Nya Miljöpartiet i Umeås gruppledare Seye Larsen ska få ett svar i morgon – idag går våra tankar till offren för terrordådet på Drottninggatan

Av , , 4 kommentarer 75

Idag går våra tankar till offren och deras anhöriga för terrordådet på Drottninggatan

Det var idag för två år sedan som terrordådet skedde på Drottninggatan. Fem människor dog, 15 skadades fysiskt. Men så många fler drabbades i egenskap av att vara släkt och vänner till offren.

Idag går våra tankar till alla som drabbades – de som dog, de som skadades och alla de som sörjer.

 

Vi vill också sälla oss till de som skäms över beslutet att varken den svenska staten eller Stockholms stad bjuder in de överlevande, de anhöriga och alla som vill visa sitt deltagande till en officiell ceremoni på tvåårsdagen av terrordådet. I ett land som Belgien skulle detta vara otänkbart. Vi förstår den chock och besvikelse som den belgiske pappan till ett av offren på Drottninggatan visar över den uteblivna officiella ceremonin. För många anhöriga innebär det en ovärderlig hjälp i den oändliga sorgen om det officiella Sverige visar sitt stöd på ett tveklöst och bestående sätt.

Därför är det inte acceptabelt att den svenska staten och Stockholms stad avsäger sig detta stöd till de efterlevande med följande ord: ”fjolårets minnesceremoni var ett avslut och ett avstamp mot framtiden…”.
Med vilken rätt uttalar sig en anonym källa på Stockholms stads presstjänst på detta sätt?

Det finns heller ännu inget officiellt minnesmärke över offren. Det är svårt att föreställa sig att något annat annat land i Europa skulle agera så här. Detta kan endast hända i ett land utan identitet.

Då det officiella samhället medvetet väljer att svika sina skyldigheter hoppas vi istället att civilsamhället, de många medmänniskorna, sluter upp på olika sätt.

 

 

Marika

Janne

 

PS. Länk till artikeln med den belgiske pappan: https://www.expressen.se/nyheter/dottern-dog-i-terrordadet-vi-kanner-oss-overgivna/  DS.

4 kommentarer

Nya Miljöpartiet i Umeå har försökt tysta mig två gånger via rättsväsendet – och misslyckats. Ändå sätter VK nya rubriker om Salems tredje försök att tysta mig via domstol

Av , , 14 kommentarer 88

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

INGRESS

Ibland ersätts den politiska debatten med något som bara kan betecknas som politiskt rättshaveri!
Bokstavligt rätts-haveri.

Den 21 mars skrev Anders Wynne en bra artikel i Västerbottens-Kuriren. Artikeln var saklig och båda sidor fick komma till tals. Jag kunde säga att den politiska mångsysslaren Mariam Salem, som bland mycket annat även är ledamot i Umeå kommunfullmäktige, tillsammans med sitt parti (Nya MP i Umeå) har:

* misslyckats med att tysta mig genom sin anmälan till JK – en anmälan mot mig för förtal som inte ens ledde till att en förundersökning inleddes,

* Mariam Salem har även, med Nya MP i Umeå bakom ryggen, misslyckats med att tysta mig en andra gång genom en ny anmälan mot mig för förtal, denna gång lämnad till åklagarkammaren i Umeå – en anmälan som inte heller den ledde att någon förundersökning inleddes baserad på Salems anmälan.

 

A. Vad betyder en förundersökning
För er som inte vet vad en förundersökning betyder vill jag berätta detta: då någon påstår sig har blivit utsatt för exempelvis förtal (som Mariam Salem i Nya MP i Umeå) kan en förundersökning inledas. Men om en förundersökning inleds innebär detta inte att något brott har begåtts. En förundersökning innebär en undersökning OM ifall ett brott har begåtts.

Varken mer eller mindre.

Men om en förundersökning inte ens inleds, på grund av den inlämnade polisanmälan, betyder detta att den som påstår sig ha blivit utsatt för (i detta fall) förtal inte har speciellt torrt på fötterna …

 

B. Det finns två märkliga förhållanden i detta fall
Det första är att Mariam Salem, med Nya MP i Umeå i ryggen, systematiskt, använder sig av det juridiska systemet för att försöka tysta mig.

