Den förre afghanske presidenten stack med delar statskassan uppger ryssarna. Ska Sveriges soldater dö för denna typ av regimer?

Jag bloggar av två skäl. Precis som andra vill jag påverka.
Men jag vill också motverka en sjunkande politisk allmänbildning
Min förhoppning är att läsare från alla läger ska få ut något av det jag skriver.

__________________________

En andra kommentar.

 

Ingress
Den ryska ambassaden i Afghanistans huvudstad Kabul uppgav i måndags att den tidigare presidenten i Afghanistan, Ashraf Ghani, hade flytt landet dagen innan. Enligt en talesperson på den ryska ambassaden, Nikita Ishchenko, flydde inte Afghanistans tidigare presidenten tomhänt. Han flydde tillsammans med fyra bilar och en helikopter. Bilarna var fullproppade med kontanter (delar av statskassan?). Då presidentens sällskap även fyllde helikoptern med pengar fick inte allt plats. En del av kontanterna blev därför kvar på landningsplatsens asfalt.
Nyhetsbyrån Reuters, som rapporterade om det inträffade, har inte egna ögonvittnen till händelsen.

 

Del ett
Då jag skrev mitt blogginlägg om Afghanistan i söndags berodde det främst på den verkliga vanmakt jag kände då jag hörde Sveriges utrikesminister Ann Linde, i nyhetssändning efter nyhetssändning, svara på frågor från en journalist som (tror jag) skulle ha något med utrikespolitik att göra. Både journalistens och Ann Lindes frågor och svar var nästan ofattbart präglade av brist på kunskap och analys. Jag tänkte att jag, som inte är någon expert på Afghanistan, åtminstone måste göra ett försök att förklara några av de mest uppenbara orsakerna till vad som hände. Främst faktorer som militären och religionen samt regimens brist på folkligt stöd. Dessutom ville jag ta upp obalansen mellan de militära insatserna, å ena sidan, och de förhållandevis små summor som satsats på att försöka bygga upp ett modernt samhälle med utbildning och någon form av folkstyre som kunde skapa en bas för ett alternativ både till den korrumperade regimen (som omedelbart kollapsade utan USA:s militära stöd) och till talibanerna, å andra sidan.

Samtidigt rusade händelserna framåt i expressfart. Under lördagen hade ingen nyhetsutsändning, som jag hört, nämnt att Afghanistans huvudstad Kabul var hotad.

Men under söndagens förmiddag nämndes att talibanerna hade börjat rycka in i utkanterna av huvudstaden. Då jag hörde intervjun med Ann Linde för tredje gången började jag skriva mitt blogginlägg som publicerades i sin första och huvudsakliga version vid 12.00-tiden (tror jag). Vid 15.00-tiden under söndagen rapporterades plötsligt att talibanerna hade tagit över presidentpalatset. Då började jag göra några korrigeringar och tillägg och blogginlägget fick sin slutliga utformning vid 17.00-tiden. Senare, under söndagens kväll, kom beskedet att hela Kabul var i talibanernas händer!

Hela den tidigare – av USA och ”Väst” stödda – afghanska regimen och armén hade bara kollapsat. Jag var glad att jag skrivit något. För den som inte glömt de irakiska truppernas sammanbrott inför Daesh (Islamiska Staten) – jag hade inte glömt detta – hade i alla fall något att säga. Jag är väldigt tacksam för att så många läste mitt blogginlägg från i söndags. Det som hänt i Afghanistan är viktigt. Inte endast för Afghanistan. Utan i hela det globala maktspelet. Det visar på USA:s försvagade position och på Kinas allt starkare position. Detta måste vara viktigt nog för att kunna diskuteras!

 

Del två
Sveriges utrikesminister, och andra representanter för regeringen, hade alltså i det närmaste ingenting att säga i söndags. Jag uppfattade en nästan ofattbar brist på kunskap och analys. Från en utrikesminister. MEN min uppfattning är att detta, åtminstone delvis, är ett uttryck för det politiska beroende som dagens Sverige befinner sig i gentemot Nato, EU och USA.
Ann Linde är definitivt inte den kunnigaste utrikesminister som Sverige har haft. Men jag tror inte att hon är lika okunnig och oförmögen till analys som hon framstod i söndags.
Jag är övertygad om att hennes hopplösa svar under söndagen delvis beror på att ingen – varken utrikesministern eller någon annan i regeringen – vågar yttra sig innan de vet vad EU, Nato och USA ska säga! Sverige bedriver inte längre en oberoende utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Borta är den tid då en svensk utrikes- eller statsminister kunde kritisera något utan att först kolla med EU, Nato och USA. Speciellt om USA, Nato och EU är inblandade. HUR uppenbart hopplöst dumt det som händer än är.

Det är skillnad om man jämför med vad som gällde på Olof Palmes tid (och även på Carl Bildts tid, för den delen).

 

Del tre
Den politik som förts i Afghanistan har alltså inte lyckats. Det krävs därför en diskussion om detta 20-åriga krig: invasion och ockupation. Visste ni att det är otillåtet att säga ockupation? Det betraktas som kritik mot USA. Men vad är en 20-årig militär närvaro i ett annat land, där regimen endast existerade med hjälp av amerikanska trupper, annat än en ockupation?

Att nämna saker vid deras rätta nämn innebär ju inte att man stöder talibanerna. 

