Nya MP står i beroende-förhållande till Islamiska Föreningen vars imam greps för extremism. Ändå styr (S) Umeå kommun ihop med Nya MP!?

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig
____________________________

 


Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte
Del sju av tio

 

 

INLEDNING

Låt oss repetera varför vi tar så allvarligt på Socialdemokraternas löftesbrott när det gällde att de lovade oss att inte ge Nya Miljöpartiet i Umeå lokal ”regerings-status”.

Detta beror på Nya Miljöpartiets politiska beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – vars imam myndigheterna grep och beslutade utvisa ur Sverige på grund av att han ingick i det wahhabitiska nätverk som gör samma tolkning av islam som Islamiska Staten och andra terrororganisationer som al-Qaida och Boko Haram samt staterna Saudiarabien och Qatar.

Nya Miljöpartiet föddes så sent som 2018. Detta genom att MP:s centrala Partistyrelse, den som sammanträder i Stockholm, handplockade personer i Umeå och Västerbotten som de ansåg vara lämpliga.

Detta som jag skriver här nedan kan inte sägas nog många gånger!

Miljöpartiet hade ett möte på Ersboda Folkets Hus med Islamiska Föreningen i Västerbotten. På detta möte deltog (minst) en representant från MP:s centrala Partistyrelse. Detta möte utmynnade i ömsesidig tillfredsställelse. Detta kan utläsas genom att ”Islamiska Föreningen”, för första gången i sin historia, via ett sms:utskick, uppmanade alla sina församlings-medlemmar att rösta på Mariam Salem – vilket naturligtvis innebar att församlings-medlemmarna också måste rösta på Nya MP i Umeå!

Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till just den ”Islamiska Föreningen” vars imam tillhör det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som Islamiska Staten. Och denna tolkning har naturligtvis församlings-medlemmarna i ”Islamiska Föreningen” fått ta del av.
Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till den ”Islamiska Föreningen” vars imam har bidragit till att skapa ett samhällsklimat som har underlättat värvningen av jihadistkrigare till IS och till andra terroristorganisationer.
Detta är bakgrunden till att Nya MP i Umeå, redan sedan födseln 2018, befinner sig i ett beroendeförhållande till just den ”Islamiska Förening” vars imam – på grund av hans IS-tolkning av islam som skapat en miljö som underlättat värvningen av jihadistkrigare – myndigheterna har gripit och beslutat att utvisa från Sverige.

Fundera på om det är rätt av Socialdemokraterna att ge Nya MP möjlighet vara med och styra Umeå?
Själv anser jag att detta är oacceptabelt!

 

Stycke ett.

Jag hoppas att alla tänkande invånare – umebor, västerbottningar, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare – förstår varför vi krävde att Socialdemokraterna i Umeå inte skulle styra Umeå kommun tillsammans med ett Nytt Parti (f. 2018) som ända sedan födseln har försatt sig i en politisk beroendeställning till Islamiska Föreningen – som utgjort basen för en imam som har samma tolkning av islam som bl a terrororganisationen Islamiska Staten.

Jag hoppas att alla tänkande invånare – umebor, västerbottningar, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare – förstår hur allvarligt vi tar på att Socialdemokraterna svek sitt löfte till oss i denna fråga.

Vi i Arbetarpartiet anser nämligen att Socialdemokraterna inte bara svek oss, då de gav Nya MP i Umeå lokal ”REGERINGS-STATUS”. Vi i Arbetarpartiet anser att Socialdemokraterna svek alla invånare i Umeå, Västerbotten, övriga norrlänningar samt alla andra svenska medborgare.

 

Stycke två.

