Då IS har dödat en mig närstående person saknar min kritik av islamister betydelse, påstår en MP-politiker. Hur lågt får förtroendevalda sjunka?

Av , , 10 kommentarer 113

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Inledning
Det är smärtsamt att tvingas kommentera de påståenden och antydningar rörande personer i min familj som förs fram av Nya Miljöpartiet i Umeå via Arvid Lundberg. Dessa påståenden och antydningar gör att jag känner mig pressad att göra ett undantag från regeln att aldrig ta upp detta själv. Men jag ska, för första och sista gången, självmant, kommentera de osanningar som representanten för ”Nya” Miljöpartiet i Umeå, Arvid Lundberg, ofattbart nog tar sig rätten att sprida (något som skiljer honom och resten av MP från alla andra ledamöter och partier i Umeå). Jag ska även berätta vad denna individ menar då han – på ett så falskt sätt – talar om ”den sorgliga personliga historien” enbart i syfte att förringa vårt engagemang och kunskaper om islamisterna.
Detta trots vad som händer i Skåne.

 

Avsnitt ett: Bristen på logik hos Nya Mp och Arvid Lundgren

Arvid Lundberg från ”Nya” Miljöpartiet i Umeå anser alltså att min och Arbetarpartiets kamp mot islamister inte är något att bry sig om. Skälet är att en mig närstående person blev dödad av Daesh (Islamiska Staten)!

Enligt Arvid Lundbergs logik skulle inte en person som blivit misshandlad kunna uttala sig om våld, en kvinna som blivit våldtagen skulle inte kunna diskutera sexuella trakasserier. Inte heller skulle en person med judisk tro kunna uttala sig om anti-semitism! Lundberg representerar både den argumentlösa desperationens ansikte, och ansiktet på en speciell typ av självförtroende som endast de minst kunniga besitter. Lundbergs logik trotsar ALL beskrivning.

Han menar alltså, som representant för Nya MP i Umeå, att umeborna inte ska bry sig om mina och Arbetarpartiets varningar för, och argument emot, islamisterna. Detta betyder följande:

* Umeborna ska inte slå vakt om en lagstiftning och rättsskipning som är lika för alla. Det är nämligen så att islamisterna strävar efter två olika rättssystem. De strävar efter att sharialagar ska gälla för just muslimer, och att de lagar och rättssystem som riksdagen har beslutat om ska gälla för etniska svenskar och alla som inte är muslimer,
* Umeborna ska inte kämpa för att alla ska vara lika inför lagen. Islamisternas strävan efter sharialagar tar ifrån kvinnor, barn och homosexuella de rättigheter som de har idag. Den lag som tillåter en man att ha fyra fruar, barnäktenskap från nio års ålder och förföljelse av homosexuella innebär inte att alla är lika inför lagen.
* Umeborna ska ge upp tron på människan. De demokratiska och fria valen till en riksdag som stiftar lagarna och utser regeringsbildare baseras i grunden på tron att människan kan sköta sina angelägenheter utan en inblandning av någon gud. Islamisterna strävar efter sharia. Sharia innebär tron en gudomlig rättsskipning baserad på ett antal verser ut Koranen, berättelser om Muhammeds gärningar och uttalanden (Sunna) samt på ett prästerskap som tolkar detta.
* Umeborna ska överge principen att religionen ska vara en privatsak. Islamisternas syn på Koranen är att den utgör fundamentet för hela samhällsbygget. Då religionen påverkar allt och alla är den inte längre en privatsak,
* Umeborna ska ge upp demokratin: islamisterna är de första att medge att sharia inte ger utrymme för en lagstiftning baserad på en riksdag utsedd genom allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Istället är det Koranen, Sunna och det självutnämnda prästerskapets tolkningar som gäller,
* Umeborna ska acceptera att samhället splittras i ett vi och ett dom. Målet för islamisterna är nämligen att skapa ett parallellsamhälle. De anser att Sverige ska ha ett samhälle för etniska svenskar, och andra, som vill hålla fast vid dagens demokratiska fri- och rättigheter med flerpartisystem, allmänna och fria val, mm. Och ett annat samhälle för människor från huvudsakligen muslimska länder som islamisterna anser att de har rätt att skydda från västerländska värderingar som strävan efter jämställdhet mellan man och kvinna, strävan efter barns rätt och homosexuellas rättigheter. Detta samhälle ska vara baserat på shariastyre.

