Partistyrelsens (MP) utrensningar i Umeå före valet 2018 skapade ett nytt och osjälvständigt MP – vilket ökade Vänsterpartiets chans att sluka MP

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Andra avsnittet
Kommer Nya Miljöpartiet i Umeå att göra samma misstag som FI – och låta sig ätas upp av Vänsterpartiet?

 

A. Miljöpartiet i Umeå splittrades under förra mandatperioden åren 2014 – 2018
Denna splittring av miljöpartiet i Umeå fullbordades i samband med att valsedlarna till fastställdes inför valet till bland annat Umeå kommunfullmäktige, landsting/region i Västerbottens län samt till riksdagen.  

Splittringen hade en lång bakgrund och skedde i flera faser. Men splittringen avgjordes och verkställdes i två tydliga steg av Miljöpartiets centrala Partistyrelse för hela Sverige (i fortsättningen kallad Partistyrelsen MP Sverige).

Partisplittringen av MP i Umeå och Västerbotten steg ett:
Partistyrelsen MP Sverige ställer Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten under tvångsförvaltning. Det blir en ledamot av Partistyrelsen MP Sverige som får i uppdrag att leda verksamheten i Umeå och även i Västerbottens län. Tilläggas bör att för MP utgör verksamheten i Umeå den dominerande delen av verksamheten i länet.

Partisplittringen av MP i Umeå och Västerbotten steg två:
Valsedlarna till Umeå kommun, landstinget / regionen i Västerbotten samt till riksdagen fastställs av Partistyrelsen MP Sverige. De personer som IDAG representerar MP i Umeå och Västerbotten är alltså inte valda underifrån. De är inte valda av medlemmarna i partiet – med betoning på medlemmarna i Umeå kommun. De är utsedda ovanifrån av Partistyrelsen MP Sverige!

Det är detta som splittringen av Miljöpartiet i Umeå och Västerbottens län verkställdes.

Innebörden är denna:
* Nils Seye Larsen, gruppledare för det som NU bör kallas för Nya MP i Umeå, har sin position tack vare att Partistyrelsen MP Sverige har godkänt honom. Han är alltså plockad uppifrån.
* Mariam Salem – som både är andra namn i Umeå kommunfullmäktige (efter Seye Larsen), och har poster i landstinget / regionen – är plockad uppifrån av Partistyrelsen MP Sverige även hon.
* De övriga som företräder Nya MP i Umeå och i länet är alla, antingen handplockade av Partistyrelsen MP Sverige, eller godkända av samma instans!

 

B. Det som dessa har gemensamt är att de, med betoning på Umeå, inte är valda underifrån av medlemmarna i MP.
Återigen: De är plockade uppifrån, eller godkända, av Partistyrelsen MP Sverige. Därför framstår är deras mandat att agera som begränsat. Omvänt: Partistyrelsen MP Sverige har långt större möjlighet att påverka Nya MP i Umeå än vad Partistyrelsen har i de flesta andra partier i förhållande till läns- och kommunorganisationer. Seye Larsen, Salem, m fl, står ju inte till svars för de lokala medlemmarna. De är inte ens valda av de lokala medlemmarna!

Seye Larsen, Salem, m fl, är däremot beroende av den partiinstans som har handplockat eller utsett eller dem. Och detta är alltså Partistyrelsen MP Sverige.

Det är därför jag alltid skriver ”Nya MP i Umeå”. MP i Umeå är nämligen ett nytt parti.
Och även om en och annan individ var med i Gamla MP i Umeå så måste denna person också ha godkänts av Partistyrelsen MP Sverige – annars skulle även denna individ ha rensats ut – tillsammans med den gamla ledningen. Det alla idag i Nya MP i Umeå har gemensamt är att de inte är valda underifrån av medlemmarna lokalt. Detta är ett resultat av att ”Gamla MP” i Umeå ersattes av det ”Nya MP” i Umeå.

 

C. Den tidigare ledningen för MP i Umeå – Gamla MP – var mer självständig.
Ett annat resultat av att det Gamla MP i Umeå ersattes av det Nya MP i Umeå är att partiet blev mindre självständigt. De som ledde det Gamla MP i Umeå – och var valda underifrån av medlemmarna (med betoning på medlemmarna i Umeå) – hade en långt större legitimitet än dagens ledning.

Det ”Gamla MP” i Umeå var dels mer självständigt i förhållande till Partistyrelsen MP Sverige, dels mer politiskt självständig i förhållande till andra partier i umepolitiken.

Ett av de partier som ”Gamla MP” i Umeå var mer självständiga i förhållande till var Vänsterpartiet.

Så utrensningen av det tidigare ledarskapet, för MP i Umeå och i länet, skapade ett nytt, handplockat men osjälvständigt, ledarskap och parti. Detta var bra för Partistyrelsen MP Sverige i deras relationerna med MP i Umeå. Men det nya partiets osjälvständighet har också sina risker!

En av riskerna är att det nya och osjälvständiga MP i Umeå riskerar att ätas upp av Vänsterpartiet på ”samma” sätt som Feministiskt Initiativ blev uppätna av V i Umeå.

