Corona kan ställa patienter mot varandra. De med minst chans att överleva kan bli utan intensivvård. Se nya riktlinjer + senaste statistiken

Av , , Bli först att kommentera 87

Vad vet Finland, Norge och Danmark som inte Sverige vet?
Titta på den uppdaterade listan över de tragiska dödstalen

Passa även på att bli medlem i Arbetarpartiet
_________________________

 

Presentation

En kompis till mig med insikter inom sjukvården har skrivit nedanstående text. Jag publicerar denna. ( Jag ansvarar för rubrik och layout). Texten nedan understryker allvaret i dagens situationen. Sverige förbereder sig för en situation där alla kanske inte får sjukvård om de drabbats av coronaviruset.

”Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för hur prioriteringar skall göras. Detta för att personalen inom sjukvården ska stå redo om antalet respiratorer och intensivvårdsplatser inte räcker till alla som insjuknar i coronaviruset. Skriften heter ”Nationella principer för prioriteringar inom intensivvård under extraordinära förhållanden” Den ser ut så här och finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.

Del ett
Intensivvården skall, vid en bristsituation, reserveras för de patienter som har störst chans att överleva.
Sjukvården ska inte bry sig om patientens kronologiska ålder, men väl patientens biologiska ålder. Detta kan också beskrivas som patientens förmåga att klara av intensivvård och leva vidare efter vården. Detta innebär att en äldre, men mindre sjuk patient, kan komma att gå före en yngre, och svårt sjuk, patient. Den biologiska åldern skall bedömas genom att man väger samman hur sjuk patienten är för tillfället med om patienten har några andra kroniska sjukdomar samt med den kronologiska åldern.

I skriften framgår att patienter med ”systemsjukdomar med påtaglig funktionell begränsning” skall nedprioriteras.

Exakt vilka sjukdomar det rör sig om, eller hur påtaglig den funktionella begränsningen skall vara, är dock oklart. I det konkreta fallen kommer det att vara upp till läkarna inom intensivvården att avgöra om en patient skall prioriteras ned eller inte. I riktlinjerna framgår också att sjukvården inte får bry sig om patientens sociala ställning eller om patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd.

Del två
De nya principerna innebär ett avsteg från en grundläggande princip i svensk sjukvård.
I normala fall ges intensivvård till alla svårt sjuka personer, även de som har en låg sannolikhet att överleva. Först när hoppet om överlevnad är helt ute, eller när behandlingen bedöms ge för mycket obehag och komplikationer i förhållande till nytta, avslutas behandlingen. En patient kan också tacka nej till intensivvård. I normala fall är det alltså den enskilda patientens behov som står i centrum när man beslutar om intensivvård eller inte.

De nya principerna innebär att patienter skall bedömas mot andra patienter och att de med minst chans att överleva blir utan intensivvård. Det blir sjukvårdspersonalens uppgift att välja – och att välja bort.

Riktlinjerna understryker att samhällets insatser mot Coronaepidemin liknar ett krigstillstånd, där samhällets tidigare principer sätts ur spel. För att de värsta valen skall kunna undvikas krävs att smittspridningen minimeras samt att, som Socialstyrelsen skriver, samhället uttömmer ”alla möjligheter att öka de intensivvårdsresurser det rör sig om”.

 

Avslutning
I skrivande stund är det ingen region/landsting som har börjat arbeta enligt de nya och hårdare riktlinjerna.
I Region Stockholm har man dock, på grund av coronasmittan, börjat prioritera patienterna hårdare enligt de befintliga riktlinjerna. Detta enligt SVT (17 april).

Det har exempelvis blivit svårare för personer som är över 80 år att få tillgång till intensivvård.”

 

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Det finns endast sju länder i världen som har högre dödstal än Sverige
Detta i förhållande till storleken på ländernas befolkning. Uppgifterna kommer från Worldometers. I tabellen nedan har jag räknat bort San Marino, Andorra, Isle of Man och Sint Maarten då dessa länder/territorier har under 100 000 invånare.
Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Även USA, som har det största antalet dödsfall i världen, har färre avlidna sett till befolkningens storlek än Sverige.

Se den tragiska listan över de stater som har flest döda i världen i förhållande till storleken på sin befolkning nedan:

1. Belgien: 633 avlidna per 1 miljon invånare
2. Spanien: 510 avlidna per 1 miljon invånare
3. Italien: 453 avlidna per 1 miljon invånare
4. Frankrike: 362 avlidna per 1 miljon invånare
5. United Kingdom: 319 avlidna per 1 miljon invånare
6. Nederländerna:
266 avlidna per 1 miljon invånare
7. Irland:
235 avlidna per 1 miljon invånare
8. Sverige:
233 avlidna per 1 miljon invånare
* USA: 179 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark:
75 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland: 75 avlidna per 1 miljon invånare
* Österrike:
63 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge: 38 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 36 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: Worldometers (28 april kl 24.00)


Statistiken globalt 28 april
* 210 länder och territorier samt 2 internationella transportmedel är drabbade
* 3 136 508 människor har bekräftats smittade
* 217 813 har bekräftats avlidna
* 953 308 har bekräftats tillfrisknade

Källa: Worldometers (28 april kl 24.00)


Sverige totalt
bekräftade smittfall: 19 621
bekräftade avlidna:    2 355

Källa: Folkhälsomyndigheten 28 april

Spridningen av coronasmittan i Västerbotten
Måndag 6 april:              123 bekräftade smittfall, 1 avliden
Lördag 11 april:              181 bekräftade smittfall, 5 avlidna
Lördag 18 april:              230 bekräftade smittfall, 10 avlidna
Lördag 25 april:              284 bekräftade smittfall, 13 avlidna

Källa: Folkhälsomyndigheten den 6, 11, 18, 22 respektive 25 april

Bli först att kommentera

Personalen inom sjukvård / omsorg tar striden mot pandemin. De måste få mer att säga till om – på nedskärar-politikernas bekostnad + ny statistik

Av , , Bli först att kommentera 82

Vad vet Finland, Norge och Danmark som inte Sverige vet?
Titta på den uppdaterade listan över de tragiska dödstalen – 27 april

Passa även på att bli medlem i Arbetarpartiet
_________________________

 

Ingress
Jag har uppnått en mogen ålder. Men fortsätter med styrketräningen. Tidigare hoppade jag över träningen om jag skulle skriva – en debattartikel i VK, ett blogginlägg eller en artikel till vår egen tidning. Det gör jag inte nu. Det tar alltför lång tid att ”komma igen” även efter ett kortare uppehåll. Igår genomförde jag ett kortare träningspass. Tanken var att skriva denna blogg – efter träningen. Jag skulle ta det lugnt bland skivstängerna. Så var i alla fall tanken. Men det går liksom inte. Väl i gymmet kommer andan på. Men vill tävla med sig själv. För 15 år sedan gjorde jag 140 kg i marklyft, 112½ i bänk och 122½ i benböj (knäböj). Det tar jag inte idag. Valrörelsen 2018 innebar ett långt uppehåll. Sedan kändes det som att börja om från början igen. Men, igår gjorde jag dock mitt personbästa i bänk sedan valet: 90 kg! Utan studs. Sedan åkte jag hem, satte mig framför datorn. Och somnade…. Så bloggen blev idag. För den som undrar: Jag hinner med ett pass i veckan. Helkropps: ben, rygg, framsida och mage.

Smittorisk i gym? I höstas hyrde jag ett nytt och större träningsutrymme för mina grejor. Där tränar jag ensam om jag vill. Och det vill jag i coronatider. Det kan dock göra lite ont om man missar i bänkpress och stången dunsar ned på bröstkorgen. Om man tränar ensam. Därför tog jag i så att jag fick den där metalliska blodsmaken i munnen. Och klarade lyftet. Dumt? Ja. Men, men, man måste ju leva. Och nu kan jag ju sitta här och skryta. Minsann. Och jag ska upp på 100. I bänk. Med en liten studs …

Del ett
Det är personalen som står i frontlinjen i kampen mot coronapandemin.
Dessa hjältinnor och hjältar gör ett fantastiskt jobb för patienter, äldre och andra som behöver sjukvård. Och omsorger. De har våra liv i sina händer. De räddar liv med fara för sin egen hälsa. Trots underbemanning, brist på skyddsutrustning, testmaterial och alltför få vårdplatser kämpar de vidare varje dag. Alla ska veta följande: Då coronakrisen bröt ut hade Sverige färre vårdplatser inom sjukvården än i något annat EU-land i förhållande till storleken på befolkningen! Och med färre vårdplatser följer färre anställda. Beredskapslagren var avvecklade. Detta innebar bland annat att sju av åtta respiratorer hade skrotats sedan 1993. Plus skyddsutrustning. För 27 år sedan hade 4300 respiratorer kunnat tas i bruk med kort varsel. Då pandemin slog till ifjol var antalet respiratorer nere i 566. Sju av åtta var borta! Skrotade.

 

Del två
Under årtionden har det skett nedskärningar inom sjukvården.
Nedskärningar i förhållande till antalet patientbesök. Och Västerbottens läns landsting / Region Västerbotten utgör inget undantag. År efter år läser vi om bristen på sommarvikarier. De ansvariga politikerna verkar lika förvånade inför varje sommar som SJ brukade vara inför varje vinter – med snö.

Men kreativiteten hos personal inom sjukvård och omsorger samt företag har varit fantastisk.

Personal som vanligen inte arbetar på IVA skolas om för att kunna tas in. Detsamma gäller för alla BMA (biomedicinska analytiker) som kör tester på misstänkta sjuka. Det antal BMA som kan ta hand om coronaproverna har ökat snabbt. Över hela linjen utbildar vissa anställda andra. Detta sker mitt i stormen öga. Produktionen av antalet respiratorer har kommit igång. Dessutom hittades ett större lager som skulle ha skrotats men som tur nog blev kvar … En kreativ glömska. Kanske. Antalet respiratorer som kan användas inom sjukvården uppges idag ligga på över 1000.

