Övergrepp nästa? Demokratins fiender tiger, polisanmäler o ljuger – men vi tystnar inte. Nu väntar vi på värre anklagelser och direkt våld.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  –  hör av dig

____________________

Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte

 

Ingress
Då jag höll på att avsluta sommarens bloggserie, som hade namnet Politisk dödsdans för (S) i Umeå – eller dags för partnerbyte”, inträffade mötet med Umeå kommunfullmäktige den 26 augusti. Likt en trafikolycka. Och den ursprungliga planen på cirka tio blogginlägg måste överges.

Målsättning med artikelserien är följande: Vi i Arbetarpartiet vill förmå de traditionella socialdemokraterna i Umeå att ”göra upp” med islamisterna och deras medlöpare. Dels genom att bryta sitt nuvarande samarbete med Nya MP i Umeå, dels genom att göra slut på inflytandet från islamisterna och/eller deras medlöpare inom sina egna led (de egna, splittrade, socialdemokratiska leden).

Fullmäktigemötet i augusti kan alltså jämföras med en politisk trafikolycka.

Innan vi går vidare vill jag säga detta: Alla muslimer som skiljer på politik och religion är mina och Arbetarpartiets vänner. Dessa har inget ansvar för det som hände.

De angrepp som framfördes mot mig och på Arbetarpartiet  – före, under, och efter fullmäktigemötet i augusti – har tvingat mig att förlänga artikelserien. Angreppen var så fyllda av hat och lögner att vi måste intensifiera arbetet med att avslöja islamisterna och deras medlöpare. Det är ofta just medlöparna som sprider hatet och lögnerna vidare. Gruppledaren i Nya MP i Umeå, Nils Seye Larsen, slog an tonen vad gäller hatet. Mariam Salem (samma parti) slog an tonen när det gäller lögnerna. Låt oss börja med hatet.

 

1. Hatet
Nils Seye Larsen (Nya MP) försökte, från talarstolen i Umeå kommunfullmäktige, beskriva mig som sjuk. Nils Seye Larsen kopplade ihop mig med följande ord: ”…extremistiskt, islamofobiskt och sjukt konspiratoriskt..”.

De tre som leder fullmäktiges möten skulle ha stoppat alla som använt detta språkbruk – utom om talarna kommer från Nya MP i Umeå. Just dessa får uttrycka sig hur som helst.

Lina Farhat (S) var den som kallade mig för ”aset”.
Detta gjorde hon på facebook samma dag som fullmäktigemötet hölls den 26 augusti. Den välartikulerade Lina Farhat, med ett brett ordförråd, innehar kommunala uppdrag både i tekniska nämnden och i valnämnden. Hon representerar en helt ny typ av socialdemokrat. Detta gäller inte endast hennes språkbruk utan också hennes förmåga att, exempelvis, förringa Förintelsen!
Den som vill lära känna denna Farhat kan läsa mitt blogginlägg från den 3 maj i år. Hon förekommer i detta. Hon hade uppgiften att ”värma upp” publiken åt Stefan Löfven när han besökte Umeå på 1 Maj. Löfvens besök skedde uppenbarligen på grund av den nationella uppmärksamhet som Lina Farhats nya typ av socialdemokrater, och deras nyskapande politiska språkbruk, skapade i debatten kring hedersförtrycket på fullmäktige i mars. Den debatt som gav S negativ uppmärksamhet över hela Sverige och gjorde Löfvens besök i Umeå nödvändigt. Hon utgör ett exempel på varför jag skrev artikelserien.

