Smittspridningen ökas OCH minskas av regeringen – vilket kvaddar tron på ALLA åtgärder. Detta är motsatsen till ledarskap. I Sverige och Umeå.

Efter blogginlägget följer statistik rörande coronavirusets
angrepp på folkhälsan – i Europa och Sverige
_____________________

Ingress
I våras varnade experterna för en ”andra våg” av Corona under hösten.
Nu har smittspridningen tagit ny fart såväl i Sverige som i en rad andra länder i och utanför Europa. Den andra vågen är alltså här. Detta kräver ledarskap. Men olika rekommendationer som utfärdas ”samtidigt”, där vissa underlättar spridning av coronaviruset medan andra försvårar spridningen, kommer att underminera förtroendet för alla rekommendationer rörande smittspridning. Regeringen skapar förvirring – och riskerar kaos.

Detta är motsatsen till ledarskap.

På frågan om vilken strategi regeringen har svarade Löfven: -målet är att göra rätt sak vid rätt tillfälle!
Kommentar: -Är det någon som hade trott att regeringens mål var att göra fel sak vid rätt tillfälle …? Dessutom: en strategi är inte detsamma som ett övergripande mål – utan en strategi är vägen till det övergripande målet. Regeringen dubbla budskap är ingen strategi – den är en parodi.

Men ingen rolig parodi utan en farlig sådan.

Antalet dödsoffer för coronapandemin uppgår idag till 6164 i Sverige. För att kunna jämföra Sverige med de tre nordiska grannländerna Danmark, Norge och Finland har jag dels lagt samman antalet människor som bor i dessa tre länder, dels lagt samman antalet dödsoffer för pandemin i samma tre länder, som alltså behandlats som om de vore ett enda land. När man sedan jämfört visar det att antalets som dött p g a covid-19 ”endast” uppgår till 23 procent av antalet avlidna i Sverige! Detta antyder den negativa betydelsen av bristerna i Sveriges ledarskap och strategi i kampen mot coronapandemin.

 

Del I
Smittspridningen ökade markant under början av oktober och tog verklig fart mot slutet av samma månad. Under den sista veckan i oktober och under den första veckan i november rapporterades det, i snitt, in fler än 3 000 nya bekräftade smittfall – varje dag! Den 11 november rapporterades det 5 764 nya smittfall endast denna, enda, dag!

Detta är mer än dubbelt så många nya fall per dag som under den tidigare ”toppen” som ägde rum i samband med en bredare testning av coronasmittan bland svenskarna. Vi måste, naturligtvis, komma ihåg att en tiodubbling av antalet testade ger fler bekräftade smittfall – samtidigt som det innebär att mörkertalet krymper.

I Region Stockholm har andelen som påvisat smitta, av de som testats, ökat snabbt. Mellan den 12-18 okt (v 42) var det 5,4 procent av de testade som visade smitta. Antalet testade var drygt 34 000 testade. Mellan den 2-8 nov (v 45) hade andelen som visade smitta ökat till skrämmande 20,3 procent! Antalet testade var drygt 42 000t.
Siffrorna kommer från Karolinska Sjukhusets universitetslaboratorium.

Och siffror talar sitt tydliga språk: spridningen av coronaviruset har tagit ny fart under hösten. Och det handlar om en kraftig ökning.

 

Del II
Sverige beslutade om en rad ”lättnader” – trots att landet genomgick samma utveckling som en rad andra länder i Europa. Vi kan nämna Frankrike och Spanien. I dessa båda länder ökade smittspridningen kraftigt redan i september. I slutet av oktober infördes därför hårda restriktioner i exempelvis Spanien, Irland, Belgien, Storbritannien, Tjeckien, Nederländerna, Portugal och Danmark.

Men, trots att smittspridningen ökade runtom i Europa, och att det redan i början av oktober kunde skönjas en ökning av antalet smittfall i Sverige, så var budskapet från ansvariga politiker och myndigheter att det inte handlade om en andra våg av smittspridning i Sverige. Återigen var budskapet, och agerandet, inte här. Inte i Sverige.

Regeringen beslutade därför att – tvärtemot andra länder och även utvecklingen av smittspridningen i Sverige – lätta på en rad restriktioner.

 • Den 1 oktober hävdes det besöksförbud på äldreboenden som hade infördes den 1 april.
 • Den 22 oktober höjdes gränsen för antalet personer som tillåts delta på sittande evenemang från 50 till 300 (exempelvis teater, konserter och idrottsevenemang) .
 • Samtidigt avskaffades också de särskilda rekommendationerna för 70-plussare på nationell nivå.

