De socialdemokrater i Umeå som förnekar hedersförtrycket riskerar partiets framtid

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

Ingress
Ett av de största politiska slagen kring hedersförtrycket, på de svenska sociala medierna, utkämpades under måndag kväll, tisdag och onsdag. Och stridens efterdyningar har ännu inte sjunkit undan.

För er som undrar hur det hela började ska vi berätta detta. Vi i Arbetarpartiet hade tagit upp frågan om att kartlägga hedersförtrycket i Umeå. Detta var fjärde gången som frågan restes i Umeå kommunfullmäktige. Men det var första gången frågan  restes i form av en interpellationsdebatt (som innebär att alla i fullmäktige kan delta) efter valet 2018.

Annorlunda uttryckt: Det var första gången som hela Umeå kommunfullmäktige kunde diskutera frågan om hedersförtryck – med den nya sammansättningen av ledamöter!

 

Del 1: Tidigare försök att förhindra debatt
Även tidigare har de som är emot att frågan om hedersförtryck diskuteras försökt förstöra debatten. Detta genom att försöka tysta oss som anser att frågan är viktig. Ett exempel var då Vänsterpartiets dåvarande ordförande i Umeå påstod att rasisterna gynnades om denna fråga överhuvudtaget diskuterades.
Även tidigare har det funnits ett starkt motstånd mot att kartlägga hedersförtrycket i Umeå – trots att kartläggningar av hedersförtrycket har skett i bland annat Sveriges fyra största kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
Även tidigare har socialdemokraterna utgjort en stark del i motståndet mot att kartlägga hedersförtrycket i Umeå – trots att initiativet till kartläggningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala togs då Socialdemokraterna styrde dessa kommuner.

Men denna gång, då frågan om att kartlägga hedersförtrycket i Umeå kom upp (för första gången med den nya sammansättningen) av ledamöter i kommunfullmäktige, urartade diskussionen till rena pöbelfasonerna.

 

Del 2: Uppror mot S-kongressen
En rad socialdemokratiska ledamöter, vänsterpartister, miljöpartister – och t.o.m. en ledamot från Centern – vräkte osakligheter över oss. Men glädjande nog skedde detta inte ostraffat.

Socialdemokraternas partiledare, Stefan Löfven, hade bara två dagar tidigare uttalat sig i frågan om hedersförtryck på den socialdemokratiska partikongressen. Där sa han att S tidigare hade gjort alltför lite i denna fråga, men att partiet nu skulle ta täten i kampen mot hedersförtrycket, och Löfven förväntade sig att ALLA socialdemokrater skulle ställa upp. Låt oss citera Stefan Löfven: ”Därför, kamrater, förväntar jag mig det av er: I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga”.

Dessa starka ord hade alltså Löfven sagt på S-kongressen bara 48 timmar före debatten i Umeå kommunfullmäktige.

Min uppfattning är att pöbelfasonerna, som riktade sig mot alla oss som anser att hedersförtrycket ska kartläggas även i Umeå,  även utgjorde en protest mot budskapet från S-kongressen. Att det förhåller sig på detta sätt antyds av följande uttalande från Mohammed Kharraki (tidigare ordförande i den självutnämnda organisationen ”Sveriges Unga Muslimer”): ”Jag är glad att S i Umeå klarar av att hantera det bättre än S på riks och stå upp emot de som driver den islamofobiska diskursen likt den där liraren i panelsamtalet från arbetarpartiet. Däremot är jag inte ett dugg förvånad att media tar på sig manteln att driva den islamofobiska diskursen vidare när vissa politiker misslyckas. Vi har sett det ett flertal gånger i Stockholm/riks politiken. Där media genom sina drev supportar islamofober samtidigt som de skrämmer motståndare till tystnad”.

Kan det sägas tydligare?

Den växande kunskapen och opinionen mot hedersförtrycket – bland allmänheten, partierna och media – skapar panik bland de kretsar som inte vågar diskutera frågan om hedersförtrycket. Men frågan kommer att diskuteras – oavsett hur många gånger motståndarna till diskussionen kastar ur sig orden islamofob, diskurs och narrativ …

 

Del 3: Kampen mot hedersförtrycket central för S inför valet 2022
Stefan Löfvens ord om hedersförtrycket var väldigt genomtänkta. Hans ord fick dessutom S-kongressens starkaste applåd. Löfvens uttalande var ett budskap till socialdemokrater i hela Sverige. Budskapet löd: det är denna hållning, när det gäller hedersförtrycket, som från och med nu gäller för alla socialdemokrater i detta land.

