SD-Petter måste vara ensam i debatten mot mig. Varför ger han annars en plattform åt Henrik Agerhäll som uppträder i nazistiska kretsar?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

 

Ingress
Petter Nilsson behöver uppenbarligen hjälp i den debatt han startade mot mig och Arbetarpartiet den 1 januari i år.

Så SD-Petter omvandlar kommentarsfältet på sin VK-blogg till en plattform för ingen mindre än Henrik Agerhäll! Där kan Henrik Agerhäll skriva följande om mig. Se bilden nedan.

 

Detta släppte alltså SD-Petter fram i kommentarsfältet på sin VK-blogg. Jag bryr mig inte om att besvara Agerhälls påståenden om mig, ”killen”, Jan Hägglund. Istället tänker jag fokusera på det absurda i att SD-Petter hjälper Henrik Agerhäll att få en politisk plattform utifrån vilken Agerhäll kan agera. För politiskt sett är inte Henrik Agerhäll vem som helst.
* Låt oss titta på Henrik Agerhälls politiska bakgrund ?
* Varför det är så uppseendeväckande att den lokale SD-profilen Petter Nilsson tar hjälp av Agerhäll i sin politiska strid mot mig.
* Vad står Agerhäll för – ideologiskt sett?

 

Del ett
Jag ska försöka ge en rättvisande bild av Henrik Agerhäll i fem punkter.

1. Henrik Agerhäll uteslöts ur Sverigedemokraterna av SD:s partistyrelse. Partistyrelsen angav skälet som ”oklarheter kring ideologisk hemvist”,

2. Uteslutningen skedde efter att det avslöjats att Agerhäll skrivit rasistiska inlägg på internetforumet Flashback,

3. Agerhäll satt kvar i Umeå kommunfullmäktige, efter uteslutningen, som en politisk vilde. Flera av hans inlägg – interpellationer och motioner – stoppades av presidiet i Umeå kommunfullmäktige på grund av att de omväxlande bedömdes vara hets mot folkgrupp eller hysa ett rasbiologiskt innehåll,

4. Under 2018 deltog Henrik Agerhäll i nazistorganisationen NMR:s radioprogram (Radio Nordfront),

5. Nazisterna i NMR skrev, på sin partihemsida (Nordfront.se), att Agerhäll höll tal vid en manifestation i november 2019. Nazisterna i NMR uppgav att Agerhäll bland annat talat om ”folkutbytet och IQ-skillnader mellan raser”. Skälet till att nazisterna i NMR uppmärksammade Agerhälls anförande är för att de gillade innehållet.

Kommentar:
* I de flesta partier upplåter ingen ledande lokal personlighet kommentarsfältet på sin blogg som en plattform för någon som partistyrelsen har uteslutit!
* Att SD-Petter hjälper fram Agerhäll blir speciellt anmärkningsvärt då Partistyrelsen inom SD uteslöt Agerhäll på grund av ”oklarheter kring ideologisk hemvist”.
* SD-Petters agerande blir ännu mer absurt sedan Agerhäll, efter uteslutningen, gått från att skriva anonyma rasistiska inlägg till att öppet framträda i olika nazistiska sammanhang.

Jag undrar vilket stöd SD-Petter har inom SD, lokalt och centralt, då han öppnar bloggen för den uteslutne Agerhäll som samarbetar med nazister?

Jag drar slutsatsen att SD-Petter står ganska ensam inom SD, i Umeå och Västerbotten, i sin debatt med oss i Arbetarpartiet. Detta då han känner sig tvingad att ta hjälp av Henrik Agerhäll. För att repetera: Agerhäll har dels uteslutits ur partiet av SD:s partistyrelse, dels uppträtt i olika nazistiska sammanhang efter att ha uteslutits ur SD!

Men allt detta verkar inte ha inneburit någon politisk brytning mellan SD-Petter och Henrik Agerhäll !

