S stöttar medlöpare som sprider IS islamtolkning – inte de muslimer som bekämpar IS tolkning. Väljarnas dom över S för sveket kommer att bli hård

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten – hör av dig

_________________________

Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte
Del nio av tio

 

Jag skulle inte ha skrivit detta blogginlägg om (S) endast hade svikit oss EN gång.
Men TVÅ gånger är en gång FÖR MYCKET.

______________

Ingress
Socialdemokraterna i Umeå har vinglat fram och tillbaka efter valet ifjol

Det måste bli vingligt eftersom Socialdemokraterna i Umeå har manövrerat in sig i en beroendeställning av Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018). Detta Nya Miljöparti som, i sin tur, har gjort sig beroende av de röster som Islamiska Föreningen i Västerbotten förmår mobilisera – till Nya Miljöpartiet i Umeå.

Socialdemokraterna i Umeå verkar vara oförmögna att förstå att Nya Miljöpartiet är beroende av Islamiska Föreningen – vars imam myndigheterna gripit och beslutat utvisa på grund av att imamen ingår i det wahhabitiska nätverk som har samma tolkning av islam som IS och medverkat till att skapa en miljö som underlättat att värva jihadistkrigare i Sverige – till terrororganisationer som IslamiskaStaten, al-Qaida och Boko Haram. Socialdemokraterna i Umeå verkar oförmögna att förstå att detta kommer att smitta av sig på dem. Senast i nästa val till kommunen, landstinget/regionen och riksdagen.

Alla kan, klart och tydligt, se hur oförmögna de traditionella socialdemokraterna är när det gäller att påverka Mahmoud Chninou. Denne ordförande för Ersboda S-förening och styrelseordförande för det kommunala bolaget UPAB har fortfarande inte tagit bort Raad Al-Duhan som vän på facebook. Detta trots att denne Raad Al-Duhan:
* har samma tolkning av islam, även han, som Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram,
* har dömts i både Tings- och Hovrätt för att ha dödshotat förre chefredaktören på Gefle Dagblad,
* har försökt ”radikalisera invandrarungdomar i Umeå genom att tala väl om Usama bin Ladin och visat filmer med jihadistkrigare.

Det kan inte finnas en enda socialdemokrat som inte förstår att Mahmoud Chninou (S) har kvar Raad Al-Duham som vän på facebook som en uppvisning av solidaritet med Al-Duhan,
Det kan inte finnas en invånare i Umeå och Västerbotten, i Norrland och i riket, som inte förstår att Mahmoud Chninou kan göra detta eftersom Socialdemokraterna är så rädda att förlora röster om det gjorde det enda rätta och gav Chninou följande ultimatum:
Du måste välja mellan Socialdemokraterna och att vara vän på facebook med wahhabiten (eller wahhabit-medlöparen) Raad Al-Duhan.
Nu handlar det om ”antingen eller”. Antingen (S) – eller Raad Al-Duhan. Nu är det slut på både och.


Stycke ett
Sveken – ett resultat av maktkamp inom S

Vi krävde alltså en enda sak av Socialdemokraterna i Umeå efter valet 2018. Det var att Nya MP i Umeå inte skulle ges statusen av ”lokalt regeringsparti”. Och det har Socialdemokraterna lovat oss. Och svikit. Två gånger. Det har varit en förbannad karusell.

Jag skulle alltså inte ha skrivit detta blogginlägg om (S) endast hade svikit oss EN gång.

Men nu blev det TVÅ gånger. Det är en gång för mycket. Det tyder även på något annat än på missförstånd. Det är min fulla övertygelse att detta dubbla svek – efter de dubbla löften som S-förhandlarna gett – är resultatet av en maktkamp.

 

Stycke två
Det första sveket: den 26 september 2018 – ett mycket händelserikt dygn.

Socialdemokraterna svek sitt löfte till oss redan dagen efter de lovat oss att de skulle regera ensamma och i minoritet – och att Nya MP därför inte skulle kunna få rollen av ett ”lokalt regeringsparti”. Detta första svek, dagen efter att vi fått löftet av (S), gjorde oss fullständigt ursinniga.

Detta ursinne märks i mitt blogginlägg från den 26 september, kl 05:25
”Arbetarpartiet accepterar inte att MP utgör en del av Umeås regering…”.

