Lundgren (S) antyder att beslutet att behålla LOV gör Umeå mindre rustat att stå emot organiserad brottslighet. Vilka företag anser han är kriminella?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

 

Ingress
Andreas Lundgren (S), Individ- och familjenämndens ordförande i Umeå, försöker att plocka sällsynt billiga poänger i debatten om privata hemtjänstföretag i Umeå genom att koppla den till organiserad brottslighet – i Södertälje. Han gör detta i ett blogginlägg (27 sept) genom att påstå att Umeå står ”mindre rustat” när det gäller att stå emot den organiserade brottsligheten. Detta på grund av beslutet i fullmäktige i januari 2019 som innebar att behålla lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i Umeå. Han kallar oss också för ”naiva”.

Lundgren har tagit Ekots lördagsintervju med Boel Godner, socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje, som utgångspunkt. I intervjun redogjorde Boel Godner för hur kriminella i Södertälje skott sig på välfärdssystemen. De kriminella har bland annat utnyttjat hemtjänstföretag inom ramen för LOV (lagen om valfrihet) för att fuska till sig skattepengar.

Men Södertälje är inte Umeå. Och Umeå är inte Södertälje. Sannolikt förstår läsaren att Andreas Lundgren försöker sig på ett verkligt billigt grepp. Låt oss, tillsammans, analysera Andreas Lundgrens inlägg steg för steg.

 

Steg ett
Reglerna för vem som kan få tillstånd att starta och bedriva ett hemtjänstföretag skärptes den 1 januari 2019. Lustigt nog genomfördes denna lagskärpning av Stefan Löfvens regering samma månad som beslutet att behålla LOV togs i Umeå kommunfullmäktige.

Arbetarpartiet anser att detta var en bra lagskärpning.

Kanske anser Andreas Lundgren att lagskärpningen var otillräcklig för att förhindra kriminella nätverk från att etablera hemtjänstföretag i Umeå? I så fall är det inte AP, M, L, C, KD, SD och MP som är naiva. Utan lagstiftaren. Det bör Lundgren i så fall ta upp internt med Stefan. Om han har sådana kontakter. Och Lundgren bör givetvis se till att den skärpta lagstiftningen, från den 1 januari 2019, verkligen används fullt ut för att hindra kriminella från att starta hemtjänstföretag i Umeå.

 

Steg två
Beslutet i januari 2019, som fortfarande grämer Andreas Lundgren, gällde för Umeå. Inte för Södertälje. Redan här kan vi konstatera att Andreas Lundgren inte kan vända Ekots lördagsintervju varken mot de partier som ville behålla LOV eller mot brukarna eller mot företagen och deras anställda.

Det enda sätt på vilket lördagsintervjun skulle kunna vändas mot de partier som röstade för att bevara LOV är om Andreas Lundgren verkligen anser att det har etablerats privata hemtjänstutförare i Umeå som har kopplingar till den organiserade brottsligheten! Det har nu gått snart två år sedan lagskärpningen när det gäller vem som får starta och bedriva hemtjänstföretag. Eventuella tendenser till kriminell verksamhet i Umeå borde ha kommit fram vid det här laget.

Vi måste ställa två frågor till Andreas Lundgren.

Fråga 1. Här nedan kan alla se de 16 privata företag som idag erbjuder hemtjänst i Umeå kommun.
– Finns det något av dessa 16 företag som Andreas Lundgren anser öppnar vägen för den organiserade brottsligheten?

Aleva omsorg
Attendo
Aya personalkooperativ
Björkstadens Omsorg
Blomstra
Bäckbacka Röbäck AB
Civil Care
Dammvippan
Din och Min Omsorg
Empir Omsorg och Assistans AB
Evita Care
Kalsan AB
Lika Värde omsorg
Lottas Omsorg
Seniorhusen
Swedsom omsorg

Kommentar: Någon kanske tycker att vi verkligen ställer saker på sin spets. Och nog har saker och ting ställts på sin spets. Men inte av oss. Låt oss citera ur Andreas Lundgrens blogg (27 sept):
”Tyvärr valde Arbetarpartiet och alliansen att stoppa detta förslag. Det innebär att Umeå står mindre rustat den dag organiserad brottslighet vill etablera sig här för att utnyttja välfärdssystemen”.

I sin grämelse försöker alltså Lundgren antyda att de partier som valde att behålla LOV inom hemtjänsten har öppnat dörren för kriminella nätverk att driva hemtjänstföretag. Dessa partier var Arbetarpartiet, M, L, C, KD, SD och MP. Lägg märke till att Lundgren föredrar att inte nämna att även MP röstade mot S. Skälet till Lundgrens ”glömska” är att Socialdemokraterna, sedan valet 2018, styr Umeå genom att utarbeta gemensamma budgetar med just Miljöpartiet. Så om Lundgren verkligen tycker att ovan nämnda partier har avrustat kommunen inför en hotande organiserad brottslighet gäller detta även för MP. Och då måste det gå trögt i det pågående budgetsamarbetet mellan S och MP i Umeå. Detta om fler socialdemokrater delar Andreas Lundgrens uppfattning. Men det är också möjligt att Lundgren är ensam inom S om detta sätt sätt att argumentera på. Att han är isolerad, helt enkelt, medan övriga socialdemokrater har förmått sig att gå vidare.