Vårdavdelningar flyttas, bland annat här på NUS, för att fler patienter med coronavirus ska kunna tas om hand. Mycket ofta krävs det extra arbetspass. Och fortfarande fattas det stora mängder skyddsutrustning. Detta är ett allvarligt hot mot hälsan hos personalen, patienter och brukare. Det finns många exempel på detta. Tragiska exempel med dödlig utgång. Tillverkningen av skyddsutrustning har dock kommit igång. Och kreativiteten för att klara krisen har varit enorm hos personalen. Men också hos företagen. Inte minst hos små- och mellanstora företag.

 

Del tre
Men allt extra arbete, effektivitet och kreativitet har ett pris.
Och priset betalas av personalen. Priset är högt. Nu har det bildats ett berg av uppskjutna arbetsuppgifter exempelvis i form av senarelagda operationer. Semestrarna hotas för en personal som aldrig har behövt semester mer än sommaren 2020. Och många patienter som väntat på en operation, eller på annan behandling, får fortsätta att vänta. Äldre och handikappade saknar besöken från släkt och vänner.

Behoven måste ställas i centrum. Behoven hos de hjältinnor och hjältar som, genom att göra våld på sin egen fysiska och mentala hälsa, dag för dag bekämpar coronaviruset. Och som dessutom klarar av att hålla igång övrig sjukvård – samt kommunens olika omsorger. Jag kan inte glömma att nämna de privata utförarna av hemtjänst här i Umeå. De behövs. Och både dom och kommunen har också visat sig vara kreativa.

Men sommaren närmar sig alltså. Och det får inte vara upp till samma politiker som under årtionden stått för nedskärningspolitik, och bristande framförhållning när det gäller personalförsörjning, att nöta sönder den personal som varje dag står i frontlinjen.

Del fyra
På kort sikt måste det tas nationella initiativ för att sommaren ska klaras på ett anständigt sätt.
Den personal vars uppoffringar och kreativitet har klarat oss andra så här långt, trots årtionden av nedskärningar, måste få sista ordet när det gäller hur semesterfrågan ska klaras. Inte de politiska nedskärarna och deras springpojkar/flickor.

Detsamma när det gäller berget av uppskjutna arbetsuppgifter som måste betas av framöver. Det måste vara behoven, hos patienterna och personalen, som avgör vilka resurser som ska ställas till sjukvårdens förfogande. Och till omsorgernas. Idag förstår så gott som alla att det är personalen som utgör våra kreativa och självuppoffrande frontkämpar mot den fientliga smittan.

Det är hos de anställda, inom sjukvård och omsorger, som initiativet ligger idag. Det är denna personal som har patienternas, de anhörigas och den stora allmänhetens stöd. Politiker med planer på nedskärningar, och deras springpojkar, ligger lågt idag. Det är förståndigt av dem. Men hur blir det i framtiden?

Vi i Arbetarpartiet måste, tillsammans med andra politiska riktningar, göra vårt absolut yttersta för att initiativet ska ligga kvar hos de anställda och deras organisationer. Nedskärarna – det politiska etablissemang som under årtionden rustat ned sjukvård och omsorger samt avvecklat beredskapslagrens respiratorer och skyddsutrustning – får inte tillåtas återta initiativet. Den förstärkning av sjukvårdens resurser som har skett, under svårast tänkbara förhållanden, får inte utsättas för det politiska etablissemangets nedskärningsiver. Efteråt.

 

Del fem
Det kan komma ett andra varv med covid-19 – och nya pandemier.
Nya pandemier kommer. Sannolikt också med kortare mellanrum. Dels på grund av allt tätare och brutalare kontakter mellan människa och vilda djur (vägbyggen genom tidigare orörda områden, djurmarknader mitt i storstäder där även vilda djur säljs). Till detta ska läggas en djurhållning som lämnar mycket i övrigt att önska i stora delar av världen. Dels handlar det om smittospridningen. Det handlar naturligtvis om den ökande globala handeln och resandet. År 2018 gjordes internationella flygresor av uppåt 1,8 miljarder människor.

Låt mig sammanfatt:
Det är behoven hos personal och befolkning som måste bestämma storleken på sjukvårdens resurser i form av personal och materiel. Detsamma gäller för omsorgerna. Den nyliberala nedskärningspolitikens springpojkar / flickor får inte tillåtas återta kommandot. Idag ligger initiativet hos den personal som offrar hälsa, och ibland livet, för patienterna. Allmänheten känner en enorm sympati för dessa. Och det är välförtjänt.

Men detta måste spegla sig inför semestrarna. Och berget av uppskjutna arbetsuppgifter ska arbetas ikapp. Tystnadskulturen måste bort. Och personalen måste få mer att säga till om. Både när det gäller resursernas storlek och hur dessa ska användas. Coronapandemin visar på behovet av ett systemskifte. Personalens makt måste öka!

 

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Det finns endast sex länder i världen som har högre dödstal än Sverige
Detta i förhållande till storleken på ländernas befolkning. Uppgifterna kommer från Worldometers. I tabellen nedan har jag räknat bort San Marino, Andorra, Isle of Man och Sint Maarten då dessa länder/territorier har under 100 000 invånare.
Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Även USA, som har det största antalet dödsfall i världen, har färre avlidna sett till befolkningens storlek än Sverige.

Se den tragiska listan över de stater som har flest döda i världen i förhållande till storleken på sin befolkning nedan:

1. Belgien: 622 avlidna per 1 miljon invånare
2. Spanien: 503 avlidna per 1 miljon invånare
3. Italien: 446 avlidna per 1 miljon invånare
4. Frankrike: 357 avlidna per 1 miljon invånare
5. United Kingdom: 311 avlidna per 1 miljon invånare
6. Nederländerna:
264 avlidna per 1 miljon invånare
7. Sverige:
225 avlidna per 1 miljon invånare
8. Irland:
223 avlidna per 1 miljon invånare
* USA: 167 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark:
73 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland: 71 avlidna per 1 miljon invånare
* Österrike:
60 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge: 37 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 34 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: Worldometers (27 april kl 24.00)


Statistiken globalt 27 april
* 210 länder och territorier samt 2 internationella transportmedel är drabbade
* 3 062 515 människor har bekräftats smittade
* 211 449 har bekräftats avlidna
* 921 320 har bekräftats tillfrisknade

Källa: Worldometers (27 april kl 24.00)


Sverige totalt
bekräftade smittfall: 18 926
bekräftade avlidna:    2 274

Källa: Folkhälsomyndigheten 27 april

Spridningen av coronasmittan i Västerbotten
Måndag 6 april:              123 bekräftade smittfall, 1 avliden
Lördag 11 april:              181 bekräftade smittfall, 5 avlidna
Lördag 18 april:              230 bekräftade smittfall, 10 avlidna
Lördag 25 april:              284 bekräftade smittfall, 13 avlidna

Källa: Folkhälsomyndigheten den 6, 11, 18, 22 respektive 25 april

Bli först att kommentera

2018 höll WHO ett möte där experter myntade begreppet ”sjukdom X”. De förutspådde att nästa pandemi skulle orsakas av ett okänt virus som inte tidigare smittat människor…

Av , , 12 kommentarer 81

Vad vet Finland, Norge och Danmark som inte Sverige vet?
Titta på den uppdaterade listan över de tragiska dödstalen

Passa även på att bli medlem i Arbetarpartiet
_________________________

 

*   Kära läsare – jag ber om ursäkt!
Tyvärr klarade jag inte av att publicera del två av mitt förra blogginlägg. Jag klarade inte av detta i måndags, inte igår och inte heller idag. Den första delen av mitt blogginlägg hette Folkhälsan hotas av corona. 30-talets spöke, massarbetslösheten, skymtar. Risken för samhällsupplösning kräver politiskt alternativ. + ny smittstatistik”.

Förklaringen beror på att min, smärtsamt, rotfyllda kindtand rasade samman. I ruinerna av vad som en gång var en ståtlig tand sticker nu sylvassa småbitar ut som skär in i min tunga. Detta sker varje gång som jag dricker, tuggar eller … säger något.

Vad har då detta med blogginlägg att göra?
Allt ! Eftersom jag, trots att jag vet att man inte ska skrapa med tungan på de sylvassa resterna av den tidigare kindtanden, naturligtvis inte kan låta bli att skrapa med tungan på de sylvassa resterna av den tidigare kindtanden. Detta innebär att jag nu har fått konstant ont i hela munnen (känns det som) och detta gör det alldeles förb***’t svårt att koncentrera sig. Exempelvis på att skriva blogginlägg.

Dessutom tycker inte mina partikamrater synd om miguteslutas borde dom.
Allihop.
Men naturligtvis borde dom samtidigt fortsätta att betala sina avgifter. Och arbeta för partiet. Stödmedlemskap är något som även en person med tand- och tungvärk kan föreslå. Problemet blir att få igenom detta förslag. Men jag tror jag vet hur. Jag gör som regeringen: jag använder coronasmittan som motiv till små, ”tillfälliga” stadgeförändringar. Ett litet undantagstillstånd är väl inget att gnälla över. Inte jämfört med en pandemi.

Alltså: Skrattar bäst som skrattar elakast, sa räven, då han kastade rönnbären i glashuset efter att ha tvättat dom i badvattnet som fanns i bäcken. Så det så. Tur det finns smärtstillande…

 

**  Introduktion
Michael Roberts – en rejäl ersättare.
Nåväl, kan inte jag formulera mig kan minsann andra formulera sig. I London bor inte endast Boris Johnson – coronasmittad brittisk premiärminister. Nej. Där bor bland många andra även den socialistiske ekonomen Michael Roberts. Roberts har bland annat analyserat den djupa ekonomiska recessionen 2008-2009. Och han skriver nu, bland mycket annat, om likheter och skillnader mellan den ekonomiska nedgången för cirka tolv år sedan och dagens ekonomiska kris – som följer i coronasmittans spår.