Själv anser jag att Mariam Salem, med Nya MP i Umeå i ryggen, missbrukar det hårt ansträngda juridiska systemet. Istället borde de ta en politisk debatt. Men det vill de inte. Deras taktik är alltså att använda det juridiska systemet. Och denna taktik har nu misslyckats två gånger. Men ändå annonserar Mariam Salem, glatt, att hon funderar på att använda sig av det juridiska systemet för ett tredje angrepp på mig genom ett påstått förtal. Sannolikheten att hon, och Nya MP i Umeå, kommer att lyckas den tredje gången är mikroskopisk. Men de fortsätter att bedriva politik via det juridiska systemet – något som jag och många med mig anser vara ett missbruk av det juridiska systemet.

 

C. Det andra som är märkligt är VK:s rubriksättning – som jag anser vara partiskt
När det gäller rubriksättningen har Västerbottens-Kuriren uppenbarligen tagit ställning för Mariam Salem, och för hennes Nya MP i Umeå, mot mig och Arbetarpartiet.

Åtminstone i denna debatt.

Jag vill understryka att det inte handlar om en enskild rubrik från VK:s sida. Det handlar om hela sex (6) rubriker. Det är svårt att inte se den journalistiska – politiska tendensen i VK:s rubriksättning.

Tillåt mig fästa uppmärksamheten på denna:

1.  2018, 31 oktober pappers-VK, sid 12   HÄGGLUND ANMÄLS FÖR FÖRTAL
2.  2018, 31 oktober (troligen), nätet         JAN HÄGGLUND POLISANMÄLS
3.  2018, 1 november pappers-VK             HÄGGLUND UTE PÅ HAL IS
4.  2018,  1-3 nov (troligen), nätet              HÄGGLUND UTE PÅ HAL IS

 

Detta är de rubriker som VK har använt till de artiklar som beskrivit försöken att tysta mig. VK har även kallat in ”experter” som med stora ord har påstått att jag har fel. Eller att jag kanske hade fel. Allt för att få mig att framstå som någon okunnig som bara kastar ur sig förolämpningar. VK bedrev en offensiv mot mig – och jag kände mig därför föranledd att kontakta andra experter. Detta om VK skulle driva kampanjen vidare mot mig.

 

D. VK:s rubriker fokuserar på anmälningar – inte på att anmälningarna läggs ned
Och därefter har alltså först JK och sedan en kammaråklagare kommit fram till att Mariam Salems anklagelser mot mig, för förtal, inte ens föranleder en förundersökning. Och, som jag sagt tidigare, även OM en förundersökning hade inletts betyder detta inte att något förtal har skett. En förundersökning innebär att frågan om ifall ett förtal har skett undersöks.

Men både JK och en kammaråklagare har alltså bedömt att det inte ens ska inledas en förundersökning mot mig baserat på det Mariam Salem anför.

Mot denna bakgrund skulle det inte vara helt orimligt om VK:s rubriksättningen hade tagit fasta på vad JK och kammaråklagaren kommit fram till.

 

E. I vad består nyheten – och hur skulle en rättvis rubrik kunna se ut?
* I mina ögon består inte nyheten i att Mariam Salem, med Nya MP i Umeå bak ryggen, forsätter att bedriva politik genom det juridiska systemet – istället för att ta en politisk debatt.
* I mina ögon består inte nyheten i att Salem tänker belasta rättssystemet en tredje gång.
* I mina ögon består NYHETEN i att både JK och en kammaråklagare inte ens vill inleda en förundersökning mot mig baserad på Mariam Salems anklagelser!

Du får naturligtvis som läsare själv avgöra i vad nyheten består.

Själv anser jag att det skulle vara både rimligt och rättvist med en rubrik som löd något i stil med:
Även kammaråklagaren avstår från förundersökning mot Hägglund
eller
Ingen förundersökning mot Jan Hägglund för förtal.

 

F. VK fortsätter att koppla ihop mitt namn med påstådda förtalsbrott
Men istället har alltså VK:s rubriksättning fortsatt att utgå ifrån Mariam Salems, och Nya MP i Umeå, ståndpunkt. Detta genom att fortsätta att koppla ihop mitt namn med antydda brott för förtal.

Därför pryddes Anders Wynnes rediga text med följande, mot mig riktade, rubrik i pappers-VK:
5. Politiker överväger väcka enskilt åtal mot Jan Hägglund för förtal
6. Rubriken i VK:s nätbilaga var liknande

En gång är ingen gång.
Två gånger är ett sammanträffande.
Men sex (6) gånger uttrycker en politisk – journalistisk viljeinriktning.