Överenskommelsen var accepterad av båda sidor: muntliga löften var givna av S-förhandlaren (i singularis) och vi hade tagit i hand – och ändå så sker detta. Redan dagen efter …  Varför gjorde sig (S) besväret att tala med oss över huvud taget?

Vi sände därför ett sms, samma kväll, som speglade vårt ursinne, till S-förhandlarna (i pluralis) och förklarade att då (S) bröt sitt löfte fanns det inte längre någon uppgörelse. Vi hade, endast, krävt en enda sak. Det var att Nya MP – som bland annat var (och är) beroende av Islamiska Föreningen och dess förmåga att mobilisera röster  – skulle hållas utanför styret av Umeå. Men dagen efter vår överenskommelse med (S) stod det att läsa, överallt, att Umeå skulle styras av S och Nya MP.
Tillsammans.

 

Stycke tre.
Vår reaktion ledde till en märkbar panik bland de S-förhandlarna.

Kom ihåg vår vågmästarroll som beskrivits i ett tidigare blogginlägg i denna serie.

Vår reaktion på detta svek gjorde att S-förhandlarna ville träffa oss, direkt, nästa morgon, för att förklara ”missförståndet” mellan (S) och media. Och S-förhandlarna förnyade sitt löfte till oss. (S) och Nya MP i Umeå skulle inte regera Umeå tillsammans. Det tog exakt 6 timmar 13 minuter sedan vi förklarat att överenskommelsen var överspelad innan S-förhandlarnas förnyade löfte blev officiellt.
För att blidka oss.

Se Hans Lindbergs blogginlägg från den 26 september, kl 11:38
”Felaktigt påstående om politiskt samarbete”.
Jämför sedan med mitt blogginlägg från 05:25 samma dag:
”Arbetarpartiet accepterar inte att MP utgör en del av Umeås regering…”.
Det handlar om exakt 6 timmar och 13 minuter.

Vid träffen på morgonen den 26 september fick vi alltså, återigen, ett löfte av (S) om att de skulle styra ensamma – utan Nya MP. Dessutom, som plåster på såren, lovade Hans Lindberg att (S) även skulle föra budgetsamtal med oss på samma sätt som med Nya MP i Umeå.
Se åter Lindbergs blogg, 26 sept, kl 11:38.

 

Stycke fyra.
Det andra sveket: den 28 maj 2019 – efter 8 månader och 2 dagar

Under perioden fram till det att budgeten för året 2020 skulle antas, nu i juni, framstod det som att Socialdemokraterna hade tänkt hålla överenskommelse med oss – och inte låta det Nya Miljöpartiet i Umeå (f. 2018) – och sedan födseln i beroendeställning av Islamiska Föreningen i Västerbotten – få status av ”lokalt regeringsparti” – på liknande sätt som Mehmet Kaplan fick status av att vara minister.

Men det var uppenbarligen endast på ytan. I samband med att budgetalternativen skulle presenteras visade det sig att (S) hade svikit sitt löfte – för andra gången. Vi kan idag inte dra någon annan slutsats än att (S) i Umeå ALDRIG haft för avsikt att hålla detta löfte. Jag skriver att (S) i Umeå ”ALDRIG haft för avsikt att hålla detta löfte”.

Frågan är om (S) sätt att förnedra oss beror på att de lider av någon politisk diagnos och ljuger för att de kan. Eller beror det på en intern maktkamp. En maktkamp där Nya MP hotar att lämna samarbetet med (S) om de inte upphöjs till ett ”lokalt regeringsparti”. Beror det på en intern maktkamp inom (S) där Schwänster-falangen (de socialdemokrater som vill vara mer V än vänsterpartisterna själva) samarbetar med Nya MP. För självklart kan en sådan ”socialdemokrat” som Mahmoud Chninou samarbeta med Nya MP:s Mariam Salem – under överinseende av någon från Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Jag tror nämligen att den S-förhandlare som vi gjorde upp med – vid två tillfällen – menade vad HAN sade. Men S-förhandlaren kan ha blivit överkörd av andra i sitt parti – som eventuellt skrämts av att Nya MP hotat lämna samarbetet med (S).
Om de inte upphöjdes till ”lokalt regeringsparti”.

