Umeå kommuns budget sköts upp till i höst. Igår kom 6 extra miljarder, vilket visar hur rätt det var att skjuta på budgetbeslutet + ny covid-statistik

Läs bloggserien om pandemierna – se inlägg från 5, 11 respektive 18 maj
Vad vet Norge, Finland och Danmark om covid-19 som inte Sverige vet?
Passa gärna på att bli medlem i Arbetarpartiet.
Försvara yttrande- och tryckfriheten
_________________________

 

Inledning
Regeringen och samt C och L sköt igår, 18/5, till ytterligare sex miljarder kronor till kommuner och regioner (landsting).
Finansministern uppger att dessa pengar gäller för i år men att det kan komma ytterligare pengar för exempelvis nästa år.

Detta visar hur rätt det var att skjuta upp antagandet av Umeå kommuns budget för 2021. Ursprungligen skulle denna ha antagits nu i juni – alltså redan om en månad. Men för en vecka sedan (12 maj) pressades S och MP i Umeå att skjuta på beslutet om nästa års budget tills i höst. De partier som tydligt drev på för att antagandet av nästa års budget skulle skjutas upp var följande partier: L, M, V och Arbetarpartiet.

Del ett – den enda delen
De tre argument som vi i Arbetarpartiet angav var dessa:
* Osäkra prognoser: I slutet av april tvingades Konjunkturinstitutet komma ut med en reviderad version av den rapport man lagt fram i början av samma månad. När det gäller Umeås skatteinkomster ansåg regeringen att kommunen skulle ha ca 170 miljoner mer att röra sig med än vad SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ansåg,
* Statsbidrag: På grund av coronakrisen hade regeringen tillskjutit 20 miljarder kr till kommuner och regioner för i år och ytterligare 12,5 miljarder för nästa år. Men det låg i luften att ytterligare pengar skulle komma. Inte minst på grund av Konjunkturinstitutets nya prognoser för den svenska ekonomin – se ovan.
* Den demokratiska debatten: Budgeten utgör kommunens operativa handlingsprogram för minst ett år framåt. Om debatten kring det handlingsprogram för Umeå kommun som budgeten utgör inskränks så inskränks även demokratin. Det kan hända att debatten inskränks även om den tas till hösten, exempelvis genom att endast 35 av kommunfullmäktiges 65 ledamöter kan närvara. Men förhoppningsvis kan alla ledamöter i fullmäktige delta till hösten – åtminstone via videolänk. Det handlar också om i vilken utsträckning som kommunens anställda, brukare samt allmänheten kan informeras om de olika budgetalternativen. Ifall budgeten bara hade ”gjorts bort” nu i juni hade detta inneburit en medveten inskränkning av demokratin.

Avslutning
Jag hoppas att alla, ledamöter och partier, i Umeå idag är lika glada som jag och Arbetarpartiet för att beslutet att anta nästa års budget sköts upp tills efter sommaren.

 

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Det finns endast fem länder i världen som har högre dödstal än Sverige
Detta i förhållande till storleken på ländernas befolkning. Uppgifterna kommer från Worldometers. I tabellen nedan har jag räknat bort San Marino, Andorra, Isle of Man och Sint Maarten då dessa länder/territorier har under 100 000 invånare.
Danmark, Norge och Finland har långt färre döda än Sverige. Även USA, som har flest dödsfall i världen i absoluta tal, har färre avlidna sett till befolkningens storlek än vad Sverige har.

Se nedan den tragiska listan över de stater som har flest döda i världen i förhållande till storleken på sin befolkning:

1. Belgien: 790 avlidna per 1 miljon invånare
2. Spanien: 596 avlidna per 1 miljon invånare
3. Italien: 535 avlidna per 1 miljon invånare
4. United Kingdom: 526 avlidna per 1 miljon invånare
5. Frankrike:
431 avlidna per 1 miljon invånare
6. Sverige:
380 avlidna per 1 miljon invånare
7. Nederländerna:
336 avlidna per 1 miljon invånare
8. Irland: 319 avlidna per 1 miljon invånare
* USA: 287 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland:
99 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark:
96 avlidna per 1 miljon invånare
* Österrike: 70 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 55 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge:
43 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: Worldometers (20 maj kl 24.00)


Statistiken globalt 20 maj
* 213 länder och territorier samt 2 internationella transportmedel är drabbade
* 5 083 411 människor har bekräftats smittade
* 329 239 har bekräftats avlidna
* 2 020 879 har bekräftats tillfrisknade

Källa: Worldometers (20 maj kl 24.00)


Sverige totalt
bekräftade smittfall: 31 523
bekräftade avlidna:    3 831

Källa: Folkhälsomyndigheten 20 maj

Spridningen av coronasmittan i Västerbotten
Måndag 6 april:              123 bekräftade smittfall, 1 avliden
Lördag 11 april:              181 bekräftade smittfall, 5 avlidna
Lördag 18 april:              230 bekräftade smittfall, 10 avlidna
Lördag 25 april:              284 bekräftade smittfall, 13 avlidna
Lördag 2 maj:                327 bekräftade smittfall, 15 avlidna
Onsdag 20 maj:             437 bekräftade smittfall, 21 avlidna

Källa: Folkhälsomyndigheten den 6, 11, 18, 22 och 25 april samt 2 och 20 maj

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.