Jag kan inte låta bli att tänka på vilket svek som Stefan Löfven gjorde mot medborgarna i Sverige då han gav islamisten Mehmet Kaplan – som dessutom hade kontakter med den turkiska fascistorganisationen ”De grå vargarna” – ministerstatus i sin S+MPregering.
Jag kan inte heller låta bli att tänka på parallellerna mellan Mariam Salems politiska karriär och Mehmet Kaplans.
Mariam Salem blev invald i Umeå kommunfullmäktige, till stor del tack vare stödet till Nya MP från umebaserade Islamiska Föreningen i Västerbotten. Salem har gjort en politisk karriär som, i flera avseenden, är baserad på samma byggstenar som Mehmet Kaplans politiska karriär – även om det naturligtvis även finns skillnader.

En av skillnaderna är att den f.d. bostadsministerns Mehmet Kaplans politiska bas delvis utgjordes av Muslimska brödraskapet och deras tolkning av islam. Mariam Salems stöd kom till stor del från en förening / församling, som leddes av en imam med en salafistisk-wahhabitisk tolkning av islam.

Mehmet Kaplans politiska karriär tog slut när det kom fram vilka hans vänner var – i ”brödraskapet och i ”de grå vargarna”. Det är mitt och Arbetarpartiets mål att göra Nya Miljöpartiet i Umeå politiskt omöjliga som ett lokalt regerings-parti. Och vi är övertygade om att detta partis agerande i olika nämnder, och deras kontakter utanför nämnderna, kommer att avslöja Nya MP för allt fler personer.

Frågan är hur mycket Nya MP:s beroendeförhållande till en förening / församling som ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” kommer att smitta av sig på Socialdemokraterna i Umeå? Det är en fråga som S borde ställa sig självt.

 

Stycke tre.

Socialdemokraterna i Umeå förmår alltså inte pressa Muhmoud Chninou – ordförande för S-föreningen på Ersboda och styrelseordförande (S) för det kommunala bolaget UPAB – att säga upp sin bekantskap på facebook med Raad Al-Duhan.

Som läsare av denna blogg vet är Al-Duhan en av de sex personer som myndigheterna gripit samt en av de fem som myndigheterna har beslutat utvisa ur Sverige. Detta för att även Al-Duhan han ingick i det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som IS, som fällts både i Tingsrätten och Hovrätten för att han har dödshotat en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad som tillåtit kritiska och avslöjande artiklar om detta nätverk. Al-Duhan har även talat väl om al-Qaidas tidigare ledare Usama bin Laden samt visat filmer med jihadistkrigare för invandrarundomar i vad jag själv anser vara det öppenbara syftet att ”radikalisera” dessa ungdomar.  

Jag ber dig, käre läsare, att åter stanna upp några ögonblick, och noga tänka igenom innebörden även av detta:

Umeå kommun styrs alltså, just nu, av Socialdemokraterna tillsammans med Nya MP i Umeå. Nya MP i Umeå befinner sig i ett beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” vars imam tillhör det wahhabitiska nätverk som tolkar islam på samma sätt som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram samt staterna Saudiarabien och Qatar.

Inom Socialdemokraterna är uppenbart ”islamisterna och/eller deras medlöpare” så starka att partiet uppenbarligen inte kan få Mahmoud Chninou att säga upp sin provokativa vänskap på facebook med Raad Al-Duhan.

Detta trots att Mahmoud Chninou är en av (S) mer framstående företrädare – både inom partiets interna strukturer (ordf. Ersboda S-förening) samt vad gäller partiets externa uppdrag (Styrelseordförande (S) i det kommunägda bolaget UPAB) – och att Raad Al-Duhan delar den extrema IS-tolkningen av islam och har även har dömts i två instanser för dödshot mot en chefredaktör som kritiserat de uttryck som denna extrema IS-tolkning av islam har tagit sig i den moské i Gävle där hans pappa (huvudperson i det wahhabitiska nätverket) haft sin bas.

Reflektera över detta.

 

Stycke fyra.

Den politiska situationen i Umeå kommun har aldrig, sedan andra världskrigets slut 1945, varit lika makaber som idag.

Detta speciellt när även de traditionella Socialdemokraterna i Umeå har visat hur lite de förmår påverka utvecklingen i sitt eget parti. Detta samtidigt som deras lokala regeringskollegor i Nya MP befinner sig i ett beroendeförhållande till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.