 

Stycke fem.
Det andra sveket riktades främst mot invånarna i Umeå och Västerbotten – inte bara mot oss

Sveket innebar att:
a) De utlovade budgetsamtalen uteblev. Alla kan själva kan se att Hans Lindberg lovade, offentligt, i sitt blogginlägg den 26 september ifjol, att (S) både skulle föra budgetsamtal med Nya MP och med oss.
Tyvärr fick vi därför ingen möjlighet att tala för en inriktning på budgeten som skulle ses på lång sikt (tio år) och gynna de kommunanställda, barnen, eleverna, de äldre – samt för underhållet av byggnader och gator.
Det är ju uppenbart att det behövs att någon talar för kommunens anställda – då facklig aktivitet har blivit ett problem vid lönesamtal – i vissa kommunala chefers ögon här i Umeå.
b) genom att ge Nya MP i Umeå (f. 2018) status av ”lokalt regeringsparti” – då gruppledarna Hans Lindberg och Nils Seye Larsen presenterade sin gemensamma budget för 2020 vid en presskonferens den 28 maj 2019.

Alla kunde då själva se att Umeå styrs av en minoritetskoalition bestående av S och Nya MP – – precis som sades den 25 september ifjol.
Men de som kommer att förlora på detta svek, det andra, kommer att bli (S) i Umeå.

 

Stycke sex.
Jag skulle aldrig förespråka en koalitionsregering mellan (S) och (C) på riksplanet.

Vi i Arbetarpartiet motsatte oss uppgörelsen mellan S + MP + C + L på riksplanet. Socialdemokraterna försämrade turordningsreglerna, försvagade ställningen för kollektivavtalen samt öppnade för marknadshyror. Speciellt i framtiden.

Men den lokala politiken är något annat än rikspolitiken.

Jag skrev därför två blogginlägg, efter valet 2018, där jag förespråkade ett lokalt samregerande mellan i första hand S och C. Detta delvis för att vi i Arbetarpartiet trodde att detta skulle leda till en mindre ostadig ekonomisk politik i Umeå.
Men HUVUDORSAKEN var att vi inte ville släppa fram Nya MP i Umeå – ett parti som redan från födseln 2018 har befunnit sig i en beroendeställning till Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Beroende av just den Islamiska Förening vars imam är en wahhabitisk salafist och tolkar islam på samma sätt som terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram.

Idag utgör Nya MP en del av den ”lokala regeringen” i Umeå. Detta beror på att (S) i Umeå svek invånarna i Umeå och Västerbotten när de – för andra gången – svek sitt löfte till oss.

 

Stycke sju.
Kommer vi att glömma detta – svaret är Nej!

Vi krävde EN ENDA sak av (S). Och vi fick detta partis löfte TVÅ gånger. Men löftet sveks BÅDA gångerna. Sådant glöms inte.

Löftet gavs både muntligt och skriftligt (skriftligt via Hans Lindbergs blogg samt via ett pressmeddelande).

Vi ingick inte någon uppgörelse med (S) för att få platser i Kommunstyrelsen eller ett antal platser i olika nämnder. Som ersättare. Vi fick dock platser som ersättare, både i Kommunstyrelsen och i vissa nämnder, fast det vi ville var att Nya MP skulle hållas utanför styret av Umeå. Jag ska dock vara ärlig – vi ville ha en insynsplats i KS för att få en förvarning om vilka frågor som kommer att bli heta då fullmäktige sammanträder 13 dagar senare.
Detsamma gällde budgetsamtalen – som vi givetvis väldigt gärna hade sett genomföras. Även om vi aldrig hade krävt sådana. Men vi hade kunnat påtala behovet av att prioritera bort onödiga utgifter samt förespråka mer inflytande för kommunens anställda. Återigen: Tänk på lönesamtalet där en chef sa att facklig aktivitet var negativt. Denna attityd är toppen av ett isberg. Ingen chef vågar säga så om det inte existerar en sådan jargong vissa cheferna (och politiker?) emellan.

Arbetarpartiet har nu avsagt sig alla platser – inklusive den som ersättare i Kommunstyrelsen. Vi måste visa (S) att poster inte fungerar som medel att ”släta över”. Arbetarpartiet måste dra sig ur.

