Stadsbiblioteket härbärgerar Adolf Hitler, Josef Stalin och rasbiologen Lundborg – men Thilo Sarrazin censureras. Det finns ju gränser…

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Bidra i försvaret av yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

Förord
Situationen på Umeå stadsbibliotek understryker behovet av en visselblåsarfunktion i Umeå kommun. Jag är nämligen övertygad om att en majoritet av de anställda på stadsbiblioteket är medvetna om vilket övertramp som har begåtts. Jag har ett sånt förtroende för majoriteten av de anställda på stadsbiblioteket att jag är övertygad om att någon av dessa skulle ha slagit larm om den censur som har förekommit ifall det funnits en visselblåsarfunktion. Förslaget att inrätta en sådan lades redan 2011. Det är obegripligt att det tagit åtta år utan att en sådan har blivit verklighet. Behovet av en visselblåsarfunktion finns inom alla kommunens verksamheter. Det gäller äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, skolan, miljö- och hälsoskydd, hela personalpolitiken, o.s.v.

 

Del ett: Tillbaka till Umeå stadsbibliotek

feindliche-uebernahme-245294118En bok som vissa i personalen på stadsbiblioteket – otroligt nog – tog sig rätten att plocka bort och därmed började censurera litteratur heter ”Feindliche Übernahme”.
Boken utkom 2018.
Författare: Thilo Sarrazin.

Det grundläggande övergreppet på yttrande- och tryckfriheten som vissa i personalen på Umeå stadsbibliotek har gjort sig skyldiga till är alltså att de har plockat bort boken. Av vilket skäl?

Här ska jag göra en kvalificerad gissning. Eftersom boken utgavs 2018, köptes in samma år av Umeå stadsbibliotek och plockades bort 2018 så har de anställda på stadsbiblioteket utsatts för påtryckningar av politisk eller religiös karaktär. Det kan nämligen inte handla om något annat. Man köper inte in en bok 2018 och plockar bort den från hyllorna några månader senare.

Låt mig förtydliga. Boken gavs ut av ett tyskt förlag den 30 augusti 2018. Jag vet naturligtvis inte exakt vilken dag den ställdes ut i stadsbiblioteket. Men jag vet, via en låntagare som har kontaktat mig, att boken verkligen stod på hyllorna under hösten 2018. Av samme låntagare har jag fått veta att boken även försvann från hyllorna före nyår (2018). Det kan med andra ord inte handla om en utgallring av litteratur som lånas sällan. Köper man in en debattbok, på tyska, väntar man mer än ett par månader innan man plockar bort boken för att den inte har lånats i tillräcklig omfattning. DET VET JAG. Och därför blir min slutsats att boken plockades bort efter påtryckningar.

Skulle jag ha fel i mitt antagande att personal på stadsbiblioteket har gett efter för politiska eller religiösa påtryckningar förutsätter jag att någon kliver fram och säger att jag har fel.

Detsamma gäller naturligtvis mitt grundläggande påstående: att viss personal på Umeå stadsbibliotek har censurerat litteratur som de själva har köpt in genom att helt sonika plocka bort en helt ny bok från hyllorna strax efter att den placerats ut. Skulle ja ha fel i min väldigt allvarliga anklagelse – för jag vet mycket väl HUR allvarlig min anklagelse är – förutsätter jag att någon kliver fram och säger att jag har fel.

 

Del två: Dags att kliva fram?

Nu hör det till saken att jag är övertygad om att ingen kommer att kliva fram och säga att jag har fel. Det är ingen representant för Umeå stadsbibliotek, eller någon ”kulturpolitiker”, som har stigit fram och påstått att det jag skrev i gårdagens blogg har varit fel. Detta kanske överraskar vissa läsare. Men det överraskar inte mig. Det är nämligen så att jag känner till sanningen. Och sanningen är sådan att ingen representant, tjänsteman eller politiker, kan gå ut och säga att jag skrev någon som var fel i gårdagens blogg. Utan att ljuga.

Jag förväntar mig därför inte heller att någon stiger fram och säger att jag har fel när det gäller denna blogg.

Det jag däremot förväntar mig är att någon visar tillräckligt moralisk resning och stiger fram och ber om ursäkt för att de har begått ett moraliskt och/eller juridiskt brott genom att ta sig friheten att trampa på två av Sveriges grundlagar: yttrande- och tryckfriheten.

