Wahhabiterna måste nu utvisas på riktigt – inte tillåtas värva en ny generation våldsbejakande islamister. Detta gäller även för Umeå.

Av , , 9 kommentarer 114

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

 

Inledning
Detta var tänkt att bli det tredje och sista avsnittet i bloggserien om behovet av en Alternativ Vänster. Avsnittet var tänkt att handla om följande:
a kampen mot ett allt orättvisare klassamhälle,
b) behovet för en alternativ vänster att samarbeta med alla som slår vakt om ett sekulärt samhälle – speciellt med alla demokratiska muslimer,
c) behovet av uppbygget av en alternativ media – för en alternativ vänster.

Men regeringens fastställande av beslutet – tidigare taget av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen – att utvisa sex ledande personer i det wahhabitiska salafistiska nätverk som bedöms utgöra en fara för landets säkerhet är verkligen viktigt. Därför gör jag ett uppehåll i bloggserien

Jag har nämligen starka synpunkter på regeringens beslut.

 

Del I
Jag vill först säga att regeringen har tagit ett bra beslut då den fastställde de tidigare besluten – från Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen – att utvisa sex ledande personer i det wahhabitiska-salafistiska nätverket. Det var ett bra beslut. Det var också bra då Stefan Löfven beslöt att sätta stopp för ”Den Kompromisslösa Asylpolitiken” – som bedrevs under drygt fyra år med kulmen under år 2015 – det år då Sverige tog emot drygt sex gånger så många asylsökande som snittet för EU-länderna. Tyvärr följde inte regeringen upp detta beslut. Ordentligt. Därför tar Sverige fortfarande emot nära dubbelt så många asylsökande som EU-snittet.

Här finns det en parallell till regeringens beslut att fastställa utvisningarna av de sex wahhabitiska salafisterna. Beslutet följs inte upp. Nu beslutar regeringen, som en tredje instans, att utvisa de sex personerna i nätverket – för att sedan släppa ut dem i samhället. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Det har hävdats att ett verkställande av utvisningarna skulle kunna leda till att de som utvisas skulle kunna dömas till dödsstraff i Irak Men stämmer detta med de erfarenheter som Sverige har när det gäller myndigheterna i Irak?
Svaret är Nej!

 

Del II
Får vi tro en av Sveriges ledande experter på terrorism, Magnus Ranstorp, så fanns det tre skäl till att myndigheterna grep de sex wahhabitiska salafisterna:
”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige.
Det andra är att Säpo vill testa lagstiftningen och
det tredje är att gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”
(Expressen 31 okt, 2019).

Inget av dessa tre skäl går ut på att de sex personer, vars utvisning regeringen nu fastställt, själva skulle ha befunnit sig på de territorier som behärskats av Daesh (eller den så kallade Islamiska Staten, IS). Ranstorp tror alltså att gripandena, och besluten om utvisning, beror på en vilja att begränsa tillväxten i Sveriges radikala miljöer, testa lagstiftningen och sätta press på samt ”ta väck” de ledande aktörerna. Här i Sverige. Men vad skulle detta betyda för de tre som logiskt sett borde utvisas till Irak?

För vilka är erfarenheterna av de domar som har avkunnats i Irak?

 

Del III
Låt oss påminna om den svenska kvinna som i maj i år dömdes till 15 års fängelse för samröre med IS. År 2014 reste hon till Irak – efter att ha konverterat till islam – och anslöt sig där till sin make. Med sig hade hon två minderåriga barn. Under sin tid hos Daesh / IS gifte sig kvinnan med en svensk IS-jihadist och födde ytterligare ett barn. Kvinnans make dödades i en bombattack 2016.

Kvinnan har dömts två gånger. Den första gången 2018 för att illegalt ha tagit sig in i Irak. Den andra gången i maj i år då hon alltså fick 15 års fängelse för samröre med Daesh / IS. I domen framhölls att kvinnan visste vad hon gav sig in på då hon reste till Syrien och Irak och att hennes syfte var att leva med terrororganisationen Daesh / IS. (Uppgifterna kommer från Expressen och Sydsvenskan 26 maj 2019.)

Kvinnan, svensk medborgare, har alltså dömts för att ha levt i det så kallade IS-kalifatet – i fem år. Hon har dessutom gift sig, fått barn och bildat familj tillsammans med en man som stridit för IS utbredning. Men kvinnan, som dömdes för samröre med Daesh / IS, har inte erhållit något dödsstraff.

Men mot denna bakgrund finns det ingen anledning att utgå ifrån att de tre personer som skulle komma att utvisas till Irak – om regeringens beslut att fastställa utvisningarna verkställs – skulle komma att dömas till dödsstraff.

Just därför borde regeringens utvisningsbeslut verkställas. Snarast.

 

Del IV
Tre gånger har det nu alltså beslutats att de sex personerna i nätverket – som anses utgöra en fara för landets säkerhet – ska utvisas. Alla vanliga människor har väntat på regeringens beslut. Detta i tron på att om även regeringen beslutar att de sex i nätverket ska utvisas så kommer de verkligen att … utvisas.

Istället släpps de fria! Och det var det få som trodde. Förbannat få.

Detta absurda beslut gäller även den imam som tidigare verkat i Umeå och som haft ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas. Alternativet till att denne imam utvisas till Irak är att han återinsätts som religiös ledare i ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” här i Umeå! Om inte formellt så informellt.

Dessa två alternativ skiljer sig absurt mycket från varandra. På samma sätt som svart skiljer sig från vitt. På samma sätt som RÄTT skiljer sig från FEL. Och att ett tredje beslut om utvisning resulterar i ett frigivande är väldigt FEL.

In Sweden only!

 

Avslutning – slutsatser
Det finns, enligt Säpo, cirka 2000 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Runt omkring dessa finns det ytterligare ett skikt på cirka tusen extremister. Släpps nu de sex wahhabitiska salafisterna, som nu tre (3) instanser har beslutat att utvisa, ut i det svenska samhället, istället för att utvisas, så innebär det en skandal utan motsvarighet.
Dessa individers ”streetcred”, och därmed möjlighet att bidra till att en ny generation våldsbejakande islamistiska extremister växer fram, skulle bli större än någonsin.

Exemplet med den svenska kvinnan som levt med Daesh / IS, och som dömts för detta av irakiska myndigheter, visar inte på att det är dödsstraff som väntar vid en utvisning av wahhabitiska salafister från Sverige till Irak.