Detta borde oroa Socialdemokraterna i Umeå – med Hans Lindberg i spetsen!

 

 

I avsnitten tre och fyra

ska vi titta på det nya och osjälvständiga MP i Umeå och denna partiavdelnings kopplingar till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – vars imam greps av Säpo och som har dömts till utvisning i tre instanser.

Vi ska även titta på kontakterna mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten, Mariam Salem i Nya MP i Umeå och delar av Socialdemokratin i Umeå. Här nedan ser vi Mariam Salem och Alejandro Caviedes – den nye ordföranden för Socialdemokraterna i Umeå. Det är med avsikt som vi lägger upp dessa två bilder intill varandra. Salem (MP) var en av de fyra som senare kom att organisera manifestationen till stöd för Hijabuppropet i Umeå och Caviedes (S) var en av de som deltog i denna manifestation.

Jag känner inte till någon annan ort i Sverige där ledande politiker från MP och S deltagit i Hijabuppropets manifestation – fast jag kan ju ha fel. Å andra sidan är vänskapen mellan vissa socialdemokrater och vissa miljöpartister väldigt god. I en av Caviedes bloggar finns en helt underbar bild där Mariam Salem kör ”cykel” och Caviedes åker i en cykellåda. Symboliskt månne? Du kan ta del av denna underbara bild genom att klicka här!

Du som inte har läst det Första avsnittet i denna bloggserie – läs gärna även detta avsnitt.

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Caviedes. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0). Bilden är beskuren.

3 kommentarer

 1. Stefan

  Det är pinsamt hur MP lät sig infiltreras av personer med egen agenda ointresserade av miljöpolitik. hur kan MP bli kuppade i en stad som Umeå, här ska det ju vara stort grönt vänsterengagemang, vad ögr alla studenter?? Jag tycker det var mycket bra att MP centralt satte ned foten, vad ska de göra annars, låta det fortgå? MP verkar också dra till sig muslimer på ett sätt som inget annat parti gör, i proportion till deras storlek. Inte ens Vänsterpartiet är lika bra på att locka invandrade och ofta muslimska medlemmar.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Stefan – 15 jan 2020
   Partistyrelsen MP Sverige satte ned foten – efter ca 15 år. Men jag minns hur det gick till. Jabar Amin ville, efter ett års medlemskap i Socialdemokraterna, sättas på valbar plats på S riksdagsvalsedel från Västerbotten inför valet 1998. Detta krav var helt orimligt. Även om Jabar hade varit stålmannen och född på planeten Krypton. På det personliga planet ansåg jag att Amin var trevlig. Men att han ville göra karriär, oavsett vilket parti detta skulle ske i, var absolut uppenbart för alla som inte medvetet valde både döv- och blindhet!
   Miljöpartiets girighet, i detta läge, när det gällde att göra politiska ”klipp” i form av personer var pinsam. Vecka nummer ett gick Jabar Amin ut i Umeås lokaltidningar och antydde att S var invandrarfientliga för att han inte hade kommit på valbar plats på riksdagsvalsedeln – han var ju ”den bäste socialdemokraten”. I sina egna ögon. Exakt sju dagar senare (vecka två) deltog har i en ny presskonferens med lokalpressen i Umeå. Nu tillsammans med Miljöpartiet lokalt som bakgrund. Under denna sjudagarsperiod hade Amin, som genom ett mirakel, förvandlats från den bäste socialdemokraten till den bäste … miljöpartisten – åtminstone i sina egna ögon. Och runt omkring honom stod glada miljöpartister som uppenbarligen tänkte att ”nu har vi säkrat en rad väljare genom att lyfta in Jabar Amin direkt – från S till MP”. Och det måste ha fungerat. För nästan omedelbart fick Amin uppdrag inom MP. Redan år 1999 representerade han MP i Kommundemokratikommitén. Och redan år 2000 valdes han in i Partistyrelse MP Sverige! En snabbare karriär är svårt att tänka sig – speciellt med tanke på att Jabar Amin ansåg sig vara ”den bäste socialdemokraten” så sent som 1998 (och detta alltså enbart efter ett års medlemskap inom S). Miljöpartiet var uppenbarligen fullständigt oförmögna att se vad alla andra i hela Västerbotten såg = PROBLEM! Sedan följde uppåt 15 stormiga år. Men MP:s problem lokalt var absolut självförvållade. De berodde på Miljöpartiets förkärlek för ”snabba klipp”. Och hade Partistyrelsen MP Sverige inte väntat i 15 år med att ”sätta ned foten”, som du skriver, utan väntat för att titta på om Jabar Amin var beredd på att göra samma basarbete som alla bör göra inom ett parti innan de anförtros viktiga uppdrag, så hade MP troligen sluppit de ”massutrensningar” som skedde inför valet 2018.

   Vissa av de som rensades ut var duktiga personer som jag gärna samarbetade med. Det tyckte jag då och det tycker jag än idag.

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.