Försöket att undvika religionskritik genom påståenden om alkoholintag och kvinnomobbing är lågt – även för Miljö- och Vänsterpartierna. Ett typ- exempel på svensk politisk feghet

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Förord
*  Jag hade lovat att lägga ut del 8. i serien av bloggar om roten till den svenska politiska fegheten denna söndagsmorgon 28 oktober. Men jag tvingas istället bemöta påståenden om alkoholintag och kvinnomobbing från ”Nya MP” i Umeå och deras allierade i Vänsterpartiet. Dessa två partier är beredda att sänka sig precis hur lågt som helst för att undgå en politisk debatt rörande behovet av religionskritik. Detta är faktiskt lågt även för att komma från deras sida. Men, som jag ska visa, är dessa metoder inte nya (förutom antydningar om alkohol från ”Nya MP” i Umeå).

Jag skulle vara väldigt försiktigt när det gäller att snacka alkohol. Det finns många som dricker på skattebetalarnas bekostnad, men det är inte vanliga fullmäktigeledamöter som jag, utan det är de som reser för kommunens (skattebetalarnas) pengar, och det går historier om representanter för alla ”resande” partier. ALLA !

Detta agerande från Miljö- och Vänsterpartierna är ytterligare exempel på den svenska politiska fegheten.

Låt oss därför kalla detta blogginlägg nummer 8:a i serien om den svenska politiska fegheten (även om del 8. ursprungligen var tänkt att bygga vidare på det mer historiskt inriktade blogginlägg som jag lade ut i fredags den 26 oktober).

Denna diskussion handlar om att klara konsten att skilja på muslimer som accepterar att svensk grundlag står över sharialagar och präststyre – det enda lagligt tillåtna ståndpunkten i Sverige – från de muslimer som sätter sharialagar och präststyre över svensk grundlag. Något som inte är en laglig ståndpunkt. Det borde vara lika lätt som att BÅDE gå och tugga tuggummi – samtidigt. Men, vilket vi ska visa, alla klarar inte denna konstform.

 

1. Det som jag tillsammans med det parti jag tillhör, bland annat, sysslar med är religionskritik. Vi har skrivit kritiska artiklar riktade mot den kristna högern i USA. Och mot kristna fanatiker som de i Knutby. Vi var också aktiva i samband med att en kristen politiker i Bjurholm som gick hårt mot homosexuella inför valet 2014. (Till denne persons försvar ska sägas att han hade kurage nog att både be om ursäkt, ifall han hade sårat någon, och sedan lämna sina kommunala och interna förtroendeuppdrag för det parti som han tillhörde. Han stod nämligen fast vid sina åsikter om homosexuella men insåg att han (som ansåg sin ståndpunkt vara förankrad i bibeln) inte borde fortsätta med att blanda ihop religion och politik. Grunden för min / vår religionskritik har att göra med att alla inte erkänner att religionen ska vara en privatsak, utan istället hävdar att samhället ska bygga på deras föreställningen om en gudomlig lagstiftning som står över svensk grundlag (sharialagar och präststyre). Denna ståndpunkt är islamisternas – vilka vanligtvis är knutna till Muslimska brödraskapet eller Salafisterna.

 

2. Vår ståndpunkt är helt uppenbarligen för svår för både ”Nya MP” i Umeå och för Vänsterpartiet i Umeå. På grund av vår kritik mot de ståndpunkter som islamister intar – exempelvis att det ska vara tillåtet med barnäktenskap och månggifte och att under vissa omständigheter döda homosexuella – har det ”Nya MP” i Umeå, tillsammans med Vänsterpartiet i Umeå, inlett en smutskastningskampanj mot min person. (En islamist med åsikten att det är rätt att döda homosexuella tilläts predika på Ersboda Folkets Hus senast 2016 – dock utan att Folkets kan belastas för detta).

Låt mig exemplifiera hur gruppledaren för ”Nya MP” i Umeå kommunfullmäktige, Nils Seye Larsen, på sin blogg försöker undvika sakfrågorna genom att ”sakligt” fråga hur många groggar man [Jan H] fick till kvällsmaten”!

Jag bryr mig naturligtvis om denna smutskastning mot min person. Men inte nog för att sluta skriva om hotet från islamisterna. Istället stärker det min uppfattning om vikten att ta denna strid. Jag vill även framhålla att denna smutskastning utgör ett ytterligare uttryck för den politiska fegheten i PK-Sverige.

