Hijabuppropet i Umeå organiserades av MP-politiker som följer och ”gillar” moskéer som kartlägger Erdogans kritiker i Sverige

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Detta är den första delen i en serie på tre bloggar om Hijab-uppropet i Umeå och Sverige.

 

Ingress
Det officiella syftet med Hijabuppropet är att protestera mot det slöjförbud som de styrande i Skurups kommun har infört för elever och personal inom för- och grundskola.
Manifestationer har hittills genomförts i Skurup, Ronneby, Malmö, Stockholm och Umeå.

Men Hijabuppropets manifestationer har även ett djupare syfte.

Hijabuppropet handlar också om att islamisterna i Sverige (som inte är att förväxla med demokratiskt sinnade muslimer) vill göra en come-back efter att ha tvingats på reträtt de senaste åren. Detta bland annat av Säpos gripanden i våras, och besluten om utvisning av de gripna i tre instanser. Nämnas bör även skandalerna kring bostadsminister Mehmet Kaplans avgång, reaktionerna på miljöpartisten Yasri Khans vägran att ta kvinnor i hand, de indragna bidragen för Sveriges Unga Muslimer p.g.a. deras oförmåga att leva upp till demokratins idéer, m.m. Till detta kommer att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) börjat intressera sig för hur islamisterna arbetar för att påverka det svenska samhället, och därför beställt tre forskningsrapporter som granskar dels Muslimska brödraskapet, dels salafisterna.

 

Del ett
Personerna bakom Hijabuppropet har i flera fall kopplingar till salafistisk islam – i Sverige och internationellt.
Detta gäller även för arrangörerna i Umeå. Arrangörerna i Umeå är dessutom särskilt intressanta då två av dessa har förtroendeuppdrag för Miljöpartiet: Mariam Salem och Alice Nikmanesh.

Mariam Salem rör sig i samma kretsar som den trefaldigt utvisade imamen i Islamiska Föreningen i Västerbotten. Imamen var en av de sex personer ur det wahhabitiska nätverket som Säpo grep våren 2019. Vi redogör djupare för samarbetet mellan Salem, imamen och MP i Umeå i en tidigare blogg (klicka här). Salem gillar även storayatollan Mohammad Hussein Fadlallah på Facebook, som bland annat uttalat sig positivt till självmordsbombningar mot israeliska civila. Mer om detta kan du läsa i en tidigare blogg (klicka här).

Alice Nikmanesh gillar en rad kontroversiella individer på Facebook. Bland dessa finns den iranske presidenten Hassan Rouhani. I samband med att Rouhani triumferande sa att regimen hade lyckats slå ned befolkningens protester i november ifjol kallade han även demonstranterna för ”utländska fiender”. Här är det på sin plats att understryka att detta ”nedslående” av de regimkritiska protesterna skedde med en fruktansvärd brutalitet, där säkerhetsstyrkor bl a sköt mot demonstranter från helikoptrar, något som kostade minst 1500 människor livet!

Nikmanesh hyser även andra mycket anmärkningsvärda sympatier. Hon följer och gillar även den turkiska muslimska stiftelsen ”İsveç Diyanet Vakfı” på Facebook. Denna stiftelse är mycket intressant. Stiftelser som denna utgör den turkiska statens förlänga arm i en rad europeiska länder. Kopplingen mellan stiftelsen och den turkiska staten framgår till och med i namnet. Diyanet är nämligen namnet på den statliga turkiska myndighet som landets moskéer – oavsett om de finns i Turkiet, Sverige eller något annat land – lyder under.

I Sverige kontrollerar stiftelsen ”İsveç Diyanet Vakfı” hela nio moskéer.

Redan 2017 avslöjade Sveriges Radio hur den turkiske presidenten Erdogan använt de moskéer som finns i Sverige, och som kontrolleras av nämnda stiftelse, till att kartlägga kritiker mot den turkiske presidentens regim. Ett tillfälle då moskéerna, bland annat i Sverige, användes för att kartlägga kritiker mot den turkiska regimen var i samband med det s.k. kuppförsöket mot Erdogan år 2016. Personer som utmålas som regimkritiker i någon av stiftelsens moskéer riskerar att gripas om de reser till Turkiet.

