17.30. En uppsägning ska ha ”saklig grund”. Men LO o. PTK vill avskaffa detta krav – och vrida klockan 100 år bakåt. Protesterna måste fortsätta

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

UPPMANING
Jag uppmanar alla att stödja Pappers, Kommunal, Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna som har hoppat av förhandlingarna med arbetsgivarna i organisationen ”Svenskt Näringsliv”. Dessa fackförbund har dragit in LO:s mandat att förhandla för dem vad gäller anställningsskydd och omställning. Även Lärarnas Riksförbund har hoppat av förhandlingarna med .

Och ett antal fackförbund uppges fundera på att hoppa av förhandlingarna. De som nämns är Lärarförbundet, Vårdförbundet, Journalistförbundet, Teaterförbundet, Sveriges yrkesmusikers förbund.

Vi har genomfört ett opinionsmöte till försvar av principen att en uppsägning måste vila på saklig grund. Detta under lördagen den 14 december. Trots regn och julstämning var det många som stannade och skrev på namnlistorna om att försvara denna avgörande princip. Vi kommer nu att fortsätta namninsamling via nätet. Vi vill ge alla och envar en möjlighet att säga sin mening om värdet av att en uppsägning ska vila på saklig grund.

 

Del ett
Som jag skrev i min förra blogg har de båda fackliga federationerna LO och PTK (Privattjänstemannakartellen), i en gemensam avsiktsförklaring, öppnat för att begreppet ”saklig grund” vid uppsägning ska kunna avskaffas! LO och PTK har skrivit under denna avsiktsförklaring tillsammans med arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Det var Sveriges Radio (Ekot) som först kunde publicera denna häpnadsväckande nyhet 03.00 tisdagen den 10 december. De hade tagit del av ett dokument där detta framgår. Något som också framgår är att om det uppstår en tvist rörande huruvida en uppsägning är tillåten eller inte bör huvudregeln vara att anställningen inte består under den tid som tvisten pågår och fram till avgörandet (om uppsägningen varit korrekt eller inte). Idag är förhållandet det motsatta. Huvudregeln är att anställningen består under den tid som tvisten om uppsägningen pågår.

 

Del två
Denna avsiktsförklaring från de fackliga federationerna LO och PTK visar att fackpamparna är beredda att ge upp allt vad fackföreningarna vunnit sedan slutet på 1800-talet. Fackföreningarna har nämligen bekämpat arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt i över hundra år. Kampen för att en uppsägning ska vara sakligt grundad blev slutligen lag år 1974 (Anställningsskyddslagen). I och med denna avskaffades arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt. Till sist.

Men skulle avsiktsförklaringen bli resultatet av förhandlingarna är det ännu mer än en väldigt viktig lag (om ”saklig grund”) som går förlorad. Den största förlusten består av sveket!  Den största förlusten består i att fackföreningsrörelsen sviker sin över hundraåriga strävan efter att en uppsägning ska vila på ”saklig grund”.

Ger facket upp denna ståndpunkt kommer många att ge upp facket.

Till detta ska läggas följande:
LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson sitter i det Socialdemokratiska partiets högsta beslutande organ (Partistyrelsens verkställande utskott). Skulle ”saklig grund” för uppsägning ges upp av LO – trots att Pappers, Kommunal, Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna har förklarat att de dragit in LO:s mandat att förhandla för dem – kommer ytterligare arbetare att överge Socialdemokraterna.

Socialdemokratins dödsdans har inte varit vacker hittills. Och den verkar bara bli värre och värre.

 

Del tre
Ryktet säger att det existerar vänster-socialdemokrater. På riksplanet ska någon heta Daniel Suhonen. I Umeå säger ryktet att de har en massa namn. Det vore förbannat bra om ryktet visade sig vara sant. Dessa s.k. vänster-socialdemokrater har nämligen chansen att visa att de existerar – genom att försvara principen att uppsägningar ska vila på ”saklig grund”. Om ryktet är sant, och det verkligen existerar vänster-socialdemokrater, har dessa chansen att göra någon nytta genom att ställa upp för sina partivänner som leder de fackförbund som nu gör uppror – uppror mot den LO-ledning som vill avskaffa ”saklig grund” vid uppsägning.

