Vi måste återta kontrollen över Umeå kommuns ekonomi. Nedan kan du se bilden av ett misslyckande – av en trend som måste vändas

 

Krokodilgapet

Bilden du ser ovan innebär ett hot mot förskola, skola, äldre- och handikappomsorg, underhåll av gator och fastigheter.

Krokodilgapet visar vad hela fjolårets valrörelse i Umeå borde ha handlat om: Hur de folkvalda ska kunna ta kontrollen över det skenande ekonomiska underskott som blir resultatet då kostnaderna ökar mer än intäkterna varje år! Bara året 2028 är prognosen att underskottet blir 1,7 miljarder. Lägger vi ihop underskotten för hela tioårsperioden hamnar det på mellan 7½ – 10 miljarder.

Arbetarpartiet stred för att valdebatten skulle ägnas åt att lösa detta väldiga problem. Men Umeås tre största partier – Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet – var överens: håll umeborna ovetande till efter valet. De ville kunna utfärda nya vallöften, omöjliga att infria, utan att störas av sanningen. Det handlade om skattesänkningar, nya skrytbyggen eller stora satsningar på välfärd. Men Arbetarpartiet berättade sanningen – både i ord och i bild.

Nu är valrörelsen över. Och istället för satsningar på skola, äldreomsorg och förskola så hotar nya nedskärningar. VK beskrev det skrämmande hotet mot äldreomsorgen (1/3). Får inte äldreomsorgen ekonomiska tillskott kan det bli sänkt grundbemanning, fler delade turer och helgtjänstgöring oftare än varannan helg!

Det krävs kraftfulla åtgärder för att återta kontrollen över kommunens ekonomi. Medan de andra partierna lockade röster med tomma löften gick vi i Arbetarpartiet fram ett åtgärdsprogram för att klara ekonomin.

 

Början till ett handlingsprogram för att styra Umeå ur krisen

 

1. Släpp lös ”styrkan från golvet” genom ökat personalinflytande
En mer demokratisk ledarskapskultur och ökat personalinflytande kommer att frigöra styrkan på golvet. Detta skulle ge mer trivsel, större trygghet, mindre sjukfrånvaro och därför öka produktionen. Personalen måste alltså få större inflytande över personaltäthet, schemaläggning och arbetsmiljö. Äldrenämnden behöver idag en miljard årligen för att klara sina uppgifter. Med en ny ledarskapskultur och personalpolitik som släpper lös styrkan från golvet skulle en miljard kunna innebära äldreomsorg till ett värde av 1,25 miljarder. På samma sätt kan sämre ledarskap och personalpolitik, präglad av toppstyrning och hot, minska trivseln och leda till uppsägningar. Då riskerar den satsade miljarden att motsvara omsorg, eller utbildning, till ett värde av endast 750 miljoner. På sikt utgör därför ett ökat personalinflytande och ett mer demokratiskt ledarskap våra viktigaste åtgärder mot underskottet.


2. Karriärstege inom äldreomsorgen
Äldreomsorgen kommer att drabbas av personalbrist. En åtgärd för att hjälpa upp situationen är att införa en ”karriärstege” med följande inslag:
a) Fler anställda inom vårdnära service så att undersköterskorna får mer tid till vård och omsorg.
b) Alla ska ha minst vårdbiträdesutbildning. Det är ohållbart att kommunen anställer outbildad personal. Lokalvårdare inom omsorgen måste erbjudas detta.
c) Det måste bli lättare för undersköterskor att specialisera sig inom t ex demensvård, psykiatri eller handikapp.
d) Samtidigt måste personalen få bestämma om systemet med individuella löner ska avskaffas.
e) En diskussion behövs om vikariebehovet med sikte på att avskaffa resurspassen.