Jag vill påminna om att det inte var någon som använde argument rörande kriminella nätverk mot förekomsten av privata hemtjänstföretag i Umeå inför omröstning och beslut i januari 2019. Detta – väldigt grova – sätt att argumentera på har Andreas Lundgren kommit på helt på egen hand. Förhoppningsvis är han helt isolerad.

 

Steg tre
Vi var många som lyssnade på Ekots lördagsintervju. Det var inte endast Andreas Lundgren. En intressant uppgift som framkom i intervjun med hans partikollega Boel Godner i Södertälje var de väldiga summor som kriminella lyckats lura till sig i form av försörjningsstöd (socialbidrag). Detta framkom eftersom Södertälje kommun började kolla upp mottagarna av försörjningsstöd. När detta väl var gjort kunde kommunen minska sina utbetalningar av försörjningsstöd med hela 50 procent. I kronor uppgick fusket till uppåt 100 miljoner per år! Enligt Boel Godner hade merparten av dessa pengar gått till kriminella.

Så långt fakta från lördagsintervjun och så långt Södertälje.

Tillbaka till Andreas Lundgren och Umeå. Lundgrens logik är följande när det gäller hemtjänsten: i Södertälje hade den organiserade brottsligheten kopplingar till privata hemtjänstföretag, alltså är det dåligt med privata hemtjänstföretag – i Umeå.

Låt oss överföra denna, något trubbiga, logik till socialtjänstens arbete med försörjningsstöd: I Södertälje fanns det kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och utbetalning av försörjningsstöd, alltså är det dåligt med utbetalningar av försörjningsstöd – i Umeå.

Sådan är Andreas Lundgrens, något trubbiga, logik. Mot denna bakgrund känner vi oss tvingade att ställa vår andra fråga till Lundgren.

Fråga 2. Uppåt 50 procent av alla utbetalningar av försörjningsstöd i Södertälje hade gått till kriminella.
– Anser Andreas Lundgren att Umeå kommun även ska sluta betala ut försörjningsstöd eftersom det i framtiden skulle kunna gå till den organiserade brottsligheten?

 

Avrundning
I vissa frågor står vi i Arbetarpartiet närmare Stefan Löfven och Boel Godner än vad vissa socialdemokrater i Umeå gör. Exempel:

* På den socialdemokratiska partikongressen i mars 2019 fällde Stefan Löfven bland annat följande ord angående behovet att bekämpa hedersförtrycket: ”Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige för det här arbetet” och ”…vi har gjort för lite över tid, bevisligen”. Löfven riktade även en uppmaning till socialdemokraterna runt om i Sverige: ”Därför, kamrater, förväntar jag mig det av er: I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga”. 

Bara två dagar efter S-kongressen tog vi i Arbetarpartiet åter upp behovet av att bekämpa hedersförtryck i fullmäktige. Trots Löfvens skarpa uttalanden 48 timmar tidigare blev vi angripna på det mest hätska sätt – och detta av socialdemokrater i Umeå – något som uppmärksammades över hela Sverige. Av både många och tunga debattörer.

* Tillbaka till hemtjänsten. Andreas Lundgren verkar också vara mer missnöjd med den lagstiftning som infördes 2019 i syfte att förhindra kriminella från att driva hemtjänstföretag än någon annan. Detta trots att det var hans egen regering som införde lagstiftningen. Men vi lyssnar naturligtvis gärna till de brister som Lundgren har funnit i lagstiftningen. Det gör säkert alla andra också – både partierna i Umeå kommunfullmäktige och Stefan Löfvens regering.

* Slutligen tycker vi att det var ett utmärkt initiativ av Lundgrens partikollegor i Södertälje att kolla upp hur kriminella missbrukar försörjningsstödet. Självklart förväntar vi oss ett sådant initiativ även i Umeå. Det vore ju ”naivt” att tro att alla är änglar just i denna kommun.

 

Till sist.
Andreas Lundgren är ordförande i individ- och familjenämnden och har därmed utrustats med ansvar. Men är han vuxen detta ansvar? I sin iver att komma åt de som försvarar LOV har Andreas Lundgren faktiskt påstått att dessa partier öppnar för den organiserade brottsligheten i privata hemtjänstföretag i Umeå. Detta genom att påstå att Umeå är mindre rustat för att stå emot den organiserade brottsligheten på grund av beslutet som togs i fullmäktige i januari 2019!

Vilka andra branscher vill Andreas Lundgren att Umeå kommun ska ta över? Restaurangbranschen? Hotellbranschen? Byggbranschen? Transportnäringen?

Antingen måste Lundgren visa att han har fog för denna slutsats – här i Umeå. Där beslutet togs. Eller så måste Lundgren backa – och be om ursäkt till hemtjänstföretagen, deras personal, brukarna och de partier som röstade för att behålla LOV.

Detta var verkligt lågt, ett riktigt övertramp, av Lundgren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.