Läs om hedersförtrycket bland unga i storstäderna – tyvärr finns det ledamöter i fullmäktige som aktivt motarbetar en kartläggning i Umeå

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

Referat av kartläggning av hedersförtrycket bland unga i Sverige – publicerad i slutet av 2018

 

Vad är hedersrelaterat förtryck?

Begreppet heder brukar ju förknippas med något positivt – inte med förtryck. Men begreppet används av bland annat FN och även Sverige använder detta begrepp. Därför använder även Arbetarpartiet begreppet hedersförtryck.

Studien definierar hedersförtryck som våld, hot och andra former av förtryck riktat mot ungdomar med syften som:

A. hedersförtrycket handlar om att utöva kontroll,

B. detta förtryck riktas mor en enskild individ av ett kollektiv – ofta av en eller flera familjemedlemmar eller av släkten i bredare bemärkelse,

C. hedersförtrycket betraktas som ett legitimt medel inom den egna gruppen,

D. detta förtryck är ett medel att avskräcka vissa och uppmuntra andra beteenden – ofta kretsar det om begränsningar och kontroll avseende sexualitet, relationer och kroppsliga uttryck.

 

I.  Barn och ungdomar som lever med hedersnormer är mycket mer utsatta för våld inom familjen än andra.
Av de niondeklassare som inte lever med hedersnormer hade en av tio någon gång utsatts för våld, kränkningar eller kontroll. Bland de som lever under hedersrelaterade våldsnormer var resultatet det omvända – endast tio procent hade inte utsatts för dessa övergrepp.

Detta är en av slutsatserna som kan dras av studien ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar” som publicerades i november.

Över 6 000 elever i årskurs 9 från Malmö, Göteborg och Stockholm har deltagit i undersökningen. Dessutom har man intervjuat 235 personer som antingen arbetat mot hedersvåld eller som själva har blivit utsatta. I Malmö, där studien avslöjat att de största problemen finns, lever var femte niondeklassare under någon form av hedersförtryck – och var tionde utsätts för våld eller hot – i hederns namn.

 

II. Studien har kartlagt två olika nivåer av hedersförtryck.
Den första nivån handlar om familjer där man lever efter så kallade oskuldsnormer. Det handlar om olika regler och krav som är kopplade främst till döttrarnas sexualitet och ”renhet”. Den andra nivån handlar om familjer där det dessutom anses legitimt att använda våld, eller hot om våld, för att upprätthålla dessa oskuldsnormer.

Studien visar att flickor utsätts för fler och hårdare krav än pojkar. Det handlar om en rad inskränkningar i vardagen. Det handlar om allt, från att inte få välja vilka kläder man vill bära eller vilka fritidsaktiviteter som man vill syssla med, till krav på deltagande i religiösa aktiviteter eller scheman med hushållssysslor som gör att ingen fritid finns kvar.

Socialsekreterare som intervjuats i studien berättar om hur flickor har blivit klockade för att föräldrarna ska veta hur lång tid det tar att gå från skolan och hem. Den som inte lever upp till familjens krav kan drabbas av isolering. Resten av familjen kan låtsas som om personen inte existerar. Ett annat sätt att bestraffa barn som bryter mot normerna är nedsättande ord som ”hora”. En ytterligare metod för kontroll kan bestå av ryktesspridning inom den egna etniska gruppen.

 

III. Även våldet och hoten om våld tar sig olika uttryck.
Det kan handla om rena hot om våld och t.o.m. mord. Men det kan även handla om hot om påtvingade oskuldskontroller, resor till hemlandet eller tvångsäktenskap. Studien visar att det är just bland de ungdomar som lever under hot om våld som de flesta fallen av tvångsäktenskap förekommer. De som begår tydliga brott mot normerna, exempelvis i form av homosexualitet, riskerar att drabbas av de grövsta övergreppen.

De som växer upp under hedersnormer hanterar det på olika sätt. Många tar avstånd och skapar sig egna liv – även om många vittnar om att den kringskurna tillvaron gör att man senare i livet kan få svårt med nära relationer. De blir föräldrar som gör allt för att deras barn ska få en barndom fri från hedersnormer.

