Nya MP i Umeå antyder att jag dricker o. mobbar kvinnor. DE har nu polis- anmält MIG för förtal! Allt för att undgå frågor om islamister i MP-leden. Men min kritik tystnar inte

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________


”Nya MP” i Umeå antyder att jag dricker och mobbar kvinnor. Och DESSA människor påstår sig ska polisanmält MIG för förtal! Allt för att undgå att frågan om islamister i MP-leden. Men min kritik kommer inte att tystna.

 

1. Lawfare
Många känner till det engelska ordet ”Warfare” som betyder krigföring. ”Lawfare” handlar också om ”krigföring” men nu genom att använda det juridiska systemet mot någon – exempelvis mig – genom att anmäla mig för polis och åklagare. Det är Lawfare som ”Nya MP” i Umeå nu sysslar med mot mig och mot det parti jag tillhör.

I Storbritannien och USA är detta så vanligt att det alltså till och med finns ett eget ord för fenomenet (Lawfare). Varför använder då ”Nya MP” denna metod då de vet att varken jag eller Arbetarpartiet kommer att låta oss skrämmas? Svaret är att de inte siktar på mig eller på Arbetarpartiet med metoden Lawfare.

”Nya MP” i Umeå har istället två andra syften.
Deras syften är att sända ett par budskap till de som funderar på att följa i mina och Arbetarpartiets spår och själv plocka upp pennan och bedriva religionskritik mot islamisterna i Muslimska brödraskapet och Salafist-rörelsen.
Det första budskapet är detta:
A. Gör du som Hägglund och Arbetarpartiet kommer vi att angripa dig genom att sprida rykten om att du dricker, mobbar kvinnor och du riskerar även att bli polisanmäld. Vi kommer att göra ditt liv till ett helvete.
Och i Sverige går denna metod hem väldigt ofta.
B. Det andra budskapet går ut på att ni ska inte bjuda in Hägglund att föreläsa, om islamisterna eller något annat, för då kommer vi att angripa er.
Även denna metod går också hem sällsynt ofta i Sverige.

 

2. Samtidigt finns det inga som är så bra på att pudla som islamister (och islamisternas medlöpare).
De börjar med att flytta fram sina positioner. Möter de inget motstånd så fortsätter de att flytta fram sina positioner. Möter de motstånd backar de, ofta snabbt. Bara för att sedan åter försöka flytta fram sina positioner. Detta är en metod.

Här vill jag understryka en sak av avgörande vikt: Arbetarpartiet vill samarbeta med Sveriges alla vanliga muslimer (som accepterar att det är riksdagen – till vilken vi har allmän och lika rösträtt – som stiftar lagarna); vi vill samarbeta med folk från alla religioner i kampen mot invandrarfientlighet, för arbete åt alla med inriktning på att radera ut utanförskap och utanförskapsområden.

Salem påstår att hon upprepade gånger har förklarat var hon står ideologiskt.
Jag har läst en lång ”förklaring” till var hon står på en av Nils Seye Larsens bloggar. Men det som lyste med sin frånvaro var det för oss helt avgörande ställningstagandet!
Vad är det som gäller i Sverige:
– fria och allmänna val till en riksdag där lagarna instiftas och regeringsbildaren utses – eller sharialagar tillsammans med berättelser om profeten Muhammeds uttalanden och handlingar (Sunna) tolkade av ett prästerskap? Här är det antingen eller som gäller. Ledande islamister är nämligen väldigt öppna med att sharia och demokrati inte går ihop!
Det som var så typiskt i det som Salem skrev var att hon inte tog ställning i denna fråga. (Detta kommer att upprepa sig). ISTÄLLET för att ta ställning skriver hon att hon alltid måste bedyra att hon inte är terrorist. Detta är ett ytterligare sätt att komma undan huvudfrågan i debatten med mig /oss. Ingen som JAG känner har någonsin påstått att Salem är terrorist. Däremot anser vi att hennes agerande tyder på att hon är islamist – eller medlöpare till dessa.
3. Vi fick upp ögonen, och har hissat varningsflagg, för Salem av en rad skäl:
Valdebatten på Ersboda Folkets Hus. Efter en valdebatten hävdade hon på facebook att debatten blev ”… en klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism … och hon exemplifierade detta med att … ”Arbetarpartiets representant [berättade] att i Sverige står står Sveriges lag över muslimska lagar”.

