Politisk reträtt inför Muslimska Brödraskapet. Del 2 i serien om den politiska fegheten i Sverige

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Många svenska politiker och myndigheter har visat en fullständig, och skrämmande, oförmåga att försvara svenska lagar men också själva principerna för hur lagar ska stiftas demokratiskt. Detta då de ställts inför krav från islamister – med sin medvetna, långsiktiga och inte sällan aggressiva – strävan efter att skapa ett parallellt samhälle.

Med parallellsamhälle avses ett från det svenska majoritetssamhället avskilt samhälle där sharialagar ska gälla för (i första hand) de människor som kommer från länder med en huvudsakligen muslimsk befolkning. Då svenska lagar fortsätter att gälla för majoritetsbefolkningen uppstår alltså två parallella lagsystem i samma land. Ett där lagarna stiftas av riksdagen – utsedd i demokratiska val. Ett annat lagsystem baserat på idén om en gudomlig lagstiftning, baserad på 350 verser ur Koranen och profeten Muhammeds sunna (gärningar och uttalanden), tolkad via ett självutnämnt prästerskap. Det sistnämnda är sharia. Detta lagsystem, som alltså är baserat på föreställningen om en gudomlig rätt, är inte förenligt med det demokratiska sättet att stifta lagar via en riksdag som utsetts via fria val. De politiker och myndigheter som, inför kraven från islamisterna, inte står upp för det svenska rättssystemets principer förråder demokratin och de människor som är beroende av denna. Bland annat flyktingar.

 

Här nedan följer några exempel på frågor då partier och myndigheter på nationell och lokal nivå haft svårt att stå upp för svenska lagar, normer, traditioner och praxis då de utsatts för islamisternas aggressiva krav:
– månggifte: rikspolitikerna har gått med på att den man som redan hade fler fruar än en, innan han kom till Sverige, får vara gift med upp till fyra kvinnor – bigami blev plötsligt tillåtet,
– barnäktenskap: rikspolitikerna har gått med på att en man som redan var gift med ett barn, innan han kom till Sverige, får fortsätta
att vara gift med barnet,
– separata tider: för män och kvinnor på offentliga badinrättningar under ordinarie öppethållande eftersom islamisterna anser att ”deras” kvinnor måste skyddas från andra mäns blickar,
– religiösa ledare: för dessa ska det inrättas en statligt finansierad högskoleutbildning – för att underlätta för islamister att få inflytelserika positioner inom det sekulära svenska utbildningsväsendet,
– stoppa manliga förskollärare: från att göra blöjbyten på flickor – eftersom islamisterna anser att flickorna då riskerar att bli ”orena”.

Kommentar
Låt mig säga detta så att inget missförstånd är möjligt: dessa eftergifter – exempelvis vad gäller månggifte och barnäktenskap – skapar en praxis som uppmuntrar fler att ”begå” månggifte och barnäktenskap här i Sverige. Själva vigselakten kan ske öppet i ett annat land eller utföras i hemlighet i Sverige. Men dessa skamliga eftergifter vidmakthåller traditionen av månggifte och barnäktenskap. Och denna tradition förstärks. Steg för steg. Detta är den inneboende dynamiken i ett parallellsamhälle i vardande.

 

Ett skäl till denna politiskt fega eftergiftspolitik är att representanterna för partier och myndigheter saknar en nödvändig moralisk styrka att sätta ned foten och säga:
”Nej, i Sverige gäller inte sharialagar – eller hederskulturens normer. Du är välkommen hit från annat land om du fått asyl eller annan form av vistelserätt. Men när du befinner dig här i Sverige ska du följa svenska lagar bland annat när det gäller följande:
– lagarna stiftas och regeringsbildare utses av en riksdag – utsedd i fria val,
– kvinnornas ställning gäller även för de kvinnor från annat land som vistas i Sverige,
– barn- och tvångsäktenskap, barnaga, kvinnlig omskärelse är förbjudet. Oskuldskontroller saknar allt vetenskapligt värde och utförs inte,
– homosexuella har laglig rätt att gifta sig samt adoptera barn.”