Regeringen måste verkställa det beslut som idag, torsdag 31 okt, har fattats hela tre gånger. Detta betyder bland annat att tre personer, som alltså tre instanser har beslutat utvisa, faktiskt ska utvisas.
Till Irak.

Om inte: vilka tror regeringen kommer att ställas till svars om det sker ett nytt attentat som det på Drottninggatan. De som kommer att ställas till svars blir Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och tron på rättssamhället … glöm den.

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Det första avsnittet publicerades den 25 oktober

9 kommentarer

Integrationspolitiken är en katastrof. En Alternativ Vänster måste erkänna detta och bidra till en fungerande integration. Här är fem punkter.

Av , , 12 kommentarer 127

.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

Inledning
Här kommer det andra blogginlägget i en serie på tre om behovet av en Alternativ Vänster (av en alt-left) i ett Sverige där väljarna fortsätter att lämna Socialdemokraterna – men inte längre för att gå till Etablissemangs(v)änstern ledd av Jonas Sjöstedt – utan för att gå till Jimmie Åkessons sverigedemokrater. I det första inlägget förklarade vi ett par av de grundläggande funktionerna med en Alternativ Vänster. En av dessa bestod just i att fånga upp de grupper som tidigare har röstat på S, eller skulle ha gjort det om de varit tio år äldre, men nu lämnar S för SD. Eller går direkt till SD om de är yngre utan att ta ”omvägen” via Socialdemokraterna.

Något som är tragiskt men sant. Vi förklarade även att en Alternativ Vänster (en alt-left) inte fånga upp väljare som är på väg till Sd för att försöka få dessa att stärka Socialdemokraterna. Denna uppgift är Stefan Löfvens (eller hans efterträdares). Syftet med en alt-left är att skapa ett nytt politiskt kraftfält i Sverige.

I detta, det andra, inlägget ska vi berätta om de två grundpelarna som en Alternativ Vänster kommer att stå på. Stadigt.

Den första grundpelaren är kampen för en fungerande integrationspolitik
En fungerande integrationspolitik berör frågor som hederskultur, islamism, asylpolitik, anhörig- arbetskraftinvandring

En Alternativ Vänstern kommer inte att sticka under stol med att Sveriges integrationspolitik har gått över styr. Den kommer att gå till val på att Sverige behöver en genomtänkt, fungerande, integrationspolitik. För att integrationspolitiken ska fungera krävs bland annat följande inslag:

1 . En alternativ vänster måste vara emot fri invandring. Under året 2015 tog Sverige emot drygt sex gånger så många flyktingar, utifrån befolkningens storlek, som snittet för ett EU-land. Och fortfarande ligger Sverige nästan dubbelt så högt som EU-snittet. Det håller inte.

2. De som kommer till Sverige måste lära sig språket och ha någon form av yrkesutbildning. Utan detta kommer invandrarna inte att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaderna. De måste också gå med i facket. En ”alt-left” kan aldrig acceptera att kollektivavtalen och välfärdssamhället slås sönder av en fri invandring. Vi kan inte heller acceptera att invandrarna degraderas till en andra klassens medborgare som lever i alltmer isolerade förorter utan möjlighet att påverka sitt liv.

3. Flyktingar och anhöriginvandrare som kommer till Sverige måste lära sig vad som gäller och inte gäller. Det som gäller är grundlagarna och de lagar som kompletterar dessa. Det som gäller är också de sedvänjor som är baserade på dessa lagar. Det är exempelvis förbjudet att misshandla barn. Hederskulturens förtryck och strukturer gäller inte i Sverige. Det är inte acceptabelt att en klan går samman för att straffa ett barn som brutit mot dess normer. I Sverige gäller de lagar som stiftats av en demokratiskt vald riksdag och inte sharia. Månggifte är inte acceptabelt liksom barnäktenskap. Flickor och kvinnor är, enligt lag, lika mycket värda som män. De som vägrar att acceptera att grundlagarna står över sharia ska inte ha svenskt medborgarskap. En alt-left måste tala klarspråk.

4. En Alternativa Vänster kommer tala klarspråk om den strävan som finns hos att sabotera den svenska integrationspolitiken. Inte endast hos svenska partiet och myndigheter som inte fattar att Sverige inte ensamt kan ersätta en ovilja hos andra EU-länder att ta sin andel av asylsökande och deras anhöriga. En alt-left kommer även att tala klarspråk om den strävan som finns hos Muslimska brödraskapet, wahhabitiska salafister och andra islamister att motarbeta en lyckad Svensk integrationspolitik. Dessa islamister önskar skapa parallella samhällsstrukturer i Sverige. En Al-left kommer att bekämpa islamisternas strävan efter att skapa ett ”vi och dom”.

5. En alternativ vänster vet att det finns demokratiska muslimer som sätter den svenska grundlagen högre än sharia. Vi kommer att göra allt för att stödja dessa på alla sätt. De demokratiska muslimerna kommer att vara den alternativa vänsterns viktigaste allierade i kampen mot islamisterna.

Sammanfattning: Det finns ingen chans att den svenska integrationspolitiken kommer att lyckas om Sverige inte anpassar sin asyl- och anhöriginvandring till snittet för EU-länderna. Den alternativa vänstern kommer att kämpa för att så skall ske. Fri invandring tillsammans med dagens misslyckade integrationspolitik riskerar att slå sönder kollektivavtalen och välfärdssamhället samt leda till parallella samhällsstrukturer som i slutänden riskerar att skapa konfrontationer av ett helt nytt slag. Alt-left kommer att göra allt för att stoppa en sådan utveckling.

 

Det tredje och sista avsnittet om en Alternativ Vänster kommer att handla om tre saker: kampen mot ett allt brutalare klassamhälle, behovet av samarbete med alla som vill slå vakt om ett sekulärt samhälle – mot islamistiska shariaanhängare samt uppbygget av en alternativ media för en alternativ vänster.

Vi behöver en Alternativ Vänster. Och det är bråttom.

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Det första avsnittet publicerades den 25 oktober

 

12 kommentarer

Dags för en Alternativ Vänster – som bekämpar Etablissemangs(v)änstern och försvar knegarna

Av , , Bli först att kommentera 131

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

 

* Vad är en Alternativ Vänster?