Vi har översatt ett antal av Michael Roberts blogginlägg till svenska. Jag har därefter valt ut ett av hans blogginlägg. Det är detta som jag publicerar här nere. Det är som att läsa en ”rysare”. En rejäl ersättning för det som jag, ännu, inte förmår formulera. Men, jag kommer alltså tillbaka. Och det senast på lördag. Kanske sent på lördag – typ tidig söndag morgon. Med eller utan tunga.

Så håll till godo. Här har vi Michel Roberts


***  … I början av 2018 höll WHO ett möte i Genève där en grupp experter myntade begreppet ”sjukdom X”. De förutspådde att nästa pandemi skulle orsakas av ett nytt och tidigare okänt virus som inte tidigare hade smittat människor….
Översatt utdrag ur Michael Roberts blogg från den15 mars i år.

”…När denna pandemi är över kommer sannolikt olika ekonomer och tyckare att påstå att den ekonomiska krisen var ett resultat av ”yttre faktorer” och inte ett resultat av inneboende brister i det kapitalistiska systemet eller uppbyggnaden av samhället. ”Det var virusets fel”, kommer att vara deras svar.

I skrivande stund har pandemin ännu inte nått sin peak. Efter att ha brutit ut i Kina har den nu spridits till i princip alla länder och territorier i hela världen. Denna ”biologiska” kris skapade panik på finansmarknaderna. På några veckor föll börskurserna med så mycket som 30 procent. Den fantasivärld som spekulanterna har levt i, där värdet på olika värdepapper som t.ex. aktier ständigt har ökat, och kostnaden för att låna pengar ständigt har sjunkit, har nu upphört att existera.

En rad teorier läggs nu fram för att förklara att den ekonomiska nedgången inte har något med det kapitalistiska ekonomiska systemet, eller med de politiska och ekonomiska makthavarnas agerande, att göra.

Vissa vill få coronaviruset att framstå som en oförutsägbar händelse som ligger utanför det normala, ungefär som den finanskris som orsakade den ekonomiska nedgången för drygt tio år sedan. Men coronaviruset, liksom finanskrisen, utgör ingen oförutsägbar blixt från en klar himmel – ingen plötslig chock som drabbar en i övrigt harmoniskt växande kapitalistisk ekonomi. Redan före coronavirusets utbrott var de flesta större kapitalistiska ekonomier på väg in i en nedgång. I vissa länder höll ekonomin på att bromsa in – i andra hade den t.o.m. börjat krympa.

Utbrottet av coronapandemin utgjorde droppen som fick bägaren att rinna över. En annan liknelse skulle kunna vara i form av en hög med sand, som du lägger på nya sandkorn hela tiden. När sandhögen blivit tillräckligt hög räcker det med ett enda nytt sandkorn för att hela högen ska rasa samman.

Det stämmer dessutom inte heller att coronaviruset skulle ha varit helt oförutsägbart. I början av 2018 höll WHO ett möte i Genève där en grupp experter myntade begreppet ”sjukdom X”. De förutspådde att nästa pandemi skulle orsakas av ett nytt och tidigare okänt virus som inte tidigare hade smittat människor.

Denna ”sjukdom X” skulle troligen orsakas av ett virus som spreds från djur till människor någonstans där den ekonomiska utvecklingen drivit fram många möten mellan människor och vilda djur. Sjukdom X skulle, enligt forskarna på WHO, troligen misstas för andra sjukdomar i den inledande fasen av utbrottet. Sjukdomen skulle sprida sig snabbt och tyst till en rad länder via de globala res- och handelsvägarna, och därmed göra det mycket svårt att hindra smittspridningen. Sjukdom X skulle ha en dödlighet som var långt högre än den vanliga säsongsinfluensan, men den skulle sprida sig lika snabbt som influensan. Sjukdomen förutspåddes dessutom skaka finansmarknaderna redan innan den utvecklat sig till en pandemi. Allt detta sades alltså på WHO:s möte i Genève i början av 2018. Alla de faktorer som WHO:s experter radade upp för ”sjukdom X” stämmer in på coronaviruset. [Min kursivering / Jh]

En biolog vid namn Rob Wallace, som även är socialist, anser att pandemier inte bara utgör en del av det mänskliga samhället – de skapas genom sättet på vilket samhället är uppbyggt. Digerdöden spreds till Europa via den växande handeln längs Sidenvägen på 1300-talet. Nya former av influensa har inte sällan dykt upp i samband med djuruppfödning. Ebolaviruset, SARS, MERS och dagens coronavirus har på olika sätt spridits från vilda djur till människor.

Pandemier börjar ofta som virus i djur som sedan ”hoppar” över till människor. Risken för att virus ska göra detta ”hopp” ökar exponentiellt i takt med att exploateringen av naturresurser för det mänskliga samhället närmare vilda djur som människor annars inte skulle komma i kontakt med. Parallellt med att gränserna för det mänskliga samhället flyttas närmare de vilda djuren pågår en omfattande handel med dessa som innebär att vilda djur fraktas in för att visas upp och säljas mitt i storstäder. Vägbyggen, skogsavverkning, markröjning och jordbruk, i kombination med en global handel och ett aldrig tidigare skådat globalt resande, innebär att mänskligheten är mer blottad för virus som exempelvis coronaviruset…”

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Det finns endast sex länder i världen som har högre dödstal än Sverige
Detta i förhållande till storleken på ländernas befolkning. Uppgifterna kommer från Worldometers. I tabellen nedan har jag räknat bort San Marino, Andorra, Isle of Man och Sint Maarten då dessa länder/territorier har under 100 000 invånare.
Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Även USA, som har det största antalet dödsfall i världen, har färre avlidna sett till befolkningens storlek än Sverige.

Se den tragiska listan över de stater som har flest döda i världen i förhållande till storleken på sin befolkning nedan:

1. Belgien: 540 avlidna per 1 miljon invånare
2. Spanien: 464 avlidna per 1 miljon invånare
3. Italien: 408 avlidna per 1 miljon invånare
4. Frankrike: 319 avlidna per 1 miljon invånare
5. United Kingdom: 267 avlidna per 1 miljon invånare
6. Nederländerna:
237 avlidna per 1 miljon invånare
7. Sverige
: 192 avlidna per 1 miljon invånare
8. Schweiz: 171 avlidna per 1 miljon invånare
* USA: 139 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark:
66 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland: 61 avlidna per 1 miljon invånare
* Österrike:
57 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge: 34 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 27 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: Worldometers (22 april kl 18.00)


Statistiken globalt 22 april
* 210 länder och territorier samt 2 internationella transportmedel är drabbade
* 2 592 234 människor har bekräftats smittade
* 181 052 har bekräftats avlidna
* 709 761 har bekräftats tillfrisknade

Källa: Worldometers (22 april kl 18.00)

Spridningen av coronasmittan i Västerbotten
Måndag 6 april:              123 bekräftade smittfall, 1 avliden
Lördag 11 april:              181 bekräftade smittfall, 5 avlidna
Lördag 18 april:              230 bekräftade smittfall, 10 avlidna
Onsdag 22 april:             249 bekräftade smittfall, 11 avlidna

Källa: Folkhälsomyndigheten den 6, 11, 18 respektive 22 april

12 kommentarer

Folkhälsan hotas av corona. 30-talets spöke, massarbetslösheten, skymtar. Risken för samhällsupplösning kräver politiskt alternativ. + ny smittstatistik

Av , , 4 kommentarer 94

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Varken SD eller S – det behövs ett nytt arbetarparti

Passa på att bli medlem i Arbetarpartiet
_________________________

 

Ingress
Detta är del ett av ett blogginlägg i två delar. Del två kommer på tisdag.

Den 31 december ifjol meddelade den kinesiska ledningen WHO om ett nytt, tidigare okänt, virus. Dagen före hade Ai Fen, centralsjukhusets chef i Wuhan, berättat om viruset i WeChat. Hon fick order av myndigheterna i Wuhan att inte sprida mer information. Samma dag offentliggjorde läkaren Li Wenliang uppgifter om detta nya, och Sars-liknande, virus. Kort därpå togs han in på förhör (han dog en tid därefter). Dagen efter, den 1 januari, tog ”byrån för allmänhetens säkerhet” i Wuhan in åtta läkare för förhör. Detta eftersom de hade publicerat information om det nya viruset i sociala medier.

Resten är, som det brukar heta, historia.

Den kris som nu snabbt fördjupas innebär den allvarligaste rubbningen av balansen i samhället efter slutet på andra världskriget år 1945. Krisen i Sverige, och i många andra länder, består av tre delar som förstärker varandra: den redan inledda upplösningen av samhällskontraktet, coronasmittan samt en mycket djup nedgång i världsekonomin.

 

Del ett
Samhällskontraktet faller

Knegare förväntas arbeta, betala skatt och sköta sig i största allmänhet. I utbyte mot detta förväntas regering och riksdag, myndigheter och arbetsgivare garantera utbildning, sjukvård, säkerhet utanför hemmet samt anständig lön eller pension i förhållande till insatsen i arbetslivet. Detta är vad som brukar kallas samhällskontraktet. Men sedan lång tid tillbaka har detta kontrakt varit statt i upplösning. Rekordstora inkomstklyftor och mycket hög arbetslöshet, en asyl- och invandrarpolitik som inneburit framväxten av parallella samhällsstrukturer med organiserad brottslighet, hedersförtryck och islamism samt en misslyckad integrationspolitik utgör de kanske viktigaste skälen till att det politiska systemet höll på att vittra sönder. Och att samhällskontraktet höll på att falla samman.

Det är mot denna bakgrund socialdemokratins tillbakagång, och Sverigedemokraternas framgång, måste ses.

 

Del två
Pandemin hanteras illa.