Vi har lärt oss läxan.

Vi trodde att skrivna löften, i offentliga blogginlägg och i lika offentliga pressmeddelanden, kompletterade med muntliga överenskommelser och handskakningar, självklart skulle hållas. Men så är det uppenbarligen inte då man har med (S) i Umeå att göra. Vi kommer därför inte att lita på Socialdemokraterna som parti – som en helhet – framöver. Oavsett vilka förslag till överenskommelser som skulle läggas framför oss.

 

Stycke åtta
Vi anser fortfarande att det finns bra individer inom (S) – med som helhet kan vi inte längre tro på detta parti

* Detta betyder inte att vi avvisar samarbete med (S) – om det skulle gynna kommunens anställda, elever, äldre samt underhållet av byggnader och gator.
* Detta betyder inte att vi kommer att agera aggressivt mot S-gräsrötterna – vi ser skillnad på person och person.
* Men det som hänt betyder är att vi inte kan lita på uppgörelser med (S) – som parti !

Men vad som är värre:
Vi har tappat förtroendet för Socialdemokraternas vilja att bekämpa wahhabiternas inflytande i umepolitiken.

De två sveken har visat att (S) – som helhet, som parti – hellre stärker prestigen hos en medlöparorganisati till en imam som stöder en wahhabitisk tolkning av islam. Och detta gör (S) för att stärka sin maktposition.
Socialdemokraternas maktposition står över behovet att delta i kampen mot en tolkning av islam som delas av slamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram.
Socialdemokraternas maktposition är viktigare än att delta i försvaret av systemet med allmänna och fria val till en riksdag som stiftar lagarna – mot de som vill ersätta detta system med sharia där självutnämnda präster/imamer tolkar lagarna med hjälp av Koranen och profetens sunna i sin strävan efter att skapa parallellsamhällen.

Socialdemokraterna försvarar sin maktställning här i Umeå – andra får försvara systemet med en folkvald riksdag.

Och denna prioritering gör (S) i Umeå, trots att myndigheterna har gripit och beslutat utvisa den imam som hade Islamiska Föreningen i Västerbotten som bas,
Trots att samme imam är (som tidigare kassör) inblandad i att två miljoner kronor av umebornas skattepengar inte kan spåras,
Trots fortsatta brott mot skollagen genom konfessionella inslag på Bilaalförskolorna – enligt VK,
Trots moralpoliser på Ersboda – enligt Folkbladet.

Allt fler ser att för Socialdemokraterna är deras maktinnehav viktigare än:
* försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna,
* bland annat för barn som riskerar att giftas bort,
* för kvinnor vars värde divideras med (minst) två,
* att stoppa imamer – som bl a anser det vara rätt att döda homosexuella i vissa fall – från att tala i kommunens lokaler,
* att stoppa imamer – som bl a hyllar martyrdöden för jihadistkrigare – från att tala i kommunens lokaler,
* att inte förlänga hyreskontraktet med Islamiska Föreningen i Västerbotten – som bjuder in dessa imamer och som därmed bidrar till att skapa en miljö som underlättar värvningen av jihadistkrigare – även i Umeå! 

Socialdemokraterna i Umeå kommer att få betala ett högt pris för sitt lokala samregerande med Nya MP –
som inte är som Gamla MP. I Gamla MP fanns det muslimer som hade viktiga poster i kommunen –
och dessa muslimer hade inga svårigheter med att skilja på religion och politik.
Vi saknar dessa muslimer – som vi vill samarbeta med.
Vi ser gärna att ni återvänder till fullmäktige.

___________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och landstinget (regionen)
”Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte ”
har publicerats 9 juli, 13 juli, 16 juli, 19 juli, 23 juli, 27 juli, 30 juli och 3 augusti

