Bristen på neutrala nyhetsrapporter skadar människor. Omställningsstöd ska vara politikernas a-kassa – inte deras jättebonus!

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

Ingress
Omställningsstöden till arvoderade politiker missgynnar arbetare och invandrare. Alla svenskar borde ha samma politiska möjligheter. Tyvärr är det inte så. I takt med ökande långtidsarbetslöshet, inkomstklyftor samt segregering försvåras de politiska möjligheterna för arbetare och invandrare av båda könen. Utformningen av omställningsstöden, som var tänkta att utgöra en sorts ”a-kassa” för politiker som tvingas avgå efter ett valnederlag eller maktkamp inom sitt eget parti, gör inte situationen bättre.

 

Del ett
Låt mig börja med att förklara de olika förutsättningar som politikerna har. I Umeå kommunfullmäktige och i andra fullmäktigen. *Fritidspolitiker lever på vanliga jobb som de tar ledigt från då exempelvis kommunfullmäktige har möten. De måste använda kvällar och helger till att sätta sig in i Umeå kommuns olika angelägenheter. Detta ger naturligtvis ett sämre utgångsläge. Många fritidspolitiker gör ett beundransvärt jobb. Andra är tyvärr endast röstboskap.
*Arvoderade politiker är bland annat de som kallas för kommunalråd och nämndsordförande för olika omsorger och skolformer. De ska sätta sig in i, och ta ställning till, det som händer i Umeå kommun på heltid (ibland deltid). Vi talar här om de personer som dels har stått högst upp på valsedlarna, dels återfinns i de partier som även är representerade i riksdagen. De ”arvoderade” politikerna har ofta mycket höga inkomster i form av just arvoden finansierade av skattebetalarna. Även bland dessa finns det både kunniga och röstboskap. Enligt min mening.

 

Del två
En politiker som vill försöka påverka utvecklingen måste sätta sig in i många frågor. Inte sällan komplicerade. Detta kräver oftast att den folkvalde tar ett ”arvoderat” uppdrag. Om chansen uppstår. Men gör du det kan det hända att du samtidigt riskerar din framtid. Det som händer om en arvoderad heltidspolitiker tvingas avgå, efter ett valnederlag eller maktkamp i sitt eget parti, varierar väldigt mycket.

Om du ingår i maktens nätverk, som sörjer för ”de sina” oavsett parti, kan det gå alldeles utmärkt. Vilket vi också ska visa. Men är du en arbetare eller invandrare (som ofta är just arbetare) – och inte tillhör något av maktpartierna – kan du falla mycket hårt då du förlorar ditt arvoderade uppdrag.

Arbetare och invandrare som tar ett arvoderat uppdrag exempelvis då de fyllt 43, och sedan förlorar uppdraget tolv år senare, löper risken att bli permanent arbetslösa. För vid 55 års ålder, efter tolv års frånvaro från sitt gamla jobb, är många chanslösa på arbetsmarknaden. Så är det väldigt ofta om du inte tillhör ”maktens nätverk” som kan ordna dig en reträttplats inom exempelvis en folkrörelse eller näringslivet. Dessa skilda förutsättningar reducerar, obönhörligen, antalet arbetare och invandrare (av båda könen) som vågar satsa på att ta arvoderade uppdrag. Om de inte tillhör maktpartierna som innebär ett skyddsnät för de priviligierade. Riskerna för vanliga knegare, svenskfödda eller invandrare, är för stora.

 

Del tre
Tre år med ett omställningsstöd, även om stödet är högt, väger lätt mot 15 års arbetslöshet. För arbetslöshet för resten av livet är just vad knegare, som inte tillhör maktens nätverk, riskerar. För dessa skulle det bästa omställningsstödet inte vara pengar.

Det bästa vore ofta en utbildning och ett garanterat knegarjobb, som någon som fyllt 55 år och varit borta från arbetsmarknaden i tolv år, klarar av. Vi talar om arbetslinjen även för tidigare politiker.

Idag utgår omställningsstöd under tre år. De två första ger 80 procent av det tidigare arvodet och det tredje året ger stödet 60 procent. Teoretiskt skulle den idag högst arvoderade politikern i Umeå kommun kunna få ut uppåt 2,5 miljoner före skatt! På tok för mycket.

 

Del fyra
Men det mest stötande återstår att berätta. Räknar vi om detta visar det sig att den idag högst arvoderade i kommunen kan få ut nästan 75 000 kr/mån i omställningsstöd. Skulle sedan denne, tack vare sitt kontaktnät, få ett välbetalt jobb inom en folkrörelse eller näringslivet på 74 000 kr/mån – alltså tusen kronor lägre än omställningsstödet – blir utformningen av stödet verkligen stötande.

Omställningsstödet är nämligen konstruerat så att den tidigare politikern, ifall det nya jobbet bara ger en aning lägre lön än själva omställningsstödet, får behålla hela omställningsstödet! Låt mig säga detta igen fast med siffror. Om det nya jobbet ger 74 000 kr/mån får hela omställningsstödet på 75 000 kr/mån behållas. Detta ger 149 000 kr/mån!

Vissa journalister har beskrivit konstruktionen så att omställningsstödet endast skulle höja lönen med tusen kronor, så att politikern inte skulle förlora på att arbeta (74 000 + 1000 = 75 000 kr/mån). Men dessa journalister har inte fattat något alls. Otroligt nog. Omställningsstödets utformning får mig att tänka på Matteus 13:12

”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”.

 

Del fem
Låt oss nu gå från detta tänkta exempel till den tidigare gruppledaren för V. Här i Umeå. Den tidigare gruppledaren för V fick ett nytt jobb. Direkt. Heltidslönen var 33 500 brutto. Då den tidigare V-ledaren lagt till omställningsstödet, i detta fall på 45 269, blev den tidigare V-ledarens bruttoinkomst ca 80 000 kr /mån (medräknat arbetstidsförkortning plus andra inkomster). Den tidigare V-ledaren borde aldrig ha tagit ut en enda krona i omställningsstöd. Personen gick nämligen aldrig arbetslös!

Omställningsstödet är alltså tänkt att vara en ”a-kassa” under omställningen från arvoderad politiker till vanlig löntagare. Inte en jättebonus ovanpå den nya lönen. Priset blev att den tidigare V-ledaren hamnade på Expressens lista över det 20-tal politiker i Sverige som hade dubbla inkomster via detta omställningsstöd.

 

Avslutning
Jämför detta med den tidigare gruppledare för MP. Denne har, efter 2,5 år, inte fått något jobb. Den som står utanför maktens nätverk och som dessutom saknar ett eget nätverk (vilket de flesta arbetare och utlandsfödda gör), och samtidigt har uppnått en viss ålder, löper risken att landa mycket hårt efter att ha förlorat sitt arvoderade uppdrag. Den tidigare MP-ledaren har verkligen behövt stödet. Denne har inte fuskat sig till dubbla inkomster. Istället utgör den tidigare gruppledaren för MP ett typexempel på de problem som kan drabba invandrare och arbetare som inte tillhör maktpartierna.

Jag har tidigare riktat kritik mot journalister som inte fattat hur stötande omställningsstödet fungerar. Jag vill avsluta detta blogginlägg med att säga följande: det var lågt av VK att likställa den tidigare gruppledaren i MP med den tidigare V-ledaren.

Tycker VK att detta var en opartisk nyhetsrapportering?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.