Hamrinsberget har ett sällsynt högt värde både som rekreationsområde och när det gäller kulturhistorisk betydelse. Detta måste tas tillvara!


Polio, smittkoppor och mässling är
virussjukdomar. Som corona. Anti-vaccinations
rörelsen
underminerar kampen mot corona. Och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!

____________________________

 

Ingress
Under senare år har Umeås centrala delar förlorat viktiga grönområden
. Det har bland annat byggts bostäder på flera platser där det tidigare låg grönområden. Bakom ligger bland annat tanken på en förtätning av Umeås centrala delar. Förtätningen är bra – bara den inte drivs för långt. Tyvärr är detta vad som har skett i delar av Umeå. Ett exempel som Arbetarpartiet vill framhålla är beslutet att bygga höga hus på vad som tidigare var en park i närheten av Charlies Kiosk på Teg. Andra exempel finns.
Ett annat skäl till att flera grönområden har bebyggts är oviljan att bygga nya, större, bostadsområden som exempelvis Mariehem och Umedalen. Istället har det byggts ett mindre antal bostäder, på ett större antal platser med mindre ytor – ytor som inte sällan varit just grönområden. (Beslutet att bygga på Ön utgör en återgång till metoden att bygga ett större bostadsområde).
Det finns dock grönområden inom Umeås centrala delar som har, eller som kan få, ett exceptionellt stort värde. Ett sådant område utgörs av Hamrinsberget.
Det handlar både om bergets potential som rekreationsområde och om platsens kulturhistoriska betydelse. Hamrinsberget utgör verkligen ett grönområde med ett exceptionellt stort värde för Umeå kommun.

Hamrinsberget får helt enkelt inte gå förlorat i en allmän förtätningsiver.

Då jag växte upp fanns det fortfarande försvarsverk högst uppe på Hamrinsberget. Dessa var byggda av trä och det gick att se var kanonerna hade stått. Tanken var att försvara Umeå mot eventuella ryska skepp som kom ångandes upp för Umeälven. Tyvärr togs inga initiativ för att bevara dessa försvarsverk. På berget har det även funnits en skidhoppbacke och tre dansbanor.

Det är detta Hamrinsberg som jag och tidigare generationer av umebor har vuxit upp med. Vi i Arbetarpartiet har, i samarbete med andra engagerade umebor, skrivit en motion vars syfte är att hitta en kompromiss inför framtiden. Tanken i motionen är att Hamrinsberget ska kunna bebyggas med exempelvis bostäder mot NUS-hållet. Men den huvudsakliga tanken bakom motionen går ut på att bevara den väldiga resurs som Hamrinsberget skulle kunna utgöra för umeborna från älvssidan. Och då både som ett rekreationsområde och som en kunskapskälla om den egna stadens historia. Både sommar och vinter.

Nästan alla umebor vet att det finns en hoppbacke mitt i Ö-vik. Men det är få umebor som känner till att det har hållits tävlingar i backhoppning på Hamrinsberget. Eller att Siw Malmkvist fick berget att gunga under sin tid i Umeå – samtidigt som det har dansats på tre dansbanor!

Här nedan följer motionen.

 

”Motion till Umeå kommunfullmäktige

Vi vill att den sida av Hamrinsberget som är vänd mot älven ska ställas i ordning som ett besöks- och utflyktsmål som kan användas av alla umebor. Hamrinsberget har tidigare fyllt den funktionen. Går vi längre tillbaka i tiden har det, på berget, både funnits en hoppbacke samt tre stycken dansbanor. Berget har också en historisk betydelse ur försvarssynpunkt. Vi tänker då inte på de anläggningar av modern typ som inryms i berget idag. Vi tänker tillbaka på 1800-talet! Så sent som på 1950-talet fanns det lämningar av träbefästningar högst upp på berget med synliga kanonportar. Även dessa av trä. Tanken var att kunna beskjuta eventuella ryska skepp som kom seglandes upp efter Umeälven.

Vi vill ta tillvara på Hamrinsbergets historia. Både dess historia som försvarsverk från 1800-talet. Och dess mer moderna historia som hoppbacke och plats för dansbanor. Nu är det inte en ny hoppbacke och nya dansbanor som vi låser oss fast vid. Naturligtvis. Utan som vi skrev inledningsvis: vi vill att den sida av Hamrinsberget som är vänd mot älven ställs i ordning som ett besöks- och utflyktsmål för umeborna utifrån den moderna tidens krav. Det vi inte vill är att älvssidan av berget används till bostads- eller konferensändamål. Sådana byggnader passar mer åt ”lasarettshållet” till.

Mot denna bakgrund föreslår vi:
att  Hamrinsberget iordningsställs som ett besöks- och utflyktsmål för umeborna samt turister,
att  exploateringen av Hamrinsbergets ”lasarettssida” hålls öppen.

Jan Hägglund
Davis Kaza
Arbetarpartiet”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.