Coronapandemins spridning i siffror. Sedan Sydkorea: världens mest omfattande provtagning – snabbt och beslutsamt verkställd. Här kan vi lära

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

Inledning

Europa utgör, som de flesta vet, idag epicentrum för Coronapandemin.
Antalet bekräftade fall där människor har smittats stiger hastigt i länder som Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, med många flera. Detsamma gäller för antalet dödsfall. Stannar vi upp vid Sverige kan vi se att antalet dödsfall har stigit dramatiskt de senaste dagarna. Många länder i Europa har satt hela områden i karantän. Länder som Norge, Danmark och Spanien har i praktiken stängt sina gränser för icke-medborgare som saknar speciella skäl för inresa. Enligt nyheterna gäller samma sak för USA. Italien har även infört en obligatorisk karantän på 14 dagar för samtliga personer som reser in i landet – icke-medborgare såväl som medborgare – om jag har förstått det hela rätt.

Pandemin har nu även slagit till med full kraft i USA.

Detta kontinentala land har nu flest antal bekräftade fall av smittade (164 798 personer, Worldometers, 31 mars). Sannolikt kommer USA att drabbas ännu hårdare än Europa. Men att medborgare i USA kommer att drabbas ännu värre än européerna är naturligtvis ingen tröst, eller fördel, för någon. Tvärtom.

Vi ska nedan berätta om vilka lärdomar som kan dras av Sydkoreas framgångsrika kamp mot coronasmittan. Men först en uppdatering om statistiken antalet drabbade och avlidna i ett antal viktiga läner.

Däribland Sverige.

 

 

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade tisdag 31 mars kl 16:00
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden och istället drar ned på testerna till att omfatta sjukvårdspersonal och personer med så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag, löpande, publicera denna statistik över coronasmittans framfart i världen. Denna framfart är skrämmande. Vill du kontrollera hastigheten och utbredningen på smittans spridning – gå till mitt förra blogginlägg och jämför siffrorna. Då kan du se hur antalet smittade och avlidna ökar.

Världen
* 201 länder och territorier är drabbade
* 803 707 bekräftade smittfall
* 39 070 avlidna
* 172 434 tillfrisknade

1  USA: 164 798 bekräftade smittfall, 3 178 har avlidit,
2  Italien
: 101 739 bekräftade smittfall, 11 591 har avlidit,
3  Spanien
: 94 417 bekräftade smittfall, 8 189 har avlidit,
4  Kina
: 81 518 bekräftade smittfall, 3 305 har avlidit – siffrorna ska tas med en rejäl nypa salt,
5  Tyskland
: 67 051 bekräftade smittfall, 682 har avlidit,
Iran: 44 605 bekräftade smittfall, 2 898 har avlidit,
7  Frankrike: 44 550 bekräftade smittfall, 3 024 har avlidit,
14 Sydkorea
: 9 786 bekräftade smittfall, 162 har avlidit,
19 Norge: 4 599 bekräftade smittfall, 36 har avlidit,
21 Sverige: 4 435 bekräftade smittfall, 180 har avlidit,
24 Danmark: 2 815 bekräftade smittfall, 90 har avlidit,
38 Finland: 1 418 bekräftade smittfall, 17 har avlidit.

Källa: Worldometers (31 mars kl 16:00)

Kommentar:
* I början testade Sverige alla medborgare som hade besökt riskområden. Exempelvis sådana personer som rest till Alperna för att åka skidor. Idag har Sverige ändrat sina testmetoder. De som testas idag är personer som behöver sjukhusvård samt personal inom sjukvården. I en rad andra länder genomför man betydligt bredare tester. Ett av dessa länder är USA. Då det skiljer mycket mellan länderna när det gäller vilka medborgare som myndigheterna testar för coronaviruset är sannolikt ”rangordningen” mellan länderna ovan missvisande. Det som däremot visas i siffrorna är trenden inom de olika länderna vad gäller antalet smittade och avlidna. Vi utgår också ifrån att det reella antalet smittade är betydligt större än siffrorna ovan som enbart visar antalet bekräftade smittfall. Men sanningen finns dold i ett mörkertal sannolikt är stort.

