

III. Vår syn på Miljöpartiets position och vår syn på att driva en egen politik

* Jag har, i två bloggar, förespråkat en ”lokal regering” bestående av Socialdemokraterna och Centern. Jag hade en enad partiledning bakom mig då jag skrev dessa bloggar. Detta innebar samtidigt att vi underströk att Miljöpartiet INTE skulle ges samma roll av Socialdemokraterna som de haft under de fyra åren 2014-2018. Vi har tidigare förklarat varför. Vi var alltså nöjda med vad som stod i dokument 1 och 2 tillsammans när det gällde Miljöpartiets förändrade roll.
* Då vi, i två bloggar, förespråkade ett styre bestående av Socialdemokraterna och Centern förde vi även fram fyra frågor som vi ansåg vara bland de allra viktigaste. Detta visade på att vi tänker fortsätta att driva vår egen politiska linje. Och kan det verkligen vara någon som är så förbannat dum så att den tror att vi har tänkt ge upp Susanne Aidanpääs analys av ett ”skenande underskott” (mitt uttryck) vad gäller driftbudgeten samt av den väldigt snabbt ökande skuldsättningen i samband med investeringsverksamheten. Denna analys av kommunens ekonomi har vi försvarat under mer än fem månader, tillsammans med att vi även har försvarat Team Aidanpää  – från den 11 april, genom hela valrörelsen och fram till den senaste bloggen den 14 september då jag underströk att även om Team Aidanpää är borta så de metoder och analyser de efterlämnat ett bestående arv. I alla fall för oss.

Här ska sägas att vi ursprungligen var mycket nöjda när det gällde vår frihet att att driva vår egen politik exempelvis när det gäller arbetet  för att förbättra Umeå kommuns ekonomi.

Alltså: vi var nöjda med innehållet i de två dokumenten när det gällde båda dessa frågor – vilka som skulle ingå respektive inte ingå i styret av Umeå kommun samt när det gällde vår frihet att föra fram våra egna budgetalternativ. Därför kunde vi skriva under. Återigen: Du som läser detta ska själv få se varför vi kunde skriva under dokumenten när det gällde dessa två frågor.

 

IV. Lindberg lägger ut texten i media utan att bry sig om uppgörelserna – och får betala priset 

Men, efter att ha talat med Hans Lindberg, kan VK bara ett par timmar senare rapportera följande:
”S ska tillsammans med MP styra kommunen” … ”De förhandlingar som pågått sedan valet har resulterat i att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet utgör ett minoritetsstyre” … ”Socialdemokraterna ska i budgetarbetet ha ett samarbete med Miljöpartiet samt i viss utsträckning med Arbetarpartiet”.

Och efter att ha varit i kontakt med samma kommunalråd kan Folkbladet berätta följande:
”S bryter alltså upp samstyret med MP, men Hans Lindberg beskriver det som att samarbetet med MP kommer att likna hur det sett ut den gångna mandatperioden. – Men nu kommer vi också att söka stöd av de andra övriga partierna, säger han” … ”MP och Arbetarpartiet har dock […] ingått en överenskommelse med S om att stötta deras budget i fullmäktige”.

Detta försätter oss som utgör den dagliga ledningen för Arbetarpartiet i en absolut ohållbar situation. Även en valteknisk samverkan ska hålla under FYRA ÅR. Voteringen om det valtekniska samarbetet ska ske i fullmäktige om TVÅ MÅNADER. Men Hans Lindberg tar sig alltså rätten att bryta överenskommelsen efter ETT PAR TIMMAR. Ett par timmar!
Låt oss repetera: Hur ska någon som inte fattar bättre kunna hålla sin del av överenskommelsen fram till voteringen som är hela två månader bort – för en uppgörelse som sedan är menad att hålla i fyra år?
Detta är omöjligt.
Hans Lindberg tar oss inte på allvar. Vi måste inse att en valteknisk uppgörelse med S är omöjlig. Det är bättre att bryta med Socialdemokraterna DIREKT – då ingen hunnit börja förvänta sig något – än att vänta till dess att kanske någon ny medlem i Arbetarpartiet börjat ordna med arbetsgivare eller byta arbetskamrater för att kunna erbjuda sig att kunna ta plats i Byggnads- och Äldrenämnden. Vi är för små i Hans Lindbergs ögon. Tyvärr är inte heller Centern stor nog. Jag hoppas dock att Centern slapp bli förnedrade. För Hans Lindberg har förnedrat oss. I våra ögon har han även förnedrat den som skött förhandlingarna för S – på ett förtjänstfullt sätt – i Hans Lindbergs frånvaro.