Här undrar jag återigen varför Salem inte sade att hon håller med oss om att allmänn och lika rösträtt – för män och kvinnor – står över Sharialagar, Muhammeds Sunna och prästerskapets tolkningar av Sunna. Men även denna gång gled Salem undan ett ställningstagande. Salem tog alltså INTE ställning för att svensk grundlag gäller och att därför SHARIA inte gäller. Jag skulle bli glad om Salem gjorde detta. Men under lång tid har Salem har medvetet och envist undanhållit oss övriga var hon står i denna fråga.

 

4. Då Ahmed Hersi, en vänsterpartist som också ska in i Individ- och familjenämnden, sade att Arbetarpartiet inte borde ha blivit inbjudna till valdebatten över huvud taget svarade Salem på följande sätt: ”du tog orden ur munnen på mig”. Det är underligt att den som försvarar landets grundlagar påstås ha skapat ”en klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism” (enligt Salem). Det blir ännu underligare då Salem håller med en vänsterpartist om att vi i Arbetarpartiet – som hävdar att den svenska grundlagen står över sharialagar, Muhammeds sunna och ett självutnämnt prästerskap som ska tolka dessa berättelser – inte ska inbjudas till valdebatter…
Men förklaringen ligger mycket nära: demokrati har aldrig varit islamisternas / eller medlöparnas metod. Sharia är tron på en gudomlig rättsskipning och är därför inte förenlig med tron på att människan kan ta sitt öde i egna händer, med allmän och lika rösträtt som instrument.

 

5. Sveriges Radios ”Morgonandakt” den 1 oktober
I denna fällde Salem följande orimliga uttalande då hon, av något obegripligt skäl, utvalts att hålla Morgonandakten i riksradion:” Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”.
Detta var en ren kupp! Det råder nämligen ingen jämlikhet i Mecka som ligger i Saudiarabien:
* det är förbjudet att ens resa in i Mecka om man inte är muslim,
* de som överger tron på islam i Saudiarabien och konverterar för att gå över till kristendomen eller judar riskeras att avrättas,
* # metoo-kampanjen gav massor av kvinnor styrkan att berätta om hur de blivit utsatta för sexuella trakasserier i Mecka under själva vallfärden,
* För oppositionella är läget mycket svårt: Mordet på den saudiske journalisten som gick in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul visade detta på ett brutalt och skrämmande sätt.
6. MP och V I UMEÅ FÖRSÖKER STOPPA RELIGIONSKRITIK
Medlemmarna i ”Nya MP” i Umeå tar alltså till allt mer desperata åtgärder för att undgå den religionskritik som jag och det parti jag tillhör riktar mot de vi anser vara islamister (och islamistmedlöpare) i MP-leden. Och en grupp vänsterpartister i kommunfullmäktige stöttar ”Nya MP”. Men HOT om polisanmälan kommer inte att tysta min granskning och vår kritik. Det står för stora värden på spel. Åsikterna hos islamisterna i Muslimska brödraskapet och Salafist-rörelsen måste bekämpas:
* de anser att sharialagar och prästerskap står över våra allmänna och fria val till den lagstiftande riksdagen,
* vi kämpar för att försvara barn mot att bli bortgifta (barnäktenskap),
* vi vill stoppa seden att en man kan gifta sig med fyra kvinnor (månggifte),
* vi försvarar de homosexuellas rättigheter: i detta ingår att ej upplåta lokaler som kommunen kontrollerar till predikanter som anser att det kan vara rätt att döda homosexuella under nämnda förutsättningar – sådana besök har nämligen skett – så sent som i början av 2016.