* Värt att notera är den explosiva ökningen av antalet avlidna på grund av coronaviruset i Sverige. Fram till i tisdags förra veckan hade coronaviruset tagit 40 liv i Sverige. Idag ligger siffran på 180. Utvecklingen är skrämmande.

* Idag har USA flest smittade i världen. President Donald Trump hade tänkt besegra coronaviruset före påsk och fylla kyrkorna under påsken. Det kanske han gör. Men definitivt inte på det sätt som han trodde – utan troligare i form av begravningsceremonier. Jag säger bara en sak: ”Herregud, min skapare”.

* Värt att notera är också att Sydkorea, genom sitt massiva testprogram, nu har lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset, åtminstone i jämförelse med många andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde just i Sydkorea. Så sent som i februari hade Sydkorea näst flest smittade – efter Kina. Idag ligger Sydkorea på tionde plats. Sydkoreas metoder med testning, smittspårning och isolering rekommenderas idag av WHO. Sydkoreas metod att hålla tillbaka smittan så mycket som möjligt borde därför  studeras av alla andra länder. Däribland Sverige!

 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
4 435 bekräftade smittfall
180 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
55 bekräftade smittfall
0 avlidna
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (31 mars)

______      ______      ______      ______      ______      ______

 

Del ett
Så gjorde Sydkorea
Ända sedan smittan började sprida sig har det pågått en debatt om hur samhället bäst ska skydda medborgare och samhällsfunktioner. Sydkorea var det land som drabbades av det första utbrottet av smitta, efter staden Wuhan i provinsen Hubei, i centrala Kina. Sydkorea är även ett land som framgångsrikt har lyckats bromsa smittans utbredning. Låt oss göra en jämförelse i all enkelhet. När det gällde antalet nya bekräftade fall av coronasmittade per dag hade Sydkorea sin ”toppnotering” den 29 februari. Det handlade om 909 nya fall. Under perioden 24 – 30 mars hade landet i snitt 100 nya fall per dag. Under samma period hade Sverige i snitt 283 nya fall av coronasmittade per dag.

Vilka metoder ligger bakom Sydkoreas framgångar?

Sydkorea har nämligen lyckats med att minska smittspridningen. Detta utan att sätta hela städer i karantän och utan att backa upp detta med de auktoritära metoder som Kina använde för att få sin epidemi under kontroll. I skrivande stund har Sydkorea, med cirka 50 miljoner invånare, haft 9 786 bekräftade smittfall. Och 162 avlidna p g a coronasmittan. Detta kan jämföras med Sverige som med sina ungefär 10 miljoner invånare har haft 4 435 bekräftade smittfall i corona. Och 180 dödsfall. Detta enligt hemsidan Worldometers (den 31 mars).

Del två
Världens mest omfattande och välorganiserade provtagning
Sydkoreas framgångar beror bland annat på världens mest omfattande och välorganiserade provtagningsprogram. Utöver detta har nationen gjort stora ansträngningar för att isolera smittade personer. Myndigheterna spårar vilka personer som de smittade har varit i kontakt med för att sedan sätta dessa personer i karantän. I mitten av mars hade myndigheterna i Sydkorea testat över 270 000 personer, vilket innebär över 5 200 individer för varje miljon invånare. Denna omfattning på provtagningen innebär, med stor sannolikhet, att mörkertalet vad gäller antalet smittade är betydligt lägre Sydkorea än i många andra länder.

Sydkorea har lärt sig vikten av förberedelser den hårda vägen.