Någon kanske säger: ”Men denne författare är ju högst kontroversiell. I en tidigare bok har han uttryckt kritik både mot tysk invandringspolitik och mot många muslimska invandrare”. Men det är just detta som är själva poängen. Thilo Sarrazins tidigare bok utkom 2010 och blev den mest sålda politiska boken i Tyskland, av en tysk författare, på ett decennium! Det var antagligen just därför som Thilo Sarrazins senaste bok, den som censurerades bort av personal på stadsbiblioteket, köptes in.

Ett biblioteks uppgift är att tillhandahålla litteratur som är väsentlig både vad gäller förgången tid och nutid. Bibliotekets uppgift är att ha ett balanserat utbud – totalt sett. Däremot ska inte personalen censurera enskilda böcker som de för övrigt själva har köpt in. En censur som med största sannolikhet beror på att vissa i personalen har utsatts för politiska eller religiösa påtryckningar.

 

Del tre: Hitler, Stalin och rasbiologen Lundborg – men inte Thilo Sarrazin…

Låt mig avsluta med att påminna om vilka andra författare som finns representerade:

a) Herman Lundborg – en känd svensk rasbiolog som finns representerad på stadsbibliotekets hyllor med böcker som Svensk raskunskap, Rasbiologi och rashygien samt Svenska folktyper – bildgalleri ordnat efter rasbiologiska principer och med orienterande översikt.
b) Kim Il Sung – diktator i Nordkorea, så mycket diktator att han, trots sin död 1994, enligt Nordkoreas grundlag är president för evigt.
c) Adolf Hitler – känd bland annat för sin bok Mein Kampf.
d) Josef Stalin – ännu en känd diktator vars böcker får plats på Umeå stadsbiblioteks hyllor.

Mot denna bakgrund är det fullständigt oacceptabelt, en skandal av större mått, att viss personal på Umeå stadsbibliotek har tagit sig rätten ”censurera bort” boken Feindliche Übernahme av Thilo Sarrazin.

 

Slutord denna gång

En oacceptabel handling, hemlig censur, leder lätt vidare till ytterligare oacceptabla handlingar. Skälet till att jag känner till detta är hur olika låntagare har blivit behandlade då de först sett denna bok stå i stadsbibliotekets hyllor och senare återkommit för att låna boken – som då inte funnits kvar! Jag tänker speciellt på en person som blivit verkligt illa behandlad. Det sätt på vilket vissa av personalen på stadsbiblioteket har agerat mot denne låntagare förtjänar ett blogginlägg i sig.

Och ett sådant blogginlägg kommer.

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

32 kommentarer

 1. Asha

  Att du orkar fortsätta allmän anklagelser från höger till vänster och framförallt mot personal så kallade arbaaatarepariet där ingen jobbar.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Asha.
   Skälet till att jag orkar är att försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna samt det sekulära samhället är av avgörande betydelse. Rättsstaten är av avgörande betydelse. Men när en liten grupp, med ett stort förakt för umebornas omdöme, i hemlighet beslutar sig för att först köpa in viss litteratur. Och sedan slänga denna litteratur på grund av vad som sannolikt är påtryckningar från politiskt eller religiöst håll så måste någon våga stå upp för yttrande- och tryckfriheten. Detta irriterar uppenbarligen dig. Din kommentar tyder på att du gillar att de anställda vid stadsbiblioteket, i hemlighet och efter påtryckningar, har gett efter för kravet på att de ska överge yttrande- och tryckfriheten. Din kommentar tyder på att du ogillar att denna ljusskygga verksamhet kommer fram i ljuset. Du och jag har helt uppenbart en helt annan syn på de demokratiska fri- och rättigheterna. Vi har även en helt annan syn på behovet av att försvara det sekulära samhället. Men dessa värden är så viktiga för mig att de får mig att orka bekämpa de uppfattningar du uppenbarligen står för. Antingen försvarar du yttrande- och tryckfriheten då de angrips av fiender. Eller så överger du dessa rättigheter. Det finns inga neutrala.

  • Gutenberg

   Vad menar du med anklagelser till höger och vänster? Det här är en väldigt specifik anklagelse om en specifik handling att rensa ut en specifik bok. Hägglund lägger ju också ansvaret på ett specifikt bibliotek. Varför reagera mot detta?