Självklart kommer inte umeborna kommer att följa Arvid Lundbergs uppmaning. Majoriteten kommer även här att slå vakt både om sina egna rättigheter och sina invandrade grannars rättigheter. Folk lär av de avslöjanden som de inom SSU i Skåne och i Malmö-Helsingborg. Detta kommer Lundberg och Nya MP att upptäcka.


* Avsnitt två: så drabbades min familj
Det sista jag ville var att ta upp det som drabbat personer i min familj. Men jag känner mig alltså tvingad av Nya MP och Arvid Lundberg och deras antydningar. Därför ska jag, för första och sista gången självmant, beröra dessa smärtsamma frågor.

Den kvinna som jag numera är gift med förlorade sin dotter den 22 mars 2016 i Bryssel. Dottern var 30 år, hade bott i Belgien i tio år, och var på väg till jobbet. Det var Daesh (Islamiska Staten) som slog till mot tunnelbanan och flygplatsen. Våra liv förändrades för alltid då dotterns liv gick förlorat. Detta är en erfarenhet som vi delar med alltför många andra.

 

* Avsnitt tre: Det oundvikliga

Redan för två år sedan varnade jag min livskamrat för att det var oundvikligt, endast en tidsfråga, innan några skulle sänka sig så lågt att de försökte använda hennes dotters död som ett slagträ mot mig.
I VK:s papperstidning den 2 november förra veckan hände detta – samtidigt som islamisternas övertagande av SSU Skåne rullades upp – vilket ökade oron inom ”Nya” MP i Umeå.
Jag hade även varnat de partimedlemmar som jag står i fortlöpande kontakt med för att detta skulle hända. Jag ville inte att någon skull bli chockad. Om du lärt känna världen som en mörk och ond plats, vilket jag har, krävs det ingen större slutledningsförmåga för att förstå efter vilka linjer som islamisternas, och deras medlöpares, argumentation skulle gå. Deras argumentation skulle gå så här: ”Ingen ska bry sig om vad Arbetarpartiet påstår om islamister, eftersom deras påståenden endast beror på att deras ”frontfigur” bedriver ett privat korståg, detta i syfte att hämnas att hans frus dotter dödades.

Men inget kunde vara mer fel – vilket jag ska visa.
Men låt mig först säga att under mina 43 år som organiserad har jag aldrig varit med om något så lågt som detta. En mig närståendes död användes alltså som ett slagträ mot mig. I en politisk debatt. Det låter för osannolikt att någon skulle kunna sjunka så lågt. Samtidigt kom det alltså inte som någon överraskning. Islamister och deras medlöpare, som nu avslöjas i allt snabbare takt för sitt hotfulla beteende i bland annat SSU-Skåne, kommer att använda varje till buds stående medel för att behålla det som inte är deras. Detta inte bara i Skåne utan även i Umeå och Västerbotten.

 

* Avsnitt fyra: ingen enorm vrede utan en uppmaning att inte hata
Arvid Lundberg (ersättare i kommunfullmäktige för ”Nya” MP i Umeå) försöker få folk att bortse ifrån det vi har att säga när det gäller behovet att försvara en sekulär stat och ett demokratiskt samhälle mot islamisternas strävan efter ett annat, parallellt, samhälle präglat av sharialagar och shariadomstolar. Hans förklaring är att jag bär på ”en enorm vrede” över min närståendes död.

Fördelen med att vara ansvarig utgivare för en liten, men dock, tidning är att man vet vad man har skrivit om och när.