Det finns en rad frågor i Umeå som kommunpolitikerna måste ta kontroll över.
Låt mig kortfattat nämna några av dessa:
a) kommunens politiker måste ta kontroll över hedersförtrycket,
b) de måste även ta kontroll över det inflytande som ”islamisterna och/eller deras medlöpare” har idag,
c) kommunens politiker måste ta kontroll över det skenande underskottet när det gäller driftsbudgeten,
d) de måste även ta kontroll över den alltför snabbt ökande låneskulden på grund av oförmågan att prioritera, och prioritera bort, när det gäller vilka investeringar som ska göras och vilka som inte ska göras,
e) kommunens politiker måste även ta kontroll över den mycket hälsofarliga koncentrationen av kvävedioxid längst V:a Esplanaden och längst intilliggande gator, arbets- och boendemiljöer.

Är dagens lokala ”regeringskoalition” i form av S+Nya MP kapabel att ta itu med några av dessa problem?

 

AVRUNDNING

Själv är jag övertygad om att detta inte är fallet.

Tanken på att koalitionen S+Nya MP skulle kunna ta itu med hedersförtryck och islamisternas inflytande framstår som overklig. Ta bara den ovilja dessa partier visade när det gäller att genomföra en riktig kartläggning av hedersförtrycket. Eller ta det passiva motståndet – och det definitiva bristen på stöd – som jag mötte när det gällde att återställa Thilo Sarrazins (av stadsbiblioteket) utrensade bok. Det gällde trots allt demokratins fundament – yttrande- och tryckfriheten.
När det gäller frågan om att ta tag i kommunens ekonomi, vare sig det handlar om det skenande underskottet i driftsbudgeten eller den ökande låneskulden på grund av investeringarna, har (S) haft många år på sig att göra något åt dessa problem. Utan att lyckas.

Och Nya MP verkar inte förstå sig på den kommunala ekonomin över huvud taget.

När det gäller miljöfrågorna har detta aldrig tillhört (S) starka sida. Men hur gick det för Nya MP i Umeå (f. 2018) i deras budgetsamarbete med (S)? Det bästa som kan sägas om Nya MP:s insats, när det gäller dragkampen om hur en budget ska utformas, är att de är just ”gröna” (som i okunniga). För det fanns inte, om ens något, av ”grön” politik i den gemensamma budget som presenterades av S+Nya MP i juni för nästa år (2020).

Det jag tror är följande:
åren fram till valet 2022 kommer att präglas av nya avslöjanden rörande inflytandet för ”islamisterna och/eller deras medlöpare” inom den lokala ”regeringskoalitionen” S+Nya MP.

Jag tror även att Socialdemokraterna kommer att få betala ett högt pris för sitt lokala samregerande med Nya MP –
som inte är samma parti som Gamla MP. I Gamla MP fanns det många muslimer i ledningen –
muslimer som kunde skilja på religion och politik.
Dessa muslimer vill vi samarbeta med.
Vi hoppas de återkommer.

I nästa blogg kommer jag att avslöja hur illa (S) betedde sig när de svek det enda krav som vi ställde i förhandlingarna – vilket var att hålla Nya MP utanför styret av Umeå kommun. Vi ska berätta om detta svek – som ägde rum både i september i fjol och i maj i år.

 

 ____________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i Umeå kommun och i landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans – eller dags för ett partnerbyte i ume-politiken”
har publicerats 9 / 7, 13/ 7, 16 / 7, 19 / 7, 23 / 7 o. 27 / 7.