 

Del två
Om vad har debatten mellan mig och Petter Nilsson handlat? Det började med att vi diskuterade kulturen. Som alla vet anser Arbetarpartiet att de politiska makthavarna i Umeå har gjort enorma felsatsningar – i form av en rad skrytprojekt – när det gäller kulturen i kommunen. Felsatsningar som drabbat såväl kulturarbetarna som skattebetalarna. Felsatsningar som alla umebor fortfarande får betala ett högt pris för. Men till skillnad från SD-Petter anser vi i Arbetarpartiet att det är möjligt att föra en ”bra” kulturpolitik. Och då kulturpolitiken är ”bra” utgör den en del av välfärden. En viktig del av välfärden. Biblioteksverksamheten utgör ett exempel.

Därför ställer vi inte kulturen mot välfärden – som SD-Petter gör – eftersom en bra kulturpolitik utgör en viktig del av välfärden.

 

Del tre
Debatten fortsatte med stormningen av Kongressen i USA. Vi i Arbetarpartiet anser att Donald Trump bidrog till denna stormning på flera sätt:
1. Donald Trump vägrade att erkänna sig besegrad i presidentvalet den 3 november. Istället har han, under två månader, hävdat att han blev bestulen på valsegern.
2. Innebörden av detta är följande: alla amerikanska valarbetare var involverade i ett gigantiskt valfusk, alla internationella valobservatörer var involverade i samma konspiration, alla amerikanska domstolar som behandlat och avfärdat de olika juridiska klagomål som kommit från Trumplägret är också med i konspirationen.
3. Redan den 19 december började Donald Trump att mobilisera folk inför protester i Washington D. C. den 6 januari – då elektorsrösterna skulle räknas. Han skrev bl a följande på twitter: ”Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!”
4. Tillsammans med sin son Donald Trump Jr och Rudy Giuliani fällde den avgående presidenten Donald Trump en rad fullständigt ansvarslösa uttalanden. Låt oss ge några exempel på vad olika talare sade innan deltagarna på detta protestmöte deltog i stormningen av Kongressbyggnaden Kapitolium:
* Då Rudy Giuliani talade till demonstranterna sade han bland annat att vad som nu krävdes var en ”trial by combat”.
Kommentar: Detta innebär att man avfärdar en domstolsprocess till förmån för en envig där den som är starkast och som använder mest våld vinner.
* Donald Trump Jr riktade följande hot mot Kongressens ledamöter: ”We’re coming for you”.
Kommentar: En sak som var uppenbar när pappas pojke talade var att demonstranterna uppmanades att ta sig till Kongressbyggnaden Kapitolium. Ingen kan heller missta sig på den hotfulla tonen i uttrycket ”we´re coming for you” – speciellt om man kopplar det samman med ”trial by combat”.
* Sist talade den avgående presidenten Donald Trump. Han sa bland annat:
”If you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore”
”You’ll never take back our country with weakness, you have to show strength and you have to be strong”
”We’re going to the Capitol”
Kommentar:
a) Det Trump sa ska först ses mot bakgrund av vad Rudy Giuliani, och hans egen son redan hade sagt och den stämning som dessa båda bidragit till att skapa, bland demonstranterna.
b) Trump säger faktiskt att landet (USA) redan har förlorats och att det inte kan återvinnas genom svaghet utan bara genom styrka.
c) Sedan säger han att VI går till Kapitolium – och antyder därmed att han ska följa med demonstranterna. Detta är det kanske allra mest destruktiva i det som Donald Trump sa. Genom han, presidenten, lovade att följa med demonstranterna legitimerade han den ilska som steg-för-steg byggts upp. Först genom att Trump vägrade acceptera valresultatet den 3 november, sedan genom att den avgående presidenten kallat till demonstrationer redan den 19 december och slutligen genom sina uttalanden (se ovan) strax före stormningen.