 

7. Därför begreppet ”Nya MP”.
MP:s centrala partiledning, den för hela Sverige, har tagit över MP i Umeå och Västerbotten. De har handplockat folk till MP:s interna partiorganisation i exempelvis Umeå. De i Stockholm har även utsett vilka som ska stå på valsedeln till Umeås kommunfullmäktige. I samband med denna utrensning försvann cirka 60 muslimer från MP i Umeå. Utrensningarna berörde alltså ”Gamla MP”. Detta skapade intrycket att ”Nya MP” i Umeå var negativa till muslimer. Så ”Nya MP” letade, tillsammans med den centrala ledningen i Stockholm, efter muslimer att sätta upp på valsedeln. ”Nya MP” i Umeå ville på så sätt motvisa den alltmer spridda uppfattningen i Umeå att ”Nya MP” var negativt inställda till muslimer. En av de muslimer som ”Nya MP” i Umeå kunde sätta upp på valsedeln var Salem. Hon är i mina ögon islamist (eller islamistmedlöpare). Jag har förklarat vissa av skälen till detta. Men Salem kan bilägga den konflikt som råder genom att säga att i Sverige gäller inte sharia baserad på 350 verser ur Koranen, profeten Muhammeds Sunna och prästerskapets tolkningar av det som skapades på 600-talet. Eller kan hon det?
8. Salem står nu på tröskeln till att bli en makthavare. Om mina olika källor inom MP har rätt handlar det, förutom om platsen som ledamot i Umeå kommunfullmäktige, även om fyra ytterligare poster. Vissa av dem verkligt tunga. Först som ordinarie ledamot i Äldrenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Personalnämnden. Det handlar även om en post som ersättare i Individ- och familjeomsorgen.

Det vore illa om Umeå företräddes av en islamist. Det är ingen som tror att Salem är terrorist. Jag upprepar: Det borde vara lätt för henne att säga att i Sverige gäller svenska lagar. Det borde vara lätt att säga följande: I Sverige gäller inte sharia! För det är ”antingen eller”. Det är vad ledande islamister ofta understryker. Sharia och demokrati med allmän och lika rösträtt – för män och kvinnor – går inte att förena.
9. Till socialdemokraterna vill jag säga följande:
*
Kom ihåg att det var Stefan Löfven som själv avskedade Mehmet Kaplan för hans kontakt med fascister och islamister.
* Det var också Löfven som i riksdagens frågestund sa: ”I Sverige hälsar man på varandra. Man tar både kvinnor och män i handen”,
*
Klarar ni av att ta in vad som skett i SSU i Skåne?

I februari var det första gången som jag försökte göra Socialdemokraterna i Umeå uppmärksamma på att imamer som ansåg att det var riktigt att döda homosexuella som försökte påverka andra att bli homosexuella (kanske genom att gå med i Pride-paraden). Det har gått tre år sedan dess. Och socialdemokraterna i Umeå agerar som om dessa frågor inte angick dom.
10. Västerbottens-Kurirens NYHETSREDAKTION borde göra sitt jobb på samma sätt som Expressen.
Expressen har avslöjat de orimliga förhållanden som råder inom SSU i Skåne. Men Steffen Renklint anser sig kunna skoja bort mitt och Arbetarpartiets engagemang.
Därav hans raljant tonfall i dagen artikel om Nya MP:s polisanmälan.
Han skriver – helt felaktigt i sak och med ett direkt förklenande och barnsligt tonfall – om min reaktion på Salems yttrande om jämlikheten i Mekka: ”Detta påstående provocerande Jan Hägglund så till den grad att han beslutade att skriva en mängd blogginlägg om Salem och en debattartikel i VK”. Nej, Steffen Renklint, om du hade läst vår artikel i gårdagens VK så hade du sett att det är väldigt mycket som vi reagerat på under åren.

