Vad finns det för likhet mellan Ulrika Edman (V) och USA:s avgående president Donald Trump?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingess
JA. Vad finns det för likhet mellan Ulrika Edman och Donald Trump?
Likheten består i att ingen av dem vill avgå. Men hade inte Ulrika Edman redan avgått, frågar sig då någon, och svaret är Nej. Inte på riktigt. Edman har visserligen lämnat uppdraget som gruppledare. Men Edman har inte lämnat den position som, i hennes fall, följde med gruppledarskapet. Detta är den långt viktigare positionen som ledamot i KSnau – en position som alla gruppledare i större partier strävar efter p g a all information positionen ger – och alla pengar som följer med positionen. Edman behåller alltså positionen i KSnau – och detta utan att ens besöka dess möten!

Kommer Edman och Trump att lämna sina uppdrag?

Ingen vet… åtminstone inte när det gäller Edman.
Det har snart gått två månader sedan Edman under lika stora som tomma åthävor lämnade rollen som gruppledare. Men hon behåller alltså fortfarande positionen i KSnau – utan att ens besöka dess möten – och tjänar fortfarande pengar på sitt outnyttjade innehav av denna position.

Troligen kommunicerar Edman endast med några ”kronprinsar” och ”kronprinsessor” inom Vänsterpartiet i Umeå som stöder henne. Detta är sannolikt det enda sättet på vilket Edman kan upprätthålla denna orimliga situation. Detta till skam för såväl Vänsterpartiet och Umeå kommun i övrigt. Men vad spelar detta för roll för Edman. Och det är här som likheten mellan henne och Donald Trump blir så tydlig. För även Donald Trump vägrar tala med andra än en liten utvald skara. Även han struntar i den skada han riskerar att åsamka såväl sitt parti som det ”rike” han sattes att styra. Slutligen vägrar Trump att informera världen om sina planer. Han flyger istället i väg och spelar golf. Medan världen i övrigt hålls på halster.

Ulrika Edman vägrar också att informera världen. Fast i hennes fall handlar det om den lilla värld som består av Stadshusets korridorer i Umeå. Och Edman styrde inte – men hon tillhörde den krets på sju personer som satt i kommunens viktigaste organ (KSnau). Och hon håller (nästan) alla i okunnighet om sina planer. Så vad gör Edman på dagarna? Spelar hon golf med Trump? Inte så sannolikt. Men hon lägger beslag på skattebetalarnas pengar – utan att ge något tillbaka – precis som Trump.


Ska politikerna kosta mer – eller inte?
Under mina år i Umeå kommunfullmäktige har det funnits två trender vad gäller synen på hur mycket skattebetalarna ska betala för sina förtroendevalda. De som förespråkar att politikerna ska kosta skattebetalarna mer. Vi som anser att politikerna ska kosta skattebetalarna mindre. Det handlar bland annat om följande kostnader:
a) resor
b) mötesarvoden
c) fasta arvoden – utbetalade i procent av politikernas riktmärke på 871 401 kr / år.

 

Resor
Umeå kommun har under åren skaffat sig både vänorter och samarbetsorter. Dessa uppgår tillsammans till tolv stycken. Inte illa.

Vänorter
1. Harstad, Norge
2. Vasa, Finland
3. Petrozavodsk, Ryssland
4. Helsingör, Danmark
5. Würzburg, Tyskland
6. Saskatoon, Kanada

Samarbetsorter
7. Guanajuato, Mexiko (samarbetsområden: kultur, utbildning)
8. Qufu, Kina (samarbetsområden: kultur, undervisning, turism, city management och näringsliv)
9. Xián, Kina (samarbetsområden: kultur, näringsliv)
10. Lanzhou, Kina (samarbetsområden: miljöteknik, energi)
11. Seychellerna
12. Komatsu, Japan

Kommentarer:
När vi läser denna, alltför långa, lista inser vi att Umeå kommun har ersatt Sveriges Utrikesdepartementet med ett eget Resedepartement. Det är självklart att vissa umepolitiker måste hålla relationerna till vänorter och samarbetsorter varma. Detta sker, givetvis, genom krävande resor. Det är nämligen ofta varmt dit resorna går. Det är krävande att vara toppolitiker – och ligga på topp.

 

Tre orter i Kina – inte två orter utan just tre.
En intressant fråga är vilket stöd de resande umepolitikerna – till vilkas skara jag aldrig hört – har kunnat ge till demokrati-rörelsen i Hongkong. Umeås skattebetalare finansierar nämligen de resandes kontakter med hela tre (3) samarbetsorter i Folkrepubliken. Dessa städer heter Xián, Lanzhou och Qufu. De resande måste ju tala med representanter för Kina. Tyvärr verkar det som om de resandes resmål går ut på att träffa representanter för regimen i Kina – och att det saknas inplanerade träffar med oppositionen. Nåväl. Man kan ju inte hinna med allt på dessa krävande resor. Ska man ersätta Utrikesdepartementet gäller det att träffa pampar och att äta, dricka och diskutera viktiga frågor, exempelvis när de regimtrogna kinesiska värdarna kan återgälda besöket samt vad dessa då vill äta och dricka. Här i Umeå.
Lägg till Seychellerna och Komatsu i Japan, plus alla övriga resmål på (utanför) listan så inser alla att Umeås Resedepartement har kostat skattebetalarna pengar genom åren. En hel del dessutom.


