Del II av ”Dödsdans eller partnerbyte i umepolitiken” skjuts upp till på torsdag pga ändrade resplaner. Jag ber om ursäkt o. återpublicerar del I.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

Detta är som sagt en återpublicering av den första delen av ”dödsdans eller partnerbyte” som jag publicerade den 3 juli. Del två skulle ha kommit idag men skjuts upp till på torsdag. Jag ber om ursäkt för detta.

MSalem01

 

Mariam Salem har Ulrika Edman som mentor men regerar Umeå kommun tillsammans med Hans Lindberg. Politisk dödsdans – eller dags för partnerbyte??

Lindberg. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Edman. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

 

FÖRSTA DELEN AV TVÅ

 

Status quo måste brytas – genom att titta framåt

Ume-politiken är låst i ett moment 22. Växande problem tolkas inte som växande motiv att ta itu med problem. Växande problem tolkas som argument för att förneka problemens existens – eller skjuta eventuella lösningar på framtiden. Men denna metod är lika dum som att sluta ro då du är på väg mot strömmen – du åker baklänges. Direkt. Jag tänker bl a på följande, och växande, problem inom Umeå kommun:
a) det skenande underskottet i driftsbudgeten och den för stora låneskulden,
b) ett allt tydligare hedersförtryck – där självutnämnda moralpoliser på Ersboda utgör ett nytt inslag,
c) två extrema islamister, gripna av SÄPO och med beslut om utvisning, har under lång tid bedrivit ett arbete i Umeå i syfte att förankra sin extrema form av islamism (wahhabism). Hur många extrema islamister finns det nu i Umeå?

Socialdemokraterna, Vänster- och Miljöpartierna tar inte itu med problemen. V och Nya MP anser att det är rasism och islamofobi att resa frågor om hedersförtryck och islamism. S agerar för sent och för svagt. Och inget av dessa tre partier har någon långsiktig plan för en kommunal ekonomi som befinner sig i fritt fall. Socialdemokraterna är paralyserat av sin tillbakagång och interna motsättningar. De tre partierna – S, V och Nya MP – är låsta i ett osunt förhållande. Likt ett äktenskap som varat för länge, men som fortsätter, på grund av minnen av en tid som aldrig återkommer. Och uppbrottets osäkerhet. Detta utgör inte en sund utgångspunkt för att kunna lösa de växande problemen i Umeå.

För att kunna se framåt krävs svar på tre frågor:
* Vilka är överens om behovet av ett långsiktigt handlingsprogram med tydliga prioriteringar – som innebär att välja, och att välja bort – för att personalen ska klara lagstadgade basverksamheter som skola, omsorger och miljö år 2030. Vi som är överens om detta har en plikt att samarbeta – för de anställdas och umebornas skull. Formen för samarbetet kan vara flexibel – men det måste vara ett uthålligt samarbete. Målet är att ta kommunens viktigaste verksamheter fram till år 2030. Helskinnade!
* Klarar Hans Lindberg och de traditionella socialdemokraterna av att få med sig resten av partiet när det gäller att bryta sig loss från denna ”dödsdans” (tillsammans med Nya MP och V) för att skaffa sig nya politiska danspartners,
* Är något eller några av de tidigare allianspartierna, exempelvis Centern eller Moderaterna, beredda att axla ett ”regeringsansvar” för ta itu med kommunens växande problem. Antingen tillsammans med de traditionella socialdemokraterna. Eller som en Allians. Något måste göras, och det snabbt, för att bryta dagens nedåtgående spiral. Arbetarpartiet är berett att ta sin del av ansvaret. Men vår förmåga ligger i att definiera problem och bilda opinion, vilket är viktigt, men vi vinner inga voteringar – ensamma.

Vi ska återkomma till Socialdemokraterna. Vi ska även avhandla Vänsterpartiet. Men det blir i del två av detta tvådelade blogginlägg – som kommer den 9 juli. Vi börjar med Miljöpartiet – de utvalda.

 

Miljöpartiet i Umeå splittrades 2018!
Detta skedde genom en hård utrensning ledd av MP:s centrala Partistyrelse i Stockholm.