År 2015 drabbades en sydkoreansk affärsman av ”Middle East respiratory syndrome” (MERS). Detta efter att ha återvänt från tre länder i Mellanöstern. Han behandlades på tre olika vårdinrättningar innan han fick diagnosen MERS. Och isolerades. Vid det laget hade han redan dragit igång en kedjereaktion som smittade hela 186 personer varav 36 avled. De avlidna var andra patienter, sjukhusbesökare och personal. Sydkorea fick bukt med detta utbrott av MERS efter två månader. Detta just genom provtagning, smittspårning och genom att 17 000 personer då sattes i karantän.

Del tre
Beslutsamt och snabbt
Då Coronaviruset dök upp i Kina var Sydkorea redo. Myndigheten Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) agerade snabbt. Skyndsamt utvecklades provtagningsmetoder och provtagningsutrustning i samarbete mellan KCDC och den medicinska industrin. Även svaren på proverna kom snabbt. Ofta redan nästa dag. Redan när landet bara hade ett fåtal fall, den 7 februari, så godkändes metoden och utrustningen. Och denna började snabbt att produceras och distribueras till sjukvården i stor skala. Jag vill understryka den beslutsamhet och snabbhet som präglade agerandet från Sydkoreas politiska ledning och myndigheter.

Trots att smittspridningen har minskat kraftigt i Sydkorea så är den politiska ledningen och myndigheterna beredda på att coronaviruset åter kan ta fart. I 20 procent av de bekräftade fallen är det oklart hur människorna blev smittade. Detta antyder att det fortfarande finns en samhällsspridning inom landet. Chun Byung-Chul, en epidemiolog vid Korea University, säger att ”Så länge denna osäkerhet finns kvar så kan vi inte säga att det redan har kulminerat”.

Del fyra
Sydkoreas framgångsrika metoder borde leda till efterföljd i andra länder.
Samtidigt bör Sydkoreas erfarenheter även tjäna som en varning:
A. alla länder måste vara redo för att epidemin kan ta fart, på nytt, även efter att den takt i vilken folk tidigare blev smittade har trappats ned. Coronaviruset kan komma i fler vågor än en.
Det finns även två andra viktiga slutsatser att dra av Sydkoreas erfarenheter:
B. Ordentliga förberedelser är av avgörande vikt. Detta både vad gäller den rent ”fysiska” förmågan att framställa nödvändig utrustning och den ”mentala” förmågan hos politiker och myndigheter att fatta beslut och sedan verkställa desamma,
C. Statens ledning måste veta vilken grundläggande metod (eller strategi) den vill använda och sedan mobilisera landets resurser för att verkställa denna metod (eller strategi).

 

Avrundning
Sydkorea använde provtagning i massiv skala, smittspårning och isolering av smittade individer. Denna metod är också vad Världshälsoorganisationen WHO numera rekommenderar. För att klara detta måste nationen vara ordentligt förberedd. Detta har Sverige inte varit.

Många av bristerna i den nu pågående coronakrisen – bristande förberedelser, senfärdighet i beslutsfattandet och vinglande när det gäller strategin – känns igen från:
a) Estoniakatastrofen 1994,
b) Tsunamin julen-nyåret 2004-05,
c) Skogsbränderna 2018,
d) Oförmågan att lagföra de som aktivt stött det ”kalifat” som Daesh / IS utropade 2014 – genom att ha dödat med vapen i hand eller på annat sätt bidragit – då de återvände från Irak och Syrien till Sverige.

 

13 kommentarer

 1. Jonsson

  Statistiken skulle kunna tolkas som att Sveriges unika strategi skördar fler liv. Jo, säkerligen är mörkertalet för smittade mycket högt. Det behövs en ny plan.

 2. Marcus Robertsson

  Nja, det land som testat flest invånare per capita är inte Sydkorea utan Island. Islänningarna har testat ungefär dubbelt så många per capita som sydkoreanerna gjort hittills. Detta har gjorts möjligt av ett privat företag som lagt om hela sin verksamhet till testning. Dessutom testar dom alla som vill bli testade oavsett om dom har symptom eller ej.