Sådan var situationen då samhället rammades av den coronapandemi som hittills inneburit 2 267 361 bekräftade smittfall och 155 173 dödsfall (Worldometers, 18 april). Enligt samma källa är det i skrivande stund endast sju länder i världen som har fler döda, i förhållande till befolkningens storlek, än vad Sverige har (vi har räknat bort de tre små staterna med färre än 100 000 inv). Även om denna statistik har felkällor, bland annat eftersom dödsfall på äldreboenden inrapporteras på olika sätt, är Sveriges dödstal väldigt höga. Detta även i förhållande till de övriga länderna i Norden.

Räknat per miljon invånare har Sverige 150 döda, Danmark 60, Norge 30, Island 26 och Finland 15 döda per miljon invånare. Sveriges höga dödstal beror på ett antal faktorer: a) nedskärningar i sjukvården och i äldreomsorgen under årtionden, b) avvecklingen av beredskapslagren tillsammans med militärtjänstgöringen för alla unga män c) för lite av tester, smittspårning och isolering samt d) för sena och för tvehågsna beslut om social distansering, e) en brist på transparens, när det gäller bakgrunden till olika beslut, och i vad den övergripande strategin består.

Sverige följde inte Sydkorea i spåren. Men det gjorde WHO i sina rekommendationer. Jämför vi Sveriges statistik över döda med Finland, Norge och Danmark blir Sveriges misslyckande skrämmande tydligt.

 

Del tre
Världsekonomin krymper

Hack i häl på coronapandemin följde en ekonomisk nedgång som kan sluta i en ytterligare katastrof. Den 12 mars föll Stockholmsbörsen med över elva procent. Det var det största raset i modern tid. Vid samma tid förekom även fria fall på börserna i en rad europeiska länder och i USA. En nyligen publicerad prognos från Internationella valutafonden IMF spår att den globala BNP-tillväxten kommer att minska med tre procent. Detta skulle vara den första gången som den globala tillväxten föll sedan slutet på andra världskriget! För Sveriges del spår Konjunkturinstitutet (KI) en krympande tillväxt på 3,2 procent. Den hotfulla innebörden av detta blir lättare att förstå om man vet att Sverige, som redan har en hög arbetslöshet, behöver en tillväxt på två procent (enligt Handelsbanken) för att arbetslösheten inte ska öka. Redan i slutet av år 2019 hade Sverige en ungdomsarbetslöshet på nära 20 procent. Det var endast tre länder inom EU som hade en högre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Men med ett direkt fall i tillväxten, på hela 3,2 procent, riskerar Sverige att få en massarbetslöshet – speciellt ibland unga. I en sådan situation kan det bli extra svårt för de med invandrarbakgrund att få jobb. Krispaketen duggar tätt. Siffrorna kan tyckas vara enorma. Men stannar pandemin ett längre tag kommer dessa krispaket inte att räcka till. Och de ska, under alla omständigheter återbetalas. Inget krispaket är gratis.

Samhällskontraktet var redan statt i upplösning då Sverige drabbades av pandemin. Det är mycket sannolikt att invandrare, som har det svårt med språket, kommer att drabbas hårdare av corona än andra. Pandemin och en djup ekonomisk nedgången, med en massarbetslöshet bland ungdomar (ofta med invandrarbakgrund), kommer att förstärka varandra och ytterligare underminera samhällskontraktet.

 

Del fyra
Vi får inte tillbaka situationen som den var före pandemin – i november ifjol.

Vi är fostrade att tänka ungefär så här: – när väl coronasmittan avtagit, och ekonomin vänder uppåt igen, ska jag göra det som jag hade planerat att göra i november 2019. Men det är min fasta övertygelse att den situation som rådde i samhället i november 2019 aldrig återkommer.

Kombinationen av ett samhällskontrakt i upplösning, det lidande och den misstro som kommer att skapas då det uppdagas att människor i utanförskap och med låga inkomster har drabbats hårdare av pandemin än andra, tillsammans med den lågkonjunktur som kommer att drabba oss, kommer att förändra det svenska samhället.

Då coronan drar sig tillbaka, och ekonomin börjar få ned arbetslösheten, kommer det redan att ha skett en rad bestående förskjutningar i samhället. Många företag kommer att ha gått under för alltid. Arbetslösheten kommer att vara större – kanske dramatiskt mycket större. Inkomst- och förmögenhetsklyftorna kommer att ha ökat, ytterligare. De som befinner längst ned på samhällsstegen kommer att ha halkat ännu längre ned. Detta innebär ökad rädsla i samhället. Och även desperation. Resultatet blir att de parallella samhällsstrukturerna – i form av organiserad brottslighet, hedersförtryck och våldsbejakande islamistisk extremism – kommer att ha växt sig ännu starkare. Klassamhället kommer att stärkas. Och ovanpå detta kommer motsättningar mellan etniska svenskar och invandrare (av andra, tredje eller fjärde generationen) att skärpas. Å ena sidan. Å andra sidan finns risken att även statens koncentration av makt har växt sig starkare. Detsamma gäller för statens villighet att använda auktoritära metoder. I det läget riskerar samhället att rämna.

Därför tror jag inte att läget i november 2019 – före pandemin – återkommer.

 

Avslutningsvis
Balansen har rubbats permanent – nu krävs ett långsiktigt program mot en hotande samhällsupplösning .
Det går inte att skruva tiden tillbaka. Vi förutspår ett sönderfall av det – på den ekonomiska liberalismens kapitalism uppbyggda – svenska samhället. Men vad ska komma i dess ställa. Inte Jimmie Åkesson, Muslimska brödraskapet eller en auktoritär stat. Det går inte att avsluta ett resonemang på detta dystopiska sätt. Det åligger den som bloggar, eller skriver artiklar, att peka på ett positivt alternativ.
Det ska jag också försöka. I min nästa blogg.

Som kommer på måndag. Eller vid närmare eftertanke på tisdag. 

 

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Det finns endast sju länder i världen som har högre dödstal än Sverige
Detta i förhållande till storleken på ländernas befolkning. Uppgifterna kommer från Worldometers. Liksom tidigare har jag räknat bort San Marino, Andorra och Sint Maarten då dessa länder har under 100 000 invånare.
Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Även USA, som har det största antalet dödsfall i världen, har färre avlidna sett till befolkningens storlek än Sverige. Se den tragiska listan över de stater som har flest döda i världen i förhållande till storleken på sin befolkning nedan:.

1. Belgien: 471 avlidna per 1 miljon invånare
2. Spanien:
429 avlidna per 1 miljon invånare
3. Italien: 376 avlidna per 1 miljon invånare
4. Frankrike: 286 avlidna per 1 miljon invånare
5. United Kingdom: 215 avlidna per 1 miljon invånare
6. Nederländerna:
210 avlidna per 1 miljon invånare
7. Schweiz
: 155 avlidna per 1 miljon invånare
8. Sverige: 150 avlidna per 1 miljon invånare
* USA: 112 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark:
60 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland: 52 avlidna per 1 miljon invånare
* Österrike:
49 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge: 30 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 16 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: Worldometers (18 april kl 14:15)


Statistiken globalt
18 april
* 210 länder och territorier samt 2 internationella transportmedel är drabbade
* 2 267 361 människor har bekräftats smittade
* 155 173 har bekräftats avlidna
* 581 878 har bekräftats tillfrisknade

Källa: Worldometers (18 april kl 14:15)

Spridningen av coronasmittan i Västerbotten
Måndag 6 april:              123 bekräftade smittfall, 1 avliden
Lördag 11 april:              181 bekräftade smittfall, 5 avlidna
Lördag 18 april:              230 bekräftade smittfall, 10 avlidna

Källa: Folkhälsomyndigheten den 6, 11 respektive 18 april

 

Passa på att bli medlem i Arbetarpartiet

___________________

4 kommentarer

Det är bara åtta stater som har fler dödsfall per capita än Sverige! Ta del av likheter och skillnader mellan coronasmittan och Spanska sjukan.

Av , , 4 kommentarer 61

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Varken SD eller S – det behövs ett nytt arbetarparti

Passa på att bli medlem i Arbetarpartiet
_________________________

 

Den tragiska listan över dödsfallen

Det finns endast åtta länder i världen där coronaviruset har skördat fler offer än i Sverige sett till storleken på landets befolkning. Länder som San Marino, Andorra och Sint Maarten har ej tagits med då de har under 100 000 invånare. Siffrorna nedan kommer från Worldometers. De lades ut idag tisdag 18.09 svensk tid. På grund av helgen finns det en fördröjning, när det gäller dessa tragiska siffror, som är olika stor i olika länder. Media har under de senaste veckorna rapporterat mycket om antalet dödsfall i USA. Det är dock värt att notera att USA, med sina 330 miljoner invånare, fortfarande har en relativt låg siffra på antalet avlidna sett till befolkningens storlek. Detta kommer sannolikt att förändras de kommande veckorna.

Samhället utsätts nu för allt hårdare påfrestningar. Redan innan coronaviruset blev till en pandemi som både har drabbat människors hälsa och den globala ekonomin befann sig samhällskontraktet i ett tillstånd av upplösning.

I den situation som Sverige, och många andra länder, befinner sig i vore det närmast kriminellt att inte studera erfarenheterna från tidigare pandemier. Den pandemi som tog flest människoliv under 1900-talet var ”Spanska sjukan” som härjade under åren 1918-1920. Under den tragiska tabellen över antalet som hittills dött i coronapandemin finns en länk som du kan klicka på. Länken går till ett program som gick kl 12.09 i Vetenskapsradion i P1 idag. Den exakta rubriken var ”Spanska sjukan – Fysisk distansering för 100 år sedan”. Jag rekommenderar dig starkt att lyssna på detta program. Det är bara 20 minuter långt. Programmet redogör både för likheter och skillnader mellan dagens coronasmitta och Spanska sjukan för 100 år sedan.