 

 

 

8 kommentarer

 1. Jonsson

  Att bekämpa hedersförtrycket var inte det en av Liberalernas punkter bland de 73? Sossarna är tvingade att lösa det eftersom Löfven aldrig sviker avtal. De 73 skall genomföras. Informationen hade inte nått Umeå innan S-konferensen i våras, och inte efter sammankomsten heller.
  Johan Westerholm beskrev (Aktuellt i Politiken, 2014, nr 26), Mp som ett idealistiskt extremt parti med en utopisk världsordning, och med en politik som är direkt samhällsfarlig om välfärdsstaten är det som ska månas om. Samt att Mp behandlas med silkesvantar och undgår kritik. Boende utanför tunnelbanelinjerna skulle bli förlorare på Mp:s dåliga ekonomiska politik. Poängen var att S inte skulle ”gifta sig” med Mp 2014. Nu finns facit.
  Per Bolund (Mp), saknar pengar till bostäder, och därför vill han att privatpersoner ska bygga undantag hemma i trädgårdarna.
  Det riskerar att bli ytterligare fyra förlorade år i Umeå och riket, till att börja med …

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Jag håller med Johan Westerholm. MP är ett farligt parti om välfärdsstaten är det som vi ska måna om. Men MP är även ett farligt parti på andra sätt. Det var därför som Mehmet Kaplan kunde ta sig ända in i regeringen via just MP. Det är därför som Nya MP i Umeå / Västerbotten har försatt sig i en beroendeställning av Islamiska Föreningen i Västerbotten.

   Vissa personer i Miljöpartiet vägrar helt enkelt, enligt min uppfattning, att befatta sig med verkligheten om verkligheten är för otäck, och upprepar därför samma misstag gång på gång. Det spelar ingen roll att den Ali Khalil – som försökte köpa Moderaterna för 3000 röster i utbyte mot en tomtplats för en moské – fick lämna sina uppdrag. Detta ändrar inte den interna kulturen i Miljöpartiet.

   Här har jag gjort ett utdrag från svt NYHETER / UPPDRAG GRANSKNING publicerat 7 september 2018. Det är en skrämmande läsning.

   Här följer utdraget från svt:
   En möjlighet att få tusentals röster som skulle innebära en förändrad politisk spelplan. Det var vad som låg på bordet när två moderater kom till ett möte i Alby moské. Inbjudan kom från deras politiska motståndare – miljöpartisten Ali Khalil. Och rösterna var inte gratis.

   Det moderata oppositionsrådet Stina Lundgren och hennes sekreterare åker i slutet av juli till Alby moské för vad de tror är ett vanligt besök. Men mötet tar snart en oväntad vändning.
   Moderaterna får ett erbjudande. Det handlar om en möjlighet att få tusentals röster i valet. Tillräckligt många för att det, enligt Stina Lundgren, skulle kunna innebära ett maktskifte i den sedan länge rödgröna kommunen.
   – De sa att församlingen är ungefär 4 500, och de skulle tippa på ungefär 3 000 röster, säger Stina Lundgren.
   Men det är inte gratis. Stina Lundgren och hennes kollega blir i hemlighet erbjudna rösterna – i utbyte mot att Moderaterna ser till att församlingen beviljas bygglov till en ny moské.
   – Vi var naturligtvis helt chockade. Vi hade inte räknat med att det här mötet skulle ha ett sådant uppsåt över huvud taget…”.

   Den som vill läsa hela artikeln, eller själv vill höra en inspelning av en del av innehållet i artikeln, kan googla på … Erbjöd Moderaterna 3 000 röster för att få moskétomt … – SVT Nyheter