 

Del fyra
Hur reagerar då SD-Petter på detta? Han kallar Donald Trump för ”ledaren för den fria världen”. Detta är absurt. Och det är inte jag ensam om att tycka. Och SD-Petter känner uppenbarligen trycket från alla inom SD som delar min uppfattning. De allra flesta SD-väljare kan skilja mellan rätt och fel. Det är därför som SD-Petter behöver hjälp. Och det var i brist på bättre hjälp som han omvandlade sin blogg (kommentarsfältet) till en plattform för den ur SD uteslutne Henrik Agerhäll (som efter uteslutningen ur SD helt öppet samarbetat med nazister).

 

Del fem
De flesta människor begriper att stormningen av Kongressen var ett övergrepp. SD-väljare utgör inget undantag. Stormningen stoppade den demokratiska processen som syftade till ett ordnat och fredligt maktskifte i USA; stormningen av Kongressen ledde till att Nationalgardet inkallas både från Virginia och Maryland för att återställa ordningen; borgmästaren i Washington D.C. kände sig tvingad att införa ett utegångsförbud. Till det mest tragiska var att stormningen ledde till att fem människor dödades.

Och OM de som stormade Kongressen hade fått tag på exempelvis den republikanske vice-presidenten Mike Pence, eller det demokratiska partiets ledamot (talmannen) i representanthuset Nancy Pelosi, hade fler människor kunnat dödas. Exempelvis Mike Pence och Nancy Pelosi.

Nästan alla människor förstår att USA:s president har ett ansvar för det som hände. De förstår också hur orimligt det var av Donald Trump att, efter stormningen av Kongressen, fälla följande kommentarer till de som stormat Kapitolium: ”We love you, you are very special”. Sedan spelade det ingen roll att han tillade ”go home, in peace”. Det var nämligen för sent. Alldeles för sent …

 

Avslutning
Jag tror inte att Petter Nilsson har något stöd inom sitt parti för att hjälpa in Agerhäll i NÅGON debatt. Agerhäll är alltså dels utesluten ur partiet av SD:s partistyrelse, dels har Agerhäll sedan dess framträtt öppet i nazistiska sammanhang.

MEN. Tyvärr har SD-Petter stöd från sin partiledning då han kallar Donald Trump för ”ledaren för den fria världen”. Detta i en situation då Donald Trump, i praktiken, upphörde att vara president i USA samband med sin roll den 6 januari, då Kongressen stormades.

Jag var tidig med att kräva att Donald Trump skulle bestraffas. Skälet var hans ansvar för att ha förnekat sitt nederlag, mobiliserat till den 6 januari samt hetsat de demonstranter som sedan deltog i stormningen av Kongressen. Denna stormning innebar, som alla vet, att den demokratiska processen avbröts och att fem människor dog. Därför bör Donald Trump bestraffas och i detta ingår naturligtvis att han avsätts. I förtid.

Jag är övertygad om att den absoluta merparten av SD:s väljare i Umeå och Västerbotten stöder min uppfattning om att det var väldigt olämpligt att ge Henrik Agerhäll en politisk plattform på det sätt som SD-Petter gjorde.
Jag är också övertygad om att merparten av SD-väljarna inser att Donald Trump – under inga förhållanden – är ”ledaren för den fria världen”.

PS. Begreppet ”Ledaren för den fria världen” är något som snabbt tynade bort i samband med Sovjetunionens upplösning 1991. SD har återuppfunnit detta begrepp för att kunna säga något positivt om Trump – trots dennes ansvar för stormningen av USA:s Kongress. DS.

12 kommentarer

 1. Utberg

  Helt sanslöst omdömeslöst att släppa fran Agerhäll. Även om vi bara håller oss till det Agerhäll framförde i Umeå kommunfullmäktige då han satt där, så är hans uttalanden helt uppåt väggarna.