Tabellen
1. Spanien 386 avlidna per 1 miljon inv.
2. Belgien 359                   –”-
3. Italien 348                     –”-
4. Frankrike 229               –”-
5. United Kingdom 178     –”-
6. Nederländerna 172      –”-
7. Schweiz 136                –”-
8. Luxemburg 110           –”-
9. Sverige 102                –”-
10. Irland 82                   –”-

* USA 78                         –”-
* Danmark 52                 –”-
* Österrike 43                 –”-
* Tyskland 39                 –”-
* Norge 26                      -”-
* Finland 12                    –”-

Länk till Vetenskapsradions program om Spanska sjukan
https://sverigesradio.se/avsnitt/1479863

 

Avslutning

För att avsluta med det jag skrivit om i flera tidigare blogginlägg: Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Nu måste Sverige måste göra mer för att skydda sina äldre.
Det är bråttom.

Passa på att bli medlem i Arbetarpartiet

___________________

Ett tips till mina läsare

Jag vill tipsa alla som följer min blogg om en intervju med Fredrik Elgh, professor och överläkare i virologi. Intervjun har gjorts av Umepodden. Du hittar den via följande länk: https://umepodden.podbean.com/e/coronaspecial-med-overlakaren-i-virologi-fredrik-elgh/

4 kommentarer

Sverige har fler dödsfall än Danmark, Norge och Finland. Umeå måste avskilja smittade inom äldreomsorgen – och öka skyddet för personalen.

Av , , 6 kommentarer 63

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Varken SD eller S – det behövs ett nytt arbetarparti

Passa på att bli medlem i Arbetarpartiet
_________________________

 

Inledning

Fackförbundet Kommunal kräver att de smittade och icke smittade SKA delas upp på äldreboendena
.
Sveriges Radio P1 meddelade idag, söndag den 12 april, att fackförbundet Kommunal anser att Socialstyrelsens nya vägledning för hur arbetat ska bedrivas på Sveriges äldreboenden, med anledning av coronasmittan, inte ställer tillräckligt tydliga krav på kommunerna. Socialstyrelsens uppfattning är att de boende ska delas upp i smittade och inte smittade ”om möjligt”. Kommunal, däremot, anser att denna uppdelning av smittade och inte smittade på äldreboendena ”SKA” ske. Detta enligt ombudsman Ann Georgsson.

Jag ställer helt upp bakom fackförbundet Kommunal.

Uppdelningen mellan smittade och inte smittade SKA ske. Sverige måste trappa upp ansträngningarna för att rädda liv. Men också när det gäller att skydda den personal, främst inom sjukvård och äldreomsorg, som ställs i frontlinjen i kampen mot coronasmittan. Som alla vet är detta en kamp på liv och död.

Jag återkommer till vad detta bör betyda för Umeå kommun.

 

Del ett: uppdatering av statistiken

Det finns endast åtta länder i världen som har högre dödstal än Sverige
Detta i förhållande till storleken på ländernas befolkning. Mina uppgifternas kommer även nu från ”Worldometers”. (Liksom tidigare har jag räknat bort San Marino, Andorra och Sint Maarten då dessa har under 100 000 invånare).
Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Här kommer den tragiska listan över de stater som har flest döda i världen i förhållande till storleken på sin befolkning.

1. Spanien: 355 avlidna per 1 miljon invånare
2. Italien: 322 avlidna per 1 miljon invånare
3. Belgien: 311 avlidna per 1 miljon invånare
4. Frankrike: 212 avlidna per 1 miljon invånare
5. Nederländerna: 154 avlidna per 1 miljon invånare
6. United Kingdom: 145 avlidna per 1 miljon invånare
7. Schweiz
: 120 avlidna per 1 miljon invånare
8. Luxemburg: 99 avlidna per 1 miljon invånare
9. Sverige: 88 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark: 45 avlidna per 1 miljon invånare
* Österrike: 39 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland: 34 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge: 22 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 9 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: Worldometers (12 april kl 11:25)


Statistiken globalt
12 april
* 210 länder och territorier samt 2 internationella transportmedel är drabbade
* 1 787 069 människor har bekräftats smittade
* 109 288 har bekräftats avlidna
* 406 109 har bekräftats tillfrisknade

Källa: Worldometers (12 april kl 11:25)

 

Del två: utvecklingen i länet och landet

Spridningen av coronasmittan i Västerbotten …
Måndag 6 april:              123 bekräftade smittfall, 1 avliden
Lördag 11 april:              181 bekräftade smittfall, 5 avlidna

Källa: Folkhälsomyndigheten den 6 respektive 11 april


… och läget i landet

”Coronasmitta har konstaterats på äldreboenden i 15 av Sveriges 21 län, skriver SVT Nyheter med hänvisning till en rapport från länsstyrelserna till regeringen.
I rapporten framgår det att Dalarna och Örebro har gjort om hela avdelningar på äldreboenden till covid-19-avdelningar.
Samtidigt framgår det att man inte fått igång samordning mellan stat, regioner och kommuner när det gäller skyddsutrustning”.

Vidare

”Coronaviruset finns nu på en tredjedel av alla äldreboenden i region Stockholm. Det bekräftar regionen för Sveriges Radio Ekot och SVT. Samtidigt råder brist på skyddsmaterial och hygienartiklar på boendena – och enligt fackförbundet Kommunal finns inte ens tvål på vissa boenden”.

Det har hittills avlidit 899 människor i Sverige till följd av coronasmittan. Detta enligt SVT:s 16.00-sändning idag den 12 april.

 

Del tre: Kommunalfackets uppfattning måste hörsammas av alla kommuner

Umeå kommun måste göra Kommunalfackets uppfattning till sin.
Detsamma gäller för alla Sveriges kommuner. I Umeå måste de som inte har smittats av coronaviruset på äldreboendena avskiljas från de som har smittats. Den personal inom kommunen som tar hand om de äldre som har smittats måste, på samma sätt som personal inom sjukvården, förberedas med:
* avancerade andningsmasker och skyddskläder,
* en snabb vidareutbildning om vad denna sjukvårdsliknande omsorg skulle innebära för jobbet,
* ett ”andra led” av kollegor som kan ersätta de som blir smittade – på jobbet eller på annat sätt.

Ansvaret för att så sker ligger på kommunens ledning – som bör förankra dessa satsningar hos alla partier i fullmäktige.

Umeå kommun ska ha beröm för att den var på tårna när det gällde beslutet att folk skulle stanna hemma efter vintersportlovet. Men sedan har kommunen tyvärr inte varit lika snabb. Vi i Arbetarpartiet föreslog ett besöksförbud på Umeås äldreboenden, på denna blogg, via inlägg den 19 respektive 23 mars. Tyvärr väntade kommunen med ett besöksförbud till dess att regeringen beslutade om ett allmänt besöksförbud, för hela Sverige, som började gälla den 1 april.

Förutom att separera smittade från icke-smittade på äldreboendena, samt bättre skyddsutrustning och utbildning för personalen, krävs åtgärder även inom hemtjänsten som förbättrar smittskyddet både för de äldre och för personalen.

Om Umeå kommun redan har påbörjat en omställning inom äldreomsorgen i denna riktning är det väldigt bra. Men något sådant framgår inte av hemsidan idag.

 

Avslutning

För att avsluta där jag började: Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Nu måste Sverige måste göra mer för att skydda sina äldre.
Det är bråttom.

Passa på att bli medlem i Arbetarpartiet

___________________

Ett tips till mina läsare

Jag vill tipsa alla som följer min blogg om en intervju med Fredrik Elgh, professor och överläkare i virologi. Intervjun har gjorts av Umepodden. Du hittar den via följande länk: https://umepodden.podbean.com/e/coronaspecial-med-overlakaren-i-virologi-fredrik-elgh/

6 kommentarer

Sveriges dödstal skrämmer. Regeringen måste följa WHO och kraftigt öka testerna samt den sociala distanseringen. Nu hotas de äldres liv

Av , , 9 kommentarer 86

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

Ingress
Den nedrustning av Sveriges sjukvård och beredskapslager som vi skrivit om, och som finns i devisen ovan inför varje blogg, är nu på väg att skörda människoliv. Läs följande rubrik, ingress och utdrag från Aftonbladet 9 april här nedan:


Coronautbrottet

Dokument visar: De prioriteras bort från intensivvård

av Olof Svensson

PUBLICERAD: I DAG  10.35
UPPDATERAD: MINDRE ÄN 3 TIM SEDAN

Personer med en biologisk ålder över 80 år ska prioriteras bort i intensivvården under coronakrisen.
Detsamma gäller de mellan 70 och 80 år som har signifikant svikt i mer än ett organsystem.
Det framgår av dokument som Karolinska universitetssjukhuset har skickat ut till ansvariga läkare.

I ett dokument som gått ut till ansvariga läkare på Karolinska universitetssjukhuset, och som Aftonbladet har tagit del av, listas vilka patientgrupper som ska få intensivvård och vilka som ska bortprioriteras om coronaepidemin leder till platsbrist.

För dem med en biologisk ålder över 80 är det inte aktuellt med intensivvård, enligt dokumentet. Det samma gäller personer över 70 som har signifikant svikt i mer än ett organsystem. Personer mellan 60 och 70 som har svikt i mer än två organsystem ska också bortprioriteras.

Svikt i organsystem kan till exempel handla om människor med sjukdomar i hjärta, lungor och njurar. (Respiration, cirkulation, njurfunktion, som det står i dokumentet).

Det framgår också av dokumentet att patienter som redan intensivvårdas ska kunna få intensivvården avbruten om de tillhör någon av ovanstående kategorier.”


 

En första kommentar
Sveriges dödstal är skrämmande höga
Worldometers har löpande publicerat statistik på antalet smittade, avlidna, testade, tillfrisknade, m.m. under hela coronakrisen. Det handlar idag om cirka 210 länder och territorier. När det gäller antalet döda per 1 miljon invånare ligger Sverige tyvärr katastrofalt högt. I nedanstående statistik har jag räknat bort San Marino, Andorra och Sint Maarten då dessa tre länder alla har under 100 000 invånare.

