22.30 Chninou och Salem visar större lojalitet mot den, för dödshot fällde och av Säpo gripne, Raad Al-Duhan än mot sina partier S+MP. Varför?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

Ingress

Som jag har skrivit tidigare: Det som hänt i Umeå är inte acceptabelt och att jag lovar, tillsammans med övriga i Arbetarpartiet, att detta inte kommer att försvinna i tystnad och glömska. Det jag tänker på är den möjlighet som Raad Al-Duhan fick att påverka ungdomar i Umeå med en extrem variant av salafistiska idéer. Han fick denna möjlighet genom att han blev uppbackad av, i första hand, politiker och tjänstemän i Umeå kommun. Sedan följde andra organisationer efter – i god tro.

Det är nu dags att ställa de skarpa frågorna.

 

Fråga ett
Varför är umepolitikerna Mahmoud Chninou och Mariam Salem fortfarande vänner med Raad Al-Duhan på facebook?

Under de sista veckorna har en rad personer, som tidigare haft kontakt med Raad Al-Duhan, tagit bort honom som vän på facebook. Skälen till detta är uppenbara:
* Han var en av de två första att gripas av Säpo (tillsammans med sin far, imamen Abo Raad i Gävle, som beskrivs som den centrala personen i ett extremistiskt nätverk i Sverige).
* Det finns även andra skäl, och synnerligen starka sådana, att stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook. Redan i februari 2016 riktade han ett dödshot mot Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör, detta med anledning av tidningens granskande och kritiska artiklar rörande moskén i Gävle. I februari 2017 fälldes Raad Al-Duhan för detta dödshot i Tingsrätten. I maj samma år fälldes han även i Hovrätten för  dödshotet.

Mahmoud Chninou och Mariam Salem samt andra har alltså haft tre år och tre månader på sig att stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook – detta p g a dödshotet mot chefredaktören. Ett dödshot som alltså har bekräftats av både Tingsrätt och Hovrätt.

 

Fråga två
*Den första frågan handlar alltså om varför Mahmoud Chninou och Mariam Salem inte distanserar sig från Raad Al-Duhan?
*Den andra frågan handlar om varför Socialdemokraterna, och Nya MP i Umeå, inte distanserar sig från Mahmoud Chninou och Mariam Salem? (Varför får dessa båda behålla sina politiska uppdrag)?

Båda frågorna är mycket viktiga:
Frågorna måste ställas. De båda umepolitikerna har nämligen anförtrotts viktiga uppdrag av sina respektive partier – Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå – både i Umeå och Västerbotten. Frågorna har med försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna och ett sekulärt samhälle att göra.

Innan vi går vidare ska vi nedan presentera de uppdrag som Chninou och Salem har anförtrotts med.

Mahmoud Chninou, Socialdemokraterna i Umeå
– Ordförande Umeå Parkerings AB (Upab)
– Ordförande Ersboda S-förening

Mariam Salem, Nya MP i Umeå
– Ledamot Umeå kommunfullmäktige
– Andre vice ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
– Ledamot Äldrenämnden
– Ersättare Personalnämnden

– Ersättare Regionfullmäktige
– Andre vice ordförande Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen

Kommentar:
Genom att inte stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook visar Mahmoud Chninou och Mariam Salem en större lojalitet med denne – trots att Al-Duhan fällts för dödshot och gripits av Säpo – än vad de visar sina respektive partier.

Detta kommer att förvandla Mahmoud Chninou och Mariam Salem till en belastning för sina respektive partier (Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå). Mahmod Chninou och Mariam Salem visar båda en lojalitet mot Raad Al-Duhan som påminner om den lojalitet som brukar visas ett politiskt parti. Samtidigt visar Chninou och Salem inte alls den lojalitet mot S, respektive Nya MP i Umeå, som förtroendevalda brukar visa sina partier.

Det gemensamma valet från Chninou och Salem att sätta lojaliteten med en person som representerar en extrem tolkning av islam, en person som dessutom är fälld för dödshot, före lojaliteten med sina respektive partier saknar motstycke i Umeås politiska historia.