 

Men många politiker och myndighetsföreträdare klarar alltså inte detta! Istället förråder de den sekulära staten och det demokratiska samhället samt av bara farten det svenska rättsväsendet. Men också kvinnor och barn samt homosexuella som flytt hit. Detta på grund av avsaknaden av moralisk styrka.

Detta har i sin tur att göra med avsaknaden av en livsåskådning. Något jag ska återkomma till senare i denna serie av blogginlägg.

 

__________________________________

Arbetarpartiet utkämpade valrörelsen genom att berätta sanningen. Kostnaderna i Umeå ökar så mycket snabbare än intäkterna att kommunen snart inte klarar att ge umeborna den service de har rätt till enligt lag – exempelvis vad gäller skola och omsorger. Övriga partier och media försöker tysta sanningen. Hjälp oss driva en politik som prioriterar nödvändig personalanskaffning samt ta kontroll över underskotten så att lönerna kan betalas ut även i framtiden.

10 kommentarer

 1. Nisse

  Otroligt välformulerat! Stringent och bra! Du visar att humanism inte behöver vara likställt med kravlös flathet.

 2. Ville-Valle

  … fy f..n så bra och upplysande Jan Hägglund. Fortsätt på den linjen för det finns många Umeåbor som behöver väckas från sin törnrosasömn. Vi kunskapssugna väntar med spänning på fler avslöjanden om islamisternas härjningar i Sverige. Bäva månne Muhammed med flera…

 3. Fredrik

  Så otroligt uppfriskande att höra en vänsterpolitiker tala ur skägget när det gäller dessa parallella samhällen. V och S har tappat allt förtroende när det gäller att hantera detta.

 4. Alexander

  Hmm, jag upplever tyvärr rena faktafel i detta inlägg, i synnerhet i delen om barnäktenskap. Jag menar på att regleringarna kring barnäktenskap snarare blivit hårdare och hårdare de senaste trettio åren, om än i på tok för långsam hastighet. Redan på 70-talet kunde barn ner till 15 år få dispens för att gifta sig.
  Som sista steget i den positiva utvecklingen nu har ju riksdagen förtydligat lagen så sent som i år. Inga barnäktenskap ska tillåtas i Sverige, vigselförrättare som deltagit i barngifte ska aldrig kunna bedriva giftemål i Sverige och inget utomlands ingått äktenskap som inte aktivt erkänts efter en juridisk prövning ska godkännas här.
  Som jag förstod det av ett inslag i Nyhetsmorgon för någon månad sedan är enda möjliga undantagen ifall äktenskapet var frivilligt och bägge parter idag är gamla, typ 60+, har stor familj och vill fortsätta leva tillsammans. Att någon minderårig gifter sig CV här eller utomlands och får det ”godkänt” av staten kommer aldrig hända igen.

  Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-vill-se-totalforbud-mot-barnaktenskap/

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   OM BARNÄKTENSKAP.
   Ursäkta att du fått vänta. Jag har haft en sen semester på grund av valet.
   Till saken.
   Du har HELT fel vad gäller barnäktenskap och jag har HELT rätt. IDAG gäller följande i Sverige. Alla utländska äktenskap erkänns i Sverige om de var lagliga i det land där äktenskapet ingicks. Detta betyder tyvärr att om flickan hade fyllt 15, 16 eller 17 år) och dessa barnäktenskap var lagliga i det land där de ingicks, så är dessa barnäktenskap IDAG (liksom tidigare) även giltiga i Sverige.
   Eller låt mig uttrycka samma sak på ett annorlunda sätt: liksom tidigare accepteras IDAG äktenskap när det gäller barn – alltså äktenskap där vanligtvis flickan – INTE fyllt 18 år om detta var giltigt i det land där äktenskapet ingicks.
   Detta är vad som gäller IDAG om barnen inte var medborgare i Sverige eller bodde i Sverige då äktenskapet ingicks utomlands. Det är endast om giftermålet ingåtts med ett barn som varit yngre än 15 år (12, 13, eller 14 år) som äktenskapet inte accepteras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.