 2. Stefan

  Något annat som är typiskt för SD-Petter är att han är väldigt selektiv när det handlar om att acceptera kommentarer till sin blogg. Jag har vid flera tillfällen skrivit kommentarer men aldrig fått dem publicerade. Antagligen för att de har varit starkt kritiska till honom likväl som hans parti. Det lär väl knappast vara enbart mina kommentarer han refuserar. Troligen alla kritiska. Väldigt typiskt SD.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Stefans kommentar 14 jan 2021
   Du har sannolikt rätt. OM SD-Petter GENERÖST släpper fram Agerhäll – a) utan någon som helst egen avståndstagande kommentar, b) trots att den egna partiledningen har uteslutit Agerhäll, c) och trots Agehälls öppna samröre med nazister – visar tydligt VAR han letar sina politiska allierade. Detta torde balanseras en en motsvarande BRIST PÅ GENEROSITET vad gäller (mot SD och mot Petter Nilsson själv) kritiska inlägg.

   • Stefan

    Sannolikt har jag det. Något som stör mig, men som samtidigt kan liknas vid en sorts sämre ironi är att han i sitt senaste inlägg skriver ”Noterar att Hägglund har anmärkningar på vilka kommentarer jag släpper igenom på den här bloggen, släpper oftast igenom inlägg, med undantag ifall de är helt utanför de ursprungliga inläggens ramar.” Jag kan lova att mina kommentarer inte varit utanför inläggens ramar – om man inte dit räknar de skarpt kritiska.
    Sedan avslutar han ”Yttrandefrihet är viktigt. Yttrandefriheten behöver också värnas.” Fan tro´t, sa Relling…

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till Stefans kommentar 14 jan 2021 (23:29)
     Jag kan ju aldrig VETA. Men det verkar inte OTROLIGT att SD-Petter stoppar dina inlägg samtidigt som han släpper fram Henrik Agerhälls. Det KAN vara två sidor av samma mynt. Nu tror jag dock att SD-Petter har cyklat ned i diket genom att ta hjälp av Henrik Agerhäll. Denne Agerhäll är alltså utesluten av SD:s partistyrelse och har sedan dess samarbetat, öppet och ogenerat, med nazisterna i NMR. SD-Petter kommer inte att kunna gömma sig bakom några manövrer om att det handlar om yttrandefrihet då han (SD-Petter) tar hjälp av Agerhäll. Ingen stoppade Henrik Agerhäll från att yttra sig i Umeå kommunfullmäktige utom när hans skriverier och ord ansågs vara lagbrott, exempelvis genom hets mot folkgrupp. Det framstod ibland som om Agerhäll medvetet provocerade hela kommunfullmäktige och dess presidium så att han skulle stoppas just p g a hets mot folkgrupp.
     Jag vet inte ifall SD-Petter anser att det handlar om yttrandefrihet att släppa fram Henrik Agerhäll på sin egen blogg. Men det handlar det i så fall inte om. Agerhäll hade yttrandefrihet, inom den ram som lagen satte, då han var ledamot i Umeå kommunfullmäktige. Agerhäll HAR yttrandefrihet hos Nordfront.se. Skälet till att SD-Petter släpper fram en person som uteslutits ur SD, och öppet samarbetar med nazister, är inte SD-Petters månande av yttrandefriheten. Det beror på hans oförmåga att BRYTA med Agerhäll – trots dennes åsikter – sanmt på att SD-Petter behöver allierade i sin strid mot mig.