 

G. Det är noga med rubrikerna då VK friats juridiskt – men inte lika noga då detta gäller andra
Det är tråkigt att inte VK är lika noga när det gäller att understryka, även i rubrikens form, att det nu hunnit bli två anmälningar mot mig som inte ens lett till en förundersökning.

Jag vill dock, för balansens skull, understryka att jag inte har något att klaga på i allmänhet när det gäller VK:
* Wynnes text var alltså helt korrekt i mina ögon,
* Jag har under årtionden blivit mycket juste behandlad vad gäller både debatt- och insändarsidorna.

Men inte när det gäller rubriksättningen i denna, så viktiga, fråga.
För viktig är den.

 

H. Alla läser inte hela artiklarna
Många läsare ”skummar” tidningen och tittar mest på rubrikerna. Och om mitt namn, gång på gång, i rubrikens form, kopplas samman med påstådda brott – men aldrig med de snöpliga sluten för de anmälningar som innebär ett missbruk (i mina ögon) av det juridiska systemet – så kommer detta till slut att drabba mig negativt. Naturligtvis.

Detta vet VK.

Ursprungligen var detta ett mail, skrivet av mig till endast två medarbetare på VK, med tanken att det skulle stanna vid detta. Men tanken var även att jag skulle få någon form av svar.
Någon form av respons.

Mitt mail sändes den 21 mars. Och då jag inte ens fått en bekräftelse från VK:s medarbetare att de har mottagit mitt mail, än mindre givit mig något svar, så väljer jag att publicera detta. Jag anser nämligen att jag, förutom en partisk rubriksättning, även har blivit nonchalant behandlad. I just denna fråga.

Någon form av svar är nämligen inte mycket begärt.

 

I. Jag låter mig inte skrämmas till tystnad

Jag kommer aldrig att låta mig skrämmas till tystnad när det gäller min kritik mot de islamister som, tillsammans med sina medlöpare, har infiltrerat det politiska och juridiska systemen (exempelvis Tingsrätten i Solna). Jag har endast inlett min kritik mot det sätt på vilket det redan överansträngda juridiska systemet missbrukas. I syfte att tysta kritiker som mig.

Det juridiska systemet borde användas för att stötta brottsoffer, och stoppa kriminella ”karriärer”, istället för att utnyttjas i politiska syften.

 

 

AVSLUTNINGSVIS: Jag försvarar rätten att vara muslim, kristen, jude eller ateist.

Jag vet att det sprids rykten kring min person för att framställa mig i dålig dager hos Umeås muslimer.

Men sanningen är denna: Jag försvarar rätten  att vara både ateist och troende. Jag försvarar rätten för de troende att vara kristna, judar, muslimer, hinduer och buddister, e t c. Men religionen måste vara en privatsak – åt två håll. En trosriktning får inte förtryckas varken av riksdag eller regering å ena sidan.

Å andra sidan får en trosriktning inte heller göra anspråk på att sätta sig över riksdagen som lagstiftare eller förtrycka andra trosriktningar eller ateister. Då måste samhället agera.

Det Gamla MP i Umeå innehöll många muslimer som ansåg att tron var just en privatsak. Dessa blandade aldrig ihop religion och politik. Därför kunde vi underteckna insändare tillsammans.

Alla muslimer som ser religionen som en privatsak är mina, och Arbetarpartiets, vänner.

 

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

14 kommentarer

De återvändande IS-anhängarna kan ställas inför rätta för folkmord

Av , , 4 kommentarer 69

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

Förord

Denna blogg publicerades även som debattartikel i VK den 27 mars i år. Jag anser att innehållet är så pass viktigt att jag väljer att publicera artikeln även här.

 

De återvändande IS-anhängarna kan ställas inför rätta för folkmord

En rättsstat kräver att brottslingar ställs inför rätta. Oavsett om det gäller Sverige eller Nya Zeeland. Vissa EU-länder utreder alla IS-anhängare som återvänder från Syrien och Irak. Åklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål uppger att vissa länder tagit ett principiellt beslut där alla som uppehållit sig i ett geografiskt område som har kontrollerats av IS under en period misstänkts för någon form brottslighet. Men Sverige utreder ingen. Motivet uppges vara att lagstiftning saknas. Vi håller inte med om detta.