Låt mig därför, kära läsare, visa hur fel miljöpartisten har om min ”enorma vrede” genom att citera det jag skrev på Första sidan av Nya Arbetartidningen i anslutning till att en IS-anhängare hade mördat fem människor på Drottninggatan. Här följer ett citat:
”Våra tankar går till offrens anhöriga … med den djupaste medkänsla. Vi vill understryka att hat mot en viss religion inte ger offren livet åter, att hat inte läker de skadade och att hat inte hjälper anhöriga att återvinna ett fotfäste som kanske gått förlorat på grund av sorg och saknad över förlorade nära och kära”.

Om någon skulle ana att jag skrev av egna erfarenheter så anar denna person rätt.

Men det är sant att jag verkligen har burit på något ”enormt”. Det handlar om en gradvis insikt om hur enormt otillräcklig jag var som stöd till min livskamrat när hon hade drabbats av det obeskrivliga och outhärdliga.

 

* Avsnitt fem: Arvid Lundberg och Nya MP i Umeå struntar i sanningen.
Han saknar respekt både för de döda och för de levande, både för de efterlevandes smärta och saknad, och han drar sig inte för att försöka tränga sig in i de allra mest privata rummen hos andra människor. Han leker amatörpsykolog, med all den okunniges absurda självförtroende och självsäkra påståenden. Han har exempelvis en teori om bilden på min blogg. Den utgör ett led i hans teori om att jag bär på ”en enorm vrede”.

Men bilden av mig i en tröja med ”Listons” namn på, kompletterad med boxhandskar och bilder av Liston själv i bakgrunden, är en hyllning till denne förföljde svarte boxare som kallades för Sonny Liston. Denna hyllning har lett till flera tidningsintervjuer, medverkan i en bok samt till att många människor som liksom jag har gripits av Listons öde, har hört av sig till mig. Bilden är min blinkning till alla dessa människor. På you tube finns ”Song for Sonny Liston”, skriven och framförd med ömhet av Mark Knopfler. Bilden på mig uttrycker detsamma. Men hur ska Arvid Lundberg veta det?  Just därför borde han inte yttra sig om det han varken vet eller kan förstå.

Jag ber gud, alla helgon och martyrer att bevara mig från amatörpsykologer som Arvid Lundberg, personer som i brist på verklig kunskap, passar bäst med att fläka ut sitt CV i media. Han tillhör de personer som, i avsaknad av varje form av spärr och självkritik, uttalar sig om sådant som INGEN riktig psykolog skulle yttra sig om. Arvid Lundberg visar att han inte är intresserad av sanningen. Bara av ett desperat försvar av Nya MP i Umeå – som inte har förtroende från partistyrelsen att sköta sina egna affärer.

 

* Avsnitt sex: Gravskändning
Även om jag visste att det skulle hända, att en mig närståendes död skulle användas som ett slagträ mot mig, så kändes det ändå¨overkligt då en medlem i Arbetarpartiet ringde mig sent på torsdagens kväll (1 november) och varnade mig för vad som skulle stå i pappers-VK på fredagen. Men jag är evigt tacksam. Det gav mig tid att varna min livskamrat.

Angreppet från denne miljöpartist skadar inte mig. Angreppet skadar inte Arbetarpartiet. Men angreppet skadar de människor som dottern lämnade efter sig då hennes liv togs ifrån henne. Idén att dra in hennes död i en debatt, som ett slagträ, är en handling så låg att den enbart kan jämföras med gravskändning.

Trots att jag visste att detta skulle komma, att det endast var en tidsfråga, är det fortfarande ofattbart för mig hur någon kan sänka sig så lågt att den försöker använda en tragedi som detta massmord – med 35 döda och över 300 skadade – som ett slagträ i en politisk debatt. Men det är inte min trovärdighet som skadas. Det är trovärdigheten för den som skrev dessa obeskrivliga rader. Och även trovärdigheten för de övriga i ”Nya” MP i Umeå och Västerbotten, om de inte tar avstånd från Arvid Lundbergs metoder.

De som har valt offentligheten måste tåla granskning och kritik. De som aldrig valt offentligheten, och som fortfarande kämpar med sorgen, dessa är ska varken Arvid Lundbergs och hans uppdragsgivare, använda som måltavla.