Finska Vasa och Mellanöstern.

Jag anser att Umeå ska behålla Vasa som vänort. Från detta viker jag inte en tum. Ej heller ett årtag. Men i övrigt bör kommunens resebehov prövas i samråd med Utrikesdepartementet. OM, säger om, Utrikesdepartementet tror att Umeås politiker kan främja svensk export kanske Utrikesdepartementet ska byta ut sina egna diplomater mot ett glatt umegäng. Och vem vet: kanske kan Umeås friska grabbar och tjejer förhandla fram en fred i Mellanöstern. Så sätt upp Gaza, Västbanken och Israel på listan över samarbetsorter! (Varning: ironi). Fredspriset till Alfred Nobels minne kanske kan kammas hem av Umeå.
Umeå vill ju mer …

Lagstadgade basverksamheter.
Umeå lider brist på pengar till skolor och omsorger. Men inte på självförtroende. Jag minns när en S-politiker föreslog att Umeå skulle arrangera ett vinter-OS tillsammans med några andra orter i norra Sverige. Herregud så dumt!
Arbetarpartiet tyckte att idén präglades av storhetsvansinne. Det gjorde alla andra också. För förslaget fördes endast fram en enda gång. Arbetarpartiet anser att kommunen ska prioritera lagstadgade basverksamheter. Exempelvis skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg plus de byggnader som krävs för att dessa verksamheter ska kunna utföras. Vi anser även att det krävs gator utan hål i – avlopp undantagna. Avloppshål krävs för att undvika översvämningar. Vi är nämligen emot översvämningar ifall översvämningarna inte kan användas i simundervisningen (varning ironi). När det gäller kultur och fritid vill vi freda bibliotek, museer och föreningarna. I övrigt finns det en hel del att dra ned på. Men åter till arvodena.


Mötesarvoden.

Det finns minst två typer av arvoden. Låt mig ta upp de vanligaste.
Mötesarvoden: Dessa får politiker för att mötas! Hör och häpna. Tanken är att arvodet ska täcka förberedelser inför möten som att läsa in handlingar, ringa telefonsamtal till kunniga experter och dessutom ska de motivera. Däremot syftar inte mötesarvodet till att täcka ersättning för förlorad arbetsinkomst. Umeå kommun har nämligen en annan typ av ersättning som heter just ”Ersättning för förlorad arbetsinkomst” som just täcker ersättning för förlorad arbetsinkomst. Så mötesarvodena är just … arvoden för att man möts på möten. Mer eller mindre påläst. Detta varierar från person till person. För politiker är precis som andra människor. En del sitter av mötena och får arvoden – ändå. Andra kämpar för sina åsikter. Men ingen får mötesarvoden som uteblir från mötena. Minimikravet för att få mötesarvoden är att man dyker upp. Live eller via digital anslutning – med eller utan väggbonad.

 

Fasta arvoden.
Det är här som Pengarna finns. Sitter du i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott – 47 nedslag om vi räknar in blankslagen så låt oss därför förkorta till KSnau. Sitter du i KSnau får du hela 70 procent av politikernas riktmärke på 871 401 kr / år. Detta blir 609 980 kr per år. Detta oavsett om du går på ett enda möte – eller stannar hemma.

Ja. Sitter du i KSnau får du alltså 70 procent av 871 401 kr per år – oavsett ifall du flyger iväg för att spela golf med Donald Trump. Eller kommer till mötena, påläst, och gör ditt jobb.


Avrundning
Ulrika Edman behåller alltså sin position i KSnau. Men hon deltar alltså inte i den verksamhet som bedrivs i kommunens viktigaste politiska organ. Senaste gången som Edman deltog på ett möte med KSnau var den 8 september. De sex möten som genomförts sedan dess har Edman uteblivit ifrån. Däremot har hon, hittills, tagit ut det fasta arvode som hon får för detta uppdrag!

Nämnas bör också att Edman har inte heller har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i ”Beredningen för socialpolitik och individomsorg” inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vi vet inte om Ulrika Edman har plockat ut arvodespengar utan att delta på möten även där. SKR omfattas nämligen inte av offentlighetsprincipen.

Edmans agerande är lika stötande som när en politiker har suttit i riksdagen under ett antal mandatperioder och sedan förtidspensionerar sig själv trots att personen är fullt kapabla att göra ett hederligt dagsverke.