3. Stopp för skrytprojekt
Sedan 2010 har en rad skrytprojekt sett dagens ljus. De dyraste var kulturhuvudstadsåret som krävde att kulturväven och äventyrsbadet byggdes. Dessa innebär en kostnadsökning som varje år tar ca 100 miljoner från bl a skola och omsorger. Nu har makthavarna ett nytt skrytprojekt i sikte. Det rör sig om en ny och exklusiv färja mellan Umeå och Vasa. ”Järngänget” bakom färjan är helt låsta vid en exklusiv lösning som kommer att kosta över en miljard. Vi är naturligtvis för en färjeförbindelse Umeå-Vasa. Men sedan svenska staten och EU sagt nej till medfinansiering måste kommunen pröva billigare alternativ. Speciellt i det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i.
4. Handlingsprogram för grön industriell produktion
På sikt är det inte möjligt för kommunen att komma tillrätta med de ekonomiska problemen enbart genom att spara. Det krävs också ökade skatteintäkter. Steg ett är att slå vakt om den industri som finns. Steg två är en en satsning på grön industriell produktion – inte minst i norra Sverige. Ett exempel på detta är batterifabriken som ska byggas i Skellefteå. Batterier kommer att behövas i framtidens bilar, men också för att kunna lösa vindkraftens problem med att lagra energi. En annan satsning handlar om syntetisk diesel, baserad på biomassa, som kan minska utsläppen av koldioxid från dieselmotorer med hela 80 %. Förutsättningarna för sådan produktion är goda i norra Sverige. Umeå skulle kunna bidra med de stora forskningsresurser som finns på de två universiteten. I kranskommunerna finns industriellt kunnande i form av ett skogstekniskt kluster. Det finns även mängder av skogsråvara och nedlagd åkermark som också skulle kunna användas för framställning av biomassa. Arbetarpartiets uppfattning är att den typ av livsnödvändiga projekt som grön industriell produktion innebär kommer att kräva en samhällsdominans när det gäller kapital och inflytande. Men det kommer även att kräva en mobilisering av privata åkerier, privat jordbruksmark och privata minoritetsandelar i bildade aktiebolag. Detta säger något om projektets storlek.

 

Avrundning
Detta kommer inte att lösa alla problem. Men, vi erkänner att budgetunderskottet i Umeå kommun skenar. Och vi erkänner behovet av ett handlingsprogram för att återta kontrollen. Vi har också början på ett sådant handlingsprogram. Vi vill samarbeta med andra som också har modet att erkänna hur allvarligt läget är. Arbetet med Umeå kommuns budget för 2020 börjar nu. Kanske förstår vissa socialdemokrater, och centerpartister, allvaret i situationen. Och kanske förstår de också behovet av att återta kontrollen. Det är bråttom.

5 kommentarer

 1. Petter

  Läste om att kommunbolaget VAKIN letar ny vattentäkt och måste totalt investera 2.7 miljarder på grund av Umeås expansion. Har de råd med detta eller kan även detta påverka skattetrycket, och i så fall blir vi som har privata anläggningar också medfinansieringsskyldiga. Eller kommer detta att läggas på deras kunder ? I alla fall verkar skattekronorna rinna mellan fingrarna på politikerna, dags att ta på sig tumvantar och stoppa flödet mellan fingrarna

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej Petter.
   Vakin gör nyttiga saker på ett bra sätt och lång sikt. Det handlar om nödvändiga utgifter för grundläggande samhällsbyggande som vatten och avlopp. Sådant vi alla tar för givet men som vi inte borde ta för givet. Däremot vet jag tyvärr inte hur finansieringsfrågan kommer att lösas. Inte ännu.

 2. Sven

  1. Du har sååååå rätt. Ledarskapet i Umeå har gjort att organisationerna blir EXTREMT rädda att ta initiativ och fatta beslut. Det gäller alla. Inte bara äldrevården. Samma sak i skola, miljö, bygg osv. Alla med kompetens och driv slutar. Och gör de inte det självmant blir det som med ekonomicheferna.

  3. Sant. Glöm inte torg, bro till holme mm mm. Dessutom anknyter punkt 1. Se projektens kostnader. Badhus och Väv blev rekordstora även om kommunen och projektledaren låtsas som annat. Se kostnaden för bron till Bölesholmarna. Maja Beskowskolan kommet även den art bli dubbelt så dyr som beräknat. Dyrare än många nybyggda skolor kostar sett till m2-kostnad. Imponerande?
  Det skulle vara affär för kommunen att vara en bra arbetsgivare så man fick mesta möjliga för sina projektpengar, men …

  Du kommer tyvärr inte få någon av övriga politiker att erkänna läget. De skiter i de som kommer sen. Mesta möjliga vinning för sig själv gäller. Och då får man strunta i de som får städa efter festen…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Sven.
   Det är det tragiska. De RÄDDA organisationerna och medarbetarna, både på chefsnivå och på golvet. Du har även rätt vad gäller skrytprojekten. De är fler än de jag tog med. Och skrytprojekten har en tendens att föröka sig. Visst kan det vara kämpigt att bjuda in till samarbete om att få ett skenande budgetunderskott under kontroll. Men eftersom det som står på spel är om Umeå kommun ska klara av att fullgöra sina lagstadgade uppgifter, och vi inte klarar det själva, måste vi försöka skapa någon sorts ”coalition of the willing”!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.