 

IV. Andra blir själva en del av hedersförtrycket.
I studien är detta speciellt tydligt bland pojkarna. Över hälften av de pojkar som utsatts för hedersförtryck hade själva, någon eller flera gånger, hotat eller skadat någons pojkvän eller flickvän på grund av deras relation. Var femte av dessa pojkar var också negativa till förbud mot könsstympning och stödde idén om tvångsäktenskap.

Ungefär samma andel ansåg att det var fel att lagstiftningen i Sverige ger samma rättigheter till män och kvinnor.

 

V. Studien visar på stora skillnader mellan de tre städerna.
Det är exempelvis en dubbelt så stor andel av ungdomarna i Malmö som lever under oskuldsnormer jämfört med i Stockholm. Men gemensamt är att personer med utomeuropeisk bakgrund, och de som bor i socialt utsatta förorter, är särskilt utsatta. Ungdomarna själva anger kultur, religion eller rykte som förklaring till att de utsätts för hedersförtryck.

 

VI. Studien visar också på en koppling mellan hedersförtryck och religion.
Ett vanligt krav är att man ska gifta sig med någon från samma religion. Två tredjedelar av de som utsattes för oskuldsnormer i Malmö kom från muslimska familjer, en femtedel från kristna familjer. Men det fanns också svarande som uppgav att deras familj inte var religiös. Bland de som utsattes för våld var andelen religiösa mindre. Risken att utsättas ökar också om mamman eller pappan är arbetslös.

Detta betyder inte att alla muslimer utövar hedersförtryck – detta är viktigt och måste understrykas.

 

VII. De fakta som studien visar är skrämmande.
De understryker behovet av att samhället tar dessa problem på allvar. Samtidigt visar studien på att det finns hopp.
a) en överväldigande majoritet av de ungdomar som utsätts för hedersförtryck är själva motståndare till tvångs- och barnäktenskap,
b) nio av tio flickor som utsätts för oskuldsnormer stöder uppfattningen att män och kvinnor ska ha samma rättigheter,
c) hela 80 procent stöder lagstiftningen om samkönade äktenskap.

Här finns en verklig potential för förändring.

 

VIII. Att det finns hopp är även det intryck som Arbetarpartiet fick då vi bedrev en kampanj mot hedersförtrycket under 2017.
Hela 2 600 umebor skrev under vår namninsamling med krav på att kommunen ska kartlägga hedersförtryckets utbredning i Umeå samt att det krävs ett kommunalt handlingsprogram mot hedersförtrycket.

Dessa krav var inspirerade av en modig kvinnlig liberal som hade krävt att Umeå kommunfullmäktige skulle besluta att kartlägga hedersförtrycket och även utarbeta ett handlingsprogram mot förtryck i hederns namn.

—–     —–     —–     —–     —–

Studiens grundläggande faktainsamling bland de 6 000 eleverna har på ett förtjänstfullt sätt genomförts av Astrid Schlytter, Devin Rexvid och Mariet Ghadimi.
De sammanfattande politiska slutsatserna i studien har sedan gjorts av bland annat Rúna i Baianstovu och Sofia Strid. Dessa slutsatser är inte Arbetarpartiets slutsatser.

 

17 kommentarer

 1. arbetare

  Än en gång levererar du en klarsynt verklighetsanalys med solida fakta bakom .
  Jag förstår varför islamister och andra extremister vill skrämma dig till tystnad .

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Basic rules.
   Hej igen. Idag pluggar jag på de frågor som ska upp på fullmäktige, i morgon, måndag. Återkommer på tisdag.
   Ha en fin söndag.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Basic rules.
   De partier som aktivt har skrivit motioner om att erkänna folkmord är Centern, Kristdemokraterna och SD. Vid något tillfälle har Liberalerna reserverat sig till förmån för en motion som erkände folkmord – en motion som blev avslagen. Men från alla andra håll har inga initiativ tagits för att Sverige ska erkänna folkmord.