På tal om vrede: Det som väckt en enorm vrede hos mig är försöket att åter skada de människor som redan är skadade efter att ha förlorat någon så närstående. Men denna vrede väcktes i förra veckan för något som hände i Umeå för sju dagar sedan. Den väcktes alltså inte p g a det som hände i mars 2016 i Bryssel.
Tisdag den 6 november fanns mitt svar till Arvid Lundberg, representant för Nya MP i Umeå, i pappers-VK på sidan 6.
Samma svar finns i en av länkarna här nere.

 

* Avsnitt sju: IS är inte detsamma som islamister – Arvid Lundberg saknar ELEMENTÄRA kunskaper

Arbetarpartiet beslut att bekämpa islamisternas värderingar hade ingenting med Islamiska Statens krigshandling mot civilbefolkningen i Bryssel, tidigare Paris och senare Berlin (osv, osv) att göra. Jag förutsätter att Arvid Lundberg – representant för Nya MP i Umeå – har samma uppfattning som oss när det gäller IS. Att även han och hans parti, som en självklarhet, vänder sig bort från IS i avsky.

”Alla” tar avstånd från IS. Om detta behövs det inte diskuteras. Eller hur – Nya MP i Umeå? Jag förstår inte vad IS överhuvudtaget har i debatten att göra.

Vårt ställningstagande mot islamisterna – och för försvaret av en sekulär stat och ett demokratiskt samhälle – publicerades i Nya Arbetartidningen nr 91 och var daterat till den 29 februari  2016. Vid denna tidpunkt levde min livskamrats dotter. Vi trodde att hon skulle leva i minst 60 år till! Hennes död en månad senare kunde helt enkelt inte ha med vårt ställningstagande mot islamisterna att göra. Låt mig redogöra för några av dessa ställningstaganden:

Om den kristna religionen har gjorts till en privatsak – och så är det till nästan 100 procent i Sverige – gäller motsatsen för islam. I vissa muslimska samhällen, och hos olika islamistiska riktningar, anser man att religionen ska påverka hela samhällets organisering. Dessa vill alltså organisera även det världsliga livet”. Vi exemplifierade med Iran och Saudiarabien,
Sedan ”1979 finns en författning som säger att staten [Iran] ska vara baserad på religiös grund: sharia…”
Vi skrev bland annat följande om Saudiarabien: Där ”är om möjligt islam/islamismen ännu mer dominant. Om vi jämför islamismen med en ideologi så är syftet i Saudiarabien inte att med politiska medel ta över staten, för att via denna stifta lagar och utöva rättsskipning i syfte att organisera samhället. I Saudiarabien har regimen sedan länge kontrollen över domstolarna. Det är islamisterna som utgör staten … Dödsdomarna är väldigt många och rättssäkerheten är liten eller ingen alls. Man tillåter åttaåriga flickor att gifta sig… ”
Slutligen avrundade vi med en artikel som hade följande talande rubrik: ”Försvaret av det sekulära samhället och kvinnorna innebär konflikter både med islamister och andra muslimer”.

I detta nummer av Nya Arbetartidningen betonade vi också att vanliga muslimer är våra vänner och tillhör bland våra viktigaste allierade i kampen mot islamisterna.

Arbetarpartiets ställningstaganden var resultatet av en längre intern diskussion.
Vi tog ställning kollektivt och på basen av kunskap. Vi tog inte ställning på grund av en individs vrede.

Arvid Lundberg verkar inte förstå.
Daesh (IS) är inte samma sak som islamister. Vi kände mycket väl till IS agerande. Vi hade hjälpt till att organisera en manifestation i Umeå riktad mot IS för deras mord på 130 människor i Paris i november 2015. Ingen i Arbetarpartiet blandar ihop IS med islamisterna i Muslimska brödraskapet eller Salafist-rörelsen, deras sympatisörer och medhjälpare.
IS metod går ut på att förstöra samhället. Islamisternas metod går ut på att försöka ta över samhället och anpassa det till sharia. Vi i Arbetarpartiet kan inte ta avstånd från IS hårdare än vi gör. Detta avståndstagande delar vi med miljarder av andra människor i världen. Men detta säger ingenting om hur befolkningen i Sverige ställer sig till Muslimska brödraskapet och Salafist-rörelsen. Här måste en strid för sanning och upplysning föras. Denna strid för jag tillsammans med det parti jag tillhör.