En alternativ vänster ska försvara knegarna – deras jobb, löner och arbetsvillkor – oavsett om angreppet kommer från de borgerliga,  socialdemokraterna tillsammans med MP och V eller från Jimmie Åkessons SD. Det finns ju tre block numera.

* Vilken blir Arbetarpartiets roll fram till och med valet 2022?
Arbetarpartiets roll blir satsningen på att lägga en grund för en Alternativ Vänster – för en alt-left. Genom att ställa upp i valet till riksdagen utmanar vi dessa tre block – och understryker att de alla angriper knegarna. Så knegarna behöver en politisk rörelse att engagera sig i. Men Arbetarpartiet klarar inte att ta sig in i riksdagen av egen kraft eller att själva försvara knegarna mot dessa tre block. Vi visar på behovet av en rörelse av knegarna – för knegarna. Vi visar på behovet av en Alternativ Vänster – av en alt-left. Samtidigt visar vi på att en alternativ vänster måste vara bredare än Arbetarpartiet. Långt bredare. Detta är själva poängen. Vår roll blir att visa på behovet av en alternativ vänster. och på att den måste vara bredare än vad vi själva kan erbjuda.

*Vad skulle huvuduppgiften för en Alternativ Vänster vara?
Det tål att sägas igen: en alternativ vänster ska försvara knegarna mot alla angrepp – oavsett var dessa kommer ifrån. En annan av en alt-left viktigaste uppgifter blir att stoppa flödet av knegare som lämnar Socialdemokraterna för SD. En tredje uppgift blir att återvinna dessa. De allra flesta har ju bara mellanlandat hos SD. Men en alternativ vänster kommer naturligtvis inte att försöka övertala dessa att återvända till Socialdemokraterna. Istället kommer en alt-left att göra allt för att de knegare som tänkt om ska bidra till att bygga upp den alternativa vänstern till ett verkligt kraftcentra i svensk politik.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Vad är inte Alternativ Vänster
En sak är förbannat säker: den Alternativa Vänsterns bredd kommer inte, inte under några som helst omständigheter, att bestå av ”Vänsterpartiets vänner” – de som brukar samlas runt V på 1 Maj. Om det är något som är säkert, i denna osäkra värld, är det att dessa grupper inte kommer att tillhöra den Alternativa Vänstern (en alt-left). Men inte bara det!

* En Alternativ Vänster måste bryta med roten till det onda – måste bryta med ”Etablissemangsvänstern”. Den främsta företrädaren för Etablissemangsvänstern utgörs av Vänsterpartiet (Jonas-ismen som i Jonas Sjöstedt). Plus deras ”radikala” hang-arounds. En Alternativ Vänster måste göra det Etablissemangs(v)änstern inte gör – nämligen försvara knegarna.

* En av uppgifterna för en alt-left är att visa en väg framåt när det gäller att slå vakt om jobben.
Många från LO-kollektivet vill att facket ska försvara jobb och arbetsförhållanden – och inte arbeta för socialdemokraterna i olika valrörelser. En Alternativ Vänster måste öppna för för de arbetare som har röstat på SD, i protest, och inte tagit till sig sig det grumliga budskapet från Björn Söder om vad ”svenskhet” är. De flesta som röstat på SD någon gång är folk som behövs i kampen för att slå vakt om jobben.

*
En alt-left riktar sig till sossar som vill försvara arbetslöshets-, sjuk- och pensionsförsäkringarna.
Till Socialdemokrater som inte riktigt vet hur detta ska ske då LO leds av folk som vill att facken ska jobba för S-ledda region- och kommunstyren – trots att dessa skär ned på sjukvård, skola, äldre-, individ- och familjeomsorg – och samtidigt har råd med både skrytbyggen och skrytresor.

* En Alternativ Vänster riktar sig även till knegare inom TCO och Saco.
Alt – left kommer att rikta sig till vårdbiträden och undersköterskor, till BMA och sjuksköterskor, till kassörer och kassörskor på Ica, Coop och Liedl, till alla de som arbetar i butiker och på snabbmatsrestauranger, till ingenjörer och svetsare, till lokalvårdare och all personal som lagar och serverar mat. Men också till lärare och bibliotekarier. Till en och annan läkare som identifierar sig som knegare. En alternativ Vänster vänder sig till de arbetande. Till knegarna!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* En av uppgifterna för en Alternativ Vänster är att stoppa flödet av knegare – från Socialdemokraterna till SD.
Återigen: Det gäller att återta knegarna från SD. Men inte för att återlämna dem till S. Det var deras, och Etablissemangs(v)änsterns, svek mot knegarna som gjorde att många ur LO-kollektivet har mellanlandat hos SD – i väntan på något bättre – som en alternativ vänster.

* Planen är att bygga alt-left  och inte ett nytt S.
Och eftersom S inte har slutat att förlora väljare kommer många, som idag ser sig som Socialdemokrater, att vända sig till en Alternativ Vänster. Inte i morgon och inte heller i övermorgon. Men dagen därefter.

* Var ligger en alternativ vänster på höger-vänsterskalan?
En Alternativ Vänster kommer inte att låta sig inplaceras in på den så fördummande höger-vänsterskalan. I Arbetarpartiet definierar vi oss på följande sätt: ”demokratiska sekulära socialister”. Men detta är Arbetarpartiet. En Alternativ Vänster kommer, som sagt, att vara bredare. Men återigen, den kommer inte att låta sig inplaceras på den fördummande, mot både natur- och samhällslagarna stridande – höger-vänsterskalan.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Ett av flera ursprung till den alternativa vänstern består i uppbrottet från det utlevade
I USA började en del av högern som inte ville bli förknippade med Etablissemanget – varken det Republikanska partiets Högeretablissemang eller det Demokratiska partiets etablissemang (också höger vid en jämförelse med Sverige) – att kalla sig för ”alt-right”. Detta var en förkortning av Alternative Right. Alternativ Höger. Den alternativa högern i USA ansåg (och anser) att den Etablerade högern är utlevad.

Vi som nu lanserar begreppet Alternativ Vänster anser att Etablissemangs(v)änstern är utlevad. Lika utlevad som en zombie. Dead man walking. Walking Dead.

* Alternativ högern (alt-right) har blivit framgångsrik – mer än framgångsrik
På vad har alt-right byggt sin framgång?
Svar: På pengar och en alternativ media!