Socialdemokraterna har gått kraftigt bakåt och fick färre än 30 procent av rösterna i senaste riksdagsvalet. Tittar vi på utvecklingen sedan riksdagsvalet 1994 har Socialdemokraterna tappat nästan fyra av tio väljare! Detta är varken mer eller mindre en katastrof.

Det skulle också kunna beskrivas som en långsam partisplittring.

Läget är väldigt allvarligt för Socialdemokraterna. Partiet behöver frågor som dels stoppar ett fortsatt tapp till exempelvis Sverigedemokraterna, dels återerövrar väljare från Vänsterpartiet.

En av de frågor som kan åstadkomma detta är att verkligen ta ledningen i den nödvändiga striden mot hedersförtrycket. Det borde ha varit självklart för Socialdemokraterna att gå i spetsen för den nödvändiga kampen mot hedersförtrycket redan för över 15 år sedan. Fadime Sahindal – som mördades i hederns namn för 17 år sedan – var nämligen medlem i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU. Och en av de första modiga personerna, i hela Sverige, som varnade för hedersförtrycket var dåvarande ordföranden för S-kvinnorna i Sverige Nalin Pekgul.

Socialdemokraterna har alltför länge nonchalerat denna så viktiga fråga. När nu Socialdemokraterna, sent omsider, tar tag i frågan om hedersförtrycket handlar detta om en långsiktig satsning inför valet 2022. Även om det kan verka som en omvändelse under galgen är omvändelsen efterlängtad.

Enligt docent Astrid Schlytter kan så många som hela 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck – ett förtryck som i värsta fall leder till mord.

Men ett chockerande stort antal socialdemokrater i Umeå kommunfullmäktige gjorde alltså, i praktiken, uppror mot S-kongressens budskap. Detta genom sin extrema fientlighet mot att kartlägga hedersförtrycket i Umeå. Och personer som Mohammed Kharraki hyllar nu de socialdemokrater i Umeå som, i praktisk handling, går emot Stefan Löfvens och S-kongressens budskap.

 

Del 4: Inget vanligt våld
Det som förenar motståndarna till att kartlägga, eller ens diskutera, hedersförtrycket är uppfattningen att det inte existerar något specifikt hedersförtryck eller hedersvåld. I måndags försökte de förklara bort frågan om hedersrelaterat förtryck och våld genom att hävda att det i grunden alltid handlar om samma sorts våld – mäns våld mot kvinnor – över hela världen.

Men detta är fel.

Hedersförtryck och hedersvåld handlar om en familjs, eller en hel släkts, förtryck av barn!

Detta våld är sanktionerat av familjen och ofta även av hela släkten. I vissa länder av hela samhället. Vi tar det igen: Vuxna familjemedlemmars sanktionerade våld, beslutat och ibland utövat, av en hel släkt och vanligen riktat mot ett barn, utgör en väldigt specifik typ av förtryck – inklusive våld. Det är denna specifika typ av förtryck som kallas för hedersförtryck – eller hedersvåld om exempelvis hotet om våld övergår i våld.

De socialdemokrater som, likt de i Umeå, förnekar förekomsten av hedersförtryck- och våld riskerar sitt partis hela framtid. Detta då Stefan Löfven, stödd av S-kongressen, planerar att göra denna fråga till en av de bärande inför valet 2022.

Stefan Löfven må vara sent ute. Men bättre sent än aldrig.

 

Till sist: Lycka till
Att erkänna förekomsten av hedersförtryck och hedersvåld innebär inte, som många i pöbeln antydde, att någon skulle blunda för det övriga våldet som utövas mot kvinnor – av män. Det går att bekämpa två typer av förtryck, och två typer av våld, samtidigt. Om den politiska viljan finns.

Det är trots allt med tillfredsställelse som jag, och övriga medlemmar i Arbetarpartiet, konstaterar att socialdemokrater på andra håll i landet hörsammat S-kongressens beslut och, i många fall, reagerat mycket starkt på sina partikamraters åsikter och uppträdande i Umeå.

Vi vill också understryka att det inte var alla S-ledamöter i Umeå kommunfullmäktige som deltog i måndagens pöbel.
Det hedrar er.
Lycka till.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.