  Källa till detta är Dagens Nyheter, Wikipedia och diverse artiklar i andra medier.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Marcus Robertsson – 31 mars 2020
   Du har rätt. Med en befolkning som bara är lite större än Västerbottens skulle Island klara detta. Men Sydkorea är (med sina nära 50 miljoner invånare) det land som Sverige och andra ännu större länder kan dra lärdomar av. Sydkorea är, som det land som drabbades först (efter Kina), unikt i sin framgångsrika kamp mot coronaviruset.

 3. Kim

  Ja, Sydkorea har hindrat smittan, men jag har inte sett vad Sydkorea har som plan i nästa fas, alltså i väntan på att fler har fått skydd genom smitta eller vaccin?
  Det är dessutom tveksamt om det bara är en enorm provtagning eller tex väldigt bra smittspårning eller samhällsstrukturella frågor som gör att smittspridningen bromsats.

  Sedan är det relevant att se vad man ska göra med testerna om man gör dem i Sverige? Om testen visar att du har Corona är det ju självklart att agera efter det, men om man konstaterar att man INTE har… När ska nästa test ske? efter en dag? Två dagar? En vecka? Speciellt då testerna osäkerhet verkar stor i tidiga skeden, dvs tidigt i inkubationstiden?
  Och testerna som ska visa om man haft Corona, men nu är frisk, hur stor är tillförlitligheten? (Idag kan man ju inte ens säkert säga att man är immun då man haft Corona, även om det mesta pekar på det.)
  Det råder idag både brist på tillförlitliga test (både i Sverige och globalt) och personer som kan utföra och analysera. Ska det prioriteras ändå, framför tex vård? Eller kan det vara så att det just nu produceras och verifieras test parallellt med att det byggs upp organisationer för utökad provtagning (inte bara i Sverige, utan globalt)?

  Jag sympatiserar med mycket av dina resonemang och kritik, men jag tycker även att du, och en del andra, förenklar frågan väl mycket.Vi kommer att behöva testa betydligt mer än idag, främst sjukvårdspersonal och de som jobbar med äldre, men jag är alltid skeptisk till de som säger sig ha enkla svar på komplexa frågor. (Lex SD – ”Det är pga invandringen!”)

  .

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Kim – 31 mars 2020
   Jag, och det parti som jag utgör en del av, har idag långtifrån svar på allt som berör hur smittskyddet ska bedrivas när det gäller såväl individ som samhälle. Däremot följer jag/vi debatten bland experterna och vad som händer i en rad av världens länder. Det är inte så att du eller jag måste ha svar på ALLA frågor för att kunna svara på vad som utgör en DEL av lösningen.
   Det handlar inte om ”allt eller intet” – varken för mig, dig eller ens för de forskare / professorer som jag har förmånen att kunna samtala med. Ingen har svar på alla frågor. Skälet är att vi befinner oss i stormens öga och måste göra det bästa av situationen. Du har säkert märkt att regeringen fattar sina beslut ett efter ett. Vissa av dem kunde ha tagits tidigare. Men de hade troligen ändå inte kommit samtidigt.

   Vi behöver inte heller ha alla svar för att kunna uttala oss om vad som är FEL väg.

