Kriminalitet som ”exporterats” hit stoppas inte av idrott & kultur – verksamheter som är ovärderliga då ungas kriminalitet ska FÖREBYGGAS

Tisdagen den 4 december 2018 blev en bil av modell BMW beskjuten med ett flertal skott på Ålidhem! Bilden nedan är tagen i samband med polisens brottsplatsundersökning samma dag.

Foto: Davis Kaza

 

Under senare år har det skett ett flertal skjutningar i Umeå.
Vissa med dödlig utgång. Men varför skjuter man en BMW? Av samma skäl som restaurang Chaplin blev skjuten med 14 skott från en AK-4 år 2004. Det handlar, naturligtvis, om att ett antal personer vill varna andra personer som man ligger i fejd med. De flesta av oss är vana vid att en varning består av att en lärare ringer hem till ens föräldrar om man ofta busade på lektionerna. Det kan till och med hända att man får böta för fortkörning och i samband med detta blir varnad för att ”nästa gång kan du bli av med ditt körkort”. Men de allra flesta av oss är definitivt inte vana vid att bli varnad genom skottlossning. Men idag blir detta allt vanligare. Det handlar om två skilda världar. I den gamla världen ringer läraren dina föräldrar och polisen utfärdar böter samt säger dig några sanningens ord. I den nya världen – en väldigt annorlunda värld – kan varningen bestå av att man skjuter sönder bilar och restauranger.

Det handlar inte om händelser på två sidor av jordklotet. I båda fallen handlar det om Umeå. Fast före respektive efter år 2010. Under de senaste tio åren har det skett en skrämmande stor förändring i Umeå. Och denna förändring pågår fortfarande.

Både Umeå kommun och polisen har tagit lovvärda initiativ. Men den brottslighet som växer fram kring något som handlar om så mycket pengar som knarklangning blir av en helt annorlunda art. Den blir organiserad och beväpnad. Hot övergår i misshandel, misshandel övergår i skottlossning mot redan döda ting. Denna typ av skottlossning riktas senare mot människor. Sådan är tyvärr logiken när knarkhandel utvecklas.

Polisens framgångar i Götet innebär ”export” av kriminalitet till Umeå
Många av oss har uppfattningen att de brott som sker i Umeå utförs av personer vars kriminella bana började i Umeå. För många av oss framstår det också som naturligt att om polisen lyckas dra åt tumskruvarna på den organiserade knarkbrottsligheten Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Uppsala gynnar detta också umeborna. Men detta behöver paradoxalt nog inte vara fallet! Ett framgångsrikt polisarbete mot knarkbrottsligheten är självklart positivt – för Sverige som helhet. Men då polisen lyckas göra det förbannat obekvämt för kriminella på vissa orter (samtidigt med ökad konkurrens från andra kriminella) kommer vissa yrkeskriminella att ”exportera” sig själva till orter där de uppfattar att klimatet är ”mildare”. ”Exporten” har bl a gått till Umeå. Alltså: Förutom den förgrovade kriminalitet som knarklangning skapar hos personer uppvuxna i Umeå har det tillkommit en ”export” av grövre kriminella – exempelvis från storstadsområden och från Mellansverige. Detta handlar om en ”framgångens paradox” när det gäller polisens arbete.

Detta leder till att den kriminalitet, vars kärna består av knarkhandel, måste bemötas på olika sätt.

1. Det som alltid kommer att vara grundläggande är den förebyggande verksamheten.
Annorlunda uttryckt: Att förebygga nyrekryteringen av unga kriminella. Det är här det behövs ett helt batteri av åtgärder. Vi måste börja med att bekämpa en segregering vad gäller arbets- och bostadsmarknaderna. Vi måste fortsätta genom att bekämpa segregering i skolorna. Det är ovärderligt med en satsning på ett rikt utbud av kultur & fritid – exempelvis fritidsgårdar. Dessa ska vara tillgängliga för alla.

Här är samhällsbygget på bland annat Ersboda ett föredöme. Kommunen har gjort väldigt många satsningar på Ersboda. Bland annat i form av två fritidsgårdar, idrott & kultur samt olika boendeformer. Men en kommun kan inte skapa en arbetsmarknad som inte är segregerad. Till detta kommer att Umeå kommun inte har velat erkänna att det finns islamister som motarbetar integrering. (Muslimer motarbetar inte integrering – men islamister gör det). Därför är Ersboda – trots imponerande satsningar från kommunen – ett av flera segregerade bostadsområden i Umeå. Detta gynnar kriminaliteten.