En Alternativ Vänster kommer att vara väldigt annorlunda en en alternativ höger. Den kommer att försvara knegarna – inte angripa dem. Men det kommer att finns likheter mellan en alternativ vänster och en alternativ höger. Båda bryter nämligen med de utlevade Etablissemangen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En Alternativ Vänster måste bekämpa Etablissemangsvänstern (Jonas-ismen).
Etablissemangsvänstern hjälper sossarna att både med att göra facket ofarligt och med att kanalisera ilskan på arbetsplatserna i ofarliga banor. Istället för en manifestation, eventuellt i form av en strejk, som kanske skulle kunna framtvinga en förändring till knegarnas fördel omvandlar Etablissemangs(v)änstern knegarnas berättigade ilska mot arbetsgivarna till det mest ofarliga som finns. Och detta består i att ”rösta på Jonas”. Om tre år.

Den rörelse som vill mobilisera knegarna till strid för sina egna intressen – oavsett om det handlar om en strid mot en privat arbetsgivare som vägrar att betala avtalsenliga löner, eller mot en S-kommunledning som prioriterar skrytbyggen istället för jobb inom äldreomsorg, sjukvård eller skola – måste ta strid mot Etablissemangsvänsterns budskap: gör inget idag när du är arg och kan få alla med dig: vänta till valet om tre år och Rösta på Jonas. Fy fan! En al-left måste bekämpa ”Jonas-ismen”.

 

En alternativ vänster behöver en alternativ media
En alt-left kommer att behöva en alternativ media. Precis som alt-rigt behövde sin alternativa media. Högeretablissemanget i USA dominerade högermedia. Därför tvingades den alternativa högern skaffa sig en alternativ media.

Etablissemangs(v)änstern dominerar vänstermedia. En Alternativ Vänster kommer att tvingas bygga upp en alternativ media.
Vill du vara med och bygga upp en alternativ media för en alternativ vänster?

Läs nästa avsnitt:
en alternativ media – för en alternativ vänster.

 

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Bli först att kommentera

Via ”d-u.se” nås hemsidan Demokrati & Upprättelse. På ”Läs vittnesmål” beskrivs Islamiska Statens brott mot mänskligheten av överlevande offer.

Av , , Bli först att kommentera 132

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varför utförs inte vårt arbete av regeringen stödd av en majoritet i riksdagen ?

___________________________________

Kära läsare,
som ni märker publicerar jag färre blogginlägg nu än tidigare. Det beror på att vår lilla arbetsgrupp – Ulf Boström, Edward Nordén och jag – har mycket att göra med att följa upp vår polisanmälan av de 300 individer som lämnat Sverige för att ansluta sig till Islamiska Staten /Daesh och andra terrorklassade organisationer som al-Qaida och al-Nusrafronten.

Vi tre syften med vår polisanmälan:
1. offren för Daesh /IS måste få upprättelse och detta kräver att terror-resenärerna ställs inför rätta – offren ska inte behöva möta sina bödlar när de passerar över ett torg eller handlar i en affär,
2. även svenskar behöver känna trygghet – hälften av de 300 som anslöt sig till dessa terrorklassade organisationerna har återvänt och risken är uppenbar att dessa ”inspirerar” de ca  2000 våldsbejakande islamistiska extremisterna i Sverige till dåd som det på Drottninggatan,
3. tron på rättssamhället och samhällskontraktet kommer att urgröpas och samhället ruttna inifrån om inte de individer som lämnat Sverige, ofta i förakt, inte ställs inför rätta då de återkommer.

Jag är stolt över att kunna delta i arbetet för dessa tre mål. Varken regeringarna Reinfeldt eller Löfvén har gjort detta. Här nere finns en artikel av bland annat de vittnesberättelser som vi hittills har publicerat. Vi låter de människor som överlevt Daesh /IS styre tala själva. Idag handlar det om sex (6) olika berättelser. Hälften är skrivna av människor som har överlevt i Daesh /IS huvudstad al-Raqqa. Du kan själv ta del av dessa berättelser. Gå in på vår hemsidan demokratiupprattelse.se

Här nere följer en artikel skriven av Magnus Sandelin och publicerad i Doku. Jag publicerar artikeln i sin helhet.

Artikeln handlar om vår hemsida.
Och jag vill betona att när jag skriver ”vår hemsida” avses den hemsida som Ulf Boström, Edward Nordén och undertecknad står för. Vi tre är alla aktiva i olika partier. Ulf Boström i ”Demokraterna” i Göteborg, Edward Nordén i Medborgerlig Samling i Skåne och jag i Arbetarpartiet. Det kan tyckas som att vi står långt ifrån varandra. Och det gör vi i vissa frågor. Skatterna exempelvis.

För de tre målsättningarna ovan jobbar vi tillsammans som privatpersoner. Alldeles utmärkt dessutom. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vittnen till IS övergrepp får röst genom ny sajt

Doku 17 oktober, 2019, Magnus Sandelin.

 

” – Vi satt fängslade ett år. De tog tre unga tjejer som sexslavar och mördade fem unga män, berättar ett vittne till Islamiska statens grymheter som nu befinner sig i Sverige. På den nya hemsidan demokratiupprattelse.se publiceras flera vittnesmål med syftet att ge offren för IS upprättelse.

”Jag är en ung man från Al Raqqa. Jag har bott 2 månader där vid perioden när Daesh tåg över al Raqqa. Jag såg många of deras jätte Dåliga gärningar år min stadens folk.”

Så inleds ett av vittnesmålen som publiceras på den nya hemsidan demokratiupprattelse.se. Bakom sajten står Ulf Boström, polis och aktiv i partiet Demokraterna i Göteborg, Edward Nordén, bonde och aktiv i Medborgerlig samling och Jan Hägglund, aktiv i Arbetarpartiet i Umeå.

I början av oktober lämnade de in en polisanmälan mot de cirka 300 personer från Sverige som rest till Syrien och Irak med syftet att ansluta till Islamiska staten eller andra jihadistgrupper, för bland annat medhjälp till mord, grov misshandel, grov våldtäkt och människorov. Den nya hemsidan är en del i projektet. Där uppmanar initiativtagarna vittnen till IS terror att höra av sig:

”För att polisanmälan ska bli än mer övertygande behövs Din anonyma berättelse. Är Du själv ett offer för övergrepp från Daesh/IS, har Du bevittnat sådana övergrepp eller känner Du andra som har utsatts för övergrepp, ber vi Dig att anonymt lämna Din berättelse genom denna hemsida. Ju fler anonyma berättelser som inkommer desto mer övertygande blir anmälan. Därmed stärks också möjligheten för alla offer att få upprättelse”, skriver initiativtagarna.