1. Spanien: 326 avlidna per 1 miljon invånare
2. Italien: 324 avlidna per 1 miljon invånare
3. Belgien: 218 avlidna per 1 miljon invånare
4. Frankrike: 187 avlidna per 1 miljon invånare
5. Nederländerna: 140 avlidna per 1 miljon invånare
6. Schweiz: 110 avlidna per 1 miljon invånare
7. United Kingdom: 105 avlidna per 1 miljon invånare
8. Luxemburg: 83 avlidna per 1 miljon invånare
9. Sverige: 79 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark: 41 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland: 29 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge: 20 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 8 avlidna per 1 miljon invånare

 

En andra kommentar
Stefan Löfven säger i en intervju i SvD idag att ”vi har inte lyckats skydda våra äldre”
Detta är uppenbart. Fakta är skrämmande. Fram till i onsdags hade hela 159 personer på äldreboenden avlidit och 632 konstaterats vara smittade.
Detta bara i Stockholmsregionen!

Nu väntas ”stormen” sprida sig ut över resten av Sverige.

Det finns många som, gång på gång likt ett mantra, har upprepat att vi måste lita på våra experter.
Men vilka experter?
Experterna är nämligen inte eniga. Det finns minst två ”upprop” (debattartikel respektive öppet brev) med forskare, epidemiologer, virologer, infektionsläkare och andra i sammanhanget väl meriterade personer. Båda dessa har riktat kritik mot Folkhälsomyndigheten. Det ena, som var undertecknat av 14 mycket meriterade läkare och forskare, krävde en ökad transparens när det gällde på vilka beräkningar som Folkhälsomyndigheten baserade sin strategi. Det andra uppropet, som undertecknats av över 2000 läkare, forskare och annan medicinsk personal, kräver att den svenska regeringen ska följa WHO:s rekommendationer. Det handlar huvudsakligen om två saker: att kraftigt öka kapaciteten när det gäller att testa personer för coronasmitta samt att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället.

Dessa båda ”upprop” måste, bland annat, ses mot bakgrund av att så många människor har dött i Sverige. Detta i jämförelse med bland annat grannländerna Norge, Danmark och Finland. Samt Tyskland. Titta åter på tabellen ovan!

En tredje kommentar
Jag har tidigare skrivit om denna situation då den uppstod i Italien i en blogg publicerad den 14 mars.
Tillåt mig att citera från detta blogginlägg:

” Vid ett ”krigsliknande” tillstånd måste det onormala bli det normala
Coronaviruset har ställt de politiska och övriga beslutsfattarna inför två olika alternativ
Det ena alternativet är att coronaviruset ska klaras av inom ramen för det ”normala”. Med det normala menar jag:
a) den vanliga lagstiftningen,
b) det antal sjukvårdsplatser, och den sjukvårdspersonal, som ofta inte räcker till även utan den extra belastning som en pandemi utgör. Detta på grund av nedskärningar och bristande personalinflytande.

Om utgångspunkten är att situationen ska klaras av inom ramen för det normala är det inte svårt att, idag, dra slutsatsen att landet Sverige för varje timme löper en ökad risk att drabbas av en katastrof. I skrivande stund (21.00 fredag) har 1 266 personer dött i Italien. Samtidigt har i skrivande stund (23.00) en (1) person, hittills, dött i Sverige.

Den andra utgångspunkten påminner om situationen strax före ett krigsutbrott. Igår citerades en italiensk narkosläkare i tidningen ”Corriere della Sera” (9 mars) då han jämförde situationen i Italien med ett situationen i ett ”krig”. Detta i samband att han beskrev det behov som uppstått av att tvingas prioritera mellan de patienter som skulle få vård först, få vård senare och inte få någon vård alls – eftersom den sista gruppen av patienter hade en så liten chans att överleva. Inga roliga beslut att ta.

Men besluten måste tas.

Det som beslutsfattarna i Sverige, politiska och andra, måste sträva efter är att undvika att hamna i en situation som den italienske narkosläkaren beskriver. [min boldning 9 april / jh.] Detta kräver att beslutsfattarna, snarast, erkänner att det råder en situation liknande ett  ”krigstillstånd” i kampen mot coronaviruset. Beslutsfattarna måste, och det snarast, vidta ytterligare åtgärder som ligger utanför ramen för vad som brukar anses vara normalt. Det handlar om att, snarast, våga fatta beslut som gör det onormala till det normala. Till dess att den fientliga pandemin har besegrats.”

 

Avslutningsvis
Dessa rader är inte roliga att skriva.
Men som jag ser det så drabbas befolkningen i Sverige av så skrämmande höga dödstal på grund av:
* årtionden av nedskärningar i sjukvård och omsorger,
* avvecklingen av beredskapslagren,
* Oförmågan hos den högsta ledningen för Sverige – den politiska och FHM (bl a) – att följa WHO:s riktlinjer.

Om det inte snabbt vidtas åtgärder på Sveriges äldreboenden – bl a genom att smittade patienter separeras från icke smittade, och genom att personalen delas upp så att vissa (med skyddsutrustning) tar hand om de smittade medan andra tar hand om de som inte är smittade – tvingas vi förvänta oss en ökning av antalet döda som kommer att bli svår att acceptera och leva med.

Detta både för samhället i dess helhet och för dess enskilda medborgare.

9 kommentarer

Kampen mot corona: Sjukvårdens materialbehov eftersattes i två månader

Av , , 2 kommentarer 71

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

Jag och min partikamrat Davis Kaza har lagt ned mycket arbete på research och kontakter med olika företag som producerar skyddsutrustning. Resultatet blev en debattartikel som vi fick publicerad i VK. Du läsa artikeln här nedan – eller i VK onsdag 8 april.

 


Svenska skydd till vården

Publicerad igår kl. 21:00

Sverige har en rejäl kapacitet för att producera mycket av den skyddsutrustning som det råder brist på via inhemsk industri! Men produktionen gick allt för länge till andra länder – som gjort sina beställningar tidigare. Svensk industri har kunnande, vilja och kapacitet att spela en viktig roll i kampen mot coronaviruset. Men regeringen och myndigheter har visat ointresse. Det skriver Jan Hägglund och Davis Kaza.

Umeå kommun har varit på tårna och agerat framsynt när det gäller att möta spridningen av coronaviruset. Vi syftar bland annat på kommunens tydliga rekommendation till dem som varit utomlands och åkt skidor, exempelvis i de italienska alperna, att stanna hemma i minst två dagar även om de inte uppvisade några symptom.

Trots kritik från statsepidemiolog Anders Tegnell som ansåg detta vara en ”onödig åtgärd” (TT 8/3) utsträckte kommunen sin rekommendation – först till en vecka och sedan till 14 dagar. Detta har med största sannolikhet inneburit att kommunen och länet i dag har mindre problem med smittade än vad annars skulle ha varit fallet. Kommunens ledning förtjänar beröm.

Det är mer än vad man kan säga om de centrala organen för Sveriges styrning. Regeringen och ansvariga myndigheter har tyvärr inte uppvisat samma framsynthet. Detta bland annat när det gäller tillgången till skyddsutrustning för vårdpersonal runt om i landet.

I ett inslag i TV4 den 18 mars sa Socialstyrelsens krisberedskapschef att ”… vi har ingen uthållighet i materialförsörjningen alls …”. Den 25 mars gick Vårdförbundet i Stockholm ut med att de kunde tvingas genomföra ett skyddsstopp av vårdavdelningar på grund av materielbristen. Akutsjukvården i Piteå har tvingats be allmänheten om hjälp att få tag i andningsskydd via sin Facebooksida…

Samtidigt känner få till att Sverige har en rejäl kapacitet för att producera mycket av den skyddsutrustning som det råder brist på via inhemsk industri! I Svenljunga finns ett företag som, varje vecka, producerar 250 000 av mer avancerade andningsmasker som används inom sjukvården! Sveriges Radio P4 Sjuhärad rapporterade den 22 januari att produktionen av andningsmasker gick på högtryck. Men produktionen gick till andra europeiska länder och Kina – som gjort sina beställningar tidigare.

Den 30 januari meddelade WHO att coronaviruset utgjorde ett ”internationellt hot mot människors hälsa”. Dagen efter bekräftades det första fallet i Sverige. Först nära två månader senare, den 19 mars, meddelade socialministern att avtal skrivits om att få 200-300 000 andningsmasker från Svenljunga levererade varje månad. Men innan leveranserna börjar nå ut till de olika regionerna riskerar en akut brist att uppstå på många vårdavdelningar.

Bristen på utrustning beror på åratal av nedskärningar samt avveckling av beredskapslagren, bland annat av läkemedel. Resultatet har blivit att sjukvården och landet i övrigt har en dålig beredskap för denna typ av extrema situationer. Dessutom har regeringens brist på krismedvetenhet och beslutsångest förvärrat läget. Detta gäller inte bara andningsmasker utan även exempelvis skyddsrockar, plastvisir och respiratorer.

Även denna typ av produktion hade kunnat påbörjas långt tidigare via inhemsk industri – bara regeringen gjort nödvändiga beställningar. Svensk industri har kunnande, vilja och kapacitet att spela en viktig roll i kampen mot coronaviruset.

Vi har själva kunnat koppla samman en akutvårdsavdelning i Norrland med företaget som producerar andningsmasker. Det hade varit önskvärt om centrala politiker och myndigheter hade visat samma framsynthet som Umeå.

En radikal förbättring krävs – men ansvar måste ändå utkrävas för de två förlorade månaderna.

