Över 120 personer på föreläsning, för att skaffa kunskap om hedersförtryck och hijab, hållen av forskaren Rexvid. Därmed balanserade vi Hijabuppropet

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Före min kommentar till föreläsningen i lördags om hijab/slöja och kampen mot hedersförtryck – några ord om min senaste bloggserie.

Jag har tänkt skriva tre bloggar om hur det svenska politiska systemets stabilitet har rubbats i grunden.
Det första avsnittet publicerades den 27 januari. Där konstaterade jag den katastrof som drabbat socialdemokraterna. Partiets stöd i väljarkåren har krymp från 45,3 procent i riksdagsvalet 1994 till 23,5 procent enligt SIFO:s januarimätning i år. S har alltså tappat hälften (48 %) av sina egna väljare på 25 år. Eftersom väljarna främst har hamnat hos SD kan S-katastrofen även kallas för en partisplittring.
Det andra avsnittet publicerade jag den 1 februari. Där konstaterade jag att även Moderaterna har drabbats hårt av SD:s framgångar. Moderaterna har varit det största borgerliga partiet – och det näst största partiet i Sverige – ända sedan valet 1979. Alltså i över 40 år! Men om SIFO:s januarimätning stämmer har alltså SD gått om Moderaterna.
Det tredje och avslutande avsnittet om hur det politiska systemet i Sverige har rubbats publiceras nu på onsdag den 5 januari. Då kommer jag att peka på vilka aktörer som kräver att det, snabbt, skapas ett nytt stabilt politiskt system i Sverige. Jag kommer även att ange skälen till varför jag tror att detta kommer att misslyckas. Till sist kommer jag att säga några ord om Vänsterpartiets roll i det politiska systemet.

Har du inte läst dessa två första inlägg i bloggserien kan jag rekommendera dessa. Alltså den 27 januari och den 1 februari.

_____     _____     _____     _____     _____

 

Här, nedanför bilden, följer mina kommentarer till föreläsningen i lördags om kampen mot hedersförtryck och hijab/slöja.

 

Överfull möteslokal. Se folk som tvingades stå – eftersom sittplatserna var slut. Eller lyssna på föreläsningen ute i foajén.

 

*Det var väldigt roligt att det kom ännu fler än vad vi arrangörer hade trott.
Som alla vet var arrangörerna Anders Ågren från Moderaterna, Veronica Kerr från Kristdemokraterna och jag från Arbetarpartiet.
Varken stolarna och luften räckte till!
Det var alltså mer än fullsatt på den föreläsning som hölls av forskaren Devin Rexvid i Umeå lördagen den 1 februari. Sittplatserna räckte inte till för de över 120 personer som kommit för att lyssna och skaffa sig kunskaper om hijab/slöjan och dess effekter på både flickor och pojkar.

Kommen hit vill jag understryka att för kommentarerna nedan ansvarar jag.
Personligen.

*Devin Rexvid forskar om hedersrelaterat förtryck och våld.
Rexvid är även debattör i frågor som rör heder och sekularism. År 2019 tilldelades han den hedrande (Glöm aldrig) ”Pela- & Fadime-utmärkelsen” för sitt arbete mot hedersförtryck. Vårt syfte, som arrangörer, var att balansera den offentliga diskussionen om hijab/slöja genom att bjuda in till denna föreläsning. Detta med anledning av att miljöpartistiska politiker från Umeå, samt ett par privatpersoner – alla facebook-följare av islamistiska teologer från salafisterna eller från Muslimska brödraskapet – tagit initiativ till en manifestation för hijab / slöja.

*Denna manifestation, som miljöpartisterna och de båda privatpersonerna tagit initiativ till, utgjorde en del i det nationella initiativet ”Hijabuppropet”. Samma dag organiserades liknande manifestationer i Malmö, Ronneby, Göteborg och Stockholm. Umeå var alltså en av fem kommuner där sådana s.k. Hijabupprop genomfördes. Jag vill påminna om att Umeå var en av fyra kommuner där imamerna i det wahhabitiska nätverket greps och utvisades trefaldigt. Umeå var även huvudorten för de fyra Bilaalförskolorna som fanns i tre kommuner. Islamismen – som alltid (fräckt och felaktigt) försöker göra sig till tolk för alla muslimer – är alltså stark i Umeå. Detta om man med stark menar aktiv.

Dock kan jag med glädje konstatera att det endast var ett 40-tal personer, enligt Västerbottens Kuriren, som anslöt sig till initiativet ”Hijabuppropet”. Detta tolkar jag som att islamisterna, samt deras medlöpare, är aktiva och ”högljudda” i Umeå.
Men på tillbakagång.

 

*Åter till föreläsningen.
Devin Rexvid talade bland annat om vad slöjan symboliserar. Inom hederskulturen symboliserar hijab / slöja den unga flickans oskuld och den gifta kvinnans kyskhet. Rexvid bemötte också argument om att slöjan kan vara en ”feministisk” symbol. Han betonade slöjans roll för hederskulturen och att slöjan syftar till att cementera kvinnans underordning och stärka patriarkala strukturer. Slöjan reducerar, enligt Rexvid, kvinnor och flickor till sin biologi. Men den reducerar även män till sin biologi – till varelser som inte kan kontrollera sin ohejdade sexualdrift. Kvinnorna måste därför alltid, i första hand, dölja sitt hår för att skydda sin oskuld respektive sin kyskhet.

Rexvid betonade också de negativa effekter som slöjbärande har för unga flickor. Det handlar bland annat om flickornas syn på sin egen kropp. Men även om deras möjlighet att delta i lekar tillsammans med andra barn. Rexvid berättade även om fall där unga pojkar fått agera ”slöjväktare” för sina syskon redan i förskoleåldern, och som vakter av sin mamma till och från förskolan, samt om de negativa effekter som detta har haft för pojkarna.

 

* Efter föreläsningen följde en kort frågestund.
Tyvärr räckte inte tiden till att svara på alla frågor. Men som vi arrangörer påpekade kommer diskussionen om hijab/slöja att fortsätta.

Detta var definitivt inte det sista tillfället för diskussion om kampen mot hedersförtryck och hijab/slöjan.
Hijab-upprop eller inte.

 

Många, många, många kom och lyssnade på Devin Rexvid.

 

Till sist:
På onsdag följer det tredje och avslutande avsnittet om hur det politiska systemet i Sverige har rubbats. Det blir den 5 januari. Då kommer jag att peka på vilka aktörer som kräver att det, snabbt, skapas ett nytt stabilt politiskt system i Sverige. Jag kommer även att ange de skäl som gör att jag tror att detta kommer att misslyckas. Med nuvarande uppsättning av partier. Till sist kommer jag även att säga några ord om Vänsterpartiets roll i det politiska systemet. Detta med anledning av att Jonas Sjöstedt inte fortsätter som partiledare för V.

Det handlar om vilket politiskt arv som Jonas Sjöstedt efterlämnar?
För han efterlämnar politiskt ett arv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.