Ulrika Edman är alldeles förbannat pinsam för Vänsterpartiet och hela Umeå kommun. V har, liksom Arbetarpartiet, argumenterat för att politiker inte ska kosta så mycket. Men ingen politiker från något parti har, under alla mina (nästan) 30 år i Umeå kommunfullmäktige, haft mage att plocka ut en månadsersättning baserad på en årsinkomst på över 600 000 kr – utan att ens visa sig på de möten som KSnau har.
Edman har ännu inte fått ut hela årsinkomsten.
Hon har sysslat med denna, tyvärr lagliga, form av plundring i snart två månader. Jag hoppas hon tar sitt förnuft till fånga och lämnar ifrån sig uppdraget i KSnau.

Det Edman sysslar med har ett namn: rättshaveri. Politiskt och personligt.

 

Donald Trumps eftermäle kommer att bli dåligt.
Detsamma gäller nu även för Ulrika Edman.
I båda fallen för att de inte avgår.
Edman kan dock ångra sig.

11 kommentarer

 1. Jörgen K

  Bra där ! Då pengen hamnar på bordet visar folk sitt rätta ansikte.

  Frågan är verkligen i välfärdens påstådda trångboddhet, varför kommunen så sprider skattebetalarnas svett emedan gamlingarna dör ensamma och utblottade?

  Månne vara maktfullkomligheten som visat sig?

 2. otto

  Blir bara trött och totalt oförvånad av slöseriet utan slut.
  Varför finns så få vettiga politiker,
  Har inget till övers för arbetarpartiet men dina bloggar mot oärligt folk och feghet i samhället är kanonbra.Men varför händer inget, finns 2 politker jag uppskattar i denna kommun .Detta på grund av att de törs stå upp och säga vad inte andra vågar. Och 3 av umeås ledande politiker uppfattar jag som stroppiga fjantar.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Ottos kommentar 25 nov 2020
   Tack Otto.
   Jag förstår att du också blir trött på detta slöseri. Och den ohöljda samt direkt utmanande fräckheten från Ulrika Edmans sida. Men bli inte så trött att du slutar att reagera.

 3. Håkan

  För en vänsterpartist är det aldrig problem att pumpa det allmänna på pengar.Historien om när Aina Erlander var och lämnade igen pennorna som det stog statsverket på,om det var efter att Tage hade avgått som statsminister eller hans bortgång är jag inte säker på,men tydligen så är moral en generationsfråga.Men heder åt Tage och Aina en sorts människor som det inte dräller av idag.(har aldrig röstat på S)

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Håkans kommentar 26 nov 2020
   Tack för påminnelsen om Aina Erlander. Denna historia speglar en tid på de folkvalda insåg att de endast hade makt och positioner ”till låns”. De abonnerade inte på dem.

 4. Åsa Sundh

  Mycket informativt och bra skrivet! Tack!
  Att Umeå vill mer (vad nu det innebär), betyder inte att Edman vill göra ens det hon förväntas göra för sin ersättning på hundratusentals kronor per år.
  Det mest upprörande är att det är så svårt att få en förtroendevald politiker att frivilligt lämna den generösa försörjningen. Det borde helt enkelt inte gå att helt utebli från uppdraget i KSnau men ändå lyfta ersättning. Vilka signaler ger det i denna ’bransch’, som bygger på förtroende?
  Det visar klyftan mellan de s k ’förtroendevalda’ och folket. Det är lätt att förstå att politikerföraktet frodas. Men varför månar inte partiet mer om sitt varumärke?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Åsa Sundhs kommentar 26 nov 2020
   Jag tycker att dina frågor ringar in problemen:
   * Hur kan det vara så att man får så mycket utan att ens göra NÅGONTING,
   * Varför är det så svårt att få en förtroendevald politiker att lämna den generösa försörjningen,
   * Klyftan mellan förtroendevalda och folket,
   * Politikerföraktet,
   * Varför månar inte V mer om sitt varumärke.
   Det jag TROR är följande:
   Ulrika Edman ansåg att hon – felaktigt – abonnerade på makten i sitt eget parti. Hon blev i praktiken avsatt. På grund av att hon inte insåg att man endast har makten till låns i dubbel bemärkelse (både i partiets förhållande till väljarna och gruppledarens i förhållande till sitt parti) hade hon gjort sig beroende av sina stora inkomster. Då Vänsterpartiet är splittrat i Umeå, vad gäller Edman (tror jag), kan hon sitta kvar i KSnau genom sina kronprinsar och kronprinsessor.

 5. Stephan

  Betalar Ulrika partiskatt? Det är ju kutym för vänsterpartister. Borde gå att ta reda på rätt enkelt genom lönekontorets offentliga uppgifter.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Stephans kommentar 27 nov 2020
   Bra förslag.
   Ifall du kan ta reda på om Edman betalar partiskatt, eller inte, så meddela gärna detta. Jag kommer att publicera denna uppgift ifall den är 100-procentigt säker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.