Besöksförbud bör införas på Umeås äldreboenden – snarast. Hälften av de coronasmittade saknar symptom – riskerar därför att smitta de äldre

År 1993 hade Sverige 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige tyvärr endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Detta kommer sannolikt att innebära en ökning av antalet dödsfall i Sverige – coronavirus eller inte.

Det behövs ett arbetarparti som bryr sig om arbetande, pensionärer och övrig befolkning

———————————————————-

 

Ingress
Jag har sagt det förut och jag säger det igen: När det gäller spridningen av coronaviruset har Umeå kommun varit på tårna och agerat framsynt och därmed bra.
Jag tänker bland annat på kommunens tydliga rekommendation till de som varit utomlands och åkt skidor i exempelvis de italienska alperna. Ledningen för Umeå kommun rekommenderade dessa att stanna hemma i minst två dagar även om de inte uppvisade några symptom. Trots kritik för detta från statsepidemiolog Anders Tegnell backade inte Umeå kommun. Tvärtom. Umeå kommun utsträckte rekommendationen om ”karantän” i två omgångar. Först till en vecka och sedan till 14 dagar. Detta har med största sannolikhet inneburit att kommunen och länet idag har mindre problem med smittade än vad annars skulle ha varit fallet.

Del ett
Nu måste Umeå kommun gå vidare och vidta ytterligare åtgärder för att skydda de äldre.
Idag råder något som kallas för ”besöksbegränsningar” på kommunens äldreboenden. Men jag och Arbetarpartiets ledning anser att det krävs ytterligare en skärpning. Vi vill att kommunen inför ett besöksförbud på de olika äldreboendena i Umeå. Politikerna i bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala har redan infört sådana besöksförbud. Även i Skåne har en rad kommuner infört besöksförbud. I Malmö har fem privata äldreboenden gått före och infört besöksförbud på eget bevåg.

Del två
Förutom exempel från andra delar av Sverige, när det gäller införande av besöksförbud, finns det två av varandra oberoende studier av coronaviruset som har gjort frågan om besöksförbud på äldreboendena ännu mer aktuell för oss i Arbetarpartiet. Sveriges infektionsläkare har lyft fram dessa två av varandra oberoende studier i ett seminarium som finns publicerat på hemsidan ”Infektion.net” (21 mars). Den ena studien är baserad på de 3 700 personer (turister och personal) som fanns på kryssningsfartyget Diamond Princess. Den andra studien är baserad på befolkningen i den italienska byn Vo’ Euganeo i provinsen Paudo (3 341 personer). Det som var skrämmande med båda studierna var att de visade att drygt 50 procent av alla som blir infekterade med coronaviruset inte visar några symptom!

Om vi går tillbaka till äldreboendena i Umeå kommun med denna kunskap i bakhuvudet så anser vi att dessa båda studier utgör ett argument för att övergå från besöksbegränsningar till ett besöksförbud. Kunskapsläget, liksom läget vad gäller antalet smittade och döda, förändras mycket snabbt. Och vad dessa båda studier visar är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra om de personer som idag ändå får besöka sina nära och kära på kommunens äldreboenden är smittbärare eller inte (så länge inte svenskarna testas i masskala på det sätt som skett i Sydkorea).

Mot denna bakgrund anser vi att Umeå kommun omedelbart bör införa ett besöksförbud på sina äldreboenden. Precis som har skett i bl a Stockholm, Göteborg, Uppsala och en rad andra kommuner.

Del tre
Jag ska också referera en positiv nyhet från en av våra vanligaste lokaltidningar (VK lör 21/3). Då Umeå universitet fick frågan om deras studenter var beredda att hjälpa till inom sjukvården (mot bakgrund av den situation som uppstått p.g.a. coronaviruset) visades samma solidaritet som gång på gång har framkommit exempelvis i samband med skogsbränderna både i Sverige och en rad andra länder. Enligt VK:s uppgifter var det uppåt 356 blivande läkare och drygt 100 blivande sjuksköterskor som uppgav att de var villiga att förstärka sjukvården i Västerbotten. Solidariteten lever.