   Det jag nu för fram är det som WHO förespråkar, vilket i sin tur ligger mycket nära den metod (strategi) som Sydkorea har använt sig av. I takt med att jag diskuterar med epidemiologer, och hämtar kunskap från dessa och andra, kommer jag säkert att föreslå lösningar på andra problem. I detta, steg för steg, är jag i gott sällskap, både av de som kritiserar exempelvis regeringen / Folkhälsomyndigheten – och av Stefan Löfen och Anders Tegnell. Alla kommer med sina förslag steg för steg. Just nu är det stora och akuta problemet att hålla antalet individer som SAMTIDIGT blir mycket sjuka – att de behöver intensivvårdsplatser och respiratorer, som det finns mycket få av – på en så låg nivå som möjligt. Detta kräver åtgärder som en kraftig ökning av antalet tester, fortsatt och utökad smittspårning samt att flera isoleras. Att komma med ”rätt” åtgärder, men tre veckor för sent, kan leda till en katastrof.
   Förra tisdagen (24/3) hade 40 personer avlidit av coronasmittan i Sverige. Idag (sju dagar senare), vid middagstid, var siffran för antalet avlidna exakt 180. Det är 4,5 gånger så många. Det första smittfallet i Sverige rapporterades den 31 januari. Sedan tog det 8,5 veckor för smittan att skörda 40 dödsoffer. Ett antal som nu alltså har blivit 4,5 gånger så många under endast en vecka. Sverige riskerar därför att slå i det resurstak som är så mycket lägre än 1993. Om antalet bäddar och intensivvårdsplatser tar slut kommer sannolikt individer som IDAG kan räddas inte att kunna räddas i MORGON. Så utan att göra anspråk på att ha alla svar är det min, och Arbetarpartiets plikt, att peka på att WHO:s riktlinjer är nödvändiga. Och därför lyfter vi fram Sydkorea som exempel.

 4. Svenne

  Är ju inte så lätt att testa utan reagenser, och att ha en politik där vi tror att andra ska hjälpa vid kriser

 5. gr

  Sydkoreas åtgärder angående antal testtillfälle verkar avgörande bortom tvivel.
  Det som man borde istället beakta är deras spårbarhetsstrategi, där massiv övervakning via smartphone appar ingår.
  Vilka garantier finns att dessa data inte kommer att sparas och användas för andra ändamål?
  Vilka andra data kommer att spåras utan användarnas vetskap? Hur kommer de att utnyttjas?
  Vilka risker för demokratin finns?
  Cambridge Analytica och dess agerande, datainsamling och underminerande av det demokratiska systemet borde ha lärt oss nåt (rekommenderas läsning av ”Mindf*ck”, av Christopher Wylie). Det finns numera indikationer att Palantir (företag nära besläktat med Cambridge Analytica) försöker upprepa datainsamling från appar skapade för att spåra COVID_19:s smitta.
  Spårbarheten kan vara Ok, men så länge det finns absolut transparens om hur det utförs och vart datan går.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till ”gr” – 3 april 2020
   Google har just publicerat en enorm massa fakta. Här en artikel hämtad från Sveriges Radio idag.
   ”Utegångsförbud och andra restriktioner begränsar kraftigt hur människor rör sig i Europa, enligt en rapport från internetjätten Google. Minskningen är dock inte lika stor i Sverige. Mobildata som visar hur vi rör oss i samhället har blivit högintressant för myndigheter världen över som vill bekämpa coronaviruset. En av de absolut största datakällorna är internetjätten Google, som på fredagen publicerade en rapport över rörelsemönstrena i omkring 130 länder. I Sverige hade rörligheten på offentliga platser minskat kraftigt den 29 mars, enligt rapporten. Detta jämfört med medianvärdet för samma veckodag under en femveckorsperiod i början av året. På tågstationer och hållplatser i kollektivtrafiken hade rörligheten minskat med 36 procent i Sverige, och 45 procent i det särskilt drabbade Stockholmsområdet. Det är en dramatisk minskning men den är också mindre än i Norge och Danmark, båda med ras på omkring 60 procent. Länder med stränga restriktioner har ännu lägre rörlighet. I Tyskland och Storbritannien hade restaurang- och butiksbesöken rasat med omkring 80 procent, enligt Googles siffror. I Italien var samma siffra hela 94 procent. Undersökningen bygger på platshistoriken i Googles system, som enligt bolaget numera bara gäller för den som har slagit på funktionen. I Sverige rör vi oss i större utsträckning i parker och grönområden än tidigare. Där är ökningen 43 procent, även om det varmare vädret troligtvis också spelar in. De svenska siffrorna bär större likhet med till exempel Sydkorea, där utbrottet började tidigare, än många andra länder i Europa. Ett stort undantag i statistiken är Kina, där det nya coronaviruset började spridas. Trots flera försök har Google inte lyckats lansera sina tjänster i landet.
   Sven Carlsson
   sven.carlsson@sr.se

