Arbetarpartiet kommer inte att bidra till att islamister får styra Umeå. Vi motsatte oss att ”nya” MP skulle ses som ”styrande”. Deras motdrag är att koncentrera uppdragen

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Ingress

Flera tidigare medlemmar i Miljöpartiet i Umeå har, under de senaste dagarna och oberoende av varandra, informerat mig om en koncentration av uppdrag till en person. Hade någon annan politiker – erfaren, eller som i detta fall, ny sedan i november ifjol – fått samma antal uppdrag skulle detta väcka uppmärksamhet. Stor uppmärksamhet. Detta både i media och i andra partier. Vi får väl se hur övriga partier och media kommer att reagera när det gäller detta fall. I slutet på blogginlägget ska jag räkna upp de politiska uppdrag som den person jag anser vara islamist har fått.

Jo, jag har också blivit uppmärksammad på att gruppledaren för MP i Umeå, Nils Seye Larsen, påstår att det jag skriver är oacceptabelt samt att han och Miljöpartiet ska vidta åtgärder. Hans desperata tonfall får mig att undra:

Vad tycker Nils Seye Larsen själv om uttalandet i Sveriges radio, från nummer två på MP:s kommunlista i Umeå, ett uttalande som bland annat innehöll följande:
Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”.

– Skulle du också uttrycka dig så om du var kristen eller jude i Saudiarabien Nils Seye Larsen?
Eller en kritiskt granskande journalist !
– Nils, du kanske helt enkelt skulle kunna besvara följande frågor?

a) På vilken punkt har jag fel i det jag skriver om koncentrationen av uppdrag på en person i MP i Umeå?
b) Har jag fel när jag påstår att denna person värvades till MP så sent som i november 2017?
c) Är det inte så att ledningen i ”Nya MP” i Umeå – en ledning som Nils Seye Larsen tillhör – har blivit handplockad av den nationella ledningen i Stockholm enligt § 21,
d) Har jag fel då jag påstår att syftet med att så snabbt höja upp en person, utan tidigare politisk erfarenhet, beror på en väldig rädsla hos MP i Umeå för att förlora muslimernas röster efter att MP:s partiledning i Stockholm möblerat om så kraftigt inom MP i Umeå?

När det gäller det jag skriver om islamister och deras sätt att arbeta så har jag torrt på fötterna. Jag stöder mig på:
– två rapporter från MSB,
– en från Försvarshögskolan.
– När det gäller den person som nu har fått så många uppdrag inom MP så tvingas hon nu stå för sina egna uttalanden i radion.

A.  Här nedan ska jag beskriva varför jag – tillsammans med det parti jag tillhör – tar strid med islamister som Muslimska brödraskapet och Salafist-rörelsen – samtidigt som vi vill fortsätta att samarbeta med vanliga muslimer.

Arbetarpartiet kommer att bekämpa islamisterna i Umeå kommunfullmäktige då de för fram krav som vi anser syftar till att bygga upp ett parallellsamhälle. Vi anser nämligen – till skillnad från vissa socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister – att det är tillåtet att kritisera alla religioner.

Inte endast den kristna.

Ta de tre nämnda partierna. De upprörs fruktansvärt, och med rätta, då vissa kristna tar ställning emot kvinnliga präster och homosexuellas rättigheter.

Men samma politiker håller tyst då islamister – som fört fram hårresande uttalanden som att det är riktigt att döda homosexuella under vissa förhållanden –  har tillåtits att tala på exempelvis Ersboda Folkets Hus. I ärlighetens namn måste sägas att religionskritik inte heller är allianspartiernas starka sida. Eller Sverigedemokraternas.

Så går det i ett land där alla verkliga livsåskådningar försvann med kristendomen – se närmast föregående blogg om behovet av en sekulär stat.

 

B.  Det finns flera skäl till att jag skriver om behovet av en livsåskådning – även för de som inte är troende. De två huvudskälen är att de flesta människor vill att deras liv och handlingar ska ha någon betydelse genom att de ingår i ett större sammanhang. Det är här som tomrummet efter kristendomen kommer in.