Jag, och många andra, anser att dessa kunskaper om ”İsveç Diyanet Vakfı” borde få folk att dra öronen åt sig när det gäller denna stiftelse. Men Alice Nikmanesh – representant för Nya Miljöpartiet i Umeå – drar alltså inte öronen åt sig. Hon följer och gillar den turkiska muslimska stiftelsen ”İsveç Diyanet Vakfı” på Facebook. Precis som hon (Alice Nikmanesh) gillar den iranske presidenten Hassan Rouhani.

Hon och Mariam Salem, båda medlemmar i Nya Miljöpartiet i Umeå, tillhör de fyra initiativtagarna till Hijabuppropet här i Umeå.

 

Del två
Även de andra två organisatörerna bakom Hijabuppropet i Umeå följer och ”gillar” anmärkningsvärda personer och organisationer på Facebook.
En av de fyra organisatörerna av Hijabuppropet i Umeå ”gillar” bl a predikanten Bilal Philips. Denne Philips har bl a ursäktat självmordsbombare, krävt dödsstraff för homosexuella samt uttryckt antisemitiska uppfattningar. Philips misstänks även ha haft knytningar till de som utförde bombdådet i ett garage vid World Trade Center i New York 1993. I detta dödades sex människor. Philips extremism är uppmärksammad i stora delar av världen. Han är exempelvis förbjuden att resa in i Danmark, USA, Storbritannien, Kenya, Tyskland och Australien. Philips fick även en officiell order om att lämna Bangladesh. I Filippinerna greps han och utvisades.

Även den fjärde av organisatörerna bakom Hijabuppropet i Umeå har åsikter som är värda att uppmärksamma. En av de hon gillar på Facebook är en person kallad Mufti Menk. Denne är en salafistisk predikant från Zimbabwe. Även han har gjort sig känd för nedlåtande uttalanden om homosexuella. Mufti Menk gillas även av Alice Nikmanesh.

Att följa och ”gilla” organisationer som İsveç Diyanet Vakfı – eller individer som Bilal Philips och Mufti Menk – på Facebook innebär ett kraftfullt statement. Det sänder ut en signal om att man sympatiserar med dessa organisationer och individer. Samt deras idéer! Låt oss göra en jämförelse. Ledaren för Ku Klux Klan i USA heter David Duke. De personer som följer och ”gillar” David Duke på Facebook vill göra ett statement om sina sympatier för dennes extrema rasistiska idéer.

Mot bakgrund av de många kopplingarna mellan de ansvariga bakom Hijabuppropet och alltifrån salafistisk islam till Erdogans turkiska stat är det ställt utom alla tvivel att detta initiativ, i första hand, handlar om ett försök från islamister att göra come-back. När SD+M-styret i Skurup införde ett slöjförbud för elever i för- och grundskola såg islamisterna en chans att göra just detta (en comeback).

 

Del tre
I detta läge ställdes alla politiska partier inför ett val.
Arbetarpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna valde att försöka balansera Hijabuppropets manifestation genom att bjuda in till en föreläsning rörande slöjan/hijaben med forskaren Devin Rexvid. Frågor som togs upp handlade bl a om kopplingen mellan kampen för demokrati och mot hedersförtryck och slöja; slöjans effekter på flickor som tvingas bära densamma men även på pojkar som tvingas att agera ”slöjväktare” för sina systrar.

Politiker från andra partier gjorde andra val.

 

Del fyra
Ordföranden för Socialdemokraternas partiorganisation i Umeå, Alejandro Caviedes, valde att delta i Hijabuppropets manifestation i Umeå. I våra ögon legitimerade Caviedes därmed försöket från islamisterna och deras medlöpares att göra en comeback.

Caviedes (S) var inte ensam om detta.

Även ordföranden för Ersboda S-förening tillika styrelseordförande i UPAB, socialdemokraten Mahmoud Chninou, deltog i Hijab-uppropets manifestation på Renmarkstorget i Umeå den 1 februari. Mahmoud Chninou har tidigare gjort sig känd för att han, i det längsta, undvek att avbryta sin vänskap på Facebook med Raad Al-Duhan. Denne Raad Al-Duhan var en av de sex personer som greps av Säpo och utvisades i tre instanser. Skälet var att Raad Al-Duhan ingick i det wahhabitiska nätverk som bidragit till att personer rest från Sverige för att ansluta sig till Daesh / IS och andra terrororganisationer.

