Uppdat 20.30. Islamisternas ställning stärktes i Umeå 2018, p g a politiker som inte vågar kritisera extremister som Abu Muadh och Rashid Musa.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Ingress

När medias Årskrönikor, och de mer pretentiösa Nyårsrevyerna gjorda i Umeå, ska skrivas och spelas är det en sak som kommer att lysa med sin frånvaro: detta är hovnarrarnas avståndstaganden från de islamister som bland annat förtrycker andra muslimer samt kvinnor, barn och homosexuella och gör ofta anti-semitiska uttalanden. Hovnarrarna har hittills varit för fega för att ta avstånd från islamisterna och inget tyder på att det kommer att bli bättre när året 2018 ska sammanfattas.

 

I.   Den politiska majoriteten kunde ha stoppat islamisten Abu Muadh från att tala i Umeå kommuns lokaler (Ålidhemsskolan). Men den politiska fegheten tillät honom – och föreningar eller grupper som systematiskt bjuder in sådana islamister med knytningar till Muslimska brödraskapet och/eller Salafist-rörelsen – att tala i kommunens lokaler. Och detta borde inte personer få som har de åsikter som Abu Muadh. Denne imam hyser bland annat följande åsikter:

a) han förhärligar martyrdöden,
b) han förnekade ursprungligen terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo,
c) Han kallar homosexualitet för ett virus (alla icke-muslimer bär också de på virus) och föräldrarna måste därför se till att deras söner har ett starkt immunförsvar.
d) Muadh ingår i en salafistisk-islamistisk miljö i Göteborgsområdet från vilken väldigt många ungdomar i Sverige har rekryterats till Daesh (Islamiska Staten) för att strida i Syrien med allt vad detta innebär av tortyr, våldtäkter och dödande.

Jag och det parti som jag tillhör anser alltså att en politisk majoritet i Umeå kunde och borde ha stoppat denne islamist från att tala i kommunens lokaler. Detta hade kunnat ske genom att hyresavtalet mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och AB Bostaden sades upp. Men den politiska fegheten stod i vägen.

 

II.  Till fegheten måste nu läggas ett annat och skrämmande inslag. Och det är SSU-Skånes koppling till islamisterna. De flesta som läser min blogg har själva följt Kvällspostens / Expressens avslöjanden om de nära kopplingarna mellan SSU i Skåne och olika islamister.

Denna koppling mellan SSU i Skåne och olika islamister (till och med till dem som inte tar tydligt avstånd från sympatisörer till IS) har visat sig vara är så stark att ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”, Mucf, har beslutat att inte betala ut statliga bidrag till den del av SSU som utgörs av Skånedistriktet. Detta har nu föranlett att även Region Skåne (motsvarigheten till Region Västerbotten) har stoppat utbetalningen av bidrag till SSU i Skåne.

Totalt tappar SSU i Skåne 60 000 kr + 250 000 kr. Den granskning som Mucf har gjort visar på allvarliga brister i SSU-Skånes uppbyggnad. Dessutom förekommer rapporter om homofoba och anti-semitiska uttalanden av både medlemmar och förtroendevalda inom SSU i Skåne.

 

III. Det är förbanne mig dags för Socialdemokraterna och dess ungdomsförbund SSU att ta de kopplingar som Kvällsposten  /Expressen har påvisat mellan SSU och islamister, samt ännu värre, på allvar.

Detta gäller även för Socialdemokraterna och SSU i Umeå.
Även de måste ta detta på allvar. Det har nu gått nästan tre (3) år sedan jag tog upp dessa frågor för första gången med deras förtroendevalda. Då gällde det en islamist vid namn Hussein Halawa. Denne har varit i Umeå och hållit ”föreläsningar både 2014 och i början av 2016. Hussein Halawa anser att de homosexuella kan delas in i tre olika grupper: de som är födda homosexuella, de som valt att bli homosexuella av politiska skäl och de som påverkar andra att bli homosexuella även de (genom att gå med i Pride-paraden?). Den sistnämnda gruppen, som påverkar andra att bli homosexuella, kan det vara rätt att döda enligt Hussein Halawa.