Ett annat skäl är att dagens politiker ofta saknar ryggrad. Detta framkommer extra tydligt eftersom dessa, genom sin tystnad, i många fall blivit medlöpare till islamisterna. Begreppet medlöpare användes om de som inte nödvändigtvis var nazister själva, men som sprang nazisternas ärenden då de var rädda – eller tjänade på – sitt samarbete med nazisterna. Våra dagars medlöpare, till islamisterna, är karriärister eller vill vinna röster genom att acceptera åsikter som skulle kallas högerextrema om de fördes fram av ett politiskt parti.

 

C.  De flesta muslimer accepterar det svenska politiska systemet med allmänna och fria val – för både män och kvinnor – till en lagstiftande församling som vi kallar riksdag, som i Tyskland kallas för förbundsdag och som i Storbritannien kallas för parlament.

De muslimer jag beskriver vill behålla vad de, som individer, anser vara sin tro vilket bland annat innebär att kunna tala både svenska och sitt eget (eller sina föräldrars eller farföräldrars)  hemlands språk. Detta är oftast arabiska eller persiska. De har även det gemensamt med judarna att de vill slippa äta griskött.

För oss i Arbetarpartiet är detta inga problem.

Vi vill att muslimer – sunni och shia – judar, kristna, ateister, hinduer, buddister, med flera, ska kunna spela en roll i Umeås politiska och offentliga liv.

Men vi gör en åtskillnad, en mycket stark åtskillnad, mellan muslimer och islamister.

 

D.  Med islamister avser vi de som vill vrida klockan bakåt och avskaffa systemet med allmän och lika rösträtt – för män och kvinnor – till riksdagen och istället införa ett shariasystem.

Islamisterna anser nämligen att det finns ett gudomligt rättssystem och att detta vore bättre än som finns exempelvis i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Islamisterna strävar efter att samhället ska organiseras efter hur ett självutnämnt prästerskap tolkar 350 verser ur Koranen samt efter Profeten Muhammeds sunna (berättelser om Profetens gärningar och uttalanden).
Prästerskapet är av avgörande vikt när det gäller ett shariastyre. Detta då islam uppstod på 600-talet, och samhället av idag skiljer sig en hel del från samhället på den tiden. Därför krävs det i en rad fall tolkningar av det som gällde på 600-talet.

Här är det på sin plats att påpeka att det är precis 100 år i år sedan den förenade kunga- och prästmakten i Sverige tvingades ge upp sitt motstånd mot den allmänna och lika rösträtten för män. I nästa år blir det hundra år för kvinnor.

 

E. Målet för islamisterna i, eller runt omkring, Muslimska brödraskapet och Salafist-rörelsen är att skapa ett parallella samhällen. De strävar efter ett ”vi” och ett ”dom”.

Islamisterna anser att de måste skydda ”de sina” mot dagens svenska värderingar. Det gäller exempelvis kampen för jämställdhet mellan könen och homosexuellas rättigheter. De strävar därför efter att lyckas anpassa vissa områden, ofta stadsdelar i förorter runt svenska, och andra europeiska storstäder, till regler och traditioner som till de shariastyrda samhällen som de själva kommer, eller härstammar, ifrån, i första eller andra eller tredje generation.

Islamisterna förstår att de inte kan gå till generalangrepp på systemet med allmän och lika rösträtt – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling som riksdagen. Därför försöker de flytta fram sina positioner steg-för-steg. Och de största stegen tar de i förorter med en stor muslimsk befolkning. Och sådana finns exempelvis runt Stockholm, Göteborg och Malmö.

I islamisternas strävar ingår att upprätthålla traditionerna med barnäktenskap och månggifte samt att angripa rättigheter för kvinnor och homosexuella.
I islamisternas strävan efter parallellsamhällen ingår även att införa separata badtider för män och kvinnor, att upprätta religiösa friskolor samt införa böneutrop.