8 kommentarer

 1. Jonsson

  (Mp) kommer inte att klara riksdagsspärren 2022. Behövs inte någon kristallkula för att fatta det. Andra mer ändamålsenliga partier har då bildats i MB:s anda. Mp:s ledning i Umeå kommer att få erfara detta – tids nog, men fortare än de kan ana.
  (S) har som mål att skaka fram 10 000 nya medlemmar/år. Det bestämdes på kongressen. Förbluffande nog visar regeringen (S) inte mer framförhållning än så. Sverige knakar i fogarna, Det märks i nyhetsrapporteringen dagligen, men Löfven har inga lugnande ord till sitt folk. Den som tiger kan ju inte heller anklagas för att ljuga.
  Återstår att se hur det blir med (S) maktställning i Umeå. De måste söka en ny samarbetspartner när nu Mp sjunger på sista versen.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Just det. (S) måste söka en ny samarbetspartner. Jag föreslog Centern som grundläggande samarbetspartner här i Umeå i två blogginlägg efter valet 2018. Även om jag var emot uppgörelsen mellan S+Mp+C+L på riksplanet. Men rikspolitik är rikspolitik och lokalpolitik något annat. Det andra alternativet är att (S) i Umeå förlorar makten till allianspartierna i valet 2022. Detta blir mer sannolikt om Mp åker ur fullmäktige.

 2. Ulf Parde

  Jag tror nog att Mp ändå (om än inte med min hjälp) kommer att klara även 2022 års spärrar. Men det hindrar givetvis inte att Jan Hägglund har många rätt i det han säger.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Ulf Parde.
   Tack för de orden.
   Det kan hända att Nya Mp i Umeå klarar sig. Dels om Islamiska Föreningen i Västerbotten lyckas mobilisera Umeås muslimer bakom Mariam Salem – igen. Dels om den nationella trenden spelar Nya MP i Umeå i händerna. I denna stad, med många studenter, röstar uppåt 80 procent i kommunalvalet endast utifrån vilken regering de vill ha på – på riksplanet. Men jag/vi kommer att göra vårt bästa för att få Nya Mp att krympa här i Umeå. Och i detta politiska projekt ingår att få med oss tyngre aktörer. Jag/vi kommer även att försöka göra det omöjligt för något parti att styra Umeå tillsammans med Nya MP

 3. Jonsson

  Religionsfrihet är en universiell mänsklig rättighet idag, Sverige inräknat. Det innebär också att den enskilde individen har rätt att slippa påtvingad religion. Svårt ändå att definiera och avgränsa vad som är religion, kultur eller tradition, då det till synes finns otaliga varianter samt faktorer som kan inverka. Men, som sagt var: religionsfrihet betyder inte bara rättighet att utöva, utan även rätt att själv fritt få välja bort religion. Vilket onekligen kan bli problematiskt när religion och politik blandas. Till exempel om sammanblandningen skulle ske i det fördolda – i låt oss säga kommunpolitik.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson.
   Jag skriver definitivt under på det som du skrev: ”…Men, som sagt var: religionsfrihet betyder inte bara rättighet att utöva, utan även rätt att själv fritt få välja bort religion…”.

 4. Alice

  Raad Al-Duhan är dömd för att dödshotat en chefredaktör, han är t.o.m dömd i två rättsinstanser. Han har alltså dödshotat en chefredaktör som har utgivningsansvar för en tidning som kritiskt ska granska bl.a makten och politiker i Sverige. Vi har vi en grundlag i Sverige som kallas för Tryckfrihetsförordningen, det är grundlagsfäst att sprida tryckta skrifter utan censur och andra hinder. Att Sosse-politikern fortfarande behåller Raad Al-Duhan som vän på Facebook visar bara hur lätt han tar på våra grundlagar som bygger på vår demokrati. Den här farliga sjukan, att inte stå upp för demokratin har spridit sig in i Kommunens byggnader och det är oerhört skrämmande. Att vi har politiker som inte står upp för vår demokrati och tar avtånd från från en sådan kriminell handling, som att dödshota en chefredaktör som ska granska samhällets alla sidor och framförallt granska makten, det är en svaghet som kriminella och andra ljusskygga personer och organisationer kan utnyttja.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Alice.
   Jag vill verkligen understryka det du skrev:Den här farliga sjukan, att inte stå upp för demokratin har spridit sig in i Kommunens byggnader och det är oerhört skrämmande. Att vi har politiker som inte står upp för vår demokrati och tar avtånd från från en sådan kriminell handling, som att dödshota en chefredaktör som ska granska samhällets alla sidor och framförallt granska makten, det är en svaghet som kriminella och andra ljusskygga personer och organisationer kan utnyttja”.

Lämna ett svar till Ulf Parde Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.