 2. Åsa Sundh

  Nu tar metallgutten Löfven fighten mot hedersförtryck. Det låter inte trovärdigt efter hur partiet behandlat de kvinnliga socialdemokrater som länge försökt få partiet att göra detta; Carina Hägg, Nalin Pekgul och Anne-Sofie Hermansson. Dessa har blivit mkt illa behandlade av partiet, som inte velat bekämpa hedersvåldet eftersom det skulle försvåra partiets identitetspolitik och starka band till Muslimska Brödraskapet och dess företrädare i Sverige. Ulf Bjereld, ordf för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, har mkt att stå till svars för när det gäller flatheten mot hederskulturen. Löfvens utfästelser på S-kongressen i Örebro i helgen är inget annat än (s)pel för gallerierna.

  • Petter

   Nu ska Löfven rida på hedersvågen och det blir väl en utredning här också, sen händer inget mer. Och inte ett ord på deras kongress om det eskalerande våldet och parallella samhällen i utsatta områden. Och Morgan Johansson har fått upp ögonen för saker som gemene man varnat för i flera år.

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Till Petter.
    OM Löfven skulle fortsätta som hittills kommer du att få rätt. Det finns dock en ny faktor med i spelat: Löfven har insett att Socialdemokraterna nu måste slåss för livet. De riskerar att tappa ytterligare väljare till SD och även till V efter den senaste regeringsbildningen. Därför har S valt hedersförtrycket av strategiska skäl och planen är att arbeta med denna ända fram till valet 2022. OM inte S hittar en fråga som stoppar tappet av väljare till SD och V, och vänder dessa väljasrströmmar, kommer S att vara slut. Denna trängande verklighet är en ny faktor i ekvationen.
    Så låt oss se om Stefan Löfven GÖR rätt, fast av FEL skäl (det vill säga av partiegoistiska skäl och inte för de ungdomar som drabbas – för då skulle S ha agerat för länge, länge sedan).

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej Åsa.
   När det gäller Stefan Löfven får vi ju se hur han ska hantera det som hände i Umeå i måndags. Socialdemokraterna i Umeå – alla tre falanger – förkastade helt Löfvens budskap genom deras angrepp på oss. Jag går igenom vad som hände på mitt senaste blogginlägg.

 3. Jonsson

  Sorgligt att Mp försökte kapa frågan i fullmäktige, och trolla bort den.
  Jag tror inte heller att Löfven menar allvar med sina starka ord på kongressen.
  En kartläggning behövs väl som underlag för att veta vilka resurser, och den framförhållning, som krävs. Och, ger en aktuell bild att förhålla sig till. Kommunen riskerar annars att vara för sent ute med hjälpen. Söker verkligen elever stöd på eget bevåg hos elevhälsan och lärare?

  Barn brukar vara lojala mot sina föräldrar, vad som än sker. Det är svårt att bryta mot familjens normer om det inte finns synliga alternativ.

  Det urartade till att bli en fråga om högerextremism. Hitler ledde ett nationalsocialistisk arbetarparti.
  Vänster är höger för Mp i Umeå? Och, det fungerar bra för dem?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jonsson.
   En kartläggning behövs verkligen i Umeå. I denna kommun är eftergiftspolitiken extra stor. En sak som vi ska hålla i minnet och som vi inte hann säga i debatten mot de som uppträdde som en pöbel – MP, V, delar av S samt en centerkvinna – och det är följande: HEDERSFÖRTRYCK är en familjs-släkts- eller klans förtryck – av ett barn. Pöbels budskap är detta: det handlar om samma patriarkala förtryck överallt – i Sverige och i Somalia eller i en bergsby i Afghanistan – alltså: mannen förtrycker och misshandlar kvinnan. Skriker pöbeln.
   Nej skriver jag: HEDERSFÖRTRYCK är en familjs-släkts- eller klans förtryck – av ett barn. Och det är dessutom moraliskt (och ofta även juridiskt) sanktionerat av omgivningen. Kvinnomisshandel är varken accepterat av familj eller släkt eller av samhällets lagar.

 4. Eva

  Ja nu ser det ut som det andra partierna också vaknat! Det är stora ord dom brukar,men hur tänker dom visa det i handling? Ett är säkert det går inte och komma undan ”elefanten i rummet” religionen vad den har för påverkan på människorna,och det vet vi ju! Det finns i alla religionssamfunn,att den också används till och förtrycka människan,spesiellt kvinnor!” Så det ska bli interessant och følga.Du och ditt parti är ju glasklar i eran bedømning om dette förtryck,och tack för det! Väldig goda innlägg som du har!

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.