De s.k lättnaderna innebär dubbla risker.
* För det första ökade sannolikt smittspridningen – inte minst till de mest sårbara – under den period då lättnaderna genomfördes.
* För det andra skickade ”lättnaderna” signaler om att trenden i utvecklingen var att smittspridningen minskade  – detta trots att siffrorna för smittspridningen redan hade vänt åt fel håll vilket påverkar den allmänna försiktigheten på ett negativt sätt. Regeringens agerande var därför fullständigt omdömeslöst.

 

Del III
Samtidigt som regeringens ”lättnader” signalerar att pandemin höll på att klinga ut tvingades allt fler regioner att, länsvis, skärpa restriktioner. Regionerna står uppenbarligen närmare verkligheten än regeringen. Regionernas skärpta restriktioner var ett försöka begränsa den ökande smittspridningen. I skrivande stund har hela 15 av Sveriges totalt 21 regioner – omfattande cirka 90 procent av landets hela befolkning – i samråd med Folkhälsomyndigheten (FHM), utfärdat s.k. ”lokala allmänna råd”. I nästan alla av dessa 15 regioner innebär de allmänna lokala råden bland annat följande:

 • människor uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra än med de personer man bor med,
 • folk uppmanas att avstå från att vistas i inomhusmiljöer med risk för trängsel som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym – med undantag för nödvändiga besök på livsmedelsbutiker och apotek,
 • onödiga resor både inom och utanför regionen ska undvikas,
 • gränsen på max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar återinförs

Som de allra flesta säkert känner till så ingår sedan i tisdags även Västerbotten i dessa 15 regioner.

 

Del IV.
Västerbotten tillhör de län där smittspridningen av corona har ökat kraftigt på sistone. Antalet bekräftade smittfall ökade från 1057 bekräftade smittfall den 1 oktober till 2609 bekräftade fall den 13 november. Den 11 november rapporterades hela 211 nya bekräftade smittfall bara under en enda dag i Västerbottens län!

Det är mot denna bakgrund som vi har kritiserat Peter Vigren (S). Denne ordförande i Gymansie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) i Umeå tog den 19 oktober – i ensamt majestät, fast på hela nämndens vägnar – beslutet att avskaffa distansundervisningen (varannan vecka) för tvåorna och treorna på kommunens gymnasieskolor. Beslutet trädde i kraft från och med den 2 november.

Både Vigrens beslut den den 19 oktober, och beslutets verkställighet den 2 november, ägde rum just under den period då smittspridningen ökade och lokala restriktioner infördes i region efter region. Peter Vigrens (S) agerande ger ett ansikte åt de dubbla budskap som regeringen sänt ut. Vigren borde givetvis ha lagt märke till den ökade smittspridningen före beslutets verkställighet den 2 november.

Om inte annat.

 

Del V
Nästan 9 av 10 svenskar omfattas av nu de hårdnande lokala restriktioner  som syftar till att begränsa smittspridningen. Detta samtidigt som regeringens rekommendationer – på nationell nivå – drar åt helt motsatt håll. De nationella rekommendationernas syfte är nämligen att lätta på restriktionerna. Detta skapar en helt orimlig situation med dubbla budskap. Och ”trippla” ledarskap:
a) regeringen,
b) Folkhälsomyndigheten (FHM),
c) de länsvisa regionerna.

Å ena sidan har vi alltså en snabbt ökande smittspridning. I en rad regioner har dessutom antalet coronasmittade som kräver sjukhusvård börjat öka med allt vad detta innebär i form av mänskligt lidande och ökad belastning på en redan hårt ansatt sjukvård.
Å andra sidan sänder ansvariga politiker och myndigheter (FHM) på nationell och regional nivå ut dubbla budskap: regeringen meddelar lättnader medan regionerna meddelar skärpningar.

Vilket budskap ska folk lyssna till? Dessa dubbla budskap, och detta ”trippla” ledarskap, är direkt farligt i ett läge då allt fler börjat tröttna på att behöva följa restriktioner. Dessa brister har konstaterats i samband med utvärderingar av smittspridningen under våren. Men uppenbarligen saknar regeringen kraft att agera för att undanröja bristerna i ledarskapet.

 

Avslutning
Ansvariga politiker och myndigheter måste tala med en (1) röst i syfte att öka krismedvetenheten i samhället. Vi minns tyvärr alla alltför väl de tragiska konsekvenserna av politikernas och myndigheternas senfärdighet i samband med utbrottet av coronapandemin i våras. Trots tidiga varningssignaler infördes åtgärder som social distansering, reserestriktioner och besöksförbud på äldreboenden alltför sent. Detsamma gäller masstestningen.