Men denne Raad Al-Duhan – som Mahmoud Chninou (S) i det längsta undvek att säga upp sin kontakt med på facebook – är inte endast utvisad från Sverige i tre instanser. Raad Al-Duhan är även dömd – både i Tings- och Hovrätt – för att ha dödshotat Gefle Dagblads tidigare chefredaktör. I mina ögon är det konstigt att, med dessa kunskaper, hålla fast vid Raad Al-Duhan som vän. Även om det är på Facebook.

Här kan du se bilder på Socialdemokraternas ordförande i Umeå, Alejandro Caviedes, och hans partikollega Mahmoud Chninou. De båda deltog alltså i Hijabuppropet på Renmarkstorget i Umeå lördagen den 1 februari. I mitten står en av organisatörerna till Hijabuppropet i Umeå, Mariam Salem. Hon har varit MP-politiker sedan i november 2017 och innehar numera uppdrag i Umeå kommun, Region Västerbotten samt i Tingsrätten i Umeå. Salem var tidigare också en av Raad Al-Duhans vänner på Facebook. 

Chninou. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Caviedes. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0). Bilden är beskuren.

Alejandro Caviedes (S), Mariam Salem (Nya MP i Umeå) och Mahmoud Chninou (S) har mer gemensamt än att de alla deltog i Hijabuppropet på Renmarkstorget den 1 februari. De tillhör alla de två partier (S+MP) som styr Umeå tillsammans. S+MP styr även Region Västerbotten (landstinget) tillsammans med Vänsterpartiet.

Trion Caviedes, Salem och Chninou var inte de enda umepolitiker som deltog i Hijabuppropet på Renmarkstorget. Vi ska återkomma till andra umepolitiker som var med på Renmarkstorget den 1 februari senare i denna bloggserie.

 

Del fem
Ulrika Edman, gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå, har gjort ett försök att reducera Hijabuppropet att endast handla om rätten för sin ”vän och kollega” Mariam Salem att bära slöja/hijab. Så vitt jag förstår är det ingen som har ifrågasatt Mariam Salems rätt att klä sig hur hon vill. Varken i Umeå eller i Skurup.

Ulrika Edmans facebookinlägg andas desperation.Och brist på kunskap.

I mina ögon är det direkt anstötligt att blunda för kopplingen mellan den turkiska staten, stiftelsen İsveç Diyanet Vakfı och det öde som riskerar att drabba de personer som blivit angivna (via någon av de nio moskéer som kontrolleras av nämnda stiftelse) då de besöker Turkiet. Men att blunda för angiveri och dess konsekvenser är resultatet då någon, likt Ulrika Edman, försöker reducera avsikten med Hijabuppropet – i Umeå och i Sverige – till att handla om hennes ”vän och kollega” Mariam Salems rätt att bära slöja/hijab.

En rätt som ingen har hotat.

 

Avslutningsvis
Det är naturligtvis också intressant att sätta in organisatörerna av Hijabuppropet i Umeå i ett större sammanhang. I nästa blogg ska vi, förutom att titta på vilka andra umepolitiker som deltog i Hijabuppropet, även titta på de personer som är administratörer för Hijabuppropets facebookgrupp på riksplanet. Då ska vi redogöra för några av de organisationer och personer som organisatörerna för Hijabuppropet på riksplanet följer och ”gillar” på Facebook.

6 kommentarer

 1. Helena Nilsson Springare

  Sådana där ”politiker ” som frotterar sig med den typen av människor skrämmer mig..
  Oavsett det handlar om ”oskyldiga” likes på sociala medier eller att synas i offentliga sammanhang med tvivelaktiga figurer så är det ju bägge lika illa..

  Personligen så har jag minus noll förtroende för dylika politiker oavsett vilken nivå eller parti de tillhör!!

  Tack för ett Bra och intressant inlägg!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Helena Nilsson Springare – 9 feb 2020
   Tack. Dina ord värmer. Och du har så rätt. Den som gör ”likes”, och ser till att synas offentligt, med tvivelaktiga figurer brukar vanligen även dela dessa figurers åsikter. Så jag tycker du gör rätt då du har ”minus noll förtroende för dylika politiker …”.

 2. Jonsson

  Det är gott att veta att det finns politiker (och partier), i denna kommun som äger: civilkurage! Politiker som värnar om barn och kvinnor, och samhället i stort – på riktigt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson – 10 februari
   Tack för dina ord. Det värmer. Vi kommer att följa upp kartläggningen av de lokala ledarna för Hijabuppropet i Umeå med en kartläggning av de som administrerar Hijabuppropets facebookgrupp på riksplanet. Den kommer under veckan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.