I dagsläget finns fem vittnesmål publicerade på sidan. Det handlar om människor i Sverige som bevittnat övergrepp utförda av IS, själva utsatts övergrepp eller har anhöriga som kidnappats och mördats av IS.

Den unge mannen berättar hur han sett IS döda och skära huvudet av syriska soldater och hur de kastat personer ner från tak för att de varit homosexuella.

Den unge mannen från Raqqa berättar hur han sett IS döda och skära huvudet av syriska soldater, hur de kastat personer ner från tak för att de varit homosexuella och hur hans familj själva blivit av med sina hus på grund av att de betraktades som ”icke troende” av IS.

En annan person berättar på hemsidan:

”Sedan flyttades gisslan med bilar till Aljabel där blev alla misshandlade och förnedrade med piskan, knytnäveslag , slog dem vapen, spotta  på de av isis anhängare bara för att vi är kristna. Efter det flyttade de oss till Alshaddade och satt vi fängslade ett år och blev lika illa behandlade som ovan samt Isis tog med sig våra vackra unga tjejer som sex slav. De tog 3unga tjejer som aldrig kommit till baka och mördade 5 unga män bland de bar läkare och civilingenjör. Resten av gisslan hade, 1.konvertera till Islam, 2. betala löse summan och lämna landet, 3.  eller att dö. Våra medlemmar i våra församlingar i hela världen samlade in löse summan På 3,000,000,us dollar till oss, då blev alla free släppta utan 3 unga kvinnor som aldrig kom tillbaka.”

Länk till sidan: http://demokratiupprattelse.se/ ”

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Bli först att kommentera

Här kan du läsa berättelser skrivna av personer som tvingats överleva i IS ”huvudstad” Raqqa. Sedan vi anmält ”IS-resenärerna” kan vi publicera berättelser om sovande IS-celler.

Av , , 6 kommentarer 142

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varför utförs inte vårt arbete av regeringen stödd av en majoritet i riksdagen ?

___________________________________

Kära läsare

Inledning

Du kan nu läsa fem vittnesberättelser. Tre är från människor som överlevt tiden i IS /Daesh ”huvudstad” Raqqa.
Gå in på arbetsgruppens hemsida via www.demokratiupprattelse.se

Du kan även läsa hur ett av offren för IS /Daesh berättar om de sovande IS-cellerna i Europa. Risken är nu stor att dessa IS-celler kommer att öka, både i antal och aktivitet, då hundratals personer med IS-koppling har lyckats rymma från ett kurdiskt fångläger (Ain Issa). Orsaken är att Turkiet har angripit det kurdisk-kontrollerade område där fånglägret ligger.

Jag har varit osynlig på bloggen ett tag – men jag har absolut inte varit inaktiv.
Som du känner till var jag en av dem som lämnade in en polisanmälan till riksåklagaren och rikspolischefen, riktad mot de ca 300 individer som frivilligt lämnade Sverige och som, med full vetskap om vad Islamiska Staten (Daesh) står för, anslöt sig till denna och andra terrororganisationer. Dessa terror-resor, från Sverige och tillbaka, har pågått åtminstone sedan 2013.

Inga sådan ”terrorresenärer” har gripits och lagförts på grund av misstänkta terrorbrott. Två har gripits och dömts. Men de greps i samband med att polisen gjorde ett knarktillslag och som en bieffekt av att polisen då kom över en datorsticka. Då poliserna tittade igenom denna framkom att två av de gripna hade sparat ett filmavsnitt på stickan där de själva fanns med som vittnen till en halshuggning. Ett minne så kärt att de bevarat händelsen på stickan och tagit med denna hem – sannolikt för att kunna återuppleva händelsen. Och visa den för sina sympatisörer. De två kunde alltså dömas. Men bevisen framkom som en bieffekt av ett knarktillslag. Detta är de svenska myndigheternas hela facit i kampen mot återvändande terrorister!

 

Del I
Du kan alltså läsa vittnesberättelser från offer som överlevt tiden i fångenskap hos  IS /Daesh.
Tre av berättelser kommer från ”huvudstad” Raqqa. Läs även berättelsen om de sovande IS-celler i Europa. Jag repeterar: gå in på arbetsgruppens hemsida via www.demokratiupprattelse.se

Gå sedan till ”Läs vittnesmål”.
Du kan sedan ”Kommentera” vårt arbete.
Och från och med slutet på den kommande veckan kommer du att kunna ”Donera” pengar för att stödja vårt arbete.

Lär dig hitta till, och följa, arbetsgruppens hemsida. För de vittnesberättelser vi lade ut igår kommer alltså att följas av fler.

Hemsidan heter DEMOKRATI & UPPRÄTTELSE.
Undertexten lyder:
Daesh (IS) offer måste få upprättelse för att våga tro på demokratin. Förövare måste lagföras i en rättsstat.

Jag är stolt över att ha fått en chans att delta i detta arbete.
Du behövs också i vårt arbete.

Del II
Insamlingen av offrens vittnesberättelser är vårt nästa steg efter vår polisanmälan av de ca 300 ”IS-resenärerna”.
När jag säger ”vårt nästa steg” talar jag om arbetsgruppen. Den arbetsgrupp som består av de tre privatpersonerna Ulf Boström, Edward Nordén och undertecknad (Jan Hägglund).

De fem vittnesberättelser som du kan läsa idag är bara början.

Vi kommer mycket snart att publicera fler vittnesmål. Denna läsning kommer inte att lämna dig oberörd. Kunskapen om terrorgruppernas ondska kommer att göra ont. Men vi behöver ta del av överlevarnas egna ord om det barbariska samhälle som IS /Daesh upprättade i Irak och Syrien.

Del III
Har du en egen vittnesberättelse eller känner du någon som har en vittnesberättelse att lämna? Vi ber dig då att överkomma all din smärtan och sända oss din berättelse. Vi ber dig att stötta de du känner så att de orkar skriva sin berättelse och sända den till oss i arbetsgruppen.

Alla kan skriva på sitt hemlands språk.