Islamisternas parallella samhällen syftar alltså bland annat till att ”skydda” muslimer från moderna idéer som jämlikhet mellan könen och barns rättigheter.

 

F. Koncentrationen av uppdrag till en och samma person i Miljöpartiet i Umeå

På Miljöpartiets möte i torsdags nominerades, enligt mina uppgiftslämnare, fick en och samma person till följande politiska uppdrag i Umeå kommun.

* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – Andre vice ordförande i.
Kommentarer:
– Detta är en av de ”de fem stora” nämnder i Umeå kommun i pengar räknat.
– Detta innebär också att detta är en av de mest krävande nämnderna att sitta i – som ordinarie ledamot.

– Den nyinrättade posterna som ”andre” vice ordförande är skräddarsydda för Miljöpartiet och Vänsterpartiert. Annars brukar det endast finnas en ordförande och en vice ordförande. Den som blir andra vice ordförande kommer att erhålla ett arvode som uppgår till 40 procent av det arvode på hundra procent som ligger en liten bit under 800 000 kr.

* Äldrenämndenordinarie ledamot
Kommentarer:
– Detta är en ännu tyngre nämnd än gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden både när det gäller ekonomisk tyngd och vad gäller framtida besparingskrav. Den är därför ännu mer krävande att vara ledamot i.
– Särskild ordinarie ledamot som ska fatta beslut om framtida besparingar.

* Personalnämnden – ordinarie ledamot
  Kommentar:
– En helt nyinrättad nämnd.
– Det är därför svårt att säga vilken betydelse, och hur krävande det kommer att vara att sitta i denna. Men min utgångspunkt är att allt som har med personal att göra är viktigt och borde vara krävande.

– Ordinarie ledamot: detta innebär att vara med och utforma Umeå kommuns policy när det gäller den framtida personalpolitiken

* Individ- och familjenämnden – ersättare
Kommentarer:
– Denna nämnd utgör ytterligare en av ”de fem stora” Dessa fem utgörs av För- och grundskolenämnden, Äldrenämnden, Individ- och familjenämnden, Gymnasie- och komvux samt Tekniska nämnden.
– Det måste vara en närmast orimlig arbetsuppgift att vara med i hela tre (3) av ”de fem stora”. Detta oavsett om man är en erfaren politiker eller ny sedan november ifjol.

* Kommunfullmäktige – ordinarie ledamot
Kommentar:
– Jag har alltid sett detta uppdrag som mitt huvuduppdrag.
– Under en kortare period försökte jag kombinera detta med att sitta i gymnaise- och komvux. Idag kombinerar jag mitt uppdrag som ledamot i fullmäktige med ett uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen (KS). Då jag inte har förslags- eller rösträtt i KS, samt yttranderätt ”på nåder”, är detta en insynsplats.
– Jag har alltså bedrivit mitt arbete i kommunen, till helt övervägande del, som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
– Det är min uppfattning att om du är helt ny som folkvald politiker borde detta uppdrag vara den skola du går i – innan du tar plats nämnderna.

G. Sammanfattningsvis:
Om de olika personer som gett mig denna information har rätt utgör detta en absurd koncentration av politiska uppdrag på en och samma person. Detta understryks än mer om det också stämmer att den som ska uppbära alla dessa fem uppdrag aldrig har varit politiskt aktiv tidigare samt gick med i Miljöpartiet så sent som i november i fjol.

___________________________________________

Vi utkämpade valrörelsen genom att berätta sanningen. Kostnaderna i Umeå ökar så mycket snabbare än intäkterna att kommunen inte kommer att klarar att ge umeborna den service de har rätt till – exempelvis vad gäller skola och omsorger. Andra partier och media försöker tysta detta. Hjälp oss driva en politik som prioriterar anskaffning av personal samt att ta kontroll över underskotten så att lönerna även kan betalas ut till personalen i framtiden.