Däremot kommer jag att göra allt för att smutskastningen inte ska dra bort uppmärksamheten från islamisterna och deras åsikter.

 

3. Jag anser nämligen att det är min / vår förbannade plikt att kritisera de som tolkar islam på följande sätt: sharialagarna är gudomliga och står därför över den svenska grundlagen. Islamisterna strävar därför efter att skapa parallella samhällen i Sverige – styrda efter dessa sharialagar uttydda av ett prästerskap – för att på så sätt kunna ”skydda” vad d anser vara ”deras” befolkningsgrupp från det inflytande som Sverige har när det gäller att stärka kvinnans rättigheter, barns rättigheter och de homosexuellas rättigheter. För att nu ta några exempel.

Då islamisternas åsikter blir exponerade börjar deras medlöpare – i form av vissa medlemmar i ”Nya MP” i Umeå och i Vänsterpartiet – i desperation att leta argument. Men i brist på argument, och för att till varje pris undvika en debatt i sakfrågorna, följer sådana högt stående argument som Nils seye Larssons grubblerier om…

hur många groggar man [Jan H] fick till kvällsmaten”.

Detta samtidigt som han vägrar besvara mina frågor. Nils Seye Larsson” verka anse att detta är en värdig debatteknik. Det ska bli mycket intressant att se hur denna debatteknik går hem i Umeå kommunfullmäktige. Larsens hela debatteknik präglas av en desperat ovilja att debattera sakfrågorna – som i detta fall hänger samman med skillnaden mellan vanliga muslimer och islamister.
Men även från V i Umeå hör vi ett mycket desperat tonfall.

 

4. Jag ska inte svara med samma mynt och fråga hur mycket sprit Nils Seye Larson – gruppledare för ”Nya MP” i Umeå kommunfullmäktige dricker till maten.
Istället ska jag upprepa mina frågor till honom. Här kommer de frågor som fått honom att fly till ”groggargumenten”.

Vad anser du själv – Nils Seye Larson, gruppledare för ”Nya MP” i Umeå kommunfullmäktige, om  uttalandet från din partikollega i Sveriges Radio för lite över tre veckor sedan och som förde fram påståendet att ”Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”?

 

5. Mecka ligger i Saudiarabien och därför anser jag att detta yttrande är upprörande.
A. Jag undrade därför om gruppledaren för ”Nya MP” i Umeå kommunfullmäktige  – Nils Seye Larsen – själv skulle yttra sig så där med tanke på följande:
– att det
är förbjudet att ens resa in i Mecka om man inte är muslim,
– att de som lämnar islam i Saudiarabien och konverterar till en annan religion, för att exempelvis bli kristna eller judar, riskeras att avrättas,

Mordet på den saudiske journalisten som gick in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul?

Sedan fortsatte jag med att ställa ytterligare frågor till gruppledaren för ”Nya MP” i Umeå kommunfullmäktige Nils Seye Larsen. Dessa frågor löd:
B. På vilken punkt har jag fel i det jag skriver om koncentrationen av uppdrag på en person i MP i Umeå?
C. Har jag fel när jag påstår att denna person värvades till MP så sent som i november 2017?
D. Är det inte så att ledningen i ”Nya MP i Umeå” – en ledning som Nils Seye Larsen tillhör – har blivit handplockad av partiledningen för MP i Stockholm enligt § 21,
E. Har jag fel då jag påstår att syftet med att så snabbt höja upp en person, utan tidigare politisk erfarenhet, beror på en väldig rädsla hos ”Nya MP” i Umeå för att förlora muslimernas röster eftersom  MP:s partiledningen i Stockholm har möblerat om så kraftigt inom MP i Umeå. Detta är för övrigt skälet till att jag kallar Miljöpartiet i Umeå för ”Nya MP” i Umeå.

 

6. För att sammanfatta: ”Nya Miljöpartiet” i Umeå klarar i mina ögon inte av att bemöta den kritik som Arbetarpartiet för fram.
Så istället för att argumentera i de politiskt och principiellt viktiga frågorna om islamisternas – inte vanliga muslimers – åsikter och arbetsmetoder försöker MP undvika båda dessa debatter. Speciellt eftersom berör en av deras högprofilerade medlemmar. Genom smutskasta mig, genom att bland annat börja tala om mina alkoholvanor, visar gruppledaren för ”Nya MP” i Umeå kommunfullmäktige  – Nils Seye Larsson – hur långt han är villig att gå för att undvika debatten i sakfrågan.