Men det finns även fler viktiga frågor.

 

Fråga tre
Vänskap på facebook

Är inte vänskap på facebook en liten sak? Jo, i vanliga fall är det så. Och just DÄRFÖR borde det inte vara svårt, utan självklart, att plocka bort en person med Raad Al-Duhans ”meritförteckning” från sin facebook.

Det är just därför som det är så viktigt att uppmärksamma att Mahmoud Chninou och Mariam Salem uppenbarligen v.ä.g.r.a.r. att plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook. Genom att fortsätta att vara vän med Al-Duhan m.a.r.k.e.r.a.r.  Chninou och Salem hur viktigt det är för dem att inte ta avstånd från denne representant för en extrem salafistisk tolkning av islam.

Raad Al-Duhan och de religiösa åsikter som denne representerar väger, av allt att döma, mer både för Mahmoud Chninou (S) och Mariam Salem (Nya MP i Umeå) än vad
a) deras partier,
b) ett dödshot,
c) ett gripande av Säpo väger.

 

Fråga fyra
Vad är då viktigast för Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå: medborgarna i Umeå kommun och Västerbotten eller Mahmoud Chninou eller Mariam Salem?

*Låt oss börja med att titta på Mariam Salem.
Vi och många med oss är mycket kritiska mot att Raad Al-Duhan gavs möjlighet att påverka ungdomar i Umeå. Därför anser vi naturligtvis att det är högst olämpligt att Mariam Salem, som är andra vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vägrar att distanserar sig från Raad Al-Duhan. Jag och Arbetarpartiet anser att detta gör henne olämplig att arbeta på 40 procent mot anställda och elever inom gymnasie- och vuxenutbildningen inom Umeå kommun.

Men Nya MP i Umeå har, i våra ögon, en större lojalitet med sin partimedlem Mariam Salem än med medborgarna i Umeå och i Västerbotten. Detta eftersom Nya MP i Umeå inte har ställt följande ultimatum till Salem: antingen distanserar du dig från den som dödshotat en chefredaktör och som representerar en extrem tolkning av islam – eller så lämnar du dina förtroendeuppdrag!

Jag vill betona att när det gäller Nya MP i Umeå faller ansvaret för beslutet att inte ställa detta ultimatum direkt på den centrala partiledningen för MP i Stockholm. Skälet är att det är den centrala MP-ledningen som har handplockat politikerna i Umeå och Västerbotten ovanifrån. De som representerar Nya MP i Umeå och i länet är alltså inte valda, underifrån, av medlemmarna i Umeå och i länet!

 

*Sedan över till Mahmoud Chninou.
Han är bland annat ordförande i vad som uppges vara den medlemsmässigt största S-föreningen i Umeå kommun. Föreningen har många medlemmar som är muslimer. Återigen: Vi och många med oss är mycket kritiska mot att Raad Al-Duhan gavs möjlighet att påverka ungdomar i Umeå. Mahmoud Chninou vägrar, liksom Mariam Salem, att distanserar sig från Raad Al-Duhan. Genom att Chninou är ordförande i Ersboda S-förening riskerar detta att ge intrycket av att även Socialdemokraterna vägrar att avstånd från den extrema tolkning av islam som Raad Al-Duhan representerar.

Hittills har även Socialdemokraterna i Umeå, i våra ögon, visat en större lojalitet mot sin partimedlem Mahmoud Chninou är mot Umeås muslimer och övriga medborgare. Detta eftersom S i Umeå inte ställt följande ultimatum till Chninou: antingen distanserar du dig från den som dödshotat en chefredaktör och som representerar en extrem tolkning av islam – eller så lämnar du dina förtroendeuppdrag!