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Svar till Gutenberg
    Tänk vilket lyft det var för yttrande- och tryckfriheten att Gutenberg uppfann tryckpressen. Det bröt vad som i praktiken var ett kyrkligt bokmonopol. Ny finns det andra kyrkor, politiska eller religiösa, som vill återinföra åsiktsmonopolet. Och första steget är att få folk att acceptera censur. Vill du försvara yttrande- och tryckfriheten hör av dig till mig.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Gunnar.
   Tack. Din kommentar värmer. Det känns verkligen som om alltför få fortfarande har svårt att inse den fulla vidden av sveket mot de demokratiska fri- och rättigheterna som har skett på Umeå stadsbibliotek. Det handlar om ett den moderna tidens bokbål.
   Rekordmånga har läst vad jag skrev. Det var 1247 sidvisningar. Men rekordfå skriver kommentarer. Många slår ifrån sig en skrämmande verklighet. Det vi ser är samma mentalitet som alltid har varit förutsättningen för att de demokratiska fri- och rättigheterna inskränks. Alltför många tar saker som välfärd och demokrati för givna. Ska det krävas en ny fatwa som den mot Salman Rushdie för att fler ska engagera sig i försvaret av det demokratiska och sekulära samhället. Det som umeborna måste förstå är att – vilket jag är övertygad om – en minoritet (men dock) personal på Umeå stadsbibliotek har börjar censurera böcker. Som IB.

 2. Josephine

  Jag har läst boken dock inte lånat den från stadsbiblioteket. Den hade en del att tillföra till debatten kring invandring och integration, utan att jag för den delen medhöll i allt författaren skriver. I Tyskland är boken väldigt stor och var om jag inte misstar mig en av 2018 mest sålda böcker i sin genre (politiska böcker).
  Men vad mig personligen tycker om bokens innehåll är inte den centrala frågan. Utan frågan om det djup felaktiga att plocka bort boken, för att någon är missnöjd med dess innehåll. Ett sådant överträdelse av demokratins spelregler är allvarligt.

  Mycket bra att denna handling kommer fram.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Josephine.
   Tack. Du har helt rätt. Det handlar inte om ifall Thilo Sarrazin har rätt i allt som han skriver eller inte. Det handlar om tre saker:
   a) ska biblioteket föra väsentlig litteratur,
   b) ska (en minoritet av) de anställda vid Umeå stadsbibliotek tillåtas att ostraffat censurera litteraturen,
   c) ska de anställda få ljuga om sitt tilltag för låntagare – utan konsekvenser (nästa blogg) ?

 3. Tomas

  Bra att någon vågar vara obekväm och dra fram detta i ljuset. Ser fram emot att läsa om låntagaren. Ser ännu mer fram emot att någon ansvarig kliver fram och förklarar detta minst sagt märkliga agerande.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Tomas.
   Tack för dina ord. Jag väntar också på att någon ansvarig ska stiga fram. Antingen för att påstå att jag ljuger. Eller för att be umeborna om ursäkt.

 4. Lars-Erik

  Fruktansvärt agerande, men bra att det kommer upp i ljuset. Har man lyckats få personalen att gallra böcker och författare man avskyr en gång så kommer man göra det igen. Jag hatar homeopati, new-age mumbo-jumbo och sådant skit, som i vissa fall är direkt farligt för människors hälsa. Ändå skulle jag inte vilja att biblioteket gallrade bort sådant. Ett utomordentligt slag mot den politiska fegheten.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Lars-Erik.
   Tack. Du har fattat poängen i denna strid. Det handlar inte om huruvida du gillar innehållet i en eller annan bok. Det handlar om att försvara yttrande- och tryckfriheten. Det är fullständigt oacceptabelt att några ur personalen på Umeå stadsbibliotek plockar bort vissa böcker – strax efter att inköpare på samma biblioteket köpt in denna bok. Det finns endast ett namn på vad som har förekommit och det är censur. Denna censur som en minoritet (hoppas jag) av de anställda på Umeå stadsbibliotek sysslar med innebär att de trampar på yttrande- och tryckfriheten. Du har rätt i att det som har skett väcker en rad frågor:
   a) Har detta skett tidigare – genom bortplockning ur hyllan eller genom att vissa böcker helt enkelt inte har beställts,
   b) Vilket är skälet till att boken plockades bort en kort tid efter att den placerats ut i hyllan – politisk påverkan eller religiös,
   c) Vad styr på stadsbiblioteket – deras egen värdegrund eller Sveriges grundlagar?
   d) Vågar någon säga emot internt – eller är grupptrycket så hårt att anställda ser övergrepp mot grundlagen utan att våga slå larm?
   Alla som vill försvara yttrande- och tryckfriheten hör av sig till mig.

 5. Frank Pettersson

  Att ge efter för politiska påtryckningar är helt oacceptabelt. Oavsett om de kommer från islamister, nazister, svenska kyrkan eller anonyma hot. Den demokratiska rättigheten som offentliga bibliotek innebär måste försvaras. Bra att detta kommer upp i ljuset!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Frank.
   Det är helt oacceptabelt av ett stadsbibliotek att ge efter för hot. Eller för påtryckningar. Vare sig de är av politisk eller religiös karaktär. Alla som vill försvara yttrande- och tryckfriheten skriv till mig.