14 kommentarer

 1. Karin

  Jag och min man röstade på ditt parti för första gången i år, mycket beroende av hur väl ni uppmärksammat detta med islamister i Umeå. Det är modigt att vara så politiskt inkorrekta. Stå på er i detta, dessa individers inflytande får bara inte bli större! Nu måste fler få upp ögonen. Tack för en rakryggad blogg och ett dito arbete!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack. Dina ord värmer mycket.
   Dina ord värmer speciellt eftersom vissa medlemmar i olika partier sprider rykten om att jag driver dessa frågor av ett personligt hämndbegär. Det är nämligen så att en i familjen dödades av jihadisterna i Islamiska Staten vid ett terrordåd i Bryssel den 22 mars 2016. Men vid den tidpunkten var den politik som jag för ut idag redan diskuterad och beslutad inom Arbetarpartiet. Det jag skriver om när det gäller svenska politiska partier – och deras naiva feghet gentemot Muslimska brödraskapet, Salafist-rörelsen och dem närstående kretsar – är inte att dessa partier skulle ha gått och blivit terrorister. Det är att de ger upp demokratiska värden som vi har dött och blött för. Både bildligt och bokstavligt. Det mest smärtsamma med mina motståndares lögner om mina motiv är att de, medvetet, försöker göra en familjetragedi som fått enorma konsekvenser för de drabbade, till ett slagträ i en politisk debatt. Men vi vill inte att minnet av min frus dotter smutsas ned av människor som aldrig vågar föra en offentlig debatt med mig. Enbart smutskasta på det absolut mest lågstående sätt. Och de som försöker smutsa ned minnet av min frus dotter, genom att använda hennes död som ett led i smutskastningen av mig, kommer jag aldrig att förlåta. Därför värmer dina ord extra mycket.

   • Karin

    Detta var oss helt obekant, beklagar sorgen!
    Fint om ett enskilt inlägg här kan bidra med lite extra styrka.
    Mycket beklagligt att dessa motståndare är såpass oseriösa att den offentliga debatten uteblir. Man tycker att HBTQ rörelsen med flera skulle engagera sig. Vi bryr oss om den här frågan bland annat för att vi har en liten dotter. Så vänligen ge inte upp!

 2. Eva

  Jag følger med på svt:s debattprogrammer bl.a Opinion Live,och det är första gången(torsdag 18.okt) jag hör att en ”etnisk”svensk politiker nämner parallellsamhällen och att det nu är det viktigaste och jobba mot! (Politiker socialdemokrat från Södertälje)Det var väl på tiden. Så du och arbetarpartiet behövs,och din blogg och det är fegt och skamligt och använda din frus dotters död mot deg. Förfärligt att ni har fått uppleva sånna illdåd! Vi behöver inte fega politiker men rakryggade som står i stormen, så tack till deg! (Det gäller också kommunpolitiken)Det var det jag ville förmedla!

 3. G-A Karlsson

  +1 till det som tidigare kommentatorer redan har sagt.
  Du är rakryggad, ansvarskännande och helt fri från korruption och du lever inte i den ”politiska bubblan” utan mitt i vanligt folks verklighet. Det är just den typen av personer är MEST lämplade att inneha representativa förtroendeposter. Du behövs verkligen.

  Det finns gott om politiker som inte verkar (vilja) fatta vad ”representativ demokrati” innebär. Mygel och mångel tar överhanden. Vem är det egentligen man representerar…? Ibland vet jag varken ut eller in.

  Du går i stället den smala och jobbiga vägen … som bär uppåt.

  Jag beklagar också sorgen som du och din familj orättfärdigt tvingades bära. Vi är många som sörjer.

  Vänligen Gerry
  (liten egenföretagare i tjänstebranschen)

 4. Ugglan

  Tumme upp på din blogg Janne!

  Jag läste även Nils Seye Larsens blogg och det är ett mästerverk i ett försök att blanda bort korten. Snacka om att Nils Seye Larsen kommer med svepande och felaktiga anklagelser mot dig Jan. Sedan så är det intressant när han på sin blogg publicerar vad MPs andra namn själv skriver och INTE skriver.