Men Socialdemokraterna i Umeå har inte visat något intresse för dessa frågor. Oavsett om de varit äldre eller yngre.
Tvärtom.
De har visat alltifrån ett gäspande ointresse till direkt aggressivitet.
Nu kommer detta att slå tillbaka på Socialdemokraterna. År 2019 är det exakt tjugo år sedan S gjorde upp med Muslimska brödraskapet. Båda huvudorganisationerna använde sig av buffertorganisationer. S använde sig av dåvarande Broderskapsrörelsen (idag ”Tro och Solidaritet”) och ”muslimbröderna” använde sig av ”Sveriges Muslimska Råd”. Uppgörelsen gick ut på att Socialdemokraterna skulle få muslimska röster (via fredagsbönen) i samband med valen och ”muslimbröderna” skulle (själva) få tillsätta ett bestämt antal platser på S-listorna till kommuner, landsting och riksdagen. Dessa personer hade alltså inte S en aning om vilka de var eller vilka åsikter de hade. Denna väldigt affärsmässiga uppgörelse har avslöjats av tidigare S-riksdagsledamoten Carina Hägg och ligger ute på nätet i sin helhet för alla att ta del av.

Det som gäller för Socialdemokraterna gäller även för Miljöpartiet och för Vänsterpartiet. Det är bara att titta på vilka MP och V har valt att företräda sig och / eller hur motståndare till islamisterna behandlas. 

 

IV. Men all heder åt Ersboda Folkets Hus som sade NEJ till islamisten Rashid Musa, ordförande för ”Sveriges Unga Muslimer”, med VÄLDIGT nära kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Jag och övriga medlemmar i Arbetarpartiet strävar efter samarbete med de muslimer som stöder att samhället styrs via allmänna och fria val till en lagstiftande församling som i Sverige kallas för riksdagen. Vi bekämpar uppfattningen hos islamisterna. Dessa strävar efter att splittra Sverige, och andra länder, så att det uppstår parallella samhällen inom de olika länderna där de som är muslimer inte ska styras av en riksdag utsedd via allmänna och fria val utan via sharia. Detta innebär ett styre där ett självutnämnt prästerskap styr samhället genom att tolka 350 verser ur Koranen samt profeten Muhammeds sunna (uttalanden och gärningar).

 

V. Debatten har kommit längre i andra delar av Sverige än i Umeå. I Stockholm, Göteborg och Malmö har de politiska beslutsfattarna exempelvis kartlagt förekomsten av hedersförtryck. Detta har den politiska majoriteten vägrat att göra i Umeå. Under två års tid!

För dig som har samma uppfattning som mig, när det gäller behovet av att bekämpa islamisternas inflytande, kan jag bland annat rekommendera läsning av följande två länkar (och mer kommer).

Länkarna handlar om följande:
a) att de IS-krigare (terrorister) som återvänder till Sverige möts med samma flathet och tystnad som de svenskar som en gång stred för Hitler i det tyska nazistpartiets SS-förband,
b) att i Stockholm försöker den politiska ledningen hindra personer som har knytning till det Muslimska brödraskapet från att använda kommunens lokaler – till skillnad från i Umeå.

Läs och lär du med.

http://www.gp.se/debatt/is-krigare-möts-med-samma-flathet-som-svenska-ss-soldater-1.10027644

 

https://ledarsidorna.se/2018/12/stockholms-stad-forsoker-hindra-muslimska-brodraskapet-att-anvanda-sig-av-stadens-lokaler/

 

Forts. följer.

_________________________________________

Du som vill läsa mina hittills åtta blogginläggen
om den svenska politiska fegheten kan
göra det här.
Gå bara in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

8 kommentarer

 1. arbetare

  Jag tycker du använder fel namn på IS , de är inte ”krigare” utan terrorister .

  Krigare slåss mot andra arméer , det gör inte IS .

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack för din synpunkt. Den är viktig. Den individ som återkommer från exempelvis IS i Syrien är definitivt en terrorist här i Sverige. Men det som IS bedrev i Syrien och i Irak, från och med 2014 och framåt, var verkligen ett krig där de slogs mot arméer, med egna arméer, och erövrade territorium. IS hade soldater som jag anser måste kallas för just detta – soldater eller krigare. Men dessa måste betraktas som terrorister efter återkomsten till Sverige. Jag gör en förändring och använder båda begreppen.

 2. Bergis

  Socialdemokraterna i Umeå visar inget intresse eftersom det politiska uppdraget i mångt och tycke går ut på att skaffa sig ett lättsamt jobb fram till pension där man sedan kan lyfta en bra politikerpension. Politikern i Umeå som bor i villa skiter i vad som händer runtomkring. Bara den egna pensionen trillar in på kontot efter utfört uppdrag.