Som jag skrev under punkt 9. ovan så är det snart tre år sedan jag gjorde Hans Lindberg uppmärksam på att en imam, som anser att det är rätt att döda homosexuella som påverkar andra att bli homosexuella, besökte Umeå strax innan. Första gången som denne predikant var i Umeå var 2014. Sedan dess har andra predikanter med helt oacceptabla åsikter varit i Umeå men inget har blivit gjort för att stoppa detta.
Steffen Renklint: Jag är också upprörd över att innehållet i de två rapporterna från Myndigheten från samhällsskydd och beredskap (MSB) inte bara förblir ouppmärksammade utan direkt motarbetade.
Detsamma gäller för den rapport som Försvarshögskolan har gjort.
Jag är mycket upprörd över att Ali Khalil – en miljöpartist som satt i kommunstyrelsen i Botkyrka – inför årets val försökte köpa ett bygglov till en ny moské genom att lova Moderaterna 3000 röster via ”sin” församling. Jag är upprörd över att samme Khalil vågar gilla inlägg av Yusuf Al-Qaradawi (en av Muslimska brödraskapets högsta andliga ledare) som bl a sagt att Hitler utgjorde guds straff mot judarna!
Jag är upprörd över att Steffen Renklint inte ens verkar känna till Svante Nicanders (Försvarshögskolan) oro över att Miljöpartiet infiltrerats av islamister. Det är likgiltigheten inför dessa frågor på NYHETSREDAKTIONERNA som gör att islamisterna kan infiltrera MP – igen och igen.
VK:s nonchalanta hållning – det där är Hägglunds och Arbetarpartiets grej-attityd – hjälper islamisterna att behålla ett alldeles för stort inflytande inom främst MP men även inom andra partier. Och ungdomsförbund.

 

11. Både Socialdemokraterna och Västerbottens-Kuriren försöker framställa det hela som att de står ”neutrala” i dessa frågor. Renklint verkar ha attityden att detta endast är en fråga för Janne Hägglund och Arbetarpartiet. Men likgiltigheten inför det som händer i dessa frågor utgör en bidragande orsak till att S gjorde sitt sämsta val sedan 1911! Och jag anser själv att VK:s nonchalanta hållning kommer att bidra till en ökad anti-semitismen.

Jag har skrivit många bloggar kring dessa frågor sedan början av 2016.

Men det är en accumulerad oro över vad som händer som ligger bakom. Det är väldigt få av det totala antalet  bloggar och artiklar som jag skrivit om islamism, under snart tre år, som har handlat om Salem (som vi uppmärksammade endast en mycket kort tid före valet). Vi var nämligen alltför upptagna med att beskriva Umeå kommuns dåliga ekonomi med hjälp av ölbackar …
Så vad är det som är så roligt Steffen Renklint: Varför detta raljanta tonfall? Är det köpslåendet med röster i Botkyrka. Är det vad som har skett under flera år i SSU-Skåne. Är det löjligt att ett ett icke-riksdagsparti tar på sig ett stort ansvar i dessa frågor?
Berätta för allt i världen?
Berätta.

—————————-                           ——————————-                           ——————————-                            —————————

Du som vill läsa alla de sju blogginläggen om den svenska politiska fegheten, efter varandra och utan andra
blogginlägg emellan, kan
göra det här. Gå bara in på www.arbetartidningen.se
Eller klickar här.

 

 

32 kommentarer

 1. Bergis

  Nu handla det om att skärmas. MP överlever bara pga islamister drar sig till deras parti därför att dom tror att Sverige är ”Stora hopp och skoj” för alla som vill komma till Sverige. Men så är inte verkligheten. Islamisterna måste börja fundera över om dom är är riktiga flyktingar eller inte eller att åka hem igen. Valet är deras egna.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   MP:s desperation beror på att de nu blivit beroende på islamisterna. De har inte längre muslimer som sätter den svenska grundlagen över sharia som kan dra vanliga muslimer (som sätter grundlagen över sharia) till partiet. Problemet för MP är att de endast har islamisterna som sätter sharia över grundlagen som de vill använda sig av för att dra vanliga muslimer till partiet. Och många av de vanliga muslimerna är rädda för islamisterna. När jag då angriper MP-Umeå för att ha gjort sig beroende av islamister riskerar hela MP-Umeå att rasa. Därför deras aggressivitet. De är desperata.