Men till detta kommer att Miljöpartiet försöker få det till att – när vi berättar sanningen om islamisterna och deras arbetssätt – att detta inte handlar om religionskritik. Det andra sättet, förutom att påstå att groggar medan jag bloggar, är påståendet att jag / vi ”trakasserar” en medlem i Miljöpartiet – som både är kvinna och invandrare.

Föga förvånande har Vänsterpartiet, som själva har islamister i sina led, hakat på detta. Vänsterpartiet i Umeå har samma behov av att undvika debatter i sakfrågorna som ”Nya MP” i Umeå.

 

7. Detta blir därför ”andra varvet” för Vänsterpartiet i Umeå
Vi i Arbetarpartiet är inte imponerade av Vänsterpartiets inhopp i debatten. Vi har sett denna metod att smita undan kritik mot egna medlemmar tidigare just Vänsterpartiet. Åren 2010-2014 innehade Vänsterpartiets förra gruppledare följande uppdrag i Umeå kommun:

– ledamot i Umeå kommunfullmäktige
– gruppledare i kommunfullmäktige,
– ledamot i Kommunstyrelsen (KS),
– ledamot i KS arbetsutskott,
– ersättare i KS närings- och planeringsutskott,
– ersättare i KS personalutskott,
– andre vice ordförande i För- och grundskolenämnden,
– ledamot i För- och grundskolenämndens Arbetsutskott,
– ledamot i styrelsen för Umeå kommunföretag AB,
– ordförande för jämställdhetsutskottet,
– ledamot i hälsorådet,
– Kommunalråd,

Kommentar:
Detta kan tyckas vara mycket för en enda individ.
Det var det också.
Den förra gruppledaren för Vänsterpartiet lyckades på kort tid driva bort först den chef, en kvinna, som fått ansvaret för att utforma det Kvinnohistoriska museet. Därefter utsatte förre V-gruppledaren kommunens dåvarande ekonomichefer (ekonomichef och budgetchef) för kränkningar. essa båda var också kvinnor. Det hela slutade med att Umeå kommun tog in en av Sveriges ledande jurister i arbetsrätt. Detta sedan Vänsterpartiets förra gruppledare i Umeå kommunfullmäktige angripit de båda kvinnliga ekonomicheferna i närvaro av cirka 15 personer. Arbeträtts-juristen kom fram till att V:s förra gruppledare och kommunalråd  var ett arbetsmiljöproblem!

Istället för att ta ansvar för sina handlingar slog förra V-gruppledaren ifrån sig. Hon bemötte ingenting i sak utan fick istället sitt parti att bemöta den omfattande och växande kritiken, från väldigt många håll, genom att påstod att all kritik berodde på att V:s förra gruppledare i Umeå kommunfullmäktige, samt kommunalråd för V, angreps för att hon var ”ung” och ”kvinna”  med ”invandrarbakgrund”.

Och stora delar av det fega PK-Umeå backade för detta politiska ”UTPRESSARFÖRSÖK. Det var alltså många som blev rädda och böjde sig – men till dessa hörde inte Arbetarpartiet och dess medlemmar.

 

8. Den som innehar alla dessa uppdrag är nämligen en makthavare.
Och makthavare är inte första hand man eller kvinna, gammal eller ung, är varken etniskt svensk eller har invandrarbakgrund. En makthavare är i första hand en makthavare. Och dessa ska tåla att granskas och  även kritiseras. De ska tåla att – precis som Lennart Holmlund, S, och Margot Wikström före honom – granskas och kritiseras. Detta gäller både för kommunalräd, gruppledare och andra makthavare. Det gäller för de som redan är makthavare och det gäller för de som har fått så många uppdrag så att de kan bli makthavare.

Det är ännu lägre att försöka göra någon varande eller blivande makthavare immun mot granskning eller kritik genom att undvika debatt och istället dra korten ”kvinna” och ”invandrarbakgrund (och vid vissa tillfällen även ”ung). Det är faktiskt ännu lägre än att försöka misstänkliggöra någon genom att – som Nils Seye Larsen Nya MP:s gruppledare i Umeå – börja tala alkohol.