 6. Agnes

  Hej Janne, det är bra att detta kommer fram, jag trodde inte att något sådant förekom på kommunala bibliotek, det är upprörande. Tack för ditt arbete och mod att skriva om saker som är viktiga och kanske retar upp människor med andra åsikter än dina.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Agnes.
   Tack. Det är väldigt upprörande. Och jag hoppas att någon, politiker eller bibliotekstjänsteman/kvinna, tar bladet från munnen och antingen kallar mig för en lögnare eller ber umeborna om ursäkt. Men Umeå har en tystnadskultur utöver det vanliga. Men problemen försvinner inte bara för att en massa fega stackare sticker huvudet i sanden. Alla som vill försvara yttrande- och tryckfriheten hör av sig till mig.

 7. Jonsson

  Det finns en bibliotekslag.
  Historiska serien Tintin blev föremål för en aktivistisk utrensning i ett annat svenskt bibliotek. Det tilltaget godtogs inte om jag fattat rätt.
  Trist att låntagaren fick ett dåligt bemötande.
  Tack, för en mycket uppfriskande och läsvärd blogg.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Tack för dina ord om bloggen. Det som jag är ute efter är att få folk att vakna upp och inse några saker. En av de viktigaste är att yttrande- och tryckfriheten faktiskt ÄR hotad i Sverige. Och hotet kommer från en grupp människor som har POSITIONER men saknar RYGGRAD nog att försvara yttrande- och tryckfriheten. Jag inleder varje blogg med en devis om den politiska fegheten i Sverige samt uppmanar folk att höra av sig om de vill göra en insats i kampen för att försvara demokratin och det sekulära samhället. Dessa värden har uppenbarligen fiender på Umeå stadsbibliotek. Vill du bidra i kampen för yttrande- och tryckfriheten så skriv till mig.

 8. CE

  Ja, vem är övermänniskan som tar sig friheten att bestämma vad vi ska få läsa om och inte? Med eller utan påtryckningar. Om påtryckningar och hot uttalats föreslår jag att dom omedelbart polisanmäler, men ställer fram boken igen. Om den inte redan är fördärvad. Självklart håller inte alla med om allt som skrivs eller sägs och det måste man inte, men det är ett allvarligt övertramp att angripa det fria ordet och bör inte få passera obemärkt. Den skyldige måste få veta att vi inte accepterar detta och jag tycker att dennes tjänst ska ifrågasättas, att någon med den agendan har den typen av makt är ingen bra kombination. Som sagt, vad mer får inte stå på hyllorna? Man kan inte bli allmänbildad om man inte får läsa om allt. Däremot tror jag att du skulle behöva väsnas lite mer än att ”bara” blogga om det Janne, för jag tror inte att någon kommer att våga stå för det så enkelt. Tack för att du tar upp ämnet och skriver utförligt om det!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till CE.
   Tack för ditt stöd. Ja, du har rätt att det inte räcker med att blogga. Jag ska skriva en interpellation om detta och ta upp frågan om vad som hänt i Umeå kommunfullmäktige. Kanske i en debattartikel/insändare också. Men jag lovar att väsnas. Det som skett är ett angrepp på det fria ordet, som du på pekar, och detta kan bara inte få passera obemärkt. Eller obestraffat.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ett SISTA svar till Lars ”Che” Gidlöf.
   Det förvånar mig inte att du:
   1. är nöjd med att Umeå stadsbibliotek agerar på följande sätt: a) erbjuder ett fjärrlån istället för att beställa en bok som de a) först haft hemma, b) sedan plockat bort, c) slutligen vägrat köpa in trots en efterfrågan på att boken ska finnas i sortimentet,
   2. det förvånar mig inte att du saknar förmåga att hålla isär BEVIS från erbjudande om ett FJÄRRLÅN?
   3. Det förvånar mig inte heller att du, ofta, ställer krav på svar som skulle kräver en hel uppsats för att tillgodose.
   I mina ögon är du en politisk motsvarighet till vad som inom juridiken kallas för rättshaverist. Därför är detta SISTA gången som jag besvarar en kommentar från dig. Du ska även, omedelbart, sluta att sända dina mail till min privata min privata e-postadress. Vill du kalla mig för det du gör så skicka en insändare till lokaltidningen.

