Dödstalen i Sverige är sex gånger så höga i covid som i grannländerna! Hotar ett nytt misslyckande när det gäller vaccinationerna?

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen.
Visa solidaritet !
____________________________


Blogginlägget nedan är baserad på en artikel skrivet av en av mina partikamrater

Ingress
Återigen släpar Sverige efter – på ett sätt som kan få dödliga konsekvenser. Denna gång i sitt agerande mot coronapandemin i jämförelse med bland annat de nordiska grannländerna. Jag har skrivit mycket om Sveriges hantering av coronapandemin tidigare. En sak jag alltid återkommer till är Sveriges höga dödstal jämfört med övriga nordiska länder.

Låt mig påminna om detta genom att visa hur ser det ut med den saken idag?

Antalet avlidna i covid-19 i Sverige är just nu cirka 13 500. Om Danmark, Norge och Finland hade varit ett land hade detta land enbart haft en sjättedel så många döda som Sverige (i förhållande till befolkningens storlek)!

Se tabellen nedan

Land

Antal döda per 1 miljon invånare

Befolkning

Sverige

1 330

10,2 milj

Dan-Nor-Fin

234

16,7 milj

Källa: WHO 31/3-21

 

Kommentarer:

* Detta är ett fruktansvärt misslyckande. Misslyckandet är så stort att det måste få allvarliga konsekvenser för de ansvariga
politikerna och myndigheterna,

* Om inte så sker riskerar tron på demokratin att undermineras – enligt min uppfattning,

* Nu finns det, dessutom, en uppenbar risk att Sverige står inför ett nytt misslyckande när det gäller hanteringen av coronapandemin. Det handlar om  vaccinationerna.

 

Del ett
När det gäller vaccinationen ligger alltså Sverige återigen sämst till av de nordiska länderna. Det mått som vi använder är hur stor andel av befolkningen som fått minst en vaccindos.

 

Land

Andel av hela befolkningen som har fått minst en vaccindos

Storbritannien

45,5 procent

Finland

16,1 procent

Österrike

13,1 procent

Danmark

12,6 procent

Norge

12,0 procent

Tyskland

11,5 procent

Sverige

11,1 procent

Källa: Our World in Data (31/3-21)

 

Låt oss därefter lyfta blicken och titta ut över världen – på vaccinationstakten i ytterligare ett antal länder.

 

 

Land

Andel av hela befolkningen som har fått minst en vaccindos

Israel

60,6 procent

Chile

35,5 procent

USA

29,2 procent

Ungern

21,4 procent

Serbien

21,0 procent

Källa: Our World in Data (31/3-21)

Kommentarer
*Sverige har, naturligtvis, fortfarande en möjlighet att komma ikapp de övriga nordiska länderna.
*Det är nämligen fortfarande (tyvärr) endast en liten andel av befolkningen som är vaccinerad i alla nordiska länder.
*För att få stopp på spridningen av coronaviruset måste antagligen en väldigt stor del av befolkningen vaccineras (kanske så många som hela 80-90 procent).

Del två
Men beslutsfattarnas agerande i Sverige har hittills inte präglats av den nödvändiga beslutsamhet som krävs. Varken politiska makthavare eller makthavarna inom myndigheterna verkar vara inställda på att revanschera (för de oacceptabelt höga dödstalen) genom att klara av vaccinationerna på ett radikalt bättre sätt.

Detta till skillnad från United kingdom (f.d. Stor-britannien)!

I United Kingdom har en ännu större andel av befolkningen dött p g a covid-19 än i Sverige som ett resultat av coronapandemin. MEN i United Kingdom har makthavarna velat revanschera för detta misslyckande. Och också lyckats med detta. Som alla kan se av tabellen ovan har Boris Johnsons regering, och statsmaskineri, snart lyckats vaccinera hälften av befolkningen – om vi räknar alla som fått minst en dos vaccin. Detta är en andel som är cirka fyra gånger så stor som i Sverige!

Varje eftersläpning när det gäller vaccinationer kommer att kosta ytterligare människoliv. Dessutom riskerar fler att bli svårt sjuka. Många av de som insjuknar i civid-19 riskerar att få men för livet.

 

Del tre
Det finns en rad förklaringar till varför Sverige åter riskerar att misslyckas. Låt oss titta på Danmark. En förklaring är att de ansvariga i Danmark, så snart möjligheten öppnade sig, regelmässigt började utvinna sex doser ur varje vaccinflaska. I Sverige fortsatte de ansvariga att enbart utvinna fem doser ur flaskorna (under den första tiden). Detta trots att det var känt även i Sverige att det gick att utvinna sex doser med rätt metod.

Ett andra skäl var att de danska myndigheterna var snabbare än Sverige på att öppna stora center för massvaccination.