 

Sammanfattningsvis:
Mahmoud Chninou och Mariam Salem (S respektive Nya MP i Umeå) har under tre år och tre månader gemensamt visat en rent partimässig lojalitet mot Raad Al-Duhan.
Detta genom att Chninou och Salem har vägrat att stryka Al-Duhan som vän på facebook – trots att denne har fällts två gånger för att ha dödshotat den tidigare chefredaktören på Gefle Dagblad i samband med att tidningen skrev avslöjande och kritiska artiklar om den moské där Al-Duhans far var imam innan han greps av Säpo.

Mahmoud Chninou och Mariam Salem visar en större lojalitet mot Raad Al-Duhan, och den extrema tolkning av islam som han representerar, än mot sina respektive partier!

 

Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå har hittills visat en större lojalitet mot sina partimedlemmar – Chninou respektive Salem – än mot medborgarna i Umeå och Västerbotten. Partierna har visat en större lojalitet mot Chninou och Salem än mot den majoritet av muslimer som inte sympatiserar med den extrema tolkning av salafism som Raad Al-Duhan representerar.

Detta har framgått eftersom Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå inte har ställt följande ultimatum till sina medlemmar Chninou respektive Salem: antingen distanserar ni er från Raad Al-Duhan eller så lämnar ni era uppdrag för och inom partiet.

Denna prioritering – från Socialdemokraternas och Nya MP i Umeås sida – bådar inte gott inför framtiden.

–     –     –     –     –

 

BONUS

Här nedan får du ett utdrag av en artikel skriven för Gefle Dagblad av journalisten Jonas Harrysson (30 mars 2016).

”…Kort efter att GD:s granskning av Gävlemoskén inleddes i höstas meddelade polisen att ett bombhot riktats mot tidningen. Någon skulle ha ringt till polisen och i ett samtal om GD:s publiceringar nämnt en bomb. Brottsrubriceringen ändrades senare till falskt larm.

Gefle Dagblads granskning av den islamistiska extremismen i Gävle:

Juni 2015: Kanadensaren Said Rageah predikade i Gävle moské. Han hade då tidigare predikat om att kvinnan inte ska få lämna hemmet förutom i undantagsfall.
Juli 2015: Abo Raad står ansvarig för innehållet på en hemsida som bland annat uppmanar muslimer att inte integrera sig i det svenska samhället.
September 2015: Gävle moské vill sprida den extremaste formen av islam som bland annat innebär avskaffandet av demokrati, ta bort kvinnans rättigheter, införande av sharialagar samt dödsstraff på homosexuella.
Även artiklar om att Gävleimamen Abo Raad pekats ut som den militanta islamismens religiösa ledare i Sverige samt att en moskéföreträdare drömmer om att få använda ett IS-pass .
Oktober 2015: Två unga män umgicks i Gävle moské innan de reste till Syrien för att kriga med terroristgrupper .
December 2015: Terroristfinansiär kopplas till grundandet av Gävle moské. Salafistisk stiftelse i Qatar finansierade köpet av Gävle moskés lokaler.
Februari 2016: Styrelsemedlem i Gävle moské delade IS-propaganda på sin instagram…”.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

18 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till mina läsare.
   Carl undrar varför jag inte släppte fram hans förra kommentar. Skälet är att innehållet i Carls förra kommentar speglade ord som förekom i hans e-postadress (bland annat ”nazisten”).

 1. Jan Hägglund (inläggsförfattare)

  Till mina läsare.
  Nu anklagar Carl mig för att strypa debatten. Han tror även att mina läsare kommer att skratta åt mig. Han anser att hans kommentar var oskyldig. Men när en person har begreppet ”nazist” i sin e-postsdress och när kommentaren går ut på att tala väl om nazisterna är INTE kommentaren oskyldig. Sådana kommentarer publicerar jag inte. Jag undrar varför Carl läser mina skrattretande blogginlägg? Nordfront.se finns ju för dig Carl.