 

* Avsnitt åtta: debatten med islamisterna och deras medlöpare i ”Nya” MP i Umeå

Jag vill ge alla läsare en chans att läsa den pågående debatten mellan oss i Arbetarpartiet och medlemmarna i ”Nya” MP i Umeå. Jag överlämnar därför detta bonusmaterial. Ni får även tillgång till den länk som innehåller den text där Arvid Lundberg berättar för världen varför det Arbetarpartier säger saknar värde. Och att jag, personligen, bedriver mitt eget korståg mot islamister från Muslimska brödraskapet på grund av det Daesh (Islamiska Staten) har gjort.

I första länken: Där för jag och ytterligare två partikamrater fram kritik mot islamisterna i Sverige samt mot vad Mariam Salem från Nya MP i Umeå bevisligen har sagt i Sveriges riksradio den 1 oktober.
Länk: https://www.vk.se/2547144/i-mekka-finns-ingen-jamlikhet

I andra länken: I ett desperat försök till replik kastar Arvid Lundberg fram lögnerna om vad som driver Arbetarpartiet och mig som individ – ett personligt hämndbegär. Detta är har jag visat vara en ren lögn. Lundbergs lögner skada varken mig eller Arbetarpartiet. Men hans lögner riskerar att skada en mor som redan tvingats gå igenom en förlamande sorg en gång.
Länk: https://www.vk.se/2551080/replik-salem-ar-en-progressiv-rost-i-miljopartiet

* i tredje länken: Jag svarar besvarar Arvid Lundberg som försöker att använda min livskamrats dotters död mot mig – och som därmed visar sin obeskrivliga brist på respekt för både levande och döda. Jag påpekar att det Mariam Salem har sagt i riksradion – det har hon faktiskt sagt. Detta även om Arvid Lundberg och Nya MP i Umeå skulle önska att så ej var fallet. Men Mariam Salem är ert problem – inte mitt eller Arbetarpartiets.
Länk: https://www.vk.se/2555331/replik-en-helt-nodvandig-demokratisk-granskning


Jag avslutar med att upprepa det jag sade inledningsvis.

Det är mycket smärtsamt att beröra en närståendes död. Och det känns förnedrande att tvingas till det på grund av antydningar och direkta osanningar. Men jag har gjort ett undantag och, självmant, berört dessa frågor på grund av de osanningar som Nya MP via Arvid Lundberg har tagit sig rätten att sprida.

Tack för att du läst.

——————————-                            —————————

Du som vill läsa alla de sju blogginläggen om den svenska politiska fegheten, efter varandra och utan andra
blogginlägg emellan, kan
göra det här. Gå bara in på www.arbetartidningen.se
Eller klickar här.

10 kommentarer

Islamisten Kaplan tog sig ända in i regeringen via MP. Islamisterna tog över SSU i Skåne. Här följer fler exempel på hur islamister når högt just via MP. ”Hit men inte längre”

Av , , 19 kommentarer 126

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Förord.
JUST NU visar det sig tydligare än på länge att vi måste sätta ned foten och säga ”HIT MEN INTE LÄNGRE. En tolkning av islam som skulle kasta tillbaka Sverige hundratals år måste bekämpas. Jag talat naturligtvis om islamisterna i och runt Muslimska brödraskapet och Salafist-rörelsen, med sympatisörer och medlöpare. Till och med politiskt blinda och döva måste ha uppmärksammat det som har hänt och händer just nu. Jag tänker bland annat på det som händer just nu här i Umeå och inom  Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) i Skåne. Jag tänker på det som hände i Solna där två kvinnor som var islamister hade infiltrerat Tingsrätten via Centern och underlät att döma en man som misshandlat sin fru. De båda C-märkta kvinnor som frikände hustrumisshandlaren använde shariaargument.