Vi översätter. Vi garanterar även full anonymitet. Vittnesberättelserna lämnas på en e-postadress där de krypteras och sparas på en server utanför Sverige.

 

Del IV
Du visar de överlevande offren respekt genom att läsa dessa, och de ännu inte publicerade, vittnesberättelserna.
Läs om de fasor som de genomgått. Och som de lever vidare med. Utan att få stöd av de svenska myndigheterna som inte ens förmår skydda dem från ett liv i rädsla för sina tidigare bödlar som tillåts leva fritt här i Sverige – och som de riskerar att möta på offentliga platser som Rådhustorget, biblioteken eller när de handlar på Coop, ICA eller Liedl.

Vi behöver alla ta del av dessa vittnesberättelser om vi ska kunna bistå offren i deras livslånga kamp för upprättelse. Vi behöver läsa deras berättelser om vi ska förstå behovet att bekämpa terroristerna och förebygga nya terrordåd som det på Drottninggatan.

 

Del V
Hur ska vi bistå offren på bästa sätt och bekämpa terrorgrupper som IS /Daesh på det mest effektiva sättet?
Denna fråga är av avgörande betydelse.

Svaret är att vi måste stödja alla de muslimer som anser att svensk lag står över sharia!
Dessa utgör en majoritet. I Sverige och i Europa. Men en annan majoritet, den i riksdagen, vägrar följa uppmaningarna från FN och Europarådet att erkänna IS /Daesh folkmord på yazidier, kristna och muslimer. Myndigheterna har ännu inte ens försökt att ställa de som lämnade Sverige för att förena sig med IS /Daesh, Nusrafronten och al-Qaida inför rätta.

Myndigheterna skyddar inte offren. Och så länge som en majoritet i riksdagen inte följer FU:s och Europarådets uppmaning, och så länge myndigheterna inte agerar för att skydda offren och lagföra de som återkommer från terrorgrupperna, så länge kommer också de som sätter svensk lag över sharia att leva i rädsla – här i Sverige. 

Om någon undrar ”var är alla muslimer som sätter svensk lag över sharia” blir mitt svar ”överallt”. Men rädda. Rädda eftersom de sviks av riksdagens majoritet och av myndigheterna!

Arbetsgruppen syftar bland annat till att stödja de muslimer som sätter svensk lag över sharia!

 

Del VI
Varför följer inte Sverige uppmaningarna från Europarådet och FN och erkänner IS /Daesh folkmord?

Läs vad FN:s utredningskommission har att säga.

Enligt FN-kommissionen har Islamiska Statens (Daesh) terrorverksamhet bestått av folkmord riktat mot folkgruppen yazidier, men även av folkmord riktat mot kristna och muslimer. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. När det gäller yazidierna har IS / Daesh syfte varit att utplåna folkgruppens liv och identitet. FN:s kommission anser att IS folkmord på yazidierna påminner om Förintelsen.

Detta är brott som IS /Daesh utförde på de områden som de behärskade. Och Europarådet och FN uppmanar sina medlemsstater, till vilka Sverige hör, att erkänna de folkmord som IS /Daesh utfört på folkgruppen yazidier, kristna och muslimer i de områden som terrororganisationen behärskade.

Men vi får inte glömma alla terrordåd som IS utfört, eller inspirerat till, runt om i Europa och i många andra delar av världen. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Låt oss aldrig glömma offren på Drottningsgatan.


Del VII
Om en majoritet i riksdagen hade erkänt IS /Daesh folkmord på yazidierna, muslimer och kristna hade den svenska staten haft de juridiska instrument som krävs för att ställa de som återvänt från terrororganisationerna inför rätta.
Både de som redan återkommit till Sverige och de som kommer att försöka återkomma hit i framtiden. Folkmord är nämligen ett brott som aldrig preskriberas. Detta innebär att hur lång tid det än går blir brottet aldrig för gammalt juridiskt sett – de som misstänks för folkmord kan alltid ställas inför rätta så länge de lever.

Om du som läser detta tillhör ett av riksdagspartierna som vägrar erkänna dessa folkmord så bör du fråga din riksdagsledamot varför ditt parti överger offren, skyddar förövarna och därmed sviker alla de muslimer som sätter svensk lag över sharia?

Det är verkligen en skam att en majoriteten i riksdagen inte röstade för att erkänna folkmorden.

 

VIII
För naturligtvis borde alla som återvänder, efter att ha rest och anslutit sig till terrorklassade organisationer, behandlas som misstänkta, bland annat för mord, då de återvänder till ett Sverige som de lämnade. Ofta i förakt. Alla dessa borde naturligtvis få sina mobiltelefoner, datorer och ”datorstickor” genomsökta.

Men ingen som återkommit till Sverige – oavsett om de tillhört IS /Daesh, Nusrafronten eller al-Qaida – och därmed stött terrorklassade organisationer som begått obeskrivliga brott har gripits och förhörts som misstänkta för detta! Tyvärr skiljer sig Sverige, mycket negativt, från alla jämförbara länder. Exempelvis från grannländerna Norge och Danmark. Sverige saknar en fungerande lagstiftning mot de ca 300 individer som anslutit sig till IS / Daesh och andra terrorklassade organisationer. Idag har  minst hälften av dessa individer nu återvänt till Sverige.

De som styr Sverige spelar rysk roulette med våra liv. De har verkligen inte lärt sig något av tragedin på Drottninggatan.

 

Till sist:
Återigen: För att ta del av berättelserna – gå in på arbetsgruppens hemsida via www.demokratiupprattelse.se

Till sist: ställ dig själv frågan – varför utförs inte vårt arbete av regeringen stödd av en majoritet i riksdagen ?

 

6 kommentarer

De 300 som lämnat Sverige för IS har möjliggjort de vidrigaste brotten sedan Nazityskland. Jag o tre andra har anmält dessa till riksåklagaren för medhjälp. Hjälp oss skipa rättvisa

Av , , 15 kommentarer 149

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  –  hör av dig

___________________________________

Här nedan har jag publicerat en artikel från Expressen / Kvällsposten som publicerades igår. Artikeln är skriven av Federico Moreno som arbetar för Expressen/Kvällsposten.

Skälet bakom att jag publicerar artikeln nedan beror på att den bland annat handlar om mig, och om den grupp vars arbete jag har fått möjligheten att delta i och förhoppningsvis även bidragit till. Vårt syfte är att ställa de värsta brottslingarna från Sverige, efter andra världskrigets slut, inför rätta för medhjälp till Islamiska Statens (IS) terrorverksamhet.