En tredje skillnad mellan Danmark och Sverige var att makthavarna i Danmark redan från start struntade i att spara den andra vaccindosen. De danska myndigheterna har istället satsat på att ge så många som möjligt en första dos. I Sverige ligger alltså tusentals doser i frysskåpen i väntan på att ges till de som har fått den första dosen. Orsaken till detta agerande sades vara en oro för att de utlovade vaccinleveranserna skulle utebli, och att risken med att agera som Danmark var att det inte skulle finnas kvar doser då man skulle ge den andra.

MEN det har visat sig att skyddet mot covid-19, redan efter den första dosen, uppgår till mellan 76-92 procent (beroende på vilket vaccin det handlar om). Och skyddet består i minst tre månader.

 

Jag fortsätter analysen på söndag.
Ha en fortsatt Glad påsk
!

TROTS  ALLT

 

3 kommentarer

 1. Jörgen K

  Samtidigt som detta konstateras så går (Mp) ut genom biståndsminister Per Olsson Fridh och deklarerar att så fort som riskgrupperna är färdigvaccinerade, ska vaccindoser skänkas till fattiga länder utanför EU, Regeringen verkar även inom EU för samma beslut.

  Konstaterat är, att genom detta lär det nationella målet att ha vaccinerat Sverige ytterligare flyttas fram i tid, om det någonsin kommer att uppfyllas innan nästa omgång som skall ges. Uppenbart lär nog nya vaccinationsomgångar i framtiden vara nödvändiga enligt FHM. Sista ordet är inte sagt ännu.

  Men enligt (Mp) borde vi redan under maj börja skänka doser och sedan i allt större omfattning. Så vi lär nog se flera döda och långtidssjuka…………

 2. Jonsson

  Ändå – trots statistikens tydliga språk – vill Bildt och Miljöpartiet skänka bort svenska doser innan alla över 18 år vaccinerats i Sverige. Och det så snart riskgrupperna fått sina sprutor.
  När vi nu skymtat ljuset i tunneln; så är det visst ett mötande tåg…

 3. Jan Sjöström

  Hej.

  Åter och återigen, ser vi konsekvenserna borttagandet av
  av det formella tjänstepersonsansvaret. Från o m 1/1-1976
  är Svearnas rikes administrativa personaler utan egentlig
  styrning. Att in i evigheten resonera i de detaljer som ger de
  för stunden ytterligt obehagliga konsekvenserna, är och
  kan aldrig vara annat än en del av den hela lösningen.

  Via lösa s k regleringsbrev ger vi ”den verkliga maktens”
  innehavare våra representativt folkvalda rätten att via en
  faktisk ”immunitet” formulera de grunder som skribenten
  tar fasta på. Kedjan blir helt enkelt inte bättre än den
  svagaste länken, detta oavsett var i hierarkin den är
  placerad.

  Att inneha förmåga till utgivande av konsekvens är att i
  alla delar förstå omständighetens betydelse. Utan en
  konsekvens, kommer inget ansvar, för någon. Det är en
  omständighet alla biologiska livsformer snabbt tvingas
  till insikt i.

  Svensk socialdemokrati kämpar som de flesta vet i ”sak
  och omständighet” utan annan riktlinje än ”makt över tid”
  Kompassen siktas i all väsentlighet på banal egennytta.

  Att tillåta strukturer som ger ansvarsutkrävandet luft och
  verklighet blir i o m detta ytterligt kontraproduktivt. D v s
  under ingen omständighet får ”ansvar” riskera platsen
  vid grytorna.

  Givetvis får inte maktens förutsättningar rubbas, symbios
  och enighet råder således mellan våra ” offentliga” aktörer.
  Aktörer som inbegriper de s k funktioner ur vilken deras
  tjänande löner hämtas, ja alla ”utom folket” ser givetvis
  nyttan i att till varje pris – undvika ansvarets konsekvenser.

  Vart fjärde år spelas charaderna upp, media tar i egennytta
  rodret och beslutar vilka partier som är ”goda nog” för att
  få ställa upp i valårets melodifestival. Värdegrundens
  floskel ger Svensk dysfunktionalitet dess verkliga ansikte.
  Vann rätt låt – skriks ut via cirkusledarnas megafoner!

  Oförmågan lyser stark i en Nation utan ordning, i detta ljus
  har vi ”folket” ingen möjlighet att undkomma. Folkets nytta
  torde väl förutsätta möjlighet till utkrävande av ansvar, blir
  min och mångas reflektioner. Hur kan vi ”folket” ge icke
  funktionen ett fortsatt motiverande, årtionde efter årtionde,
  borde bli frågan!

  Nej och delvis ja. Det finns ett antal omständigheter där
  andra lyckats bättre, milt uttryckt. Dessa länders offentlighet
  ser uppenbart och ytterligt tydligt behovet av att stävja via
  konsekvens. Åtgärder som är i ”hela folkets gagn” sätts
  på plats i någon form av basal skyddsinstinkt i allas nytta.

  I landet Sverige däremot vet vi ju alla bättre, eller hur!

  Med vänliga hälsningar / Jan Sjöström

Lämna ett svar till Jörgen K Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.