Alejandro Caviedes (S) tillhör också en ny sorts av socialdemokrat. Men med en annan inriktning än Lina Farhat. Vi brukar kalla Caviedes, med flera, för ”Schwänstern”. De är socialdemokrater som försöker vara mer (V) än Vänsterpartiet själva. Läsare av denna blogg har stiftat bekantskap med Caviedes tidigare. Det var han som, i debatten om LOV kontra LOU, tolkade vad fackföreningen Kommunal ansåg i denna fråga. Då vi själva kollade vad som Kommunal egentligen hade sagt, och skrivit, visade det sig att Caviedes inte hade talat sanning! Men hans bristande känsla för sanningen hade lurat väldigt många: det handlade om medlemmar inom Kommunal, Socialdemokraterna och (som jag tror) även medlemmar i V. Hans bristande känsla för sanningen satte sin prägel på hela debatten och kunde ha fällt avgörandet då frågan avgjordes i kommunfullmäktige. Som tur var genomskådade vi denne Alejandro Caviedes. Men till all olycka är han nu ordförande för den socialdemokratiska partiorganisationen i Umeå (arbetarekommunen). Tyvärr leder alltså Caviedes ett organisatoriskt led som står över S-gruppen i fullmäktige som leds av Hans Lindberg. När det gällde frågan om LOV vs LOU kunde Caviedes agera från skuggorna. Han utgör ännu en politisk olycka för S i Umeå.

Om mig och Arbetarpartiet anser Caviedes följande: ”Jan Hägglund och hans parti beter sig ännu sämre än sd”. Det är ett intressant uttalande från en av ledarna för den tredje falangen inom den splittrade socialdemokratin i Umeå. Jag undrar om de traditionella socialdemokraterna, exempelvis Hans Lindberg och Mikael Berglund, håller med Alejandro Caviedes i detta. Lindberg och Berglund tillhörde nämligen de som var mycket ivriga när det gällde att få med oss i den valtekniska samverkan som upprättades efter fjolårets val. Det enda parti som helt ställdes utanför detta var SD.

Men nu har alltså Caviedes öppnat en dörr in i värmen för Jimmie Åkessons lokala avdelning i Umeå! Och efter som vi har lämnat ”våra” platser i nämnderna, i protest över att ha blivit dåligt behandlade, borde vägen in ligga öppen för SD.

Caviedes agerande kan få långt gående politiska effekter i framtiden. SD:s nya gruppledare hade kanske hoppats på att bli uppvaktad från ett helt annat håll. Men det vore både spännande och intressant med ett samarbete S+SD+MP. Men detta kanske aldrig förverkligas. Vi måste ju komma ihåg att Caviedes bara representerar EN (1) av Socialdemokraternas TRE (3) falanger.

Mariam Salem (Nya MP), som vi strax ska återkomma till i andra frågor, går längre än Caviedes när det gäller hyllningarna av SD. Och hyllningar är Åkessons lokala adepter inte vana vid, varken från Nya MP eller i allmänhet. Mariam Salem kommenterar Caviedes uttalande på följande sätt: ”Jag måste faktiskt säga att både SD och moderaterna håller god ton både i och utanför fullmäktige samt klarar av att göra skillnad på sak och person till skillnad från arbetarpartiet som har gjort detta till en personlig kamp och konstant spyr galla” (spyr utgör en ytterligare antydan till att vi skulle vara sjuka).

Den uppmärksamme läsaren lägger här märke till två saker:
* Mariam Salem verkar kunna byta sida i blockpolitikens Sverige. Detta är något vi i Arbetarpartiet har framhållit under mycket lång tid. Det är ett av flera skäl till att vi anser MP vara en så olämplig samarbetspartner för S.
* Sedan tar sig Salem rätt att recensera vilka som ”spyr galla” samt ”klarar av att göra skillnad på sak och person”. Men den enskilda ledamot i Umeå kommuns historia som har gått längst för att, medvetet, blanda ihop person och politik, är just Mariam Salem. Ni som läser min blogg vet vad jag syftar på.

 

2. Lögnerna
På augustifullmäktige sa Mariam Salem bland annat följande i talarstolen: ”…i somras höll Arbetarpartiet en föreläsning om slöja. Och efter det så kontaktade ganska många unga tjejer mig och berättade att de upplevde att de var rädda, oroliga och att de tyckte att det var väldigt obehagligt, för att den här typen av sammankomster och föreläsningar som Arbetarpartiet håller, upplevde de, gick ut på att stigmatisera dem och där det uttryckligen sas att de skulle marginaliseras i samhället.”

Här ljuger Mariam Salem.