Händelser som dessa – som upprepar sig om och om igen  – utgör delar av bakgrunden till varför jag har formulerat min devis här ovan på det sätt som jag gjort. Devisen lyder: ”Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås. Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör”.

Det är just för att bekämpa den politiska fegheten, och islamisternas tolkning av islam, som jag har varit med om att ta initiativ till en rad är artiklar, föreläsningar och andra aktiviteter. Ett för mig mycket viktigt initiativ är min ännu inte avslutade bloggserie om rötterna till den svenska politiska fegheten. Jag ska fortsätta med den serien senare under den kommande veckan.

                                                                         

                                                                                                             A. Religionskritik
Jag kände mig alltså tvingad att göra uppehåll med bloggtexterna om rötterna till den svenska politiska fegheten. Tyvärr just nu när jag hade arbetat mig fram till vad jag anser vara själva kärnan till denna politiska feghet. Men det gick inte att hoppa över det som händer just nu i Sverige, Solna och nu Umeå och Skåne. Det som jag och mina allierade, inom och utom Arbetarpartiet, anser är att vi måste bekämpa de värderingar som islamisterna står för.

Detta innebär religionskritik. Ni som förstår behovet av att angripa islamisterna för den politiska agenda deras tolkning av islam innebär förstår också detta:
a) religionskritik har inte något med rasism eller islamofobi att göra,
b) du som vill bidra i den strid som vi, och våra allierade, utkämpar mot islamisternas åsikter måste kontakta oss – och inte fortsätta att sitta hemma och oroa dig. VI BEHÖVER DIN HJÄLP. Och vi behöver din hjälp NU!

 

                                                                                                       B. HIT MEN INTE LÄNGRE.

Men för att du ska kunna bidra i denna strid på ett sätt som hjälper oss måste förstå våra värderingar:

a. Vanliga muslimer tillhör bland de första som blir förtryckta av islamisterna (och värst). Detta gäller speciellt för kvinnor och barn. Men också för homosexuella. Homosexuella tillhör de första offren när det gäller islamisternas förtryck i Sverige och i andra länder. Men vi framhåller även månggifte och barnäktenskap som extremt svårartade uttryck för islamisternas förtryck.
b. Vi ser vanliga muslimer
som en av våra viktigaste grupper av allierade – de både vill bidra i denna kamp och har ofta själva fått lida under islamisternas förtryck.

Förstår du dessa grundläggande värderingar kommer vi att kunna samarbeta bra. Annars inte.

Då man sammanställer de exempel från olika delar av Sverige som jag ska redovisa här nedan, och sedan lägger samman dessa exempel med det som har hänt (och händer) i Solna, i Skåne och Umeå, anser jag att det är dags att säga: HIT MEN INTE LÄNGRE.

 

                                                   C. Dags att kräva av islamisterna att de bildar egna partier istället för att infiltrera andra
Det är dags att pressa islamisterna i Muslimska brödraskapet och i Salafist-rörelsen – med de nätverk av sympatisörer och medlöpare som existerar runt omkring dessa – att bilda egna partier som de naturligtvis redan gjort i Turkiet och i Egypten.

Men islamisterna har även bildat egna partier i exempelvis Tyskland, Frankrike och Nederländerna !

Det vore alldeles utmärkt. Islamisterna får chansen att föra fram hur de vill omorganisera samhället vad gäller exempelvis månggifte och barnäktenskap i tidningar och TV, via egna valmanifest och partiprogram. Islamisterna tvingas stå till svars för sin strävan efter att införa månggifte och barnäktenskap. Islamisterna får även chansen att motivera varför de förkastar allmänna val till till den lagstiftande riksdagen och istället strävar efter sharia (föreställningen om en gudomlig lagstiftning) som bygger på 350 verser ur Koranen, berättelser om Profeten Muhammeds uttalanden och handlingar (Sunna) tolkade till nutid av ett prästerskap.

