Ledarskribent (S) angriper oss som påtalar den demokratiska förlusten då fullmäktige krymps och ställs in. Han anser att VI reducerar demokratin!

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

 

Ingress
Folkbladets socialdemokratiska skribent på ledarsidan, Stellan Elebro, agerar på ett politiskt bisarrt sätt. Han skriver bland annat, följande:
”Att påstå att demokratin blir lidande för att kommunfullmäktige kallar in färre representanter, eller har sina möten online, är helt inkorrekt och reducerar demokratin på ett mycket farligt sätt”.
Jag vill understryka följande: Stellan Elebro påstår alltså att det skulle vara vi, som oroar oss för att kommunfullmäktige krymps och ställs in, som skulle vara de som ”reducerar demokratin på ett mycket farligt sätt”.

Detta är nog det mest fräcka, minst logiska och direkt odemokratiska resonemang som jag någonsin hört från en socialdemokratisk ledamot i Umeå kommunfullmäktige. Eller på Folkbladets ledarsida. Som vi ska se nedan är detta en och samma sak i form av Stellan Elebros person!

Stellan Elebro verkar ha svårt att förstå följande: Ett skäl till att vi oroar oss för att fullmäktige krymps, och ställs in, beror på att fullmäktige är det politiska fora som bäst speglar folkviljan som den uttrycks i det lokala valet i Umeå kommun.

 

Del ett
Elebro ljuger rakt ut på Folkbladets ledarsida.
Lögnen från Stellan Elebro består i att något enda parti i fullmäktige skulle ha framfört att det, i nuvarande smittspridningsläge, skulle vara negativt för demokratin om Umeå kommunfullmäktige genomför sina sina möten online.
Sanningen är ju att kritiken från olika partier riktar sig just emot att kommunfullmäktiges presidium (S, C och V) inte har lyckats åstadkomma en lösning så att fullmäktiges möten kan hållas via länk (on line) vilket just är vad vi vill – i nuvarande smittspridningsläge.
Vi anser att Umeå kommunfullmäktige, genom sitt presidium, ska klara det som klaras i Nordmaling, Vännäs, Vindeln, Region Västerbotten – på nära håll – samt i ett växande antal kommuner och regioner på andra håll i Sverige.

 

Del två
Vilka är då ”vi”? Vi är de partier som faktiskt anser att det innebär en allvarlig demokratisk förlust då Umeås högsta beslutande organ, kommunfullmäktige – Umeås motsvarighet till riksdagen – krymps eller helt enkelt ställs in. Sedan i mars har fullmäktige krympts vid fem tillfällen och helt ställts in vid två tillfällen. Mitt intryck har varit att alla fullmäktiges nio partier har varit fullständigt eniga i uppfattningen att detta – att krympa eller ställa in fullmäktige – har inneburit en allvarlig demokratisk förlust. Mitt intryck har varit att även Socialdemokraterna har delat denna uppfattning.

 

Del tre
Antingen har alltså S spelat falskt. Eller så representerar Stellan Elebro en från Socialdemokraterna i Umeå skild hållning – stödd endast av enmansarmén Stellan Elebro. Eller, möjligtvis, framodlad på Folkbladets ledarsida. Det skulle vara mycket värdefullt att få veta vad Elebros uppfattning speglar:
a) Socialdemokraternas syn på kommunfullmäktiges demokratiska värde,
b) hans egen syn på värdet av kommunfullmäktige,
c) uppfattningen om kommunfullmäktiges värde på Folkbladets ledarsida.


Del fyra
Tyder något på att Elebro skulle kunna representera uppfattningen hos vissa inom S?

Ja. Stellan Elebro är nämligen både skribent på Folkbladets ledarsida OCH ordinarie ledamot för S i Umeå kommunfullmäktige! Detta ger Elebro en unik position. Han har nämligen möjlighet att lyssna på de interna diskussionerna inom S i Umeå och kan sedan skriva om dessa stämningar på Folkbladets ledarsida.
Men varför skulle Socialdemokraterna i Umeå vara nöjda med att kommunfullmäktige krymps, eller helt ställs in, vilket antyds av Stellan Elebros ledare (eller text på ledarsidan) i Folkbladet.

 

Del fem
Svar: Det har att göra med styrkeförhållandena i följande organ:

* Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige är det fora som bäst speglar folkviljan. Just därför utgör det ett problem för Socialdemokraterna. I fullmäktige har S+Nya MP endast 24 av fullmäktiges 65 mandat. De tidigare allianspartierna+SD har hela 28 mandat. Och i fullmäktige kan ibland S inte ens lita på Nya MP. Detta gör att V+Arbetarpartiet skulle kunna ha en chans att avgöra vissa voteringar. Detta ifall de tidigare allianspartierna höll ihop. Fullmäktige är alltså ett svårt kapitel för Socialdemokraterna. I detta fora, som utgör Umeå kommuns motsvarighet till riksdagen, avslöjas nämligen partiernas egentliga styrka. Eller partiernas svaghet. Återigen: Kommunfullmäktige är det fora som bäst speglar folkviljan. S har inte ens en tredjedel av väljarna bakom sig. Därför har de också mindre än en tredjedel av mandaten i fullmäktige (20 mandat av totalt 65). Detta gör alltså fullmäktige till ett problem för Socialdemokraterna.

Det ser helt annorlunda ut i nedanstående politiska organ:

*
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSnau):
där har S själva hela 3 av totalt 7 ledamöter medan allianspartierna, om de håller ihop, också har 3 ledamöter. Detta gör det mycket lätt för S att binda upp V (som har 1 ledamot). Kort sagt: Det är lätt för S att erhålla en majoritet i KSnau.
* Kommunstyrelsen (KS),
Samma förhållande råder här. S har ensamma 5 av totalt 15 ledamöter. Allianspartierna+SD har 7. Detta gör det lätt för S att erhålla en majoritet med hjälp av Nya MP och/eller V,
* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN),
Här har S 4 av totalt 11 ledamöter och allianspartierna också 4. Detta gör det lätt, även här, för S att erhålla en majoritet med hjälp av V och/eller Nya MP.
* För- och grundskolenämnden:
Samma förhållande som i GVN

* Äldrenämnden (ÄN):
samma som ovan,

* Individ- och familjenämnden (IFN):
samma förhållande som ovan.

 

Avrundning
Om ingen ledande Socialdemokrat tar avstånd ifrån det Elebros skriver tvingas vi utgå ifrån att hans uppfattningar om demokratin speglar uppfattningen hos hela eller delar av S.

Kom ihåg hur Stellan Elebros ord löd: ”Att påstå att demokratin blir lidande för att kommunfullmäktige kallar in färre representanter, eller har sina möten online, är helt inkorrekt och reducerar demokratin på ett mycket farligt sätt”.

Stellan Elebro påstår alltså att det skulle vara vi, som oroar oss för att kommunfullmäktige krymps och ställs in, som skulle vara de som ”reducerar demokratin på ett mycket farligt sätt”.

För andra gången: Detta är nog det mest fräcka, minst logiska och direkt odemokratiska resonemang som jag någonsin hört från en socialdemokratisk ledamot i Umeå kommunfullmäktige. Eller på Folkbladets ledarsida. Något som är en och samma sak i form av Stellan Elebros person!

Stellan Elebro verkar ha svårt att förstå följande: Ett skäl till varför vi oroar oss för att fullmäktige krymps, och ställs in, beror på att fullmäktige är det politiska fora som bäst speglar folkviljan som den uttrycks i det lokala valet i Umeå kommun.

 

Har S råd med åsikter som Elebros?
Har S råd med Elebro?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.