Problemet för personer som ljuger, medvetet, i våra dagar är att både anföranden och föreläsningar spelas in. Det gäller inte bara i Umeå kommunfullmäktige – som läsare av denna blogg har kunnat konstatera (se blogginlägget från den 28 augusti). Även den föreläsning som Mariam Salem hänvisar till spelades in. Det är därför jag vågar kalla Mariam Salem för lögnare. De som förde fram åsikter under mötet var föreläsaren och publiken. Inte jag och min bisittare. Vi två, som representerade arrangörerna Arbetarpartiet, koncentrerade oss på att hålla i mötet. Rummet var så fullt att folk tyvärr fick vända i dörren.

Nåväl. Sa föreläsaren det Mariam Salem påstod i kommunfullmäktige, nämligen att slöjbärande kvinnor skulle ”…marginaliseras i samhället”? Svaret är ett entydigt Nej. Naturligtvis inte. Detta framgår inte bara av min minnesbild och mina anteckningar, av andras minnesbilder och anteckningar. Det framgår även vid en genomlyssning av varje ord från föreläsaren. Både i hans inledning och avrundning. Därför jag vågar säga att Mariam Salem ljuger. Salem talar inte ens sanning då hon talar om när föreläsningen skulle ha ägt rum. Hon påstår att den hölls i somras. I Umeå betyder detta juni, juli och augusti. Om vi ska vara generösa. Men föreläsningen hölls dagen efter Valborgsmässoafton. Salem har ingen koll på någonting.

 

3. Sanningen
Vad sa då föreläsaren? Föreläsaren, som talade om många saker, var bland annat kritisk till att barn idag kan pressas till att ta på sig slöjan mot sin vilja. Detta då de uppenbart befinner sig i ett beroendeförhållande till bland annat sina vuxna föräldrar. Men när det gäller trygghet har jag aldrig hört någon föreläsare vara så noga med att skapa ett tryggt samtalsklimat. Låt mig citera, ord för ord, från den inspelning vi har från föreläsningen:

”Det jag kan göra och det jag uppmuntrar alla inklusive ni som sitter i det här rummet att göra, det är att man inte ska acceptera, och inte bara det, utan man ska aktivt ingripa om man ser en slöjbärande flicka, kvinna, som blir trakasserad, som blir förnedrad, förminskad, i det offentliga rummet av andra. Då måste man som medmänniska ingripa. Att jag är kritisk till slöjan betyder inte att jag förespråkar att man ska kränka – fysiskt, verbalt – de som bär slöja.”

Föreläsaren sade alltså att alla, inklusive de som lyssnade på föreläsningen, aktivt ska försvara slöjbärande kvinnor och flickor om de blir trakasserade. Jag håller med föreläsaren om detta – till 100 procent. Under mötet var min roll att få alla närvarande att diskutera just slöjan, i sig, och inte för eller emot ett slöjförbud. Detta var min uppgift och den lyckades jag med.

 

4. Ny polisanmälning
Det finns två helt skilda bilder av vad som sades under Arbetarpartiets föreläsning. Både av föreläsningens innehåll och under vilken årstid den hölls. Vi har dels den bild som Mariam Salem, som inte var närvarande, förde fram i Umeå kommunfullmäktige. Vi har dels den bild som jag för fram här, om föreläsningens innehåll och under vilken årstid den hölls. Och jag var där. Jag höll nämligen i själva mötet. Den bild som jag och Mariam Salem ger är oförenliga. Det är precis som med sharia och folkstyre.

Och nu påstår jag helt öppet att Mariam Salem ljuger då hon påstår att det ska ha sagts att slöjbärande kvinnor ska ”…marginaliseras i samhället…” under vår föreläsning. Som ska ha hållits i somras. Istället påstår jag att föreläsaren förde fram åsikten att ”… man ska aktivt ingripa om man ser en slöjbärande flicka, kvinna, som blir trakasserad, som blir förnedrad, förminskad, i det offentliga rummet av andra. Då måste man som medmänniska ingripa…”. Detta under vår föreläsning, på 1 Maj, som jag och en person till höll i.

Vem tror läsaren ljuger?