Detta skulle leda till hundratusentals debatter om varför islamisterna vill kasta Sverige hundratals år bakåt i tiden.

Men så länge politikerna i riksdagen låter islamisterna ”bädda in sig” i främst MP men även S och V får islamisterna en rad advokater – feghetens apostlar – som på grund av ett extremt opportunistiskt röstfiske försvarar ”sina” islamister. Skälet är att bland dessa islamister finns religiösa ledare som kan påverka vanliga muslimer (och islamister) att rösta på främst dessa tre partier – inte minst via fredagsbönen.
Alltså: Muslimska brödraskapet och Salafiströrelsen borde (tillsammans med sina sympatisörer och medlöpare) pressas att bilda egna partier. Och därmed också via valmanifest, partiprogram och ”livedebatter” få tillfälle att redovisa sina politiska ambitioner. Vi kan även sägas att de skulle PRESSAS att redovisa sina politiska ambitioner:
                                                                  

 

                                                D. Här följer fler exempel på islamister som lyckats ta sig väldigt högt upp i politiken – via just MP.
Vissa känner du, käre läsare, igen. Andra är kanske nya bekantskaper. Men memorera dem alla. Du kommer att få användning för dem i dina diskussioner med de politiska fega-  i Umeå och Sverige.
Kom ihåg – det vi gör handlar om religionskritik. Vanliga muslimer är våra vänner, i kampen mot islamisterna i Muslimska brödraskapet och Salafist-rörelsen, eftersom de vanliga muslimerna blir också förtryckta av islamisterna.

                                                                                           

                                                                                                   E. Läs och lägg dessa demokratins fiender på minnet.
– Mehmet Kaplan tog sig t o m in i regeringen innan hans samröre med islamiströrelsen Milli Görus och turkiska fascister i de Grå Vargarna tvingade honom att avgå. Han hade redan 2014 väckt stor ilska då han jämfört ungdomar som ansluter sig till terroristerna i Islamska Staten, med de svenskar som försvarade Finland under Vinterkriget, då Stalins Sovjet angrep Finland år 1939 år!

– Yasri Khan var på väg in i MP:s partistyrelse. I en debatt 2016 tog Khan inte avstånd från Saudiarabiens avrättningar av ateister. Samma år vägrade Khan att skaka hand med TV4:s kvinnliga reporter.

– Derya Uzel Senir var ersättare i Stockholms fullmäktige och ledamot i en nämnd då det avslöjades att hon inför valet 2014 lovat turkiska ungdomsförbundet att MP skulle arbeta för att regeringen inte skulle erkänna folkmorden på över en miljon assyrier och armenier 1915. Hon har även kopplingar till Erdogans parti AKP.

– Mohamed Temsamani deltog så sent som i april på ett möte med kultur- och fritidsnämnden i Solna som ersättare. Han är vice ordförande för den stora Stockholmsmoskén – som har starka kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Temsamani har även gjort praktik hos Brödraskapets ”Frihets- och Rättviseparti” i Egypten.

– Ali Khalil satt i kommunstyrelsen för MP i Botkyrka då han inför årets val försökte köpa ett bygglov till en ny moské genom att lova (M) 3 000 röster via ”sin” församling! Khalil har även gillat inlägg av Yusuf Al-Qaradawi – en av Muslimska Brödraskapets högsta andliga ledare som bl a sagt att Hitler utgjorde guds straff mot judarna.

                                                                

              F. Till sist: lite bonusläsning om uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Muslimska brödraskapet. 

http://helenaedlund.se/socialdemokraternas-islamistiska-draksadd/

Artikeln heter ”Socialdemokraternas islamistiska draksådd” och är skriven av Helena Edlund.

 

______________________________

Du som vill läsa alla de sju blogginläggen om den svenska politiska fegheten, efter varandra – utan andra
blogginlägg insprängda emellan, kan
göra det.
Gå bara in på www.arbetartidningen.se
Eller så klickar du här.

19 kommentarer