Davis Kaza
Jan Hägglund
Arbetarpartiet

Länk till artikeln på vk.se: https://www.vk.se/2020-04-07/svenska-skydd-till-varden

Ett tips till mina läsare

Jag vill tipsa alla som följer min blogg om en intervju med Fredrik Elgh, professor och överläkare i virologi. Intervjun har gjorts av Umepodden. Du hittar den via följande länk: https://umepodden.podbean.com/e/coronaspecial-med-overlakaren-i-virologi-fredrik-elgh/

2 kommentarer

De smittade och avlidna fördubblas varje vecka globalt – plus statistik för Sverige och länet. Regeringens försök att kringgå riksdagen måste stoppas

Av , , 2 kommentarer 70

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

Ingress
Vi är starkt kritiska mot den attityd som regeringen ger uttryck för, då den nu försöker runda den till 55 ledamöter krympta riksdagen. Arbetarpartiets ledning har diskuterat frågan och vill bland annat på detta sätt protestera mot vad vi tycker är ett odemokratiskt försök av regeringen att sätta den redan krympta riksdagen på undantag. Under ”coronakrisen” har inte problemet med regeringen varit att den rusat i förväg i jämförelse med andra länder när det gäller att fatta beslut om att exempelvis krympa storleken på folksamlingarna. Den svenska regeringen har släpat efter. Det har heller inte funnits något problem när det gäller regeringens möjligheter att få igenom sina krisåtgärder i riksdagen. De ”55 tappra” riksdagsledamöterna befinner sig naturligtvis i en stand by-position. Om regeringen och deras samarbetspartier i form av C och L hör av sig till ledningen i M på förmiddagen och kommer överens om nya krisåtgärder kan naturligtvis de 55 riksdagsledamöterna samlas redan på eftermiddagen för att fatta nödvändiga beslut.

De åtgärder som vidtas är nödvändiga men är inte desto mindre undantagsåtgärder. Och undantagsåtgärder ska inte kombineras med någon sorts undantagsordning när det gäller HUR besluten tas. Speciellt inte när inget tyder på att det finns något behov av att inskränka demokratin. Regeringens fräcka utspel blir alldeles särskilt osmakligt med tanke på den kritik som den själv riktat mot beslut tagna i Ungern. Vi citerar Sveriges Radio den 2 april:
”Nu växer kritiken inom EU mot Ungerns premiärminister Viktor Orbán. EU:s ordförande Ursula von der Leyen fördömde idag för första gången undantagslagarna i Ungern och hon fick i eftermiddag stöd av statsminister Stefan Löfven…” och ”– Vi måste stå upp för våra värderingar. det är ingen tvekan om det. Många länder kommer att ha fattat lite udda beslut, på grund av att det är en sån unik situation, men det får inte innebära att man tummar på demokratin och grundläggande värderingar, sa Stefan Löfven.”

Del ett
Nu ökar takten när det gäller spridningen av coronasmittan i Umeå och Västerbotten.
Det första dödsfallet inträffade idag – i Skellefteå. Fler lär tyvärr följa. Låt oss presentera smittspridningen i länet under den senaste veckan:

Bekräftade fall av coronavirus i hela Västerbottens län
Måndag 30 mars              48
Tisdag 31 mars                55
Onsdag 1 april                 63
Torsdag 2 april                 68
Fredag 3 april                  80
Lördag 4 april                  97
Söndag 5 april               114
Måndag 6 april              123, 1 avliden

Källa: Folkhälsomyndigheten 6 april

Del två
Vi presenterar utvecklingen i världen när det gäller antalet bekräftade smittfall, avlidna samt tillfrisknade.
Vi presenterar även utvecklingen i Sverige och elva andra länder.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade måndag 6 april kl 20:30
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden och istället drar ned på testerna till att omfatta sjukvårdspersonal och personer med så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag, löpande, publicera denna statistik över coronasmittans framfart i världen. Denna framfart är skrämmande. Vill du kontrollera hastigheten och utbredningen på smittans spridning – gå till mitt förra blogginlägg och jämför siffrorna. Då kan du se hur antalet smittade och avlidna ökar.

Världen
* 209 länder och territorier samt 2 internationella transportmedel
* 1 329 306 bekräftade smittfall
* 73 831avlidna
* 277 329 tillfrisknade

1  USA: 356 414 bekräftade smittfall, 10 490 har avlidit,
2  Spanien:
135 032 bekräftade smittfall, 13 169 har avlidit,
3  Italien
: 132 547 bekräftade smittfall, 16 523 har avlidit,
4  Tyskland: 101 558 bekräftade smittfall, 1 662 har avlidit,
5  Frankrike: 98 010 bekräftade smittfall, 8 911 har avlidit,
6  Kina
: 81 708 bekräftade smittfall, 3 331 har avlidit – siffrorna ska tas med en rejäl nypa salt,
7  Iran
: 60 500 bekräftade smittfall, 3 739 har avlidit,
17 Sydkorea
: 10 284 bekräftade smittfall, 186 har avlidit,
19 Sverige: 7 206 bekräftade smittfall, 477 har avlidit,
22 Norge
: 5 763 bekräftade smittfall, 76 har avlidit,
27 Danmark: 4 681 bekräftade smittfall, 187 har avlidit,
41 Finland: 2 176 bekräftade smittfall, 28 har avlidit.

Källa: Worldometers (6 april kl 20:30)

Sverige
7 206 bekräftade smittfall
477 avlidna
205 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige, när det gäller bekräftade smittfall, blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Källa: Folkhälsomyndigheten (6 april)

 

Del tre
Dubblering varje vecka – kommentarer till ovanstående statistik:
* Både när det gäller antalet bekräftade smittfall har vi kunnat se en dubblering i världen varje vecka under flera veckor. När det gäller antalet avlidna handlar det om mer än en fördubbling. Se nedan:

Dag

Bekräftade smittfall

Avlidna

Lördag 14 mars

156 475

5 833

Lördag 21 mars

304 979

13 011

Lördag 28 mars

663 127

30 861

Lördag 4 april

1 201 483

64 690

* I början testade Sverige alla medborgare som hade besökt riskområden. Exempelvis sådana personer som rest till Alperna för att åka skidor. Idag har Sverige ändrat sina testmetoder. De som testas idag är personer som behöver sjukhusvård samt personal inom sjukvården. I en rad andra länder genomför man betydligt bredare tester. Ett av dessa länder är USA. Då det skiljer mycket mellan länderna när det gäller vilka medborgare som myndigheterna testar för coronaviruset är sannolikt ”rangordningen” mellan länderna ovan missvisande. Det som däremot visas i siffrorna är trenden inom de olika länderna vad gäller antalet smittade och avlidna. Vi utgår också ifrån att det reella antalet smittade är betydligt större än siffrorna ovan som enbart visar antalet bekräftade smittfall. Men sanningen finns dold i ett mörkertal sannolikt är stort.

* Värt att notera är den explosiva ökningen av antalet avlidna på grund av coronaviruset i Sverige. Fram till i tisdags förra veckan hade coronaviruset tagit 40 liv i Sverige. Idag ligger siffran på 180. Utvecklingen är skrämmande.

* Idag har USA flest smittade i världen. President Donald Trump hade tänkt besegra coronaviruset före påsk och fylla kyrkorna under påsken. Det kanske han gör. Men definitivt inte på det sätt som han trodde – utan troligare i form av begravningsceremonier. Jag säger bara en sak: ”Herregud, min skapare”.

 

Avslutning
Värt att notera är också att Sydkorea, genom sitt massiva testprogram, har lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset, åtminstone i jämförelse med många andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde just i Sydkorea. Så sent som i februari hade Sydkorea näst flest smittade – efter Kina. Idag ligger Sydkorea på tionde plats. Sydkoreas metoder med testning, smittspårning och isolering borde därför studeras av alla andra länder. Däribland Sverige!

De rekommendationer som WHO idag för ut ligger i linje med den bekämpning av coronasmittan som Sydkorea genomför.

 

Ett tips till mina läsare

Jag vill tipsa alla som följer min blogg om en intervju med Fredrik Elgh, professor och överläkare i virologi. Intervjun har gjorts av Umepodden. Du hittar den via följande länk: https://umepodden.podbean.com/e/coronaspecial-med-overlakaren-i-virologi-fredrik-elgh/

2 kommentarer

Tsunamin, skogsbränder, återvändare från IS och nu corona. Det finns en förklaring till Sveriges oförmåga att fatta svåra men nödvändiga beslut

Av , , 10 kommentarer 83

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

Ingress
Många av bristerna i den nu pågående coronakrisen som bristande förberedelser, senfärdighet i beslutsfattandet och vinglande när det gäller strategin, känns i många avseenden igen från tidigare krislägen. Vi syftar på Estoniakatastrofen 1994, tsunamin julen-nyåret 2004-05, skogsbränderna 2018 eller då våldsbejakande extremister som aktivt stöttat Daesh / IS återvänt till Sverige.

I krislägen har Sveriges ledande politiker och myndigheter gång på gång visat sig sakna förmågan att snabbt fatta beslut som påverkar folks vardag och som därför riskerat att göra beslutsfattarna impopulära. Åtminstone för en tid, och speciellt hos de som inte förstått krisens allvar.

Varför är det så? Till en viss del beror det på vilken person som exempelvis är statsminister eller statsepidemiolog. Men vanligtvis är personlighetens roll underordnad. Det överväldigande skälet till den, alltför ofta, uppvisade bristen på handlingskraft hos ledningen för Sverige beror på den ”kultur” som råder inom de organisationer som ska fatta besluten. Det handlar både om riksdagspartier och myndigheter, organisationer som ofta är sammanvuxna, ofta genom politiska kompromisser och utnämningen av höga ämbetsmän.

Vi vill understryka detta: den brist på handlingskraft som Sveriges ledning alltför ofta har uppvisat beror i mindre utsträckning på de högsta ledarnas personlighet. Bristen på handlingskraft beror till överväldigande del på den ”kultur” som präglar hur departement och myndigheter (där de högsta politikerna och ämbetsmännen återfinns) tar sig an svåra och känsliga problem. Denna kultur har i sin tur skapats av tidigare beslut i samband med avgörande skeenden i Sveriges historia.

Vi vill särskilt framhålla två avgörande skeenden i den svenska historien som kommit att prägla de styrandes ”kultur” då de ställs inför svåra situationer och stora problem.