Och vem tror polisen ljuger? Om Salem anser att den bild hon ger av föreläsningen är sann, och att min är falsk, borde Salem återigen polisanmäla mig. Jag säger nämligen att hon ljuger. Så om Salem vet med sig att hon talar sanningen och tror att jag hittar på det jag säger så borde hon återigen polisanmäla mig för förtal. Detta vore intressant. Då kommer både inspelningen i fullmäktige, och den under föreläsningen, att granskas av polis. Och ett utslag kommer att fällas. Tidigare har Salems anmälningar hamnat i papperskorgen. Detta är ett utslag när det gäller trovärdigheten i Salems anmälningar. Men om hon anser sig stå för sanningen uppmanar jag henne att försöka igen. Kanske kan hon, åtminstone, återigen få VK att koppla ihop mitt namn med hennes anmälningar. Det är så ”lawfare” fungerar.

 

5. Välkomna till verkligheten
* Det finnas de som anser att det är fel att arrangera föreläsningar om slöjan och dess effekter på individer och på samhället,
* Det finns de som anser att det är fel att offentligt diskutera Muslimska brödraskapet och wahhabitisk salafism. Speciellt om diskussionerna bygger på rapporterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarshögskolan,
*
Det finns de som kraftigt ogillar den uppfattning som jag ofta för fram: nämligen att de flesta muslimer vill skilja på politik och religion och att de accepterar de lagar som stiftas av en folkvald riksdag, medan en minoritet sätter idén om guds lag, tolkad av präster (sharia), högre än människans lag och som därför aldrig kommer att acceptera de demokratiska fri- och rättigheterna,
* Det finns även de, exempelvis på bibliotek, som ogillar böcker som kritiserar islamisterna.

Men det kommer att hållas allt fler föredrag, och skrivas allt fler artiklar och böcker
-om slöjan,
-om islamisterna i Muslimska brödraskapet och i ”wahhabia salafia”,
-om att en majoritet av muslimer vill och kan skilja på politik och religion,
-om att det finns en minoritet som verkligen vill ersätta  demokratin med sharia.

Till de som påstår att detta gör dem kränkta, otrygga, ifrågasatta, otrygga, kränkta och till och med arga vill jag säga: det är så här demokratins fundament, yttrande- och tryckfrihet, fungerar.

Välkomna till verkligheten i Sverige.

 

Avslutning
Debatten har nu nått en nivån som gör att jag aldrig skulle våga vistas ensam i ett rum med vissa kvinnliga politiska motståndare. Jag kommer aldrig att åka i en hiss, eller gå in i något av de rum som gränsar till fullmäktige, tillsammans representanter från partier som innehåller islamister, eller deras medlöpare.

När metoden att ”tiga ihjäl” oss inte fungerade; när lawfare via polisanmälningar som VK hjälpsamt skrivit om inte tystade oss; när lögner om vår föreläsning inte kommer att tysta oss finns det endast två metoder kvar. Den första består i att anklaga mig för någon form av övergrepp.

Vi kommer inte att retirera när det gäller försvaret av yttrande- och tryckfriheten – demokratins fundament.
Jag kommer därför att tvingas gå runt med vittnen.

Jag saknar de muslimer som vill och kan skilja politik från religion.

_________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och regionen.
”Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte” har publicerats
9/7, 13/7, 16/7, 19/7, 23/7, 27/7, 30/7, 3/8, 6/8, 11/8, 13/8,16/8, 21/8, 23/8, 25/8, 26/8, 28/8, 2/9 och 4/9.

13 kommentarer

 1. Jonsson

  Det är med andra ord varning för halmgubbar.
  Den religiösa maktens försvarare vill varken ha debatt eller upplysande böcker eller artiklar med mera. De är beroende av sina anhängare. Det är synd att religion tillåts ta så stor plats i svensk politik. Konstigt i ett sekulärt land som Sverige. När det finns viktigare saker för politiken att arbeta med. Välfärden till exempel, som av Olof Palme sågs som ett mått på civilisation.
  Fler utbrott och påhopp är att vänta från antidemokrater. Låga odds där.