   Jag ser det som nästan självklart att med sådana jättemängder av data som samlas in om oss så kommer det fr o m vår tid att finnas minst tre sidor av saker:a) den nyttiga, b) den kommersiella, c) den som utgör en risk för demokratin.

 6. Sven

  Jag skulle säga att du/ni inte förstått hur provtagning fungerar , vad det ger och vilka resurser som krävs.

  Är dessutom förvånad att ni inte för diskussionen kring effekterna av politikernas mångåriga och enögda tro på att ”marknaden” ska lösa saker.
  Vad har det gjort med vår krisberedskap? Resurser? Mediciner? Apotek? Utrustning? Mat? Akassa? Osv osv.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Sven – 4 april 2020
   * Jag skulle säga att jag / vi FÖRSTÅR hur provtagning fungerar. Medlemmar i vårt parti sysslar med detta i sitt dagliga arbete. Vi vill öka antalet tester. Detta framgår av mitt / vårt blogginlägg där vi ansluter oss till WHO:s rekommendationer, vilka påminner om vad Sydkorea gjort när det gäller tester, smittspårning och isolering. Jag har skrivit ett helt blogginlägg om Sydkorea. Men du har inte läst detta blogginlägg. Uppenbarligen. Dessutom vet du uppenbarligen inte heller vad WHO rekommenderar.
   * Du är ”förvånad att [vi] inte för en diskussionen kring … vår krisberedskap”.
   Men jag/vi har skrivit ett helt blogginlägg även om detta. Se blogginlägget jag publicerade den 27 mats under rubriken: ”Är Sverige fredsskadat? Frågan är provokativt ställd men måste ställas då Finlands beredskap jämförs med vår…”.
   * Du vet Sven, jag har skrivit mer än ett blogginlägg. Det senaste är för att sätta in Sveriges bristande förmåga att fatta beslut i ett historiskt sammanhang. Dina frågor får mig att undra om du bara låtsas vara okunnig – eller om du verkligen ÄR lika okunnig, som du verkar, om vad jag/vi publicerat här. Innan du nu GAPAR vidare – backa lite och läs vad jag faktiskt HAR skrivit på denna blogg.
   * Det är väldigt sällsynt att jag tar i på detta sätt då jag svarar på kommentarer. Men DU är är också sällsynt i din GASTANDE OKUNNIGHET.

 7. Jonsson

  Även jag har provtagit många. Många patienter har provtagits upprepade gånger, inte bara för virus. Hjärtsjukdom, diabetes, cancer m. m.
  Jag har hela tiden – i 40 år – varit medveten om att de analyser som skickas till laboratorier har ett pris. Är jättedyra.
  Så testa, testa, testa … hälsotillståndet kan förändras. Dyrt? Ja, antagligen.
  Barn skickas nu till barnomsorg, skolbarnomsorg och skola med märkbara symtom som Snuva. Smittar då andra barn och elever med feber, vars föräldrar ibland vårdar sårbara äldre i hemliknande miljö eller patienter på kliniker.
  Samhällsviktiga personer måste därför vabba, och vara hemma i 2 dar sedan barnet tillfrisknat. Eller vara sjukskriven själv efter att ha vårdat sitt barn.
  Sen har vi dessa som letar i soprum, offentliga sopkorgar utom- och inomhus, i gallerior efter: pantburkar. Andra som snyter sig i näven innan de äntrar offentliga lokaler.
  Så testa, testa och testa igen! Det är säkert jättedyrt men måste ändå upprepas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.