Del ett
Införandet av den parlamentariska demokratin

Det första skeendet, eller processen, som vi anser har haft en avgörande betydelse för kulturen, eller mentaliteten, hos de styrande i Sverige var under åren 1918-21. Det var under denna period som kunga- och präststyret, tillsammans med det odemokratiska valsystem som då rådde, skulle ersättas av ett nytt och demokratiskt statsskick. Ett annat avgörande skede är perioden före, under och efter andra världskriget. Låt oss utveckla detta.

När det gällde demokratins genombrott under åren 1918-21 undvek socialdemokraterna och liberalerna – som drev på för att Sverige skulle införa parlamentarisk demokrati – att göra rent hus med de privilegier som en odemokratisk överhet haft under århundraden. De privilegierade bestod bland annat av kungahus och prästerskap, förmögna och de med höga inkomster, varav många tillhörde adeln. Istället kom det demokratiska genombrottet att präglas av kompromisser. Dessa innebar bland annat att monarkin fick vara kvar med ett både direkt och indirekt inflytande. Detsamma gällde för statskyrkan. Men dessutom kom tvåkammarsystemet att utnyttjas för att inskränka den parlamentariska demokrati som genomfördes.

Den allmänna rösträtten, i form av direkta val, genomfördes nämligen endast till riksdagens Andra kammare. Valet av ledamöterna till riksdagens Första kammare var indirekta. Och till dessa hade endast 1310 ”valmän” rätt att rösta. Detta fåtal utsågs av tidigare valda landsting och stadsfullmäktigen. Och denna, indirekt valda, Första kammare kunde blockera alla beslut tagna av den direktvalda Andra kammaren (med undantag för budgeten)! Sådant var läget 1921, det år som gått till historien som det första allmänna valet, för både män och kvinnor. Kombinationen av att monarkin och statskyrkan blev kvar, tillsammans med de indirekta valen till Första kammaren, innebar att den parlamentariska demokratin inte genomfördes fullt ut. Det nya och demokratiska styrelseskicket hölls tillbaka. Trots detta tog den demokratiska utvecklingen i Sverige ett kvalitativt steg framåt under denna process.

Men kompromissandet fick två effekter. Dels blev inte Sverige, fullt ut, ett sekulärt och demokratiskt samhälle under åren 1918-21. Det byggdes in för stora buffertar i syfte att bromsa djupare sociala samhällsförändringar. Dels lades även grunden för en politisk mentalitet bestående av ”ruttna kompromisser”. En mentalitet som till och med tillät inskränkningar i det nya och demokratiska statsskicket. (Under 1950-talet tillät de indirekta valen Socialdemokraterna att utnyttja Första kammaren till att klamra sig fast vid regeringsmakten).

Och än idag är monarkin och kyrkan sammanvuxna i Sverige. Detta trots att det har gått hundra år sedan den parlamentariska demokratin infördes, och exakt 20 år sedan staten och kyrkan skiljdes åt, formellt sett. Innehållet i en av våra fyra grundlagar (successionsordningen) visar mycket tydligt på den koppling som finns än idag mellan monarkin och kyrkan. Eller vad sägs om detta citat från en av våra idag gällande grundlagar:
”… Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen [från 1530], samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”.

I Sverige har vi alltså en statschef som måste vara av den ”rena evangeliska läran” baserad på en tolkning från 1530 i Augsburg och en annan tolkning från 1593 i Uppsala! Istället för att rensa ut denna odemokratiska dynga från den tid då kungen (av ”guds nåde”) styrde landet med hjälp av himmelen tillåts alltså både monarkin och kopplingen mellan denna och kyrkan att bestå! Så länge inte monarkin, och kopplingen mellan denna och svenska kyrkan, avskaffas är Sverige inget sekulärt land. Och därmed inte demokratiskt fullt ut. Kompromissandet under åren 1918-21 innebar att demokratin inte genomdrevs fullt ut. Detta efterlämnade ett verkligt skadligt arv vad gäller politisk mentalitet. Eller kultur.

Del två
Andra världskriget

Det andra tillfället som präglade politik och myndigheter var perioden före, under och efter andra världskriget. Det handlar inte endast om eftergiftspolitiken utan även om underlåtenheten att göra upp med hemmanazisterna efter krigsslutet. Andra världskriget skapade helt andra erfarenheter för befolkningen i länder som exempelvis Danmark, Norge och Finland i jämförelse med Sverige. Danmark och Norge blev ockuperade av Nazi-Tyskland. Där fanns människor som samarbetade med ockupanterna men också de som deltog i uppbygget av motståndsrörelser mot nazisterna. Finland deltog i andra världskriget. I två omgångar.

Sverige – befolkningen, politikerna och myndigheterna – har väldigt annorlunda erfarenheter. Landet förde, som sagt, en utpräglad eftergiftspolitik mot Nazi-Tyskland under större delen av kriget. Men till detta ska läggas något som var nästan lika illa. Det officiella Sverige gjorde inte upp med hemmanazisterna. Inte ens efter andra världskrigets slut. Nazi-Tyskland besegrades i andra världskriget. Den nazistiska ideologin borde, åtminstone för Sveriges del, ha gått under i Berlins ruiner tillsammans med Hitler. Men ”de bruna” överlevde i Sverige. Författaren Bosse Schön, som skrivit flera böcker om svenskarna som stred för Hitler, har avslöjat att vissa av ”hemmanazisterna” till och med blev riksdagsledamöter – och statsråd!

Del tre
Tidigare nazister blev riksdagsledamöter och statsråd

Den tidigare nazisten Ragnar Edenman blev, efter kriget, socialdemokratisk ecklesiastikminister (utbildningsminister). Denna post han innehade han under åren 1957-1967. Edenman hade deltagit i bildandet av naziströrelsen Det Nya Sverige 1930. I samma rörelse var även Birgit Rodhe, som senare blev skolminister för Folkpartiet (idag Liberalerna), aktiv. Rolf Clarkson, ledare för nazirörelsen Fosterländsk Enad Ungdom, anslöt sig efter kriget till Moderaterna (dåvarande Högerpartiet). Clarkson satt i riksdagen åren 1969-1994. Under en tid satt han tillsammans med Edenman i Presstödsnämnden. En annan tidigare nazist var den centerpartistiske riksdagsledamoten och författaren PO Sundman. Denne kom senare även att bli ledamot av Svenska Akademien. Sundman och Clarkson satt i riksdagen samtidigt. När de vid ett tillfälle träffades utanför riksdagens toalett ska Sundman ha gått upp i enskild ställning, gjort hitlerhälsning och sagt ”Mein führer” till Clarkson. Sundman hade tidigare varit medlem i Fosterländsk Enad Ungdom som Clarkson var ledare (führer) för då det begav sig.

Nazisterna fanns även kvar inom polis och militär, bank- och företagssektorn. Sverige styrdes av en samlingsregering under andra världskriget i vilken Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet (vissa under andra namn) ingick. De hade många gemensamma skelett i garderoben genom eftergiftspolitiken gentemot Nazi-Tyskland. Detta motverkade en uppgörelse med hemmanazisterna. Och inget av partierna ville peka på gamla nazister i andra partier. Det hade varit att kasta sten i glashus. ”De bruna” hade ju övervintrat i alla partier. Detta resulterade i ytterligare en halvhjärtad, oavslutad och feg kompromiss. Sverige gjorde inte upp med hemmanazisterna. Detta innebar ytterligare ett avgörande steg mot den kultur, eller mentalitet, som idag tar sig uttryck i en dum och naiv tro på att krig och katastrofer inte drabbar Sverige. Och om detta sker vågar ingen göra något rejält utan att de andra partierna är med. Och detta innebär diskussioner och nya kompromisser vilket – naturligtvis – tar tid.

Mot denna bakgrund har det vuxit fram en tro på att Sverige utgör ett sorts ett undantag när det gäller katastrofer. Politiker, exempelvis i Storbritannien, har till och med talat om den svenska ”exceptionalismen” (det drabbar andra men inte oss).

Del fyra
Sverige och Frankrike – två motpoler

Sverige skiljer sig extra mycket från Frankrike. Detta land gjorde rent hus med monarki och adel i samband med Franska Revolutionen och demokratins genombrott och där är sekularismen något av en nationell ideologi. Frankrike deltog även i båda världskrigen och genomlevde dessutom fyra år av nazi-ockupation under vilken en stark motståndsrörelse växte fram. Detta är bakgrunden till att de sociala och politiska striderna i Frankrike ofta blir hårda och utkämpas till dess att det går att urskilja en segrare och en förlorare. Vi förespråkar inte giljotinen. Vi försöker däremot förklara att den så ofta manifesterade bristen på handlingskraft i Sverige har djupa historiska rötter. Det är dessa rötter som har skapat en kultur, eller mentalitet, som leder till att partier och myndigheter ständigt söker skydd hos varandra i ett fegt och tidsödande kompromissande som ofta innebär sena och halvhjärtade beslut. Det är få offentliga personer, och institutioner, som vågar peka med hela handen (med hårdhandskarna på) då det behövs. Detta skapar problem. För varken fartygskatastrofer, tsunamis, skogsbränder, terrorister eller pandemier har tid med de fegt kompromissande och tidskrävande svenska partierna eller myndigheterna.

Avslutning
Hård kamp för att förändra myndighetskulturen

Det kommer att krävas en hård kamp för att förändra dagens parti- och myndighetskultur. Det handlar om att bryta en djupt förankrad mentalitet som har haft tid att ”sätta sig” under hundra år och som skapat en sorts ”nationalkaraktär”. Både i Frankrike och Sverige.

Men det är nödvändigt att bryta denna svenska kultur. Coronaviruset måste nämligen besegras – med alla till buds stående medel. Och befolkningen i Sverige kommer, precis som i alla andra länder, även att utsättas för nya katastrofer av den karaktär vi nämnt.

10 kommentarer