   • arbetare

    Det bästa vore om Mp åker ur riksdagen vid ett eventuellt omval , då sinar pengakranarna och man måste börja rätta munnen efter matsäcken vilket innebär att alla goddagspiltar , slappsvansar och snyltare som sett politiken som en enkel och arbetsfri försörjningskälla snabbt rensas ut , kvar blir de som verkligen vill förändra samhället .

    Som en bonus försvinner islamisterna blixtsnabbt när de inser att de inte har någon möjlighet att sprida sin extremism då partiet tappat inflytande……

  • gr

   Jag tror att MP inte hade tappat så många väljare om de inte blandat sig in med islamisterna.
   De rasade efter att Mehmet Kaplan, Yasri Khan mfl blev avslöjade som islamister.
   Personligen ser jag positivt på ett parti som skulle sätta miljö- och klimatfrågor högst upp, och jag hade lika bra röstat på MP.
   Men, när det blev tydligt att de hade infiltrerats av (många) islamister, då blev det självklart nej tack för min del. Samma gäller för andra partier, typ C, Fi, V. Framförallt Fi blev den största besvikelsen: hur 17 kan ett feministiskt parti ha samröre med folk som ser kvinnor som kuvade och mindre värda, homosexuella som smutsiga, osv??

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Det kan verka konstigt på ytan det här med hur FI ställer sig. Men de är extremt rädda att erkänna verkligheten. Jag tror att FI är det mest isolerade partiet av alla (isolerade från verkligheten). I många år var också FI något av Gudrun Schymans projekt för revansch sedan hon tvingats avgå från posten som partiordförande för V. Och V vägrar ställa upp för förtryckta kvinnor och barn i islamistiska stater.

 2. Ville-Valle

  … kämpa på Jan Hägglund! Som ett exempel i mängden på att din kamp inte är förgäves kan jag avslöja att en av mina yngre bekanta som alltid röstat på miljöpartiet nu utbrast helt spontant: ”Vad är det för gäng som jag gav min röst åt? Islamister! Herre Gud, vad har jag gjort…?

 3. CE

  Jag är glad över att jag fann att rösta på Arbetarpartiet, det känns mer och mer rätt! Jag tror att många röstat på SD för att just bli kvitt sådana här saker, jag tror dock inte alls på deras förmåga att leda landet plus att dom har förklädda åsikter. Det handlar inte om rasism i mitt fall. En vän (som flytt islamismen) har påpekat och varnat mig för deras infiltration och vad dom försöker göra i Sverige. Och hur långt dom faktiskt tagit sig i vissa fall. (världsherravälde och konvertering.) Att införa Sharia i Sverige är ett steg i ledet, men vore förödande för oss!
  Så fortsätt kämpa Jan, du är definitivt på rätt spår!