 

Låt oss utgå ifrån det prejudikat som skapades av den lagstiftning som Nürnbergrättegångarna mot nazistiska förbrytare grundades på. Denna lagstiftning, som bl a handlade om folkmord och brott mot mänskligheten, kom senare att återspeglas i Sveriges nationella lagstiftning. Vi tänker på lagen om straff för folkmord (1964:169) som uppdaterades 2014.

Denna svenska lagstiftning byggde på en vidareutveckling av Nürnbergrättegångarnas praxis som sammanfattades i Konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord och antogs av FN:s generalförsamling 1948. De stater som anslöt sig till denna konvention åtog sig alltså att förebygga och bestraffa brottet folkmord.

 

Det var även denna Folkmordskonvention från 1948 som utgjorde grunden för de två krigsförbrytartribunaler som FN:s säkerhetsråd inrättade åren 1993 och 1994. Detta med anledning av de folkmord och brott mot mänskligheten som ägde rum i Jugoslavien respektive Rwanda. Även den internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag grundas på samma lagstiftning. Sverige undertecknade Folkmordskonventionen från 1948 och ställde sig även bakom den internationella brottmålsdomstolen (ICC) som etablerades 2002.

Genom att ställa sig bakom internationell lagstiftning, och dessutom följa upp denna i sin nationella lagstiftning, har Sverige förbundit sig att förebygga och bestraffa folkmord och andra brott mot mänskligheten.

 

Vi anser därför att det är möjligt att inleda förundersökningar mot återvändande svenska medborgare i syfte att ställa dessa inför rätta under följande förutsättningar:
1. De har deltagit i IS / Daesh aktiviteter i det av denna organisation behärskade territoriet i Irak och Syrien,
2. De svenska medborgarnas aktiviteter har ägt rum under den tidsperiod då IS / Daesh har genomfört ett folkmord inom ”sitt” territorium,
3. Det begångna brottet folkmord har inte preskriberats.

 

Det är fullt möjligt att [tidsmässigt] placera många av de 150 IS-anhängare som har återvänt till Sverige på IS / Daesh territorium vid den tidpunkt då ett folkmord mot folkgruppen yazidier har begåtts. Det är också så att brottet folkmord, tillsammans med bl a mord och terroristbrott, sedan 2010 inte preskriberas i Sverige! Enligt vår uppfattning är därför det absolut enda som står mellan möjligheten att inleda förundersökningar, både mot de 150 IS-anhängare som har återvänt och mot de ca 100 som ännu ej återvänt, att Sverige inte har erkänt att IS har begått folkmord! Detta är obegripligt.

 

FN:s utredningskommission anser nämligen att IS / Daesh har begått ett folkmord mot folkgruppen yazidier, men även mot kristna minoriteter och icke-sunnimuslimska minoritetsgrupper. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. När det gäller yazidierna har syftet varit att utplåna folkgruppens liv och identitet. FN:s kommission anser att detta folkmord påminner om Förintelsen!

 

Även Europarådet, en sammanslutning av 47 stater med syfte att värna de mänskliga rättigheterna, har uppmanat sina medlemsstater att slå fast att IS / Daesh har begått ett folkmord på yazidierna. Uppmaningen har hörsammats av bl a Österrike, Frankrike och Storbritannien samt av EU-parlamentet, Australien, Kanada och USA. Plus FN.

Men Sverige har varken hörsammat uppmaningen från FN eller Europarådet. Då Sverige i nästan alla sammanhang brukar framhålla FN, och även satsade stort på att självt få sitta i säkerhetsrådet, är det uppseendeväckande att regeringen varken följt rekommendationerna från FN eller Europarådet och inte erkänt folkmordet på bl a yazidierna.

 

Vår slutsats blir därför att det inte är bristfälliga juridiska instrument som står i vägen för att inleda förundersökningar mot de IS-anhängare som återvänder. Vår slutsats är att regeringen och en riksdagsmajoritet inte vill åtala de svenska medborgare som återvänder från IS / Daesh.

Detta innebär ett svek mot rättsstaten.
Men också mot yazidierna och alla andra som drabbats av IS brott mot mänskligheten.

 

Länk till debattartikeln på VK.se: https://www.vk.se/2721337/debatt-stall-de-atervandande-infor-ratta-for-folkmord

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

4 kommentarer