  Hoppas det inte bara är jag som noterar att MPs andra namn skriver INTE att om det finns konflikt mellan sharia och Svensk lag i Sverige. Till exempel när det gäller i vilken ålder man får gifta sig, hur många fruar man får ha, att homosexuella har rätt att gifta sig och att tjejer och killar har gemensam simundervisning.
  Det är mycket allmänna fraser om att vara snäll och att man kan bli ledsen när man får kritik. Men väldigt otydligt när det gäller de frågor där det finns konflikter mellan svensklagstiftning och regler med annat ursprung.

 5. Ulf Müller

  Hatten av för ditt arbete. Ditt mod/ork att mala ner ”elementen” är beundransvärd. När ska Umeborna inse vem som är bäst lämpad att leda kommunen in i framtiden. Åtminstone om de vill undvika obehagliga ”överraskningar”. Undrar när ”Otto Normalverbraucher” ska vakna upp ur sin dvala och inse vad som sker i våra kommunhus. Har svårt att förstå denna okritiskhet hos de flesta som går till valurnorna vart fjärde år och gång på gång ger samma pajaser nytt förtroende, trots att skeppen läcker. Granskningen du utför borde ligga på media, men kritisk djupdykning i samhällsproblemen verkar inte vara högprioriterat hos de flesta journalister. Kan vara att ”lätta” reportage om ”bortsprungna hundar” går hem bättre hos ”Otto” än artiklar där läsarna behöver använda huvudet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det är onekligen intressant att se hur journalisterna utvecklas. Det finns olika nya trender. En typ av journalister drar åt bortsprungna hundar till, hundar som hittas och det lyckliga gulliga slutet (”Feel good”). En annan typ av journalister blir politiska, i negativ bemärkelse, och bidrar till att stärka partiernas PK-kultur. Det blir en symbios mellan journalister och politiker i att sätta dagordningen för vad som får (och inte får) sägas och därmed rapporteras om. Till sist har vi en liten grupp som vill återgå till den grävande journalistiken och därmed utmana överheten. Jag har just skrivit en debattartikel riktad mot, inte muslimer, men väl islamister. Vi får se vad som händer med den.

 6. Tomas Polvall

  WOW – BREAKING NEWS
  skrev jag som rubrik på min Facebooksida. Förstår att det inte är breaking news för Umeåbor, men jag bor inte i Umeå, men har i många år skrivit i VK. Ja, jag är journalist och det är fritt fram att spekulera vem jag är, men det är inte så viktigt. Det viktiga är den insats som görs att på ett vettigt sätt kritisera islamister utan att vara reaktionär och rasist. Och rädslan för att göra det är monumental. En händelse ska berättas för att illustrera. När ny lag om tvångsäktenskap antogs av riksdagen ägde den första rättegången rum i Lunds tingsrätt, men då det inte fanns säkerhetssal där genomfördes förhandlingar i säkerhetssalarna i Malmö (två dagar) och i Helsingborg (fyra dagar). Jag var den ende journalist som fanns på plats under hela rättegången. Ingen av de stora tidningarna rapporterade om rättegången. En journalist från P 1 var på plats en timme första dagen. En annan journalist från P 1 kom på besök en stund den sista dagen. När hon såg mig hälsade hon glatt. Jag var så förbannad att jag svarade med ett ilsket ”är det dags att komma nu.” Mitt reportage från rättegången publicerades i flera tidningar, men inte i den lokala tidningen, ty som redaktören som tackade nej till erbjudandet svarade: Vi vill inte hjälpa till att sprida islamofobisk propaganda. Så tack för modet och klarsynen i Umeå. Underbart att se att det finns ljus i norr även i dessa i dubbel bemärkelse mörka tider.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Självklart undrar jag vilken journalist du är. Och jag ber, ödmjukast, att du sänder mig ditt reportage. Det kommer jag alltid att vara tacksam för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.