Orimligt basera svensk asylpolitik på ”80 milj flyktingar i världen”. Politiken ska jämföras med 893 600 sökande till EU. MP = sanning till en (1) procent …

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Detta blogginlägg ska läsas som en fortsättning på de två föregående inläggen (26 och 29 augusti)

 

Ingress
Den offentliga debatten om flyktingpolitiken i Sverige har under åratal präglats av orimligheter. En av alla dessa orimligheter går ut på att börja jämföra det svenska flyktingmottagandet med det totala antalet människor som befinner sig på flykt i världen. I jämförelse med denna siffra kommer det svenska flyktingmottagandet alltid att framstå som mycket blygsamt.

 

Del ett
Flera representanter för Miljöpartiet har använt sig av denna metod i debatterna kring en parlamentariska migrationskommitténs förslag. Det avgående MP-språkröret Isabella Lövin förde fram ett resonemang i Sveriges Radios partiledarutfrågning (28/6) som gick ut på att Sverige skulle öka sitt flyktingmottagande eftersom det finns nästan 80 miljoner flyktingar i världen. MP-Lövins jämförelse utgjorde ett försök att medvetet vilseleda debatten. Låt mig förklara varför.

 

Del två
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befann sig 79,5 miljoner människor i världen på flykt i slutet av år 2019. Dessa fördelade sig på en rad olika grupper. Se tabellen nedan.

 

Tabell: Människor som befann sig på flykt år 2019

Internflyktingar

45,7 miljoner

Flyktingar

20,4 miljoner

Palestinska flyktingar och ättlingar sedan 1948

5,6 miljoner

Flyende från Venezuela

3,6 miljoner

Asylsökande

4,2 miljoner

varav till Europa

893 600

Totalt

79,5 miljoner

Källa: UNHCR Global Report 2019

 

Kommentarer:

1. Den största andelen av de människor som befann sig på flykt år 2019 – 45,7 miljoner – bestod av människor som var flyktingar i sitt eget land. Det största antalet av dessa internflyktingar fanns i Colombia (8 miljoner).

2. Drygt fem av de 79,5 miljonerna består av palestinska flyktingar. Dessa har levt i permanenta flyktingläger i decennier.

3. De 20,4 miljoner människor som räknas som flyktingar kräver en närmare förklaring. Denna grupp utgörs nämligen av människor som redan har fått sin status som flykting bekräftad. Detta innebär att myndigheterna i ett mottagande land, eller exempelvis FN:s flyktingorgan, har gjort bedömningen att dessa människor har rätt till skydd som flyktingar i enlighet med FN:s konventioner från 1951 och 1967. De 20,4 miljoner flyktingarna har alltså redan fått uppehållstillstånd i ett annat land än i sitt hemland. Den hjälp som de allra flesta av dessa behöver handlar inte om att förflytta sig till ett nytt land. Av de 20,4 miljoner som har har fått uppehållstillstånd i ett annat land är det 3,0 miljoner som har fått uppehållstillstånd i olika europeiska länder – däribland i Sverige!

Återigen: Dessa 20,4 miljoner människor har alltså redan fått sin flyktingstatus bekräftad och söker inte asyl i något annat land. De, i denna grupp, som har sökt asyl har alltså redan fått asyl.

4. De människor som nu kommer till Sverige och söker asyl hör till gruppen ”asylsökande”. Det var 4,2 miljoner människor som sökte asyl under 2019. Den största andelen av dessa återfanns i Nord- och Sydamerika. Det var under en miljon (893 600) som sökte asyl i Europa förra året.

De slutsatser som vi kan dra av siffrorna från UNHCR understryker hur medvetet bedrägligt det är att ställa det svenska flyktingmottagandet mot ”80 miljoner flyktingar i världen”. Detta eftersom de människor som kommer till Sverige hör till gruppen asylsökande. Och år 2019 var det alltså 893 600 som sökte asyl i Europa. Det är mot denna siffra som Sveriges asylpolitik ska ”vägas”. Inte mot 80 miljoner.

 

Del tre
Öka utlandsbiståndet. Majoriteten av de 79,5 miljoner människor som befinner sig på flykt i hela världen har varken intresse eller möjlighet att ta sig till Sverige. Däremot kan Sverige, genom utlandsbiståndet, ta sin del av ansvaret för dessa nästan 80 miljoner människor. Detta genom att öka Sveriges bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR.

 

Till sist
Metoden att jämföra Sveriges flyktingmottagande med ”80 miljoner i världen” visar på den kombination av hänsynslöshet och okunnighet som präglar Miljöpartiets agerande i flyktingdebatten. Sanningen är att Sveriges asyl- och flyktingpolitik ska jämföras med en (1) procent av 80 miljoner – nämligen  893 600 asylsökande.

MP – partiet som talar sant till en (1)  procent !

2 kommentarer

 1. Jonsson

  96 % av väljarna i senaste riksdagsvalet, dissade Mp. Vad hjälpte det!
  Media granskar inte det partiet.
  Mp-Lövin är journalist (Svensk damtidning) så hon vet att vrida till sanningen och skapa dramatiska rubriker. (Morgan Johansson (S) är för övrigt också journalist, och han tilläts undvika att debattera mot moderater i Svt).
  Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Skog, är humanekolog.

  Sverige har genom UD och Wallström, erkänt staten Palestina. De statslösa palestinierna har således därmed en stat och ett medborgarskap där? Men, de palestinska ledarna har ju i decennier vägrat nöja sig med det landområde FN, ritade ut till dem. De vill ha Israels landområde, och därför skanderas ibland t ex i 1 maj-tåg att israelerna ska fördrivas.
  Genom FN-avtalet (1948) som garanterar palestinska flyktingars – från det då just genom FN:s försorg, bildade israeliska området – på fädernet rätt till återvändande till Israel, de räknas nu i flera miljoner palestinier. Wallström har löst problemet.

  Stefan Löfven citerade koranen sommaren 2014, enligt Nyheter idag (jag googlade ”Löfven koranen”). Talet finns säkert kvar att läsa och förundras över. Ett riktigt bottennapp av Löfven.

  Mp förstår inte vad de håller på med?
  Deras syfte verkar vara revolution, att slå sönder samhällen och rycka upp människor ur sin hemmiljö och kasta ut dem över världen, ofta genom dödlig sortering i nålsögat Medelhavet. Skapa rotlöshet, ökad fattigdom och våldsupptrappning (i Sverige), och ur detta kaos ska en ny och bättre värld skapas?
  Själv bor Lövin, under tiden som sig bör, ståndsmässigt.
  S förstår sin roll lika lite. Arbetar- och/ eller löntagarparti?
  Den feministiska regeringen har en manlig ledare. Varför då?
  En kommande, vinnande valfråga hos Mp är höjda bidrag till ensamstående föräldrar. Många lär gå på den enkla bluffen. Bondfångeri!

 2. Petter

  Varför de lyssnar på MP beror på att får man inte vad de vill kommer Gröna Kortet fram och detta funkar på samma sätt som Rasistkortet vad gäller invandring. Seriösa partier är livrädda för dessa kort för då blir de stämplade som Rasister eller Klimatförnekare .Därför ser det ut som det gör i samhället när ingen vågar lyfta fram de verkliga problemen och orsaker till dessa och bli stämplad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.