 3. Frank Pettersson

  Helt galet av SD-Petter! Nazister och rasbiologer vänder man ryggen. Man ger dem inte en tribun. Men jag samarbetar gärna, t ex mot vårdnedskärningar, med alla SD-väljare som håller med.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Frank Petterssons kommentar 14 jan 2021
   Du har helt rätt. Det finns en rad knegare som röstar på SD en (1) dag vart fjärde år. Och det går 1461 dagar mellan varje val. De som röstar på SD ska inte behandlas som rasister. Om de inte uppträder som rasister. SD-knegare drabbas, precis som alla andra knegare, av alla försämringar. Och därför skulle även de kräva mer resurser till sjukvård och äldreomsorg. Precis som alla andra. Detta gäller för de knegare som röstar på SD.
   Men det SD-Petter gjorde – att släppa fram Agerhäll, som den egna partistyrelsen uteslutit, och som dessutom (efter uteslutningen) öppet har samarbetat med nazister – måste innebära att nämnde SD-Petter trotsar sin egen partistyrelse!
   Jimmie Åkesson har redan problem med det tänkta samarbetet med M och KD då han inte förstod att Trumps agerande efter valnederlaget den 3 november har visat att han är olämplig som president. Mattias Karlsson nominering av Donald Trump till fredspriset var naturligtvis ingen merit – hur skulle det ha framstått idag efter stormningen av Kongressen som kostade fem (5) människor livet. Att SD-Petter i detta känsliga läge öppet tar hjälp av Henrik Agerhäll – som Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, och de övriga i SD:s partistyrelse, har uteslutit (en person som sedan medverkat i nazistiska tidningar och på nazistiska möten) – skämmer naturligtvis ut SD-ledningen totalt. SD-Petter verkar inte förstå att det slår tillbaka på honom om han släpper fram en person med så nära kopplingar till nazismen som Agerhäll har. SD-Petter verkar inte heller förstå att hans samröre med Henrik Agerhäll innebär att detta smittar av sig på SD:s partiledning. SD-Petter har gjort sitt största politiska misstaget sedan 2014. Jag måste ställa mig frågan: Har SD-Petter inga andra politiska allierade i sin strid mot mig än uteslutna SD:are som samarbetar med nazister? Petter Nilsson hamnade under tryck i debatten med oss i Arbetarpartiet. Och plötsligt uppstod en klyfta både mellan Nilsson och vanliga knegare som röstar på SD och mellan Nilsson och partistyrelsen inom SD. Vi får se hur SD-Petter kommer att hantera den situation som han har manövrerat sig själv in i?