Det är, som sagts, att försöka göra en varande eller blivande, makthavare immun mot granskning eller kritik. Och Umeå må vara en av Sveriges ledande PK-städer. Men detta sätt att undvika granskning och kritk på biter inte på varken mig eller det Arbetarparti som jag tillhör. Umeå är nämligen inte bara en PK-stad. Umeås är också en stad där det är mycket angeläget att granska makthavare. Och den typ av argumentation som ”Nya MP” i Umeå för, tillsammans med Vänsterpartiet, spelar makthavarna rakt i händerna. Men detta är inte att undra på. Både ”Nya MP i Umeå och Vänsterpartiet tillhör själva makthavar-etablissemanget i Umeå kommun

 

9. Tillbaka till islamisterna och deras arbetssätt.
Varför denna person, nummer två på ”Nya MP i Umeå”, måste granskas beror alltså främst på två saker:
* dels på vad hon skrev efter en debatt under valrörelsen på Ersboda Folkets Hus: hon skrev bland annat att debatten hade varit en uppvisning i islamofobi. Och som ett exempel på detta nämnde hon att Arbetarpartiets Patrik Brännberg sagt att svensk lag stod över sharialagar

En blivande makthavare i Umeå kommun – som tar sig rätten att kalla någon som försvarar grundlagen mot sharialagar och präststyre – för islamofob måste både granskas och kritiseras. Det handlar om en person som föreslås till hela fyra delvis mycket tunga uppdrag förutom det femte – ledamot i Umeå kommunfullmäktige: Dessa tunga uppdrag är bland annat andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordinarie ledamot i Äldrenämnden och ordinarie ledamot i Personalnämnden samt ersättare i Individ- och familjenämnden.

 

10. Till saken hör att miljöpartister inte är vana att bli kritiserade.
Inte av sina politiska motståndare. Och inte heller av media. Det är ett ständigt fjäskande för MP. Så när kritiken förs fram klarar naturligtvis  inte heller ”Nya MP” i Umeå av detta. Istället för att bemöta kritiken sakligt – vilket de inte klarar – försöker MP att göra det hela till en fråga om att jag, som är man, är elak med en kvinnliga miljöpartist. Och att jag groggar medan jag bloggar.
Nils Seye Larson borde förbanne mig skämmas. Men det gör han inte. Han kan sänka sig hur lågt som helst. Men saklig granskning och kritik mot MP (speciellt mot ”Nya MP”) i Umeå blir trakasserier och mobbing från en elak vit man som groggar.

Jag hoppas att du, käre läsare, lägger märke till att allt detta skitsnack har ett enda syfte: att undvika sakfrågorna. Samt att ”Nya MP” i Umeå och Vänsterpartiet använder samma teknik.

 

11. Nils Seye Larsen skriver därför bl a följande:
”För i åtta år har vårt parti haft politiska ledare – lokalt och regionalt, gruppledare och riksdagsledamot som varit muslimer. De har dock aldrig blivit angripna på samma sätt, men de är ju å andra sidan män”. 

Jag tackar Nils Seye Larsson för att han erkänner att jag och andra från Arbetarpartiet inte kritiserat muslimer i ”Gamla MP” i Umeå.
Det är nämligen just det som är min poäng.
Jag och det Arbetarparti som jag tillhör har inget emot vanliga muslimer. Visst har vi ansett att de – precis som S och M – har haft fel i vissa frågor. De har vi själva haft exempelvis när vi var emot den kommungemensamma tjänsteorganisationen.

Men vi kritiserade aldrig, precis som Nils Seye Larsen själv beskriver det, de muslimer som fanns i ”Gamla MP” i Umeå.
Och skälet till detta berodde på att de var just muslimer – och inte islamister. De blandade inte ihop religion och politik.
Något som är utmärkande för de flesta – även för oss i Arbetarpartiet – är att vi inte har något emot vare sig kvinnor eller män, ateister eller troende, muslimer, kristna, judar, buddister eller hinduer.

Det vi är kritiska mot, i denna debatt, är islamister som sätter sharialagar före den svenska grundlagen; de islamister som sätter präststyre före allmän och lika rösträtt – för kvinnor och män – till riksdagen.

Vår kritik handlar om religionskritik ! Denna är nödvändig av en rad skäl: bland annat för att försvara vanliga muslimer mot islamister.