Låt mig repetera: resultatet blev att antalet som avled till följd av coronasmittan i Sverige idag uppgår till över 6 000 människor. Detta är mångdubbelt högre än i jämförbara länder som Danmark, Norge och Finland.

Jag har alltså lagt samman befolkningen i dessa tre nordiska grannländer, samt antalet som avlidit i coronapandemin i samma tre länder, och jämfört med Sverige. Resultatet blir att antalet som avlidit i covid-19 i dessa tre länder uppgår till cirka 23 procent av antalet avlidna i Sverige! Detta antyder den negativa betydelsen av bristerna i Sveriges ledarskap och strategi i kampen mot coronapandemin.

De dubbla budskapens, och det trippla ledarskapets
tid måste få ett slut i Sverige. Medborgarna är
värda 
ett (1) ledarskap – värt namnet.

                                                                           _____________________

 

Statistik över antalet avlidna per 1 miljon invånare I Europa
Inklusive Sverige

1.Belgien: 1 231 avlidna per 1 miljon invånar
2. Spanien: 869 avlidna per 1 miljon invånare
3. United Kingdom: 
770 avlidna per 1 miljon invånare
4. Italien: 731 avlidna per 1 miljon invånare
5. Frankrike: 
655 avlidna per 1 miljon invånare
6. Sverige: 
603 avlidna per 1 miljon invånare
7. Tjeckien: 556 avlidna per 1 miljon invånare
8. Bosnien-Hercegovina: 548 avlidna per 1 miljon invånare
9. Moldavien: 491 avlidna per 1 miljon invånare
10. Nederländerna: 483 avlidna per 1 miljon invånare

* Österrike: 178 avlidna per 1 miljon invånare
* Tyskland: 149 avlidna per 1 miljon invånare
* Danmark:
 130 avlidna per 1 miljon invånare
* Finland: 67 avlidna per 1 miljon invånare
* Norge:
 55 avlidna per 1 miljon invånare

Källa: EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) 14 november

 

4 kommentarer

 1. Jonsson

  Ja, sorgligt nog är det så att regeringen skruvar på kranarna – av och på. För att dessutom lägga allt ansvar på oss enskilda. Samma restriktioner borde gälla över hela landet. Hallengrens krumbuktande och beskyllningar just nu, är ett så uppenbart korkat beteende. Det inger inget förtroende och hjälper inte alls. Tvärtom. Löfven krånglar till det i onödan. Som oftast. Agerandet från regering och FHM, kan uppfattas som ett experiment på befolkningen istället för att bekämpa virusets framfart. Tänk själva.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson 14 nov 2020
   ”Agerandet från regering och FHM, kan uppfattas som ett experiment på befolkningen …”. Jag håller med till stor del. Det jag vill tillägga är att det, dessutom, finns en nästan osannolik senfärdighet i det regeringen gör. Eller, rättare sagt, inte gör. Eller gör för sent.

 2. storasyster

  Medborgarna har fått de ”ledare” de förtjänat. Tråkigt nog traditionsröstar många och andra väljer parti efter namn i tron de kommer agera ändamålsenligt. Svenskarna är tyvärr ett väldigt naivt folk som inte har mycket ryggrad, Löfven och Tegnell skulle i andra länder ha lynchats på stadstorget för längesedan men inte i landet lagom. Här hyllas förbrytare och landsförrädare dagligdags, Palme som mer eller mindre avskaffade tjänstemannaansvaret anses som helig folkhjälte. Tycker det säger en hel del om vår befolkning, vår regering kan agera hur uselt de vill sålänge man kan känna sig duktig för man lagt in en sympati-ikon för rådande tragedi på sin facebookprofil. Stäng ned landet en månad, helst tre! Vore nyttigt för folk att finna andra intressen än att konsumera och visa upp sig.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till storasysters kommentar 15 nov
   Jag håller med om att ”Tråkigt nog traditionsröstar många och andra väljer parti efter namn i tron de kommer agera ändamålsenligt”. Men jag går inte med på att ”Här hyllas förbrytare och landsförrädare dagligdags”. Jag och Arbetarpartiet har varit mycket kritiska till att Sverige var så senfärdiga när det gäller att Testa, Smittspåra och Isolera. Detta rekommenderades av WHO.
   Och jag anser att regeringen har begått stora misstag. Detta framgår av det blogginlägg som du nu kommenterat – och av många tidigare blogginlägg jag skrivit. Men misstag är inte landsförräderi. Även stora misstag. Och att tala i termer av lynchning kommer aldrig att leda till att folk SLUTAR rösta enligt tradition och tro. Det finns få som orsakat sitt land och befolkning större skada genom idiotiska uttalanden än Donald Trump. Men han blir inte lynchad. Du har ett tonfall som skrämmer bort folk. Bland annat mig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.