Bussbolag riskerar konkurs p g a paragrafrytteri = arbetslöshet och problem med kollektivtrafiken i länet? Uppdatering spridning av covid-19

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

”Förarbrist på grund av sjukdom är inte att betrakta som force majeure. Det innebär att enligt avtal ska varje inställd tur innebära vite.”

När det kör ihop sig riktigt finns det två sätt att agera på. Om du var verkställande direktör på exempelvis Länstrafiken i Västerbotten skulle du ha kunnat skicka ett mail till bussbolagen i Västerbotten som löd ungefär såhär:

Hej kära vänner.
Jag vet att det är svåra tider, bland annat för sjukvården och transportsektorn. Och vi i Region Västerbotten har ju både och. Regeringen har kommit med ett första krispaket på 300 miljarder kronor och Riksbanken har ställt 500 miljarder kronor till företagssektorns förfogande att låna. Finansministern har sagt följande: ”Vi ser att det behövs extra åtgärder för de mindre företagen, särskilt i de mest utsatta branscherna. Vi har jobbat hela helgen med det och jag ska gå tillbaka och fortsätta jobba med det efter det här”. Ni som bedriver verksamhet i form av bussbolag möts av motsägelsefulla budskap. Å ena sidan uppmanar myndigheter och civilsamhället sjuka och eventuellt sjuka att ta det säkra för det osäkra och stanna hemma för att inte smitta andra. För förare betyder det att inte smitta andra förare och resenärer. Å andra sidan finns det avtal som måste hållas så långt som det är möjligt. Vi befinner oss i ett krisläge som ingen av oss har upplevt tidigare. I väntan på regeringens ”åtgärder för de mindre företagen” måste vi försöka resonera ihop oss om rimliga lösningar för att upprätthålla så mycket som möjligt av trafiken och samtidigt undvika stora problem som konkurser och arbetslöshet på kort sikt och svårigheter att ordna transporter på lång sikt då det hela vänder uppåt igen.

Detta var alltså ett möjligt mail. Men något sådant mail skickades alltså tyvärr inte. Istället kom ett mail som bland annat innehöll följande text: ”Förarbrist på grund av sjukdom är inte att betrakta som force majeure. Det innebär att enligt avtal ska varje inställd tur innebära vite.”

I många norrlandskommuner är situationen redan hårt ansträngd genom ökade skillnader vad gäller befolkningens ålder och antal samt kommunernas ekonomisk styrka. Lägger vi sedan till den dubbla påfrestningen som coronaviruset och den ekonomiska krisen innebär blir situationen akut. Kortsiktigt tänkande måste motverkas. Detsamma gäller för paragrafrytteri. Tyvärr verkar inte alla inse detta. Ett exempel utgörs av Länstrafiken i Västerbotten.

Politikerna i styrelsen för Länstrafiken måste se till att deras VD inte orsakar onödiga konkurser och arbetslöshet idag och slår undan förutsättningarna för busstrafiken i framtiden. Alla – regionen, chaufförer, resenärer, de små bussbolagen och samhället i stort – har gemensamma intressen. Jag hoppas att Sverige kan börja tillverka provtagningsmaterial så att många fler yrkesgrupper kan testas. Bland annat chaufförer och lokförare.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade onsdag 25 mars kl 11:45
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden utan enbart sjukvårdspersonal och personer som har så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag löpande publicera denna statistik.

Världen
* 195 länder och territorier är drabbade
* 434 595 bekräftade smittfall
* 19 603 avlidna
* 111 853 tillfrisknade

1  Kina: 81 218 bekräftade smittfall, 3 281 har avlidit,
2  Italien
: 69 176 bekräftade smittfall, 6 820 har avlidit,
3  USA: 54 941 bekräftade smittfall, 784 har avlidit,
4  Spanien: 47 610 bekräftade smittfall, 3 434 har avlidit,
5  Tyskland
: 34 009 bekräftade smittfall, 172 har avlidit,
Iran: 27 017 bekräftade smittfall, 2 077 har avlidit,
9  Sydkorea: 9 137 bekräftade smittfall, 126 har avlidit,
14 Norge: 2 868 bekräftade smittfall, 13 har avlidit,
18 Sverige: 2 300 bekräftade smittfall, 40 har avlidit,
23 Danmark: 1 715 bekräftade smittfall, 32 har avlidit,
33 Finland: 841 bekräftade smittfall, tre har avlidit.

Källa: Worldometers (25 mars kl 11:45)

Kommentar: Sydkorea har, genom sitt massiva testprogram, lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset i förhållande till andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde i Sydkorea. Så sent som den 15 mars fanns Sydkorea på fjärde plats på listan ovan. Idag ligger Sydkorea på nionde plats.

Jag tycker att Sydkoreas metod att begränsa smittan så mycket som möjligt borde studeras av alla andra länder – däribland Sverige.

 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
2 300 bekräftade smittfall
40 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
32 bekräftade smittfall
0 avlidna
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten, Worldometers, Region Västerbotten (25 mars)

4 kommentarer

  1. Bergis

    Helt vansinnigt uttalande från Harriet Söder vd för Länstrafiken. Hon måste ju mena att bussbolagen kan trolla fram busschaufförer. Är hon lämplig att att styra Länstrafiken?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.