 2. Alejandro Caviedes

  Den enda i umeå kommunfullmäktige som öppnat dörren för sd är ju du, som la fram en budget o somras som sd röstade för. Att du kommer med anklagelser mot andra om att vilja söka samarbete med sd är bland det mest förvirrande du någonsin hade kunnat skriva.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Alejandro Caviedes
   Det är ALLTID roligt att debattera mig dig. Du vet aldrig någonting. Om någonting. Men jag kan fylla en liten del av dina stora kunskapsluckor. Problemet här är att SD inte hade en egen budget. Detta fick följdeffekter inom deras parti. Som alla läskunniga har kunnat ta del av.
   Om sedan ett parti, som saknade en egen budget, valde att rösta på ett annat partis budget är helt upp till SD. Jag och Arbetarpartiet har nämligen inte övertalat SD om att avstå från att göra en egen budget för 2020. Jag och Arbetarpartiet har inte utarbetat någon gemensam budget tillsammans med SD.
   De är emot skattehöjningar, åtminstone på riksplanet, men vår budget innehöll en (i tid begränsad) skattehöjning för vi ville vinna tid så vi kunde rädda äldreomsorgen från ditt partis nedskärningar.
   Utan egen budget står det SD fritt att rösta på vilket partis budget som de vill. Och inget parti – det gäller för oss, S, M, L, C, KD, MP och V – kan vare sig tvinga SD att rösta på just vår budget eller tvinga SD avstå från att rösta på just vår budget.
   Tillåt mig att, l-å-n-g-s-a-m-t, säga detta en gång till: SD valde själva att inte ta fram en egen budget, just detta år, trots att de haft egna budgetar tidigare år. Vi i Arbetarpartiet vet inte varför SD inte hade en egen budget för 2020. Vi satt nämligen inte i några förhandlingar med SD om en gemensam budget. Alla som är läskunniga vet att vi har varit mycket kritiska till att Hans Lindberg, trots att han gav ett offentligt löfte om att göra just detta, inte förde några budgetsamtal med oss. Detta vet ALLA som följer min blogg, alla utom just DU, Alejandro Caviedes. Det var alltså SD:s val att rösta på vår budget. Alla partier borde ha röstat på vår budget. Även det parti som du basar över Alejandro Caviedes.
   Nu, när vi (f-ö-r-h-o-p-p-n-i-n-g-s-v-i-s) har rett ut detta, ska vi gå tillbaka till dit skon klämmer för dig, du högste sosse i Umeå. Du har nämligen, offentligt, skrivit följande om mig och Arbetarpartiet: ”Jan Hägglund och hans parti beter sig ännu sämre än sd”.

   Bete dig nu som en VUXEN man Alejandro, och stå för detta ditt uttalande, som kommer att skapa problem för ditt parti, istället för att låtsas som om SD:s problem vore Arbetarpartiets problem.
   Från det ena till det andra: HUR kunde du bli ordförande i Umeå socialdemokratiska Arbetarekommun?

  • Petter

   ÖöööHH ,förstår inte riktigt kopplingen Alejandro.
   Om Arbetarpartiet lägger fram en budget och SD gillar denna, samarbetar då SD med Arbetarpartiet.
   Menar du då att om ett parti gillar ett enda förslag som SD har så samarbetar man ?? Då tycker jag att du ska fundera på att sluta med politik. Ditt inlägg känns som ett riktigt lågvattenmärke

 3. Peter

  Vilket bra och rakt svar som du gav till Alejandro!

  Näe ingen tvingade SD att rösta på Arbetarpartiets budget men jag håller med dig alla andra partier borde ha gjort det ändå.
  Tveksamt bara om han kommer att svara på ditt inlägg.

  • Petter

   Jadu peter , men andra ord kan inte Alejandro inte rösta på nåt .För tänk om nån i SD skulle tycka som han, då samarbetar han helt plötsligt. Han måste ha det jobbigt !! Jag har inget till övers för SD men tyvärr är de framröstade i demokratisk ordning och ska så behandlas.Innebär med andra ord att andra partier måste bli bättre inte snacka ut SD för det ger bara fler väljare.

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Svar till Petter – 13 sept
    Tack för en bra synpunkt. Du har rätt: ”andra partier måste bli bättre” än SD! Det är enda sättet att beröva dom deras väljare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.