Enligt FN:s utredningskommission består Islamiska Statens (IS) terrorverksamhet av folkmord riktat mot folkgruppen yazidier, men även av folkmord riktat mot kristna och muslimer. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. När det gäller yazidierna har IS syfte varit att utplåna folkgruppens liv och identitet. FN:s kommission anser att IS folkmord på yazidierna påminner om Förintelsen.

Detta om IS / Daesh  brutalitet på de områden som de behärskade. Vi vet också alla hur många terrordåd som IS utfört, eller inspirerat till, runt om i Europa och i andra delar av världen. Låt oss aldrig glömma offren på Drottningsgatan.

Arbetsgruppen består bland annat av Ulf Boström, Edward Nordén och undertecknad. Dessa presenteras i artikeln nedan. Ulf Boström är initiativtagaren till vår polisanmälan och till gruppens arbete. Som polis insåg han tidigt att det fanns något orimligt i att det går att inleda förundersökningar och även fälla svenska medborgare som har köpt sex av minderåriga i Thailand, pedofiler, med hjälp av svensk lagstiftning. Han accepterade därför inte att det inte skulle vara möjligt att inleda förundersökningar, ens för medhjälp till brott, mot de som frivilligt och med full vetskap om IS terrorverksamhet tagit sig till områden kontrollerade av dessa.

Sanningen är ju att de som frivilligt sökte sig till Islamiska Staten bidrog till att expandera och upprätthålla IS terrorvälde! Detta är den springande punkten för oss: de gjorde sig alla skyldiga till medhjälp.

Vår polisanmälan är riktad mot de ca 300 personer som, enligt uppgifter från Säpo, har lämnat Sverige och förenat sig med Islamiska Staten (och i vissa fall andra terror-organisationer).
Under förra veckan ansåg Ulf, Edward och jag att vi hade tillräckligt på fötterna för att kunna lämna in vår polisanmälan mot dessa våldsbejakande islamistiska terrorister för medhjälp till IS brottsliga verksamhet. Anmälan lämnades till riksåklagare Petra Lundh och till rikspolischefen Anders Thornberg.

Men därmed är inte vårt arbete slutfört.

Det har endast börjat. Idag finns det tusentals offer, överlevare, för IS obeskrivliga övergrepp här i Sverige. Men genom att alla från Syrien automatiskt beviljades asyl i Sverige finns även en rad av förövarna här. Offren riskerar därför att möta de som utfört obeskrivliga övergrepp på dem i samband med att de handlar på ICA eller Coop!

Trots detta är det ingen som har återvänt från Islamiska Staten som har gripits för terrorism och ställts inför rätta. Sveriges valhänta hantering av frågan förvägrar inte endast offren en chans till upprättelse. Samma oförmåga att hantera situationen ökar risken för nya tragedier som den på Drottninggatan 2017. Då dog fem personer samtidigt som femton skadades fysiskt. Och oändligt många fler drabbats psykiskt genom förlusten av anhöriga.

Vårt arbete fortsätter nu genom att samla in vittnes- och målsägarberättelser. Dessa berättelser kommer att översättas och, med iakttagande av absolut anonymitet, läggas ut på en hemsida för alla kunna att läsas!

Våra syften är att slå vakt om en demokratisk rättsstat, bidra till upprättelse för offren samt förebygga nya tragedier som det på Drottninggatan.

Vi behöver ditt stöd

_____________

Skrivet av
Federico Moreno federico.moreno@expressen.se
Publicerad 6 okt 2019 kl 18.16

Länk till artikeln i Expressen / Kvällsposten: https://www.expressen.se/kvallsposten/is-svenskar-anmals-av-polis-som-jobbar-med-terroroffer/

”IS-svenskar anmäls av polis som jobbar med terroroffer

Polisen Ulf Boström anmäler 300 svenska islamistiska extremister som anslutit sig till terrorstämplade grupper. Enligt anmälan har polisen ihop med experter funnit stöd i svensk lagstiftning för att inleda förundersökningar.

– Dessa IS-terrorister utgör en fara för det svenska samhället i allmänhet och de brottsoffer som sökt skydd i Sverige i synnerhet, säger Boström.

På fredagen lämnades en polisanmälan mot 300 IS-svenskar in till Riksåklagaren och Rikspolischefen. Kvällsposten har tagit del av anmälan som är formulerad av Ulf Boström, Sveriges enda integrationspolis.

Hittills har det varit svårt att åtala svenskar för terrorbrott begångna i Syrien och Irak. Nu kan det bli ändring på det, enligt Boström.

”Sverige har inte agerat”
– Jag har fått stöd av experter inom bland annat Internationella brottmålsdomstolen och tidigare anställda vid åklagarmyndigheten som identifierat en möjlighet att åtala personer som förenat sig med Islamiska staten, säger han.

Anmälan gäller alla personer som enligt Säkerhetspolisen lämnade landet för att ansluta sig till terrorstämplade grupper och som polismyndigheten fick kännedom om i april 2017.

– De som anslutit sig till IS kan inte ha undgått vad terrorgruppen gjort med tanke på all reklam den pumpade ut. Det var inget Disney precis, säger Boström.

”Egalt på vilket sätt stöd har skett”
Vi konstaterar, att Sverige inte har agerat på något sätt för att ställa de individer till svars som frivilligt stött och hjälpt IS att både expandera sitt territorium och bibehålla kontrollen däröver”, lyder anmälan.

”Härvidlag är det egalt på vilket sätt detta stöd har skett.

”Underlättat för IS att begå brott”

Gärningsmännen (…) har uppsåtligen medverkat till att direkt utföra eller främja Islamiska statens olika brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB. Tillika Lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Vidare heter det i anmälan:

Medverkan så som angivet faller under bestämmelserna i 23 kap brottsbalken om försök, förberedelse och medverkan mm. Medhjälp innefattar all slags verksamhet som underlättat för IS att verka och begå brott.

_________________________________________________

GÄRNINGAR ENLIGT ANMÄLAN

Gärningarna består bland annat i att täcka kostnader för utförande av brotten, eller skaffat vapen, fordon, sjukvårdsprodukter (inklusive läkemedel), pass, genom att ha stött med livsmedel, reparationer av el- och vattenanläggningar; genom att ha reparerat vägar, IT-utrustning och bedrivit islamistisk utbildningsverksamhet; genom att ha införskaffat/lämnat materiel eller arbetat med skadade/sjuka eller transporterat desamma.