Men, det är klart, då måste de gå emot Stefan Löfvén, som agerar springpojke åt Annie Lööf, som i sin tur agerar springflicka åt vissa delar av arbetsgivarna.

 

AVRUNDNING
Ställ upp för Pappers, Kommunal, Byggnads, Fastighets, Målarna och Seko. Dessa 6 fackförbund har tillsammans alltså mer än hälften av alla medlemmar inom LO. Ställ också upp för Lärarnas Riksförbund som uppenbarligen förstår värdet av att det ska finnas saklig grund vid uppsägning.

Efter protesten mot fackpamparna på Renmarkstorget lördagen den 14 december kommer vi alltså att fortsätta den partipolitiskt obundna namninsamlingen till arbetsrättens försvar.Du som vi bidra behöver bara höra av dig och beställa namninsamlingarna.

Vi hoppas att de som leder det fackliga upproret mot LO och PTK pallar trycket. För tryck lär de bli utsatta för.
Därför måste vi hjälpa till – med ett mottryck.
För fackets och för framtidens skull.
Så hjälp till!

 

 

9 kommentarer

 1. Frank Pettersson

  Makalöst! Snacka om att skapa ”tysta arbetsplatser”! Om det här blir verklighet då kan arbetsgivaren sparka en fackligt förtroendevald som är ”för duktig”, eller vem som helst som vågar protestera mot något – utan att arbetsgivaren behöver motivera sin ”spark”. Skrämmande! Nu är det verkligen upp till bevis för de inom s som gärna vill framstå som ”radikala” – ta strid mot detta! Eller är kanske era karriärer inom s viktigare?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Frank – 14 dec 2019
   Du har bara alltför rätt. Nu måste vi ned på torget och försvara Kommunal och de övriga när de äntligen gör det rätta. Vi måste sätta press på dem att fortsätta att göra det rätta. Vi måste bidra till att de inte viker ned sig för Karl-Petter Thorwaldsson och Stefan Löfvén som just nu agerar springpojkar åt Annie Lööf och Svenskt Näringsliv.

 2. Jonsson

  Möjligen ser vi därmed anledningen till Thorwaldssons aviserade eventuella(!?) avhopp.
  Må Annie Lööf bliva detroniserad, och Centern därefter tillfriskna från nyliberalismen.
  Löfven satt själv i VU när han fick den stora ”Frågan”. Detta är alltså ytterligare en fingervisning om vad han och gänget egentligen har velat uppnå på hemmaplan. Lägg där också till den sociala pelaren som han länge vurmat för.
  (S) tycks påverkade av sin skakiga regering och verkar ha smugit igång valrörelsen redan. Varför stryker de då inte slutgiltigt ”arbetarpartiet” ur namnet!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson – 14 dec 2019
   Ja, har Thorwaldsson någon skam i kropp och huvud avgår han väldigt fort. Hur skulle han kunna sitta kvar efter detta? Fackförbund som representerar över hälften av LO:s totala medlemsantal har förklarat att han och övriga i LO-toppen inte längre får förhandla för dem. Absolut: Må Annie Lööf bliva detroniserad. Och så även Stefan Löfvén. Men av vilka? Och med vilken (ny och bättre) politik. Vi får återkomma i dessa frågor. Just nu måste vi stötta Pappers, Byggnads, Kommunal, Seko, Fastighets och Målarna samt Lärarnas Riksförbund. I denna viktiga fråga.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Bergis – 14 dec 2019
   Jag har svårt att vikta. Det jag är övertygad om är att Centerns nyliberala politik är övervägd, långsiktig och farlig. När det gäller SD tror jag att de är opportunister.De är redo att göra nästan vad som helst för att få komma in i den politiska stugvärmen. OM Socialdemokraterna skulle glänta på dörren (vilket inte kommer att hända) skulle SD anpassa sig till S. OM Centern skulle glänta på dörren skulle SD anpassa sig till C. Och så vidare. Men vi är helt överens när det gäller att Centerns nyliberalism är farlig. Mycket farlig.
   Men de utmanas av naiviteten hos MP.