   • Olle

    Röstar inte på SD men det är enkelt att förstå varför de växer och kommer att fortsätta växa om inte politikerna kommer över sin flathet för dessa problem som smyger sig in sakta men säkert. Få av dagens politiker är livrädda för att förlora sin makt och vågar inte ta tag i dessa problem, för då skriker nån stoppordet Rasist. De större partierna måste samarbeta i dessa frågor gemensamt för då har de inte samma rädsla att ta tag i detta. Men det partiet som först vågar kommer att få väldigt många fler väljare, detta är enda sättet att ta väljare från SD. Och tyvärr är det ju inte särskilt demokratiskt att utestänga ett part med 1,2 miljoner väljare vad man än tycker i frågan.Fortsätter man denna utestängning kommer de att öka ännu mer inför nästa val och vara största enskillda partiet. Mina gamla föräldrar är SD anhängare efter att blivit utsatta för våld från ett så kallat Ensamkommande ”barn” . Denna person släpptes samma kväll, min far låg en vecka på sjukhus.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Tack för din berättelse.
     Jag blir mycket upprörd när det gäller din pappa. Om Socialdemokraterna ska undvika att gå under måste de ta röster från SD. Men då måste även S våga driva religionskritik på det sätt som vi gör. Tänk bara på vad vi fått veta om det som pågår nere i Skåne inom Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU!
     Jag rekommenderar en debattartikel som jag och två till skrivit i VK (i går 30 okt) på sid 6.

     • Olle

      Rösterna får alla partier tillbaka från SD om de gör nåt åt problemen och inte fortsätter sitt strutsbeteende . För strutsen kör huvudet i sanden samt springer tills han inte minns varför han började springa.

 4. Johan Svensson

  Hej Jan,

  Tack för att du granskar detta! Du står långt över de flesta andra i denna debatt. De allra flesta vågar inte säga något på grund av rädsla för att bli kallade islamofober eller rasister. Det är dock självklart så att en saklig granskning av Islam inte är islamofobi, såsom t ex MP i Umeå anser.

  Mvh, Johan Svensson

 5. Alice

  Kämpa på! Jag röstade på dig detta val (personröst) istället för Miljöpartiet. Dels för att den lista som var till kommunfullmäktige för mp inte var den som medlemmarna ville ha, utan framtagen centralt, samt utrensningen av väldigt kompetenta medlemmar, det andra skälet är att du behövs i kommunfullmäktige då du vågar röra om i grytan när andra sitter med huvudet i sanden. Tack!

 6. Rune Wästerby

  Du är fullständigt ute och cyklar Jan Hägglund.
  När man inte har fakta att utgå från utan kokar ihop teorier som man hetsat sig fram till i interna gruppdiskussioner ska man va väldigt försiktig med vad som lämnas ut i offentligheten. Att anklaga en svensk person för familjen Saud:s kriminella oförrätter är förtal. Särskilt eftersom personen ifråga arbetar intensivt för motsatsen till vad den diktatorsfamiljen står för när det gäller t ex demokrati och jämställdhet.
  Det du sysslar med Jan Hägglund är antisemitism. Det finns fler semitiska folk i mellanöstern än judar. Historien har lärt oss vad antisemitism kan leda till. Besinna dig och förstå vad du håller på med.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag förstår EXAKT vad jag sysslar med. Och det var inte jag som drog in familjen Saud i debatten. Jag har heller inte anklagat någon för denna diktaturs brott. Det som jag, och större delen av de svenskar som hörde på citatet anser, är att Saudiarabien och Mecka, inte kan tas som exempel för jämlikhet. Men du tycker tydligen att detta går bra.
   Sedan har jag inte kokat ihop något själv. Jag har lärt mig det jag från bland annat följande källor:
   1. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) rapport nr ett om ”Muslimska brödraskapet”,
   2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapport nr två om Muslimska brödraskapet,
   3. Försvarshögskolans rapport om Salafiströrelsen,
   4. Norell, Magnus, forskare, Kalifatets återkomst,
   5. Hagberg, Maria, debattör, författare ”Vid tjugo börjar den ruttna”,
   6. Carina Hägg, tidigare riksdagsledamot, Socialdemokraterna, artiklar,
   7. Nalin Pekul, tidigare ordförande, S-kvinnorna i Sverige, artiklar,
   8. Kurdo Baxi, författare och debattör, bror till nalin Pekul,
   9. Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot, debattör
   10. Och väldigt många fler.
   Mina och partiets ståndpunkter står på en mycket fast grund.