________________________________________________

 

Jobbat med yazidier, muslimer och kurder

Ulf Boström säger att han som polis under en längre tid arbetat med IS brottsoffer. ”Yazidier, muslimer, kurder och andra minoriteter”, handlar det om.

– I Göteborg där jag arbetar som integrationspolis har jag kommit i kontakt med människor som förklarar för mig att de blir hotade av personer som säger sig ha stridit för IS och andra terrorgrupper och ses som hjältar av sitt följe, säger Boström.

Bakom anmälan står även Jan Hägglund, Edward Nordén och terrorforskaren Magnus Norell.

_____________________________________________

POLITIKER BAKOM ANMÄLAN

Ingen bakom anmälan går ut med partibeteckningen då de gör detta som privatpersoner men flera av dem är politiskt aktiva:

* Ulf Boström sitter i kommunfullmäktige i Göteborg för Demokrate

* Jan Hägglund är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå.

* Edward Nordén är säkerhetspolitisk talesperson för Medborgerlig samling, vars partiledare är en av ägarna till nättidningen Nyheter idag.

_____________________________________________

Målsägandena hotade i Sverige

Enligt anmälan vill målsägandena vara anonyma. Det beror på att de känner sig hotade även i Sverige.

Efter att ha flytt IS-kontrollerat område och fått PUT/Medborgarskap hotas de i Sverige av radikaliserade islamistiska aktivister och vågar därför inte framträda med namn. X antal målsägande- och vittnesberättelser kommer att inlämnas.

”Ingen har bett om hjälp att lämna IS”

Sedan 2012 har ungefär 300 människor rest från Sverige för att ansluta sig till IS eller al-Qaida-relaterade grupperingar.

Minst 50 har dött.

Strax över 150 har kommit tillbaka till Sverige, enligt Säpo.

– Ingen av dem, förutom en kvinna som bodde i Borås, har bett om hjälp att lämna IS territorium, påpekar Ulf Boström.

– Av de 150 som återvänt till Sverige har inte en enda gått till en svensk polisstation och rapporterat om vilka brott de varit utsatta för. Där ser man indicierna som talar om att de varit där av egen fri vilja.”

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

15 kommentarer

Umeå. Kinas representanter berättade i onsdags hur DE ser på demokrati- rörelsen i Hongkong. Men DE är ansvariga för den bestialiska massakern på Tiananmen Square 1989

Av , , Bli först att kommentera 108

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  –  hör av dig

____________________

Inledning
I onsdags gav ”Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet” representanter för den officiella regimen i Kina en chans att förklara hur de ser på dagens demokratirörelse i Hongkong. Men den fråga de borde ha fått besvara är hur de ser på den bestialiska massakern på Tiananmen Square 1989.

 

Stycke ett
Den bestialiska massakern på Tiananmen Square natten mellan den 3 och 4 juni 1989 chockade alla. Och naturligtvis även de kinesiska studenterna i Umeå. Chocken tilltog i takt med att allt fler fasansfulla detaljer läckte ut om vilka fasor som tilldragit sig på Tiananmen Square (Himmelska fridens torg).

Läs ett stycke nedan ur boken ”Eyewitness in China”, skriven av Stephen Jolly.

But some of the workers and students stayed in the Square. And the troops just mowed them down. They shot them dead. They just shot them. There were dead and wounded lying in the square. Then the tanks came in and rolled over them, and flattened them. And then the soldiers got these bulldozers, and picked up all the bodies and the tents, and put them in a pile and burnt everybody and everything there. Some of the people were still alive I’m convinced when they were burnt, though I’ve got no proof of that of course. And all of these people are officially classified as missing, not dead.”

(Ur boken “Eyewitness in China”, av Stephen Jolly)

 

Stycke två
I samband med ett av mina besök i Kina träffade jag några diskussionslystna ungdomar. Då jag händelsevis råkade ha med mig boken ovan gav jag bort den till ungdomarna. Den första som läste den var en tjej som jag återsåg några dagar senare. Hon gav mig en kram och, med tårarna rinnande, viskade samtidigt i mitt öra: ”thank you, thank you, you know, our government doesn’t tell us everything”.

Även mina tårar rann. Denna bok skär i ens hjärta som en kniv.

 

Stycke tre
Minnet av massakern på Tiananmen Square är i allra högsta grad levande hos hundratals miljoner kineser i Folkrepubliken Kina. Detsamma gäller för de boende i Hongkong. De hade tillgång till all medierapportering från ”väst” och samtidigt, p g a geografisk närhet samt via släkt och vänner, fick de direkt information inifrån Kina.

Året 1989 var inte Hongkong en del av Folkrepubliken Kina utan var ”arrenderat” av United Kingdom. Så befolkningen hade tillgång till all medierapportering från ”väst”. Samtidigt, på grund av den geografiska närheten samt via släkt- och vänskapsförhållanden, hade Hongkongborna egna direkta informationskanaler till Folkrepubliken. Just därför var många av medias Kina-bevakare placerade i Hongkong. Och just därför måste dagens protester ses mot bakgrund av att det i år är 30 år sedan den ohyggliga massakern på Tiananmen Square 1989.

 

Stycke fyra
När massakern ägde rum fanns det många kineser här i Umeå för att plugga på universitetet. Vid denna tidpunkt var ofta de utlandsstuderande knutna till de styrande i Kina, antingen som medlemmar i KKP, eller genom att deras släkt kunde råka illa ut vid eventuella avhopp. Det cirkulerade också rykten om att studenterna tvingades spionera på varandra för att ingen skulle involvera sig i regimfientliga aktiviteter. Vi som senare kom att bilda Arbetarpartiet tog initiativet till ett politiskt möte med de kinesiska studenterna. Många kom.

 

Avrundning
I onsdags gav alltså ”Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet” representanter för den officiella regimen i Kina en chans att förklara hur de ser på dagens demokratirörelse i Hongkong. Samtidigt har den kinesiska regimen dragit samman trupper runt omkring Hongkong.

Detta understryker att den fråga som den kinesiska regimens representanter borde pressas till att besvara är hur de ser på den bestialiska massakern på Tiananmen Square 1989.

Bli först att kommentera