 

12. Varför anser vi att denna person är islamist?
* Detta beroende på att hon pekade ut vår medlem Patrik Brännberg som islamofob – för att han sade att svensk lag står över sharialagar.
* Detta beror på det hon sade i morgonandakten hos Sveriges Radio ” ”Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”. Detta trots att  det är förbjudet att ens resa in i Mecka om man inte är muslim; trots att de som lämnar islam i Saudiarabien och konverterar till en annan religion för att exempelvis bli kristna eller judar riskeras att avrättas, trots mordet på den saudiske journalisten som gick in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul?

Detta båda exempel visar att vår religionskritik är absolut nödvändig! Bland annat för att försvara vanliga muslimer mot islamister!

________________________________

Du som vill läsa alla de sju blogginläggen om den svenska politiska fegheten, efter varandra och utan andra
insprängda blogginlägg emellan, kommer att kunna
göra detta från och med i morgon måndag.
Du går bara in på www.arbetartidningen.se eller klickar här.

11 kommentarer

 1. arbetare

  Klockrent skrivet !
  Undrar hur länge ditt inlägg får stå kvar utan att plockas bort pga anmälan om HMF ?

 2. Johan Svensson

  Hej Jan,

  Tack för dina intressanta och avslöjande inlägg om de islamistiska kopplingarna inom V och ”nya” MP!

  Jag hoppas att det är fler än jag som delar dessa, så att vi kan få ett modigare politiskt samtal än det fega politiska samtal som hittills dominerat svensk inrikes- och utrikespolitik.

  Mvh, Johan Svensson

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack själv. All uppmuntran behövs i dessa tider. Det är helt enkelt o-möjligt att få tillstånd ett vettigt samtal kring dessa frågor. De som dominerar inom dessa partier vägrar. För att slippa tar de till en typ av smutskastning som de aldrig skulle använda i andra frågor. De är beredda att smutskasta dig, OCH även förnedra sig själva genom sin extremt låga debattnivå. Allt för att slippa. Detta började när Socialdemokraterna och Muslimska brödraskapet slöt en pakt med varandra 1999. Det var Socialdemokraternas kristna ”Broderskapsrörelse” som var buffertorganisationen på den sidan och Sveriges Muslimska Råd på de andra. Och det låg en potential på 400 000 väljare i botten. Den som avslöjade överenskommelsen var en S-riksdagskvinna som bestraffades. Vi har skrivit mycket om detta i vår tidning. http://www.arbetartidning.se Du kanske kan hitta vår huvudartikel där. En sak till. Organisationen Muslimska Förbundet ÄR Muslimska brödraskapet i Sverige.

 3. Glesbygden

  Beundransvärd intellektuell och saklig belysning av Hägglund.Du visar hur man försöker slingra sig med lögn och fula påståenden för att undslippa debattera sakfrågan. Man gör ett fult och lögnaktigt påhopp på Jan Hägglund i stället för att svara att man sätter svensk lag före Sharia. Jag finner det skrämmande att företrädare för S och V i Umeå företräder sådana åsikter.
  En Akademisk stad som Umeå har tydligen företrädare med dessa djupt reaktionära åsikter att muslimsk lag som åsidosätter barns och kvinnors rättigheter skall gälla framför Svensk lag.
  Kallar dom sig för Feministiska till råga på allt ??

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   I Umeå är det framför allt MP. Enligt min uppfattning finns det dock islamister både inom S och inom V i Umeå. Men jag vet inte hur stort inflytande de har. Men inom MP anser jag att islamisternas inflytandet är avsevärt. Detta beror på att det har skett en stor utrensning inom MP i Umeå vilket har öppnat dörren. Men vill du veta lite mer om islamisternas inflytande i MP på riksplanet så läs den debattartikel som jag har varit med om att skriva. Den borde komma in i VK i morgon s. 6. Sprid den gärna på facebook om du vill och kan.

 4. MB

  Bra Jan! Fortsätt jaga dessa sharia anhängare. Varför kan inte VK börja gräva i denna fråga? Vore bra om så många som möjligt blir upplysta om hur läget är, men de är kanske också för fega. Bra att du finns Jan!

 5. Bergis

  Det finns så många nazifeminister i Sverige numera så det är svårt att göra sin röst hörd. Men det ebbar ut snart förhoppningsvis. Det har historien visat många gånger om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.