 3. Gun

  Jag tycker att LO inte längre företräder fackföreningsrörelsen utan har blivit en lobbyorganisation åt Socialdemokraterna som är i fritt fall. LO menar att det Sociala protokollet som alla EU-länder har skrivit under ska stärka Facket. Men det här protokollet som berör rättigheter för EUs alla medborgare är så luddigt utformat, förutom de punkter som gäller försämringar av anställningsvillkor. Arbetsgivaren ska få den flexibilitet de behöver när det gäller att kunna avskeda personal. Det här protokollet är LO och Sossarna stolta över att ha drivit igenom. Vad är egenligen goda arbetsvillkor för LO? Dessa LO-pampar står inte längre med mössan i hand, utan de kryper omkring på knä och letar mössan som slagits ur deras hand och verkar inte förstå vilka som gjorde det.

  Utdrag ur protokollet.

  Kapitel II: Rättvisa arbetsvillkor
  5. Trygg och anpassningsbar anställning
  Oberoende av anställningens form och varaktighet har arbetstagare rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning. Övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas.

  I överensstämmelse med lagstiftning och kollektivavtal ska arbetsgivare få den flexibilitet de behöver för att snabbt anpassa sig till ändrade ekonomiska förutsättningar.

  Innovativa arbetsformer som säkerställer goda arbetsvillkor ska främjas. Entreprenörskap och egenföretagande ska uppmuntras. Yrkesrörlighet ska underlättas.

  Anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer. Eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet.

  6. Lön
  Arbetstagarna har rätt till en rättvis lön som tillåter en skälig levnadsstandard.

  Minimilönen ska ligga på en nivå, så att arbetstagaren med familj kan tillgodose sina behov med hänsyn till nationella ekonomiska och sociala förhållanden, samtidigt som tillgången till sysselsättning och incitament att söka arbete upprätthålls. Fattigdom bland förvärvsarbetande ska förhindras.

  All lönesättning ska vara öppen och förutsägbar i enlighet med nationell praxis och med respekt för arbetsmarknadens parters oberoende.

  7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning
  När anställningen börjar har arbetstagarna rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet, inbegripet om provanställning.

  Före eventuell uppsägning har arbetstagarna rätt till information om skälen och till en rimlig uppsägningstid. De har rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning samt vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation.

 4. Jonsson

  Thorwaldsson själv tror på en snabb lösning; redan på måndag (AB 11/12). Han menar att Baudin gnäller för att förhandlingarna omfattar och påverkar arbetsmarknaden för kommunalarna. Baudin menar i (KA), att LO gått bakom ryggen.
  Hela LO:s styrelse bör avgå. Jag vet inte på vilka meriter Thorwaldsson valdes, men bakgrund i SSU och ABF räckte kanske.
  Jag hör ju hör undersköterskor på NUS har det just nu. Det kan tydligen bli ännu värre.
  Jag noterar också protester från förskolor och fritids. Röster som kan fås att tystna.
  Problemet att stötta förbunden beror till viss del på bristen på insyn i LO:s förehavanden. LO vars dagar är räknade.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson – 15 dec 2019
   Det är möjligt att dagarna för LO är räknade. LO är endast en topptung byråkrati som IDAG behövs mindre som samordningsorgan för fjorton fackförbund och mer som en långsiktig garant för Socialdemokratins dominans över dessa fjorton fackförbund. En gång förhandlade LO om löner och andra avtal åt uppåt 30 fackförbund. Nu sköter förbunden detta själva. LO, i sin nuvarande form, är inte nödvändigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.