 7. Ulf Müller

  Återigen, ”hatten av”. För mig är punkt 11 den mest skrämmande. Relativt små grupper som inte vill acceptera det svenska demokratiska rättssamhället är helt ofarliga om de i tid synliggörs, motarbetas och slutligen ”mals ner”. Samhällsfara uppstår först när inga eller för få motkrafter sätts in.
  Att media och andra maktstrukturer anser sig kunna stå neutrala i så här viktiga frågor är för mig en gåta. Detta är ett farligt ställningstagande det luktar mycket 40-tal om. Genom denna passivitet/flathet ger man fritt spelrum för något mycket oönskat. Fegheten att inte våga ta ställning upprepas tyvärr om och om igen genom historien. Många gånger med fruktansvärda följder. Jag anser att VK behöver en ny chefredaktör – ring upp Torgny Segerstedt.

 8. Eva

  SSU har ett stort problem! Dom har medlemmer med homofoba,antisemistiske,islamistiske ideologier.Frågan är varför det fått utveckla seg? Har nån hört om strutsen som sticker huvudet i sanden! Så går det när partierna på kommunal och riksdagsnivå tror att alla är blir automatisk demokratiska bara för att dom bor i Sverige! Se på alla nazistiska partier som dykker opp litt varstans. Vet folket och välgarna vad som förgår eller skiter dom i odemokratiska strömningar bara för att det är en s.k religiös väckelse, som under ytan hörs så fredfull ut. Så att ditt parti måste ta striden,mot sånna krafter när dom andra låter sviker!. Jag känn jag blir förbannad! Stå på!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack för ditt stöd. Jag uppskattar det mycket. Liksom jag uppskattar det överväldigande positiva stödet. Men jag publicerar alla kommentarer med något undantag per år.

 9. Olle

  Men nu ser man på både sociala medier och i pressen att ögonen har öppnats på allmänheten men säkert inte hos partitopparna som fortsätter att ha huvudet i sanden.

 10. Kim

  Jag blir beklämd då jag ser att vk inte vågar ta upp diskussionen i sakfrågorna utan hellre går på det ”säkra” med att hänga på försöket att misstänkliggöra.
  Väldigt fin och opartisk ”sakkunnig” man grävt fram för att kommentera frågorna. Lika illa som om man bett BSS kommentera frågan och sedan slå upp det.

  Det som irriterar är att trots att det är en rejäl text så finns i princip inget som bemöter eller kommenterar den faktiska kritiken. Bara att det är allmänt fel att kritisera.

 11. Anki H

  Du har även mitt starka stöd. Såg nyss Aktuellt och där beskrevs situationen i Malmö, men det framkom också med all önskvärd tydlighet att partier har varit så angelägna om att uppvisa ”mångfald” i sin led, att det kritiska ränkandet helt uteblivit. Vi måste hålla en tydlig rågång mellan politik och religion, Och alla borde vara kapabla att upprätthålla denna. Tack för ditt arbete, tänk om alla hade ditt engagemang för vårt samhälle!

 12. gr

  Apropå VK.
  Jag tänkte nu på artikeln som tidningen publicerade år 2017 om planering av en ny moskè i Umeå.
  Jag kommenterade då i VK att jag hoppades att bidrag inte skulle komma från nån diktatur som tex Saudiarabien (förra försöket till bygget, sedan misslyckat, hade ett arabiskt land bland finansiärer). VK censurerade min kommentar.
  En annan person kommenterade över kostaden, 15 miljoner kr. I facebooks sida för islamiska föreningen i Västerbotten hade de skrivit på engelska att de behövde 15 miljoner dollar. Jag svarade till personen i VK att det lät som om det skulle bli betydligt dyrare än 15 M kr. Också här, censurerade VK bort min kommentar (varför var det olämplig?). Ett par dagar senare, hade islamiska föreningen i Västerbotten också redigerat bort detta om 15 M dollar.
  Vill inte vara konspiratorisk, men jag undrar om VK och IFiV har nån kontakt med varandra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.