Del IV. (S) regerar Umeå och regionen ihop med MP, trots kopplingen MP-Islamiska Föreningen – vars imam delar IS wahhabitiska islamtolkning

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 

Socialdemokraterna regerar både Umeå kommun och landstinget/regionen tillsammans med Nya MP i Umeå – trots kopplingen mellan MP och Islamiska Föreningen vars imam har samma wahhabitiska tolkning av islam som IS.

Del III: politisk dödsdans i Umeå – eller partnerbyte?

 

Ingress
Aldrig tidigare i Umeås historia har ett av partierna i Umeå kommunfullmäktige, och i landstinget/regionens fullmäktige, haft kopplingar till en religiös riktning där ordet extrem inte räcker till.

Det handlar om kopplingarna mellan Nya Miljöpartiet i Umeås (fött 2018) och den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten där imamen utgjorde en del av det nätverk vars kärna bestod av den wahhabitiska tolkningen av islam.

Låt oss repetera vad som har hänt – och berätta något av vad som kommer att hända:

* Den wahhabitiska tolkningen av islam är den som ledarna i stater som Saudiarabien och Qatar bekänner sig till,
* Den wahhabitiska tolkningen av islam är den som terrororganisationer som bl a Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram bekänner sig till,
* Den wahhabitiska tolkningen av islam, och de aktiviteter som detta lett till, var det som fick SÄPO att gripa 6 individer ur ett nätverk vars huvudperson var imamen för moskén i Gävle. Detta var också skälen till att Migrationsverket beslutade att utvisa 5 av de 6 gripna,
* En av de som SÄPO grep, och som Migrationsverket har beslutat att utvisa, är den imam som hade den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas!
* Det är mellan denna Islamiska Förening och Nya MP i Umeå (f. 2018) som det finns tydliga kopplingar,
* Det var bl a denna koppling mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå som gjorde att vi i Arbetarpartiet krävde av Socialdemokraterna att de aldrig skulle ge Nya MP status av regeringsparti i Umeå kommun,
* Detta var det absolut enda som vi krävde i förhandlingarna – efter valet 2018,
* Socialdemokraterna lovade oss också – både skriftligt och muntligt – att Nya MP i Umeå aldrig skulle få status av regeringsparti i Umeå kommun. Detta löfte gav (S) oss alltså efter valet 2018. De erbjöd oss också budgetsamtal och ett antal platser i nämnder och kommunstyrelsen. Vi har avsagt oss allt p g a Socialdemokraternas svek,
* För vad bryr sig väl Socialdemokraterna sig om sina löften.
* Den budget som antogs den 17 juni i år, för år 2020, hade utarbetats av S och Nya MP i Umeå tillsammans. Och den presenterades inför media av dessa två partierna tillsammans. *Därmed har upphöjt Socialdemokraterna upphöjt Nya MP i Umeå till det regeringsparti i Umeå kommun. (S) har upphöjt Nya MP i Umeå till ett av de två partier som nu styr Umeå kommun.
* Detta trots kopplingarna mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå!

Detta måste få följder.
Detta kommer att få följder.
Från och med nu är detta en valfrågor!

_     _     _     _     _

 

A. Kopplingen mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå samt S och V

SÄPO och Migrationsverket anser, begripligt nog, att den wahhabitiska tolkningen av islam är farlig. Det är de inte ensamma om. Väldigt många andra, bland annat jag och övriga i Arbetarpartiet, anser den wahhabitiska tolkningen av islam har bidragit till att skapa ett gynnsamt klimat för att värva jihadisktkrigare.

Det var bland annat detta som gjorde det wahhabitiska nätverket farligt. Nätverket bidrog till att skapa detta, för värvning av bl a IS-jihadistkrigare, gynnsamma klimat. Därför grep SÄPO 6 personer i nätverket och Migrationsverket har beslutat att utvisa 5 av dessa. En av de gripna, som också har fått ett utvisningsbeslut, är den imam som har haft den umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas.

Detta borde ha fått alla partier, med något förstånd och självbevarelsdrift, att hålla distans till Islamiska Föreningen.

En väldig distans.
Men inte i Umeå. Här finns det en direkt koppling mellan Islamiska Föreningen och Nya Miljöpartiet i Umeå (f.2018). Här finns det även, vilket gör det hela ännu värre, en indirekt koppling mellan Islamiska Föreningen och Socialdemokraterna när det gäller styret av Umeå kommun, eftersom S och Nya MP styr Umeå kommun tillsammans. Här finns det även en indirekt koppling mellan Islamiska Föreningen och Vänsterpartiet. Detta då landstinget/regionen styrs av Nya MP, V och S tillsammans.