Det som finns idag i Umeå, med Nils Seye Larsen som gruppledare och Mariam Salem som andra namn, är helt nya representanter för MP. Dessa har alla handplockats, ovanifrån, av den centrala Partistyrelsen i Stockholm. MP i Umeå har alltså endast existerat sedan 2018! Det är ett helt nytt parti. Långtifrån alla umebor har förstått detta. I fjolårets val handlade det alltså inte om ett återval av ett långt och troget Miljöparti. Det handlade om ett nyval av ett helt nytt parti. Därför använder jag begreppet ”Nya MP”.

Det tidigare Miljöpartiets representanter, som rensades ut 2018, var valda underifrån av medlemmarna. Jag kallar detta för Gamla MP. Detta partis representanter hade en helt annan legitimitet än vad Nya MP i Umeå har idag. Skälet är alltså att Gamla MP:s representanter var valda av medlemmarna. Underifrån. Medan Nya MP:s representanter är handplockade av Partistyrelsen. Ovanifrån.

Det Gamla MP hade stöd av många muslimer – muslimer som kunde skilja på religion och politik. Och vi i Arbetarpartiet samarbetade gärna med representanterna för de muslimer som inte blandade ihop religion och politik. Det var inga problem.

Då den centrala Partiledningen för MP i Stockholm rensade ut ledarna i Gamla MP och utsåg ledarna i Nya MP var detta ett vågspel. MP riskerade att förlora nästan alla muslimernas röster i Umeå. Deras utrensningar såg väldigt illa ut. Därför gjorde den centrala Partiledningen för MP i Stockholm, med stor sannolikhet, en uppgörelse med representanter för Islamiska Föreningen i Västerbotten (Islamiska Föreningen). Jag har skrivit om detta tidigare. Och jag har även visat en bild från mötet mellan representanten (representanterna) för MP:s Partistyrelse och Islamiska Föreningen på Ersboda Folkets Hus.

Jag vet inte vad Partistyrelsen i MP gav för löften till Islamiska Föreningen, när det gällde vilka frågor som Nya MP skulle driva i kommunfullmäktige och landstinget (regionen). Men i en uppgörelse brukar båda sidor få ut någonting. Däremot ingick det uppenbarligen i uppgörelsen att Mariam Salem skulle få viktiga uppdrag i Nya MP i Umeå. Uppdrag som skulle ge henne möjligheter att tillvarata Islamiska Föreningens intressen. Och Mariam Salem, som gick med i MP så sent som i november 2017, fick verkligen en rad viktiga uppdrag, både i Umeå kommunfullmäktige och i landstinget (regionen). Islamiska Föreningen såg sannolikt Mariam Salem som en politisk spjutspets. Och det har hon också blivit.

 

Islamiska Föreningen uppmanade till en röst på Mariam Salem / Nya MP
I utbyte skulle Islamiska Föreningen uppmana sina församlingsmedlemmar och deras nätverk att rösta på Mariam Salem. Och för första gången, någonsin, uppmanade Islamiska Föreningen sina medlemmar att rösta på en viss kandidat i kommunvalet i Umeå. Detta var Mariam Salem. Och eftersom hon stod på Nya MP:s valsedel så kom dessa röster detta parti tillgodo. Rösterna från Islamiska Föreningen hjälpte Nya MP att bli invalt i Umeå kommunfullmäktige.

Men det var inte endast Nya MP som var intresserad av Mariam Salem utan även Socialdemokraterna (även om jag inte vet hur mycket S kände till, före valet, om uppgörelsen mellan Nya MP och Islamiska Föreningen). Men denna typ av uppgörelser har S gjort själva med Muslimska Brödraskapets olika frontorganisationer sedan 1999. Så det är dem inte främmande.

Självklart var därför Mariam Salem central även för Socialdemokraterna. Oavsett om de kände till uppgörelsen mellan MP:s Partistyrelse och Islamiska Föreningen eller inte. Det var endast genom att Nya MP tog sig in i kommunfullmäktige, med ett visst antal mandat, som kunde göra det möjligt för Socialdemokraterna att regera vidare i Umeå – utan att tvingas in i en koalition med Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna hade dåliga erfarenheter av att regera ihop med V här i Umeå. Så hade skett under åren 2010-2014. Och åtminstone de traditionella socialdemokraterna, sådana som Hans Lindberg och Lennart Holmlund, ville aldrig ville styra Umeå ihop med V igen. Vänsterpartiet hade uppträtt illojalt mot S. De tog åt sig äran av det positiva som följer med att inneha makten, och skyllde oblygt de impopulära besluten på S. Utom bygget av Väven. Under en tidig period var V, obegripligt nog, mycket stolta över sin insats i bygget av Väven!

