SD-Nilsson har fel. Umeå har gjort väldiga kulturella felsatsningar. Men kultursatsningar, i rätt storlek och innehåll, utgör en del av välfärden.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

 

Ingress
Svar till Petter Nilsson om kulturdebatten.

Petter Nilsson skriver på följande sätt i sitt första inlägg år 2021: ”Jag förstår det som att Janne försöker att säga att jag förytligar debatten kring kultur, särskilt på grund av de lagstadgade biblioteken som han menar att vi skulle vilja lägga ned(?).”

Tyvärr har Petter Nilsson valt att förvanska det som jag skrev.
Jag har ALDRIG skrivit eller sagt att Petter Nilsson och SD vill lägga ned biblioteken. Det som jag skriver i mitt blogginlägg den 25 december var följande: ”Ett sätt att vulgarisera debatten om kulturen är att inte erkänna kulturens positiva betydelse och därför ställa en helt annan typ av bas- eller kärnverksamheter mot kulturen”.
Vem som helst kan kontrollera detta genom att själv läsa inledningen till mitt blogginlägg från den 25 december.

Kommentar till Petter N
: Vi får inte syssla med direkta förvanskningar av vad den vi debatterar med skriver eller säger. Då blir det en verkligt vulgär debatt!

 

Del ett
ALLA som har läst mina bloggar från den 25 respektive 29 december, angående Umeå kommuns kulturpolitiska program, kan inte ha missat att min och Arbetarpartiets (AP) uppfattning är denna:

1. Umeå kommun har gjort ALLDELES FÖR STORA ekonomiska satsningar på ”kulturen” i Umeå – uttryckt i antal kronor,
2. Till detta kommer att satsningarna på kulturen har gått till FEL SAKER. Fel saker innebär bland annat jippot Kulturhuvudstadsåret 2014 och de olika skrytbyggen som följde av satsningen på kulturhuvudstadsjippot 2014 (Väven, Navet samt olika arenor),
3. Vi har kämpat emot dessa väldiga felsatsningar under mer än tio år. Nu vill vi i Arbetarpartiet inte att de gigantiska misstagen från åren 2010-2020 ska göras om under de kommande tio åren (2020-2030). Därför röstade vi INTE på det nya kulturpolitiska program som följande partier drev igenom: S, V, MP, C, L och KD. Istället röstade vi på ett utkast till ett EGET kulturpolitiskt program,
Jag tror inte att du, Petter Nilsson, kan invända mot denna beskrivning.

 

Del två
Det som jag anser vara fel i den METOD som du och SD använder i debatten – i KF och med mig – är att du ställer kulturen (i allmänhet) mot det du betecknar som välfärden. Jag och AP använder en ANNAN metod. Vi ställer vad vi anser vara en ”BRA” kulturpolitik mot vad vi anser vara en ”DÅLIG” kulturpolitik – både vad gäller antalet satsade kronor och när det gäller till VAD dessa kronor ska gå.
Vi använder även SAMMA metod när det gäller äldreomsorgen. Även där ställer vi det vi anser vara en BRA äldreomsorg mot det vi anser vara en MINDRE bra äldreomsorg (i storlek och vad gäller innehåll). Detsamma gäller även för individ- och familjeomsorgerna samt för skolan. Jag och AP jämför alltså äpplen med äpplen och päron med päron. Den metod som jag och AP använder kommer att ge mer pengar till äldreomsorgen. Det framgår bland annat i vårt Alternativbudget för 2021. Där hade vi dragit ned en aning på anslagen till exempelvis kulturen, samtidigt som vi ökat anslagen till bland annat äldreomsorgen. Men vi underströk samtidigt att vi, under inga omständigheter, ville dra ned på biblioteksverksamheten. Men detta innebär inte att vi påstår att du och SD vill lägga ned biblioteken.

Om du kan hitta något sådant påstående från oss måste du publicera det.

 

Del tre
Mer om metoden att blanda äpplen med päron. Det som jag anser vara ett fel i Petter Nilssons (SD) METOD består alltså i att ställa pengarna till kulturen mot pengarna till vad han kallar ”välfärden”. Denna metod innebär att Petter Nilsson blandar äpplen med päron.

Detta är Arbetarpartiets uppfattning:
a) En ”BRA” kulturpolitik (vad gäller storlek och inriktning) måste ställas mot ”DÅLIG” kulturpolitik. Och en BRA kulturpolitik (i storlek och innehåll) är en viktig DEL av just välfärden,
b) Kulturen, i form folkbibliotekens verksamhet, utgör dessutom en del av den lagstadgade kärnverksamheten,
c) Den som inte inser att en ”BRA” kulturpolitik (vad gäller antalet kronor och inriktning) utgör en del av välfärden kommer att beröva umeborna en viktig del av välfärden. Petter Nilssons metod innebär tyvärr just detta. Han argumenterar på ett sätt som ställer kulturen i allmänhet mot välfärden i allmänhet. Detta kommer att beröva umeborna en viktig del av välfärden – den som består av en ”BRA” kulturpolitik,
d) Jag och övriga Arbetarpartiet anser att det är fel att ställa kulturen i allmänhet (som Petter Nilsson gör) mot välfärden i allmänhet – detta eftersom kulturen (i form av en BRA kulturpolitik) utgör en DEL av välfärden. Och dessutom en VIKTIG del av välfärden. I bland annat detta skiljer sig jag och Arbetarpartiet från Petter Nilsson (SD).

 

Avslutning
ALLA som har läst, eller som nu går tillbaka och läser, mina två blogginlägg från den 25 och den 29 december, och är ärlig, måste medge att jag och Arbetarpartiet riktar en mycket hård kritik BÅDE mot den kulturpolitiken som HAR förts under perioden 2010-2020 och mot den kulturpolitik som vi fruktar KOMMER att föras under den kommande tioårs-perioden 2020-2030.

Men, Petter Nilsson, kom ihåg att den kulturpolitik som har förts tidigare (och som kan befaras föras även i framtiden) inte är DEN ENDA tänkbara kulturpolitik som kan föras. Alltså: ställ inte välfärden i allmänhet mot kulturpolitiken i allmänhet. Ställ istället en ”BRA” kulturpolitik (i storlek och inriktning) mot en ”DÅLIG” kulturpolitik i ett första steg. Och kom sedan över till oss som inser att en ”bra” kulturpolitik (i storlek och inriktning) utgör en DEL av välfärden. En viktig del.

______________

PS. Jag skriver medvetet ”BRA” och ”DÅLIG” kulturpolitik eftersom jag anser att det skulle leda för långt att diskutera vad som menas med en bra och en dålig kulturpolitik i detta inlägg. Men detta framgår DELVIS av mina blogginlägg den 25 respektive 29 december. Och mer om detta kommer. DS.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.