Det är kopplingen mellan Islamiska Föreningen och Nya MP i Umeå som är o-acceptabel. Detta gör det o-acceptabelt att Umeå kommun och landstinget styrs av koalitioner i vilka Nya MP i Umeå ingår. Och det är Socialdemokraterna som har gjort det möjligt för ett parti – med kopplingar till Islamiska Föreningen  som har en imam med samma tolkning av islam som IS – som Nya MP i Umeå/Västerbotten att vara med i de koalitioner som styr Umeå kommun och landstinget/regionen.

Socialdemokraterna verkar inte fatta något alls i dessa frågor. Zero. Nada. Nell.

forts. i morgon onsdag

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

4 kommentarer

 1. Fredrik

  Menar du att vissa politiska partier inte ska få existera? För, när jag läser det du skriver om att det är oacceptabelt att S samtalar, diskuterar och finner lösningar med ett annat folkvalt parti så undrar jag var går då gränsen för vad som är acceptabelt och vem är det som ska bestämma vad som är acceptabelt?

  Är det du Jan och Arbetarpartiet som ska bestämma vad som är acceptabelt och inte? Om inte, vem i sådana fall?

  Är det inte farligt i en demokrati att tysta och/eller förbjuda den eller dem som tycker annorlunda än en själv? Kan man hävda att man är en demokrati om man gör det?

  Till sist, vilken rätt har du – som ledare för Arbetarpartiet – att tala om för S vad de får och inte får göra? Har alla samma rätt som dig, alltså att t ex Ulrika Edman (V) kan alltså tala om för dig och Arbetarpartiet vad ni får och inte får göra? Om inte så förespråkar du en form av diktatur där enbart ”rätt” åsikt och ”rätt” tänkande är acceptabla. Det har gjorts storskaliga försök med den ideologin, det gick sisådär mellan 1917 och 1989 är ett hyfsat sätt att säga det. Ett annat är att det inte gick alls.

  Har du tänkt på att du och din blogg faktiskt ämnar till att det ska finnas skillnader mellan människor i samhället? Du på din blogg gör ingen hemlighet av att det är ett Vi och ett Dom. Vi här nere och dom där uppe är ditt/partiets motto och det inger ju inte en känsla av ett samhälle i trygghet och oss-känsla – snarare tvärtom vill jag hävda.

  För, hur ska du kunna leda Umeå, Regionen eller landet (nu när ni ska bli riksparti) utan att bli ett dom där uppe? Mottot fungerar således bara så länge ni ligger på gränsen att existera.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Fredrik.
   Låt mig inleda med följande ord innan jag besvarar det du skriver: Du vägrar och vågar inte debattera vad mitt blogginlägg i grunden handlar om – nämligen risken för att den extrema wahhabitiska tolkningen av islam får politiska uttryck via Nya MP i Umeå/Västerbotten, detta då Socialdemokraterna har det dåliga omdömet att ge Nya MP ”regeringspositioner” både i Umeå kommun och i landstinget/regionen.