   Direkt svar:
   1. Ett fjärrlån har INGENTING med det jag kritiserar stadsbiblioteket för. Det hela handlar om att personal på stadsbiblioteket har ”censurerat bort” på eget bevåg trots att de ursprungligen hade beställt hem den. Till skillnad från dig anser jag att denna moderna form av bokbål är oacceptabel.
   2. Bevis har inget med fjärrlån att göra. Personalen kan, faktiskt, både plocka bort en bok från SINA hyllor och samtidigt försöka DÖLJA att de plockat bort sitt eget ex av boken för att försöka lugna upprörda låntagare. Och detta är exakt vad personalen på stadsbiblioteket har gjort i detta fall. Vid upprepade tillfällen. Jag presenterar mitt bevis material i den takt som JAG anser vara lämpligt. Inte i den takt som DU anser vara lämpligt.
   3. Skulle du få som du vill skulle hela min blogg handla om att tillgodose dina krav. De flesta som skriver i en fråga för ETT svar, någon gång TVÅ och i undantagsfall TRE. Detta har ALLA som varit kritisk mot mina åsikter förstått, sedan jag började blogga politiskt på allvar, kring årsskiftet 2017/2018. Utom du: Lars ”Che” Gidlöf. Denna brist på insikt om att världen inte cirkulerar runt dig, dina mail till min privata e-postadress samt ditt vulgära sätt att uttrycka dig innebär att dina kommentarer nu har publicerats för allra sista gången. Det är slut med vår kommunikation på denna blogg och på min privata e-postadress, och detta gäller även eventuella idéer från din sida om att ringa eller skriva sms. Du har, genom ditt beteende, blivit den förste som jag har plockat bort. Och detta gör jag från och med NU.
   3.

   • Mikey

    Har läst det mesta som Lars Gidlöf har skrivit och mer och mer verkar han vara på en annan planet när det gäller att diskutera sakfrågor. Tycker han ska ordna en egen blogg så han får vädra sina åsikter. ( Tror inte han skulle få så många läsare).

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till Mikey.
     Lars Gidlöf HAR svårt att klara de skrivna och oskrivna regler som finns i en offentlig diskussion. Han är den ende som jag tvingats ”porta”. Jag har inte publicerat vissa kommentarer eftersom jag inte KAN dra ut på en diskussion i det oändliga (jag ger en, två eller max tre kommentarer) av tidsskäl. Jag har inte heller publicerat vissa inlägg från nazister (om jag inte kunnat använda dem i ”utbildande” syfte). Men Lars Lidlöf är den ende som jag har ”portat” som person. Detta då han inte klarade av att formulera sin oformliga ordmassa av förolämpningar till en-två-tre sammanhängande påståenden eller frågor. Som tur är finns det få som Lars Gidlöf. Hittills endast en. Vill du bidra i försvaret av yttrande- och tryckfrihet så hör av dig.

 9. Sandberg

  Det blir mer och mer uppenbart att vi på allvar måste försvara våra demokratiska fri-och rättigheter mot destruktiva krafter som inte drar sig för att sätta sig över våra grundlagar. Det är hedervärt att du står upp för att försvara tryckfriheten och yttrandefriheten. Man kan bara hoppas att fler börjar inser att läget är allvarligt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Sandberg.
   Dina ord värmer. Jag hoppas också att fler inser att läget är allvarligt. Vill du hjälpa till i försvaret av yttrande- och tryckfriheten – hör av dig till mig

 10. NMA

  Bra beskrivning av hur utbildade tjänstemän tar saken i egna händer och trampar på, och åsidosätter svensk grundlag! God kamp!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till NMA.
   Tack för detta påpekande. Utbildning garanterar inte ett demokratiskt sinnelag. Utbildning innebär inte heller att en person förstår att grundlagarnas skrivningar om yttrande- och tryckfrihet står för något djupare än Umeå stadsbiblioteks interna kultur rörande vad som är rätt och fel. Vill bidra i försvaret av yttrande- och tryckfriheten så hör bara av dig.

 11. Jonsson

  Det vore åtminstone – i första hand – på sin plats med en motivering från berörda bibliotek. En motivering till varför RF och bibliotekslagen om fri åsiktsbildning tycks åsidosatts. Umeborna måste även få veta vilken policy som styrt deras kommunbibliotek. Och, dessutom behövs garantier framöver: att lagstiftningen följs. Författaren finns inte ens i depåbibliotekets/lånecentralens katalog.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Det som måste till är en förklaring till varför Regeringsformen och bibliotekslagen har åsidosatts. Och Socialdemokraterna måste ta ”regeringsansvaret” för att försvaret av yttrande- och tryckfrihetsgrundlagarna har ersatts av censur. Jag ska följa upp varför Sarrazins bok inte finns i depåbiblioteket. Den går nämligen att beställa på Ad Libris nätbokhandel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.