Avrundning
I skrivande stund finns ett beslut om att begränsa mötet med Umeå kommunfullmäktige måndagen den 30 mars. Dels kommer antalet närvarande ledamöter att minskas. Dels kommer mötet att kortas tidsmässigt. Samtidigt så har förslag lagts för att garantera att besluten fattas demokratiskt och i enlighet med hur väljarna röstade på de olika partierna 2018. Förslagen går ut på att besluten kommer att bli desamma även om antalet ledamöter, tillfälligt, minskas från 65 till 35.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade måndag 23 mars kl 20:40
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden utan enbart sjukvårdspersonal och personer som har så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag löpande publicera denna statistik.

Världen
* 195 länder och territorier är drabbade
* 373 184 bekräftade smittfall
* 16 315 avlidna
* 101 399 tillfrisknade

1  Kina: 81 093 bekräftade smittfall, 3 270 har avlidit,
2  Italien
: 63 927 bekräftade smittfall, 6 077 har avlidit,
3  USA: 41 592 bekräftade smittfall, 504 har avlidit,
4  Spanien: 33 089 bekräftade smittfall, 2 207 har avlidit,
5  Tyskland
: 29 056 bekräftade smittfall, 118 har avlidit,
Iran: 23 049 bekräftade smittfall, 1 812 har avlidit,
8  Sydkorea: 8 961 bekräftade smittfall, 111 har avlidit,
14 Norge: 2 547 bekräftade smittfall, tio har avlidit,
16 Sverige: 2 046 bekräftade smittfall, 33 har avlidit,
21 Danmark: 1 450 bekräftade smittfall, 24 har avlidit,
32 Finland: 700 bekräftade smittfall, en har avlidit.

Källa: Worldometers (23 mars kl 20:40)

Kommentar: Sydkorea har, genom sitt massiva testprogram, lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset i förhållande till andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde i Sydkorea. Så sent som den 15 mars fanns Sydkorea på fjärde plats på listan ovan. Idag ligger Sydkorea på åttonde plats.

Jag tycker att Sydkoreas metod att begränsa smittan så mycket som möjligt borde studeras av alla andra länder – däribland Sverige.

 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
2 046 bekräftade smittfall
33 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
30 bekräftade smittfall
0 avlidna,
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (23 mars)

4 kommentarer

 1. Svenne

  Har en kompis som är smittskyddsläkare i tyskland som själv nu är smittad men på väg till jobbet i slutet av veckan. De officiella siffrorna är ca 30 000 smittade men de verkliga räknar de med är ca 70 000 st till som är hemma . Tragiskt med alla dödsfall men trots detta är % väldigt låg. Varje dag dör 15 000 barn under fem år i världen men detta hörs inte så mycket om. Men det kanske du inte bryr dig så mycket om för det är ju långtbortistan. Omkring 770 000 personer dog på grund av aids-relaterade orsaker år 2018. Drygt 400 000 per år dör av Malaria. Med data från 2013, uppskattades 1,25 miljoner människor ha omkommit i trafiken årligen. Döda i corona är en piss i missisippi men för den delen OERHÖRT tragiskt. Och värre är att inte Kina kan få stopp på orsakerna som är väldigt lätt att åtgärda. För detta har påtalats i minst 30 års tid, blanda Grisar, Fåglar och även människoskit i samma ”låda” då får du dessa återkommande virusen år från år

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Svenne – 24 mars 2020
   Jag är en (1) bloggare och inte Dagens Nyheters mediehus. Din logik är som följer: du skriver inte om allt – alltså bryr du dig inte om det du inte skriver om. Det underförstådda budskapet är att den bloggare som inte kan skriva om alla händelser ska inte skriva om någon händelse. Samma logik har jag mött under de 45 år som jag arbetat politiskt. Kan ni inte driva alla frågor ska ni inte driva någon fråga. Den logik du företräder resulterar i total passivitet. Men jag ska berätta en hemlighet: vanligtvis skriver man om, och arbetar man med, det man tror sig kunna påverka. Som ledamot i Umeå kommunfullmäktige är det min skyldighet att, bland annat, engagera mig mot spridningen av coronasmittan.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Bergis – 24 mars 2020
   Hur tror Harriet Söder att detta kommer att påverka hälsan hos förare och passagerare, och viljan att jobba som chaufför respektive viljan att åka buss. Sett på sikt. Denna Pandemi kan nämligen bli långvarig. Till och med mycket långvarig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.