   * Det du skriver är en låtsas-kommentar präglad av falska missförstånd och en falsk naivitet. Jag skriver INGET om att förbjuda något parti. Det jag skriver är ju uppenbart. Jag skriver om den uppenbara kopplingen mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och Nya MP i Umeå (f. 2018). Då Islamiska Föreningen i Västerbotten saknar allt förtroende på grund av att deras imam tillhör det wahhabitiska nätverket saknar även Nya MP allt förtroende. Därför är det, för mig och för Arbetarpartiet, ofattbart att Socialdemokraterna väljer att ”regera” ihop med Nya MP både i Umeå kommun och i landstinget/regionen. Detta öppnar för förslag från ett parti (Nya MP) som är färgade av wahhabitiska värderingar. Jag syftar bland annat på förslag som går i riktning mot att skapa parallellsamhällen som verkligen innebär ett vi och ett dom präglat av SHARIA – där ett självutnämnt prästerskap styr samhället efter olika verser i Koranen och berättelser om profeten Muhammeds uttalanden och gärningar (sunna). Detta istället för dagens samhälle där lagarna ska stiftas av en folkvald riksdag och verkställs av domstolarna.
   Därför anser jag att Socialdemokraterna, och alla andra partier, bör avstå från att ”regera” tillsammans med Nya MP i Umeå kommun och i landstinget/regionen.
   I höstas föreslog jag, i två blogginlägg, att Socialdemokraterna skulle bilda en majoritet, här i Umeå, bland annat tillsammans med Centern (en lösning som jag inte skulle föreslå vad gäller regeringsbildande på riksplanet).
   Jag anser alltså att Nya MP i Umeå/Västerbotten inte ska ingå i den konstellation av partier som styr – varken Umeå kommun eller landstinget/regionen.
   Jag föreslår alltså att Nya MP i Umeå/Västerbotten ska förpassas till en plats bland oppositionspartierna. Detta är inte samma sak som att säga att ett parti ska förbjudas. Fråga M, C, L, KD, SD eller oss i Arbetarpartiet? Vi både finns och kan göra vår röst hörd. Uppenbarligen.
   Det är medvetet falskt att utläsa något förslag som går ut på att förbjuda Nya MP i Umeå/Västerbotten i det som jag skrivit.
   Det behövs ett Arbetarparti som aktivt försvarar yttrande- och tryckfriheten och bekämpar inflytande för partier som (inom sina led) släpper fram förespråkare av parallellsamhällen. Jag syftar alltså FRÄMST på Nya MP i Umeå/Västerbotten.
   * När det gäller det övriga som du skrev: jag har varit med i det politiska livet sedan 1975 och i fullmäktige sedan 1991. Andra partier har ständigt talat om för varandra och för oss vad de anser om var jag och mina partikamrater hör hemma. Oftare förr än idag, faktiskt. När det gäller Ulrika Edman har hon försökt mobilisera de övriga partierna till en gemensam attack på Arbetarpartiet på grund av att jag kritiserar en (eller flera) medlemmar i Nya MP i Umeå/Västerbotten. Men jag/vi gnäller inte om detta. Vi fortsätter med den nödvändiga debatten, istället.
   När det gäller parollen ”Vi här nere och dom däruppe” är det en iakttagelse av hur samhället ÄR och utvecklingen har kraftigt förstärkt dessa klasskillnader. Allt pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta. Inte endast i Sverige utan även i övriga Europa och i USA för att ta några exempel. Och ojämlikheten ökar trendmässigt. Detta oavsett regering. Därför behövs det ett Arbetarparti som försvarar ”de därnere”
   * Sammanfattningsvis: Ditt påstående om att jag vill förbjuda Nya MP, istället för att förpassa partiet till en plats bland oppositionen är ett medvetet falskt missförstånd. Din tolkning av parollen ”Vi här nere och dom däruppe” är uttryck för en medvetet falsk naivitet.
   Ingen! Ingen före dig har någonsin trott att det är ett klassamhälle (med vissa därnere och andra däruppe) som vi VILL HA. Alla andra har begripit att det är så som vi INTE VILL HA DET. Alla andra har förstått att då klassamhället nu existerar (med vissa därnere och andra däruppe) har vi valt att kämpa för dem där nere. Både när det gäller fördelningen av samhällets resurser och när det gäller rätten till yttrande- och tryckfrihet. Återigen: här ger du uttryck för en medvetet falsk naivitet.
   * Till sist:
   Du vägrar och vågar inte debattera vad mitt blogginlägg i grunden handlar om – nämligen risken för att den extrema wahhabitiska tolkningen av islam får politiska uttryck via Nya MP i Umeå/Västerbotten då Socialdemokraterna har det dåliga omdömet att ge Nya MP ”regeringspositioner” både i Umeå kommun och i landstinget/regionen.

 2. Jan Sjöström

  Hej!

  Naturligtvis vet alla som ”behöver veta” hur sakernas
  omständigheter formuleras.

  Makt skall och får inte förringas då det är makt som är
  och förblir målet med det s k politiska engagemanget.

  Gång efter gång vidimeras Svensk socialdemokratis
  innersta väsen i fråga som handlar om just makt, makt
  framför allt är inte bara tomma ord, utan det verkliga
  skälet till partiets existens.

  Vi har dessa våra ” goda ” axelmakter mycket p g a
  den naivitet som präglar inte minst Umeås medborgare.

  I detta vakuum av eviga sanningar (ofta publicerade av
  vårt lokalt beslutande organ V K) får vi veta att tillståndet
  i staden är gott och således finns inget att oroa sig för…

  /Jan

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jan Sjöström.
   Jag håller definitivt med om att Socialdemokraterna verkar sätta makten före innehållet. På riksplanet får de först sitt eget budgetförslag nedröstat och istället antas en budgetreservation utarbetad av M och KD med hjälp av SD. SSU håller protestmöten runt Sverige mot denna budgetreservation som de kallar ”katastrofbudget”. Ändå blir detta denna ”katastrofbudget” som S+MP regerar på under första tiden efter att Stefan Löfven utsetts till statsminister. Därefter gör S+MP upp med Centern och Liberalerna i 73 punkter. I uppgörelsen ingår att försvaga kollektivavtalens ställning, försämra turordningsreglerna samt öppna för fri hyressättning på bostadsmarknaden. Här ger S efter i för partiet viktiga principfrågor – att lägga ovanpå den ”katastrofbudget” som som de regerar på (utarbetad av M och KD). Istället för att låta de borgerliga partierna driva borgerlig politik och istället försöka återerövra de förlorade väljarna (arbetarväljare förlorade till SD) sätter Socialdemokraterna tydligt makten före innehållet. De verkar även sätta ”makt idag” före ”överlevnad imorgon”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.