Så Mariam Salem, som dragplåster när det gällde antalet väljare för Nya MP, var viktig för Socialdemokraterna. Och som valet nu utföll kunde Socialdemokraterna regera vidare, endast genom att byta ut Gamla MP mot Nya MP, utan att behöva ta hjälp från Vänsterpartiet.

Detta gav upphov till enorm besvikelse för Vänsterpartiets gruppledare. Och just därför blev Mariam Salem även viktig för V. Hela Nya MP blev viktigt för V. Ska du förstå Vänsterpartiets käre läsare, måste du veta att detta partis två mål är dels att lägga beslag på så många positioner, och så välbetalda positioner, som möjligt för sina medlemmars räkning. Dels är målet att få styra Umeå igen.

Krokodil

Vänsterpartiets mål är varken att förstå, eller ta itu med, kommunens problem. Det gäller det skenande budgetunderskottet, som du kan beskåda i bilden med krokodilen ovan. Det gäller också hedersförtrycket och hotet från islamisterna. Om V hade kunnat bilda ett block med Nya MP efter valet 2018 skulle Socialdemokraterna, den vägen, ha blivit beroende av Vänsterpartiet. Och då skulle V återigen ha varit aktuellt som ett lokalt regeringsparti i Umeå – tillsammans med Socialdemokraterna och kanske även Nya MP.

Såvitt jag kan förstå fortsätter Vänsterpartiet att bearbeta Nya MP. Efter valet. Även idag. Vänsterpartiet försöker övertyga Nya MP om att de skulle få ut mer av ett samarbete med V. Eller, rättare sagt, V+MP skulle tillsammans kunna pressa S på fler eftergifter än vad Nya MP kan själva.

Vi såg fotot av Ulrika Edman, gruppledare för V, tillsammans med Mariam Salem ovan. Vi kunde läsa att Mariam Salem såg Ulrika Edman som sin politiska mentor. Detta trots att Mariam Salem tillhör Nya MP! Detta antyder att Vänsterpartiet fortsätter att bearbeta Nya MP. När det gällde ett annat nytt och oerfaret parti, FI, så lyckades Vänsterpartiet sluka dessa. Nya MP är ett nytt och oerfaret parti. Det är min fulla övertygelse att V även vill sluka Nya MP. Om de kunde.

Men Rom byggdes inte på en natt. Och även om gruppledaren för V, Ulrika Edman, inte kan sluka Nya MP kan hon försöka splittra Nya MP. Detta genom att försöka skapa så nära relationer som möjligt med vissa inom Nya MP. Det är exakt vad jag tror Vänsterpartiets gruppledare är ute efter. Det vore inget ovanligt med detta. Men Socialdemokraterna bör se upp.

 

Salem är inte lojal mot något parti – utan mot en religiös riktning
Det intressanta i allt detta politiska spel är att Mariam Salem uppenbarligen inte är lojal mot något parti. Hon är i första hand lojal med en variant av islam som även predikas inom Islamiska Föreningen. Mariam Salem skulle göra allt för att få Nya MP att lämna samarbetet med S om hon trodde att ett samarbete med V, eller med allianspartierna för den delen, skulle ge mer när det gäller att flytta fram positionerna för den variant av islam som finns inom Islamiska Föreningen. Mariam Salem skulle själv kunna byta parti, till S eller V, om hon trodde att ett sådant byte av parti skulle gynna spridningen av den variant av islam hon står för.