V. ”Edman – politisk rättshaverist” omvandlades nu till ”Lindberg – han som lever i det förgångna”

Vi hade tänkt ta uti med Vänsterpartiets gruppledare idag under rubriken: ”Ulrika Edman – en politisk rättshaverist”. Detta utifrån hennes yttrande ”Vad Hägglund yrar om tänker jag inte kommentera”. Nu tvingas vi stället ta itu med ”Hans Lindberg – oförmögen att begripa de förändrade styrkeförhållandena i Sverige och i Umeå kommun”.
Hans Lindberg inser inte att han, förr eller senare, kommer att få betala ett högt pris. Detta både inom sitt eget parti och i förhållande till andra partier. Skälet är att även Hans Lindberg (precis som Ulrika Edman) anser att:
a) han har rätt att bryta redan ingångna avtal,
b) han struntar i det imponerande jobb som en av hans partikamrater har gjort i förhållande övriga partier,
c) Lindberg tror uppenbarligen att han kan hantera både oss, och sin hårt arbetande partikamrat, hur som helst.

 

Men vi i Arbetarpartiet tänker varken låta Hans Lindberg – Socialdemokraternas nummer ett i Umeå kommun – eller någon annan att förnedra oss. Så till Hans Lindberg vill vi säga följa: du kan behålla de tre ersättarplatserna i Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Äldrenämnden. Vi såg detta som något mycket positivt när det gäller insyn och inskolning. Men du har lyckats framställa det hela som om vi i Arbetarpartiet har sålt oss – vilket som alla känner oss vet är totalt otänkbart.
Men alla känner oss inte. Därför finns det endast en enda sak att göra och det är att Arbetarpartiet, med omedelbar verkan, avsäger sig de tre posterna och samtidigt förklarar att ditt agerande har inneburit att du har ödelagt varje möjlighet till en valtekniskt samverkan.

 

Vår politiska identitet är inte till salu. Vi tänker göra det vi lovat:
a) vi kommer att göra allt för att stoppa MP från att ta plats i en ”lokal regering”,

b) vi är inte till salu när det gäller vårt politiska arbete för att förbättra Umeå kommun, bland annat när det gäller ekonomi, vare sig det gäller under valrörelsen eller under de 3 år och tio månader som går mellan valrörelserna. Vi kommer att, precis som vi alltid har gjort tidigare, och precis som dokument 1 gav oss frihet att göra, lägga vår egen budget.

Vi ökade vårt röstetal med 40 procent i detta val i jämfört med 2014. Vi är övertygande om att perioden fram till valet 2022 kommer att bli vår period. Men detta kräver att vi fortsätter att utmana makten och hellre tar strid mot kommunalråd oavsett från vilket parti de tillhör, än att låta någon tro att vi går att köpa. Arbetarpartiet är inte till salu. Hans Lindberg har gjort ett mycket allvarligt misstag. Och det går inte att reparera.

Socialdemokraterna har, genom Hans Lindbergs agerande via media, omöjliggjort den tänkta valtekniska samverkan mellan S och Arbetarpartiet. Vi vill tacka Mikael Berglund för hans arbete som varit både förtroendeingivande och energiskt. Vi beklagar att din egen partikollega agerat så att den tekniska valsamverkan inte längre är möjlig.

________________                ________________                ________________

Här kommer nu dokumenten som bevisar vad det gäller:

 

1. Vår tekniska valsamverkan med Socialdemokraterna
Texten som visar att vi är fria att forma och föra fram våra egna budgetalternativ

1.uppgörelse

________________                ________________                ________________


2. Pressmeddelandet
Texten som visar att Miljöpartiet inte längre utgör en del av Umeå kommuns lokala regering

2.pressmeddelandet

 __________________________________

Arbetarpartiet utkämpade valrörelsen genom att berätta sanningen. Prognosen visar att kostnaderna ökar så mycket snabbare än intäkterna att kommunen snart inte kommer att klara av att ge umeborna den service den har rätt till enligt lag – exempelvis vad gäller skola och omsorger. Övriga partier och media försöker tysta sanningen. Hjälp oss driva en politik som prioriterar nödvändig personalanskaffning samt ta kontroll över budgetunderskott och skuldsättning.

2 kommentarer

  1. Ville-Valle

    … kärnfullt och rakt på utan krusiduller. Ett kännetecken värt namnet för en ärlig politiker. Det är nog fler än Hans Lindbergs som fick sina ”rövhår att gå i spagat” när de läste din blogg Jan Hägglund…

  2. Thomas Ryberg

    Detta är så pass allvarligt för Umeås medborgare att Arbetarpartiet bör offentliggöra Lindbergs handlande. Rimligtvis är detta i första hand ett ärende för S i Umeå, som enligt min uppfattning omedelbart bör se över kommunalrådsuppdraget och vem som klarar detta samt har fullt stöd. Hans Lindberg har under senaste mandatperiod visat att han är inte har kapaciteten och måhända förtroendet att sköta uppdraget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.