Om- och utbyggnaden av Umeå hamn blir 400 miljoner dyrare än planerat? Fördyringar sker ofta – men info om konsekvenserna sker sällan.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

 

Ingress
Enligt uppgifter i SVT Västerbotten kommer om- och utbyggnaden av Umeå hamn i Holmsund att kosta 1,8 miljarder istället för beräknade 1,4 miljarder kr. Detta innebär alltså en kostnadsökning för Umeå kommunkoncern (förvaltningar och bolag) på nästan 30 procent.

I kronor räknat blir kostnadsökning alltså 400 miljoner.

Detta kommer att få effekter.

 

Del ett
Eftersom informationen från makthavarna i Umeå kommunfullmäktige ofta har lämnat en del i övrigt att önska, när det gäller effekterna för umeborna, i samband med denna typ av negativa överraskningar, känner vi oss kallade att ställa följande frågor.

Arbetarpartiets frågor kommer att ställas till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

Vi hoppas att alla umebor får svar på vad den ökade kostnaden på 400 miljoner kr kommer att få för effekter. För alla i Umeå skrivna kommer att beröras – på ett sätt eller på flera. 

 

Del två
Svaren på nedanstående frågor bör levereras av Hans Lindberg i samband med nästa fullmäktigemöte.
Detta möte hålls måndag den 26 april – så håll ögon och öron öppna.

 

Detta är innehållet i våra frågor
1. Ökade kapitalkostnader: Vilka kostnadsökningar innebär de 400 miljonerna i ökade kostnader för räntor och andra kapitalkostnader?
2. Skjuts andra investeringar på framtiden:  – Kommer några andra investeringar inom kommunkoncernen (förvaltningar och bolag) att skjutas på framtiden – eller helt utebli – som en konsekvens av de ökade investeringskostnaderna i hamnen med 400 miljoner kr. Om så är fallet: vilka planerade investeringar kommer att drabbas?
3. De totala investeringarna och upplåningen:  – Innebär detta att kommunkoncernens (förvaltningar och bolag) totala investeringsvolym också kommer att öka med 400 miljoner kr och därmed även kommunkoncernens upplåning?

4. Ökade taxor och avgifter: Kommer kostnadsökningen på 400 miljoner i hamnen att finansieras på något annat sätt än genom ökad upplåning – exempelvis genom ökade taxor/avgifter?

 

Avrundning.
Måndag den 26 april bör svaren komma. Frågorna och svaren på dessa är viktiga på två sätt: dels i sig själva, dels eftersom det ofta sker kostnadsökningar – men att konsekvenserna av dessa sällan redovisas.

Men insynen i Umeå kommuns förvaltningar och bolag måste öka.

 

2 kommentarer

  1. Fredrik

    Ett sätt att minska kostnaden för skattebetalarna är att minska rejält eller helt enkelt ta bort all form av statlig finansiering av politiska partier. Jag menar så klart inte dem som blivit valda, dessa arvoden bör vara kvar, även om jag kan tycka att 200 000kr/månaden plus fri bostad är lite väl mycket för en statsminister, med tanke på det övriga som också tillkommer som är gratis för honom men inte för oss övriga.

    Nej jag menar det stöd partierna får av den enkla anledningen till att de är politiska partier. Ju fler medlemmar, desto större statligt stöd. Bort med det. Blir garanterat en slant. Som kan ges till kommuner och regioner istället.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.