 4. Jonsson

  Det går att översätta upploppet till svenska förhållanden?
  Inga Britt Ahlenius skrev i en ledare (idag tror jag, datum saknades), att statsvetare talar om den svenska statsministerfunktionen som presidentliknande. Ahlenius menar att svenska riksdagen är för svag. KU är utan pondus. Och allt detta är en effekt av 1974 års beslut.
  Aktivism är det nya normala i kombination med intersektionalitet med mera. I Usa. Och Sverige.
  I Umeå blev det väl buller och bång i KF förra året (klimatalarmister)?
  XR blockerar svenska gator, vilket hindrar inte bara bilister utan också utryckningsfordon. Dålig respekt för blåljuspersonal är inte någon ny eller ovanlig företeelse i Sverige. Eller i Usa.
  Idag beskrev Ledarsidorna: Mp:s ”utomordentliga” parlamentarism enligt avgående Lövin själv. Naturligtvis kastade ”presidentlika” Lövin därmed glas i stenhus och talade osanning i riksdagen. Kanske bör man vara mer orolig för Sveriges framtid. Inte minst på grund av den misslyckade covid-hanteringen. Ingen kan ju ställas till svars för 10.000 avlidna.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonssons kommentar 14 jan 2021
   Inga-Britt Ahlenius är en av de fem personer som jag nämner på min blogg (i min presentationen) som jag beundrar och som har påverkat mig. Jag är övertygad om att hon aldrig skulle ha jämfört stormningen av Kongressen i Washington D.C. med något som har hänt i Sverige. I alla fall inte i modern tid.
   Detta är inget försvar för den politik som drivs i Sverige. Tvärtom är jag som du vet mycket kritisk till inriktningen på vad som sker.
   * Ungdomsarbetslösheten är rekordstor liksom arbetslösheten i allmänhet,
   * Inkomstklyftorna är större än någonsin sedan SCB började mäta 1991,
   * Ett ökat antal skjutningar och sprängningar gör att det är svårt att känna igen sig,
   * Blåljuspersonal angrips,
   * Organiserad och klanbaserad brottslighet breder ut sig,
   * Enklaver växer fram i Sverige som domineras av de som sätter sharia över svensk grundlag,
   * Miljöpartiets inflytande på invandrings- och integrationspolitiken är ofattbar stor och destruktiv – och något som detta land kommer att få lida för i generationer,* Utan samarbetet med Socialdemokraterna skulle inte MP kunna spela denna destruktiva roll,
   * Och om inte Socialdemokraterna var så maktsugna skulle de ha gjort upp om en bättre migrationspolitik i somras.
   Tyvärr hjälper inga lagar mot politisk dumhet. Ramar är endast ett ramverk och det måste finnas politiska rörelser som fyller ramarna med innehåll. Politisk dumhet kan inte jämföras med den stormning av Kongressen som skedde i Washington D.C. den 6 januari. Den baserade sig på följande:
   a) en vägran av Donald Trump att acceptera sitt valnederlag,
   b) hans initiativ att mobilisera folk till Washington fr o m den 19 december då han skrev att folk skulle vara där och vara ”vilda”,
   c) Hetsen av demonstranter – från hans son Donald Trump Jr, den tidigare borgmästaren i New York Rudy Giulianis och från den avgående presidenten själv – för att storma Kapitolium.
   Med sin stormning orsakade pöbeln ett avbrott i den demokratiska processen på ett antal timmar. Och fem (5) människors död. Men pöbeln saknade varje tillstymmelse till plan för vad de skulle göra av sitt ”lyckade” intrång och några erövrade salar och rum. De ropade ”häng Mike Pence”. Och NÅGRA ur pöbeln hade sannolikt dödat vicepresidenten ifall de hade fått tag på honom. Den vice-president som stått vid Donald Trumps sida i vått och torrt men som, i sanningens ögonblick, satte konstitutionen över Trump. Här visade Mike Pence vad integritet är. Integritet är bland annat vad Inga-Britt Ahlenius saknar hos många av dagens politiker och ämbetsmän.
   USA har ännu större problem än Sverige. Mycket större. Men fler dödade och mördade i kongressbyggnaden hade inte fört USA närmare någon lösning på ett enda problem. Tvärt om.
   Själv tror jag inte att det blir någon stormning av riksdagen i Sverige. Stormningen skedde i USA skedde bland annat p g a Trump hetsade fram denna och – vilket är lika viktigt – legitimerade stormningen. Jag har svårt att se någon/några politiker i Sverige som skulle vara beredd att storma riksdagen. Definitivt inte Löfven eller Åkesson. Så jag anser inte att det är rätt att jämföra det som händer i Sverige med stormningen i USA.
   Men detta betyder alltså inte att Sverige saknar problem. Som jag inledde med att säga: detta land har både många och stora problem. Och de blir bara större. Något måste göras. Vi i Arbetarpartiet siktar nu på a) att göra vår tidning till en riksspridd veckotidning, b) ta samarbetsinitiativ med någorlunda likasinnade, c) och ställa upp i riksdagsvalet 2026.

 5. Jonsson

  Min inledande fråga beror på att intermezzot i Capitol Hill fanns på mångas läppar i riksdagsdebatten.

  Ahlenius ledare finns i SvD: ”Den svenska ordningen främjar maktberoende…”
  Jag uppfattar hennes ord som att, Svenka regeringar saknar bromsar efter ändringen i RF 1974.

  Valkampanjer i Usa brukar bli hätska och elaka, 2016 fördömde Hilary Clinton sin motståndare Trumps anhängare: ”deplorables”.
  ”Om du kallar mig tjuv” (ska jag visa dig just det) – minns inte om det är Sartres eller Camus ord. Men Trumpväljarna (iaf hälften) blev stämplade från början.

  Lena Baastad (s) dundrar i Expressen, om att den förödande utvecklingen i Republikanska partiet borde vara en varningsklocka för moderaterna så att de inte väljer fel samarbetspartners. Det är valupptakten från (s) får man väl ändå förmoda.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Jonssons kommentar 15 jan 2021
   Det har du sannolikt rätt i. Socialdemokraterna kommer troligen att låta precis så där fr o m idag fram till valet 2022.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.