 2. Jonsson

  Jag hade tänkt skriva att jag läst Sarrazins bok, och tycker inte gallringen var motiverad.
  Dessutom läste jag Hanna Gadbans bok ” Min jihad” (2015). Och, om jag förstår Gadban rätt, så fick Centerpartiet i Umeå, uppmärksamhet på grund av bland annat en valsedel 2010.
  Det var ju bra att Stina Lundgren och hennes sekreterare reagerade. I Umeå har det uppenbarligen också funnits skäl att reagera, men berörda partier har istället uppmuntrat t ex utveckling mot sharia.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Hanna Gadbans bok ”Min jihad” har jag hört mycket gott om men inte hunnit läsa själv. Om ett bibliotek ska gallra ut en bok som redan är beställd, och betalad, krävs i princip att innehållet ska bryta mot lagen för att den ska kunna plockas bort. Annars skulle det vara väldigt lätt att organisera en ”spontan” opinion mot vilken bok som helst.
   Stadsbiblioteket i Umeå har ”Mein Kampf” av Adolf Hitler, böcker av Stalin och Nordkoreas ”evige” ledare (trots att han dog 1994) Kim Il-Sung samt Herrman Lundborgs fina gamla böcker, exempelvis ”Rasbiologi och rashygien …” plus ”Svenska folktyper: bildgalleri, ordnat efter rasbiologiska principer och med en orienterande översikt …”.
   Så en bok SKA helt enkelt inte gallras ut för att den är politiskt olämplig. En bok ska i princip endast gallras (rensas) ut av två skäl:
   a) ingen lånar boken i kombination med att den saknar ett historiskt intresse,
   b) boken bryter mot lagen.
   Skriv gärna en recension av Thilo Sarrazins bok. Jag kommer att publicerar den!

 3. Jonsson

  Jag ska inte recensera Sarrazins bok, därför bollar jag vidare. Helt uppenbart är han ju tveksam till islam i Tyskland. Han ger en historisk tillbakablick på religionen. (Men, jag hade redan läst en bra sådan i ”Landsplågan islam”, Hege Storhaug). Hög nativitet och kvinnosynen tas upp som problematiskt. Redan boktiteln talar sitt tydliga språk. Dessutom nämner han dna-tester och irisfotografering. Så Tysklands gränskontroller kanske inte är bra nog. Norell hade ju önskemål om skärpt svensk gränskontroll i ”Kalifatet”. Tyska kritiker och recensenter sågar Sarrazin som bland annat enfaldig och okunnig med skadliga och felaktiga åsikter. Medan boken tycks sälja bra och uppskattas av läsare. Debattklimat och yttrandefrihet verkar inte bra i Tyskland. Rent politiskt kanske hans böcker är besvärande med tanke på att landet är en ”stor makt i EU”, som är inblandad i krutdurken mellanöstern. Syrien ska förmås att bli demokrati. Läser man ”Klanen”, red. Brinkemo & Lundberg, så inser man att det projektet kan bli svårt. Och al-Assad har ju även starka Iran och Ryssland – med sina veton i FN – på sin sida. Sarrazin kritiseras för att enbart problematisera och sakna lösningar, medan Merkel påstås ha tappat kontrollen över invandringen för länge sedan.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Jag tackar för den korta recension som du ändå gjorde av boken. Sarrazin, eller de som utsätts för moralpoliser på Ersboda, kan säkert kritiseras för att de problematiserar utan att sakna lösningar. Men vilket oerhört stort och positivt steg det är att erkänna problemens existens – i jämförelse med dem som inte problematiserar eftersom de vägrar erkänna problemens existens. Jag klarar inte av en bok på tyska – kanske några artiklar i en tidning. Men striden om Sarrazins bok handlade om principer (en åsikt som jag vet att du delar). Boken ska inte censureras genom att ”försvinna” från hyllan för att en islamist (eller medlöpare) vill ha den utgallrad av politiska skäl.

 4. Jonsson

  Deutsche Welle (recension på engelska):
  dw.com/en/how-the-press-reviewed-thilo-sarrazins-hostile-takeover/a-45330561

  En till i samma kritiska tonläge i Financial Times:
  ft.com/content/bfdeaea8-b1cd-11e8-8d14-6f049d06439c

  Hugh Fitzgerald skrev i New English Review, 11/8 2018, främst om varför första bokförlaget valde att inte publicera: bl a blasfemi. Han menade att Sarrazins information behövdes.

  Recensenters grundinställning är rätt intressant, särskilt Guy Chazan’s..

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Jag hoppas att jag kan få någon att läsa recensionerna av Hugh Fitzgerald och Guy Chazan´s. Man tackar och bockar för tipsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.