Den konkurrens som råder om Mariam Salem ger henne exakt den position som hon vill ha. Kom ihåg: Mariam Salem utgör en politisk spjutspets för den variant av islam som predikas inom Islamiska Föreningen. Mariam Salem kommer, genom sin religiösa lojalitet med Islamiska Föreningen, att göra vad som är bäst för spridandet och förankrandet av denna variant av islam. Konkurrensen om Mariam Salem gör att våra, och numera även andras kritik mot Islamiska Föreningen, nonchaleras. Vi vill att Socialdemokraterna ska sätta hårt mot hårt och säga till Islamiska Föreningen: ”Ni blir av med er föreningslokal om ni tar hit ytterligare imamer som anser det vara rätt att döda homosexuella samt hyllar martyrdöden (som i självmordsbombare)”. Det har alltid förvånat oss att Socialdemokraterna har tassat på tårna för denna förening / församling. Så sent som på kommunfullmäktige den 17 juni hade S chansen att rösta för ett förslag om att sätta ned foten mot denna förening.

Men när vi insett att även Socialdemokraterna är beroende av de röster som Islamiska Föreningen kan mobilisera till Nya MP, via Mariam Salem, blir denna helt orimliga hänsynsfullhet från Socialdemokraternas sida, mot en förening som visat sig ha ett hänsynslöst budskap, mer begriplig.

 

Till sist:

Mariam Salem är alltså knuten till den variant av islam som predikas inom Islamiska Föreningen i Västerbotten. Hon är inte i första hand knuten till något politiskt parti. Inte heller till Nya MP i Umeå. Jag vill att alla ska komma ihåg vad detta är för förening / församling. Det är denna förening vars imam greps av Säpo för att han tillhörde det nätverk som bidrar till att skapa ett klimat där antalet våldsbenägna islamister/jihadister i Sverige ökar. Där sympatierna för Al-Qaida ökar. Där sympatierna för Islamiska Staten ökar. Denna förening har även bjudit in predikanter som anser att det är rätt att döda homosexuella samt predikanter som förhärligat martyrdöden.

Migrationsverket har beslutat att utvisa imamen i föreningen. Han hade starka knytningar till Abo Raad – centralgestalten i hela nätverket med sin bas i moskén i Gävle. Dels vad gällde den wahhabitiska varianten av islam. Dels via släktskap.

 

Mariam Salem var även, i det längsta, vän på facebook med Raad Al-Duhan. Han är son till centralgestalten (Abo Raad) i det nätverk som Säpo slog till emot. Även Raad Al-Duhan greps av Säpo och har fått beslut om utvisning av Migrationsverket. Raad Al-Duhan arbetade för att sprida sin tro i Umeå under de åtta åren 2006-2014. Detta bestod bl a i att försöka få invandrarungdomar att se positivt på Usama bin Laden! Samt i att visa filmer med jihadistkrigare. Väl återkommen till Gävle dödshotade han Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör i samband med att tidningen skrev en serie kritiska artiklar om verksamheten i hans pappa Abo Raads moské. För detta dödshot fälldes han både i Tingsrätten och i Hovrätten.

Mariam Salem behöll Raad Al-Duhan som vän på facebook trots allt detta:
1. Trots hans aktiviteter i Umeå som gick ut på att bl a popularisera Usama bin Laden och jihadistkrigare,
2. Trots dödshotet från 2016 som han blev fälld för i två rättsliga instanser,
3. Trots att han blev gripen av Säpo.

I mina ögon är detta en markering av religiös gemenskap. Det var endast efter en lång rad kritiska blogginlägg, från min sida, som Mariam Salem slutligen strök Raad Al-Duhan som vän på facebook. Om jag får gissa så skedde detta på inrådan från hennes partivänner i Nya MP. Migrationsverket har även beslutat utvisa Raad Al-Duhan.
Vänsterpartiets gruppledare anklagar mig för att jag kritiserar vad hon kallar en ensamstående trebarnsmor. Detta är naturligtvis rent nonsens. Jag kritiserar någon som identifierar sig med sådana som Raad Al-Duhan och Islamiska Föreningen i Västerbotten. Och i förlängningen kanske, kanske, det nätverk som Säpo slagit till emot.

Fler borde aktivera sig i denna debatt och våga kritisera religiösa extremister, som det wahhabitiska nätverket, och personer som Raad Al-Duhan.

Läs den andra delen av detta tvådelade blogginlägg den 9 juli!

PS. Socialdemokraten Mahmoud Chninou, ordförande i Ersboda S-förening samt styrelseordförande i det kommunala bolaget Upab, hart fortfarande kvar Raad Al-Duhan som vän på facebook. Det finns anledning att återkomma även till detta. DS.

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.