 2. Ville-Valle

  …Jan Hägglund, vi vanliga gräsrötter är skyldig dig ett stort tack för dina sakliga och faktaspäckade avslöjanden om de mörka sidorna i vårt samhälle. Du har öppnat många sovande ögon med dina avslöjanden. Nu är det dags att vi gräsrötter föreslår VK-redaktionen att du Jan Hägglund får ”Veckans VK-tårta” för ditt osjälviska och samhällsviktiga arbete…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till MB.
   Tack. Det värmer. Det fanns en tid under 90-talet då nazisterna förföljde mig och min familj. smög utanför vår dörr, klistrade upp märken och hotade politiskt aktiva i mitt namn. Bland annat.

 3. Jan Hägglund (inläggsförfattare)

  Till mina läsare.
  Carl skriver till mig för tredje gången. Han förstår inte att jag aldrig kommer att publicera något som jag vet kommer från en nazist. Ge upp Carl. Du har inget att hämta hos mig eller Arbetarpartiet.

 4. Vi som vet, vet

  Mr. ….. borde lägga mer tid på hans egen bror som just vart dömd 10 månader för att langa droger i Umeå. Sådana familjer som denna som ger ammunition till Jimmy Å.

 5. Bahaa

  Seriöst, Har du inget liv eller ?!!
  Tror du verkligen att det finns nån slags logik att kritisera folk/Politiker på vilka vänner de har i sin facebook?!

  Om du verkligen har tid och slå upp vilka varje politiker har som fb-vänner då kan jag lätt säga till dig att du har inget liv. Skaffa dig något vettigt. Du och ditt parti påstår jobba och kämpa efter samhällets bästa och man har aldrig sett nån artikel från dig där du verkligen tar upp det som tex samhället behöver bli bättre på.
  Sedan valet och längre innan så har du fokuserat på Mahmoud och Mariem och andra muslimer som har lyckats komma där du och dina partiledare inte lyckats komma,
  Är du avis eller ?
  Känner du dig misslyckad ?
  Svider det att en muslim är framgångsrik och är i position där han/hon kan bidra till förbättringar i samhället medans du sitter bakom skärmen hopp och hjälp-lös ?

  Jag tycker synd om dig,

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Bahaa.
   Jag har precis det liv jag vill ha. Jag behöver inte sitta och titta på facebook eftersom det är så många människor som ger mig tips om vad jag kan skriva om. Det är inte mitt fel att du inte har sett de 25 000 Umeblad vi har delat ut den senaste veckan. Om exempelvis äldreomsorgen. Detta skiljer dig och mig ifrån varandra. Vad har du gjort för att försvara äldreomsorgen från nedskärningar. Jag gläds också med varje framgångsrik muslim. Men jag försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna samt ett sekulärt samhälle. Därför angriper jag de som jag inte delar mina uppfattningar i detta avseende. Och den som hotar att döda andra distanserar man sig ifrån annars godkänner man dödshot som en politisk arbetsmetod. Du verkar inte förstå det. Och så länge det finns sådana som inte förstår sådana självklara saker behövs jag. Jag gör exakt det jag vill göra. Jag angriper politiker som inte tar avstånd från personer som hotar att döda andra. Du och jag är VÄLDIGT olika i det fallet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Basic rules.
   Arbetarklassen överges. Och socialdemokraterna har under 20 år samarbetat med islamisterna – ända sedan 1999 då de skrev ett formellt avtal. Hur dessa två trender hänger ihop vet jag inte. Det kan vara så att partiets ledande skikt idag ENDAST bryr sig om makten. Därför överger de arbetarna. Och därför såg de, alltför länge, inte skillnaden mellan muslimer och islamister. Alla var de bara röstboskap! Men idag har islamisterna, och deras medlöpare, ett så starkt fäste inom S att partiet inte törs utmana islamisterna och deras medlöpare. Detta stöter självklart bort ytterligare arbetare – en grupp i samhället som inte har RÅD med att blunda för verkligheten.

 6. Bergis

  Säpo börjar nu ta in personer för förvar. Jan! Du är inne på rätt spår. Nog fan har du rätt i din oro trots allt!

Lämna ett svar till MB Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.