2. Det behövs också mer offensiva åtgärder i kampen mot kriminaliteten.
När grovt kriminella som fyllt både 30 och 40 år, och som besitter både ”street cred” samt ett våldskapital, etablerar sig i Umeå räcker det inte med att bygga ytterligare fritidsgårdar eller fotbollsplaner. När det gått så långt att de kriminella utmanar polisen genom att försöka ta hela Umeå som gisslan (se föregående blogg) måste dessa bemötas med helt andra metoder. Denna insikt släpar efter på många håll. Både bland politiker och journalister – ”som är för det som är bra och emot det som är dåligt”.

Det krävs en mycket bred diskussion i syfte att skapa ett kraftigt ökat engagemang från de boende på drabbade stadsdelar.
Detta är helt avgörande.
Dessutom behöver vi kvarterspoliser – eller områdespoliser med permanenta poliskontor ute på stadsdelarna. Men även denna polisiära verksamhet kommer att misslyckas utan det breda engagemanget hos de boende. Här kan vissa folkvalda spela en viktig roll genom att gå före och föra ut diskussionen från sammanträdesrummen till en bred allmänhet. De partier som alltid försöker gömma sig bakom självklarheter som att ”myndigheternas samarbete måste fördjupas” förtjänar inget annat än att gå under.

Det som måste fördjupas är samarbetet mellan de boende, en återuppbyggd kvarterspolis och folkvalda eldsjälar – som vågar lämna stadshuset.

 

Därför: Vi behöver diskutera den kriminalitet som växer fram runt knarklangningen – samt hur kriminaliteten ska bekämpas. Dels den som har sitt ursprung lokalt i Umeå. Dels den grövre kriminalitet som är ett resultat av en ”export” hit från södra Sverige. Det mot denna bakgrund som jag och andra i Arbetarpartiet bjuder in till ett offentligt möte kring dessa frågor i morgon på Ersboda. Adressen är Byttgränd 88 – mitt emot Ersboda Folkets Hus. Mötet börjar kl 12.00. Kom gärna – kom i tid – och väldigt gärna tillsammans med någon du känner!

Foto: Davis Kaza

 

Avslutning
All vandalism och allt elände är naturligtvis inte ett resultat av kriminellas handlingar. Det finns fortfarande ungdomar som begår oacceptabla handlingar p g a bristande förstånd eller p g a vuxna som inte klarar av att sätta gränser. Natten mot tisdagen brann det på ytterligare två platser. Dels i ett soprum på Norra Slevgränd. Dels i en kommunal lokal där det bedrivits fritidsverksamhet för särskolebarn (Mångubben). Se bilden ovan.

David Helgesson, gruppchef vid grova brott i polisområde Västerbotten, uttalade sig i VK i tisdags morse. Vi detta tillfälle sa han att polisen då inte såg någon koppling till tidigare bränder i Umeå.

4 kommentarer

 1. Jonsson

  Lars Beckman (M), ställde ifjol en fråga apropå bilbränder i Gävle, till Morgan Johansson (S), (Ju 2019/03027, 2019/20:14)
  Men, MJ ansåg att det var ett ”lokalt problem” som berörde polis, kommun samt Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare i Gävle.
  Regeringen tvår sina händer?
  Det är givetvis en fördel om man är eniga om ansvarsfrågan. Om det är allas ansvar, då blir nog det ingens ansvar.
  Ett lokalt problem, som sagt var.

 2. arbetare

  Ska man döma efter resultatet av polisens ”Rimfrost” så har nog mycket av den grövre kriminaliteten tyvärr exporterats från mer exotiska områden än Stockholm , Malmö och Göteborg .

  Vi har i Umeå ingen som helst brist på ”egenproducerade” kriminella puckon och marknaden borde vara mättad utan importer från vare sig Stockholm , Somalia eller Afghanistan men tydligen inte…..

  Taskigt läge för alla de skötsamma invandrare i Umeå som pga alla dumheter som hänt den senaste tiden blir förväxlade med antingen kvinnoförtryckande islamistiska fanatiker eller yrkeskriminella adidaskrigare från ” Eschbodda-gänget”.

 3. Bergis

  Överlappande kameror löser problemen på Ersboda. Det är bara att sätta upp dem. vad väntar vi på? Fritidsgårdar fungerar bara som fortbildning för unga kriminella.

  • Björn

   Vilket problem löser kameror? Jag är säker på att någon iaf tjänar en hel del pengar på dem men jag tror inte kriminella är så berörda av dem. Allt man behöver är en huva, en sprayburk eller en gren och så är problemet ute världen. Alternativt flytta problemet till nästa stadsdel. Jag tror mer på mänsklig närvaro för att fånga upp barnen i tid, för det börjas tidigt att trygga återväxten i dessa kretsar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.