 3. Jonsson

  Utlovad fortsättning emotses förstås!
  Hur förklaras då den politiska fegheten?
  (Med tanke på oss medborgare utan insyn i lokalpolitiken).

  Löfvens hustru arbetade så sent som förra året för SAP:s religiösa samfund, enligt Google.
  Inga konstigheter med det?

  Till SSU i Malmö sändes Wallström, som fick rycka ut och ”ta sig an” problemen. För SAP skickar oftast sina kvinnliga politiker att förmildra när missförhållanden råkat uppdagas som riskerar skada partiet.

  Sveriges migrationspolitik har varit speciell de senaste 40 åren. Journalisten Lars Åberg, beskriver detta i en ny bok.
  I Umeå saknas tydligen viljan från flertalet folkvalda politiker att utreda frågan om hedersförtryck. Röstmaximering kanske är viktigare. Och, att uppträda PK, (en form av grupptryck, enligt Ahlmark).

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Den politiska fegheten har två källor, anser jag. Den första består i att medan exempelvis Frankrike raderade ut kungens och kyrkans makt och genomförde ett sekulärt samhälle gjordes det en kompromiss i Sverige som innebär att det feodala lever kvar än idag. Den andra källan består av den feghet som Sverige visade mot nazisterna före, under och efter andra världskriget. Jag har hittills skrivit åtta bloggar på det tema som du vill ha svar på. Gå längst ned på min blogg och klicka så kommer du till dessa åtta inlägg. De är lite ojämna. Men själv tycker jag att helheten är bra.

 4. Jonsson

  Politisk feghet anses ibland bero på avsaknad av mod att stå upp för egna åsikter, på moralsvikt samt att ärligheten inte är särskilt utbredd.

  Den nutida politiska fegheten i Umeå, beror alltså på låtsassekularisering av Sverige och nazismen?
  Det fanns nazister i Umeås fullmäktige under första halvan av 1900-talet. I de lärdes lokaler hölls ”intressanta” föredrag i rashygien. Aningslöst så det förslår.

  Vår beredskap var god, därför att försvaret försvunnit? Det ansågs inte behövas efter WW1.
  Så Sverige var ’neutralt’ i nästa krig. Nazismen i landet kanske hade sett annorlunda ut om vi dragits in i kriget. Konsekvenserna hade blivit tydligare för folket, och inte enbart för de soldater som var inkallade.

  Politiker har svårt att släppa taget om kyrkan. Flera partier ställer ännu upp i kyrkovalet. Lundby-Wedin har en hög post i styrelsen. Präster i min församling predikar politiskt – mot SD. F. d. statsministerfrun arbetade för det kritiserade religiösa S-förbundet. SAP har trasslat till det för sig.

  Kronan, KORSET och svärdet är fortfarande symboler. Korset syns även i Sveriges fana.

  Frankrikes kungahus försvann förvisso, men bara för att ersättas av presidenter som lever kungligt.
  Ska vi ha en sådan president som Macron?
  Dekadens i kungens akademi, SAP utan identitet sedan 1970-talet. Sammanlänkade med Mp som bara är ett parti i valtider, och som måste byta provrör.

  Det är på grund av Arbetarepartiets utskick inför valet – och postering utanför min mataffär, som jag undrar över den extremism du satt som rubrik. Vad rör det mig, tänkte jag först. Så jo, jag har följt din VK-blogg.

  Viljan eller oviljan att kartlägga förtryck och andra fenomen i kommunen innebär att de folkvalda kan bli tvungna att åtgärda detta. Så det kanske inte bara saknas politisk tapperhet?

  I Jante är den främsta strategin att inte tala, tänka eller veta något. Jante kan bytas ut mot Umeå.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det ligger mycket i vad du säger. Men vi ska inte kasta yxan i sjön är (och det är nog inte heller vad du menar). Arbetarpartiet kan inte ersätta SAP på ett bra tag – om någonsin. Men vi funderar på att göra någon form av nationell satsning. I alla fall som markering. Samtidigt vill vi signalera till de socialdemokrater som fortfarande är okej (för sådana finns, tro´t eller ej, att vi kan samarbeta i de frågor där de fortfarande står upp för något. Det gäller att ta vara på det som finns kvar. Men, i grunden anser jag att din ”diagnos” är riktig. Det har gått åt fel håll och den trenden har vara under lång tid. Men ge inte upp. Fortsätt att holla koll på bloggen och Arbetarpartiet. Och håll huvudet högt inför det nya året. Gott Slut på det gamla året – saknad av ingen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.