Vi kommer aldrig att ge upp kampen mot hedersförtrycket – lyssna på debatten i fullmäktige på måndag

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Nu på måndag är det möte med Umeå kommunfullmäktige. IGEN.

Mellan kl 09.00 och 10.00 behandlas interpellationer. För fjärde gången kommer frågan om behovet att kartlägga hedersrelaterat förtryck i Umeå upp. Den förste som tog upp denna fråga var en modig kvinna från Liberalerna. Sedan har vi i Arbetarpartiet följt upp behovet att kartlägga hedersförtrycket i Umeå. Tyvärr har stödet varit väldigt litet. Däremot har vi mötts av ett aktivt motstånd bland annat från representanter för Vänstern och (S)chwänstern (vårt namn på de socialdemokrater som försöker vara mer ”vänster” än Vänsterpartiet).

Denna fråga tas upp i städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och med tiden kommer den att tas upp i Sveriges alla kommuner, om vi är korrekt informerade. Så det är inte en fråga om ifall en kartläggning kommer att göras, utan bara när. Ska Umeå tillhöra de första kommunerna i Sverige att vidta åtgärder för att skydda de mest utsatta eller ska Umeå tillhöra de sista. Det är vad det hela handlar om. Och för de enskilda, företrädelsevis flickorna och unga kvinnorna, är detta en fråga av yttersta vikt. Ibland är det en fråga på liv och död.

Här nedan följer den interpellation vi hoppas ska hinna tas upp nu på måndag mellan kl 09.00 och 10.00.

 

Interpellation till skolnämndernas ordföranden Moa Brydsten och Peter Vigren

Nyligen presenterades resultaten av undersökningen UNGA18 som kartlägger ungas hälsa i Umeå. Undersökningen omfattar ca 5 700 elever i åldrarna 13-18. Under avsnittet ”Viktiga slutsatser” står följande att läsa:
”Det är en stor skillnad mellan ungdomar födda i Sverige och ungdomar födda utanför Eu­ropa, där den sistnämnda gruppen har betydligt lägre grad av självbestämmande. Nära 10 procent av ungdomarna födda utanför Europa får inte själva bestämma vilken religion eller livsåskådning de ska ha. Detta motsvarar cirka 40 ungdomar. För ungdomar födda i Sverige är andelen 2 procent.”

Denna skillnad i graden av självbestämmande mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda ungdomar är oroväckande. Att utomeuropeiskt födda ungdomar får sitt självbestämmande begränsat tyder på förekomsten av hederskulturella normer. Denna koppling mellan begränsat självbestämmande och hederskultur har påvisats i en rad kartläggningar av hedersförtrycket som genomförts de senaste åren – bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala.

Kartläggningen i Uppsala, som omfattade 1 063 elever i åk 9, visade på följande:
* Bland flickor med två föräldrar födda utanför Norden uppgav hela 39 procent att deras val av partner är villkorat – exempelvis att de bara får välja partner ur samma religion eller etnicitet som de själva, eller en partner som deras familj presenterat för dem. 22 procent uppgav att det helt och hållet är familjen som väljer deras partner. Omvänt var det alltså endast 4 av 10 som själva fick välja partner!
* Bland flickor med en förälder född utanför Norden uppgav 17 procent att deras val av partner var villkorat.
* Bland flickor med båda föräldrarna födda i Norden uppgav endast fem procent att deras val av partner var villkorat.

Resultaten från UNGA18 i Umeå understryker att det finns ett behov av att närmare kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck och våld även bland ungdomar i Umeå. I alla fyra kommuner vi nämnt – som utgör Sveriges fyra största – är det Socialdemokraterna med olika stödpartier som genomfört kartläggningarna. I Umeå har istället Socialdemokraterna, med flera, blockerat en kartläggning.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:
1. Vilka åtgärder planerar Umeå kommun för att motverka skillnaden i självbestämmande mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda ungdomar?
2. Är Umeås skolnämnder – mot bakgrund av de oroväckande resultaten från UNGA18-undersökningen – beredda att ompröva sin negativa inställning och istället genomföra en kartläggning av det hedersrelaterade förtrycket, likt den i Uppsala, bland Umeås skolelever?

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

2 kommentarer

 1. Bergis

  Bra! Fortsätt vara en nagel i ögat på dem Jan! Ni kallas för det Trotskistiska partiet i Umeå. Men då är ni är jäkla bra Trotskistiskt parti i vart fall med sunt förnuft.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Bergis.
   Det räcker bra med att använda vårt fulla namn
   ”demokratiska sekulära socialister
   ARBETARPARTIET”

   Det är vad vi är. Därför är vi ett bra parti.
   Men, tack.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.