Men idag råder det en verklig politisk tystnadskultur när det gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Inte ens en så viktig fråga som Värdlandsavtalet (med Nato) gav upphov till någon debatt att tala om. I Sverige. Tystnadskulturen innebär dels att man inte får kalla en ockupation för en ockupation, dels att man riskerar att bli kallad för taliban-kramare (eller något ditåt)..

Men jag tar risken. Jag anser att mina tidigare blogginlägg, och agerande, i andra sammanhang gör det svårt att påstå att jag stöder våldsbejakande islamistiska jihadister.

 

Del fyra
Det hade varit intressant att få höra Ann Linde besvara följande frågor:
a) tycker du och regeringen att det har varit en bra idé av USA och ”Väst” att satsa över 1 000 miljarder dollar på olika former av militära insatser i Afghanistan under de tjugo åren 2001 – 2021? (Källa: Ola Nordebo, VK, 16/8-2021),
b) finns det något som du och regeringen anser att USA – som naturligtvis har burit huvudbördan av den 20-åriga ockupationen, och militära stödländer som Sverige – hade kunnat göra bättre med tanke på att allt bara upplöstes i tumma luften sedan USA i april förklarade att ”nu åker vi hem”?
c) har de erfarenheter av verkligt krig som Sverige har fått i Afghanistan – med riktiga dödade och skadade, gäller även svenska soldater – varit så värdefulla att Sverige kommer att göra satsningar i samma storleksordning även i framtiden?
d) hur mycket har den nästan tjugoåriga insatsen i Afghanistan kostat Sverige: i pengar, i dödade och i skadade?
e) ett nytt ”kallt krig” är på väg, främst mellan USA och Kina, och Afghanistans framtid utgör en del av detta kalla krig: ska Sverige ta hänsyn till de växande motsättningarna mellan stormakterna när landet sänder soldater utomlands?

 

Avslutning
Borta är den gamla devisen: ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”.  Det var både brist på kunskap och denna tystnadskultur som gjorde att Ann Linde framstod som helt onödig att intervjua i söndags. Det hade varit mer intressant om journalisterna hade ringt upp någon talesperson för EU, Nato eller USA och ställt frågor om varför allt kollapsade.

Sedan någon talesperson för dessa organisationer sagt sitt kunde Ann Linde få svara på hur det går att evakuera ambassadpersonalen. Och ifall Sverige ska ta hem de afghaner som ambassaden, och militären, har använt sig av i Afghanistan sedan 2002. Detta säger något om Sveriges moral! För OM talibanerna kommer att göra processen kort med några är det, naturligtvis, andra afghaner som har hjälpt talibanernas motståndare militärt.

Och Sverige har varit inblandade militärt i Afghanistan under perioden 2002 – 2021.

7 kommentarer

 1. Olle

  Har andra länders inblandning i dessa länders angelägenheter lyckats i modern tid. ?? Har en vän i Irak som säger att det var bättre i landet på Saddams tid.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Olles kommentar 19 aug 2021
   Jag vet att Irak var en högt utvecklad, och samtidigt mycket brutal, diktatur. Saddam Hussein stödde sig på sunnimuslimerna som utgjorde en minoritet i Irak. Dessa sunnimuslimer fick privilegier (om de stödde Saddam Husseins regim) på shiamuslimernas bekostnad. En folkgrupp som kurderna förföljdes och dödades – bland annat med giftgas. Sedan startade Saddam Hussein ett krig mot Iran som varade i uppåt tio år och kostade en oerhörd massa liv. Detta utarmade Irak. Trots detta var Irak ett land med en för området och högt utvecklat utbildningsväsende och sjukvård samt fysisk infrastruktur. Men det var även Saddam Hussein som ansvarade för Iraks inmarsch i, och ockupation av, oljestaten Kuwait. Detta ledde till att Irak hamnade i krig med USA och över 20 andra stater. I detta krig bombades Irak sönder och samman för första gången. Det som återstod var då den brutala diktaturen. Det din vän minns var Irak innan Saddam Hussein började kriga. Jag är även säker på att han inte är kurd. Det brukar vara så att folk, desperata på dagens situation, börjar romantisera det förgångna. Idag finns det människor som längtar tillbaka till Sovjet under Stalin. Men de som gör det satt aldrig själva i Gulag. Däremot måste man förstå att många hyser en desperat längtan efter det förgångna. Och en sak är klar: Irak var en gång ett högt utvecklat land. Med en brutal regim ledd av Saddam Hussein. För många, främst sunnimuslimer, som anpassade sig var detta en bra tid. Före alla åren med krig. Däremot var det inte ett bra land om du var kurd.

   • Olle

    Det är komplicerade länder med tusenåriga stam och klankrig som inte är lätt att ena. De är ju inte enade ens när de flytt kriget utan fortsätter ”slåss” även här

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på Olles andra kommentar 19 augusti 2021
     Det irakiska samhället hade ovanligt lite av stam- och klankaraktär före Saddam Hussein invasion av Kuwait – vilket innebar att Irak bombades sönder och samman året efter. Då en stats alla institutioner – från skolor och sjukhus till vägar, vatten- och elverk – bombas till grus måste befolkningen (irakierna) söka stöd någonstans. Detta innebar en tillbakagång, från ett samhälle där klaner- och stamsamhället kommit att spela en ovanligt liten roll, till att detta inslag åter stärktes. Ett samhälle med moderna institutioner dit människor kan söka sig för att få hjälp, då de har behov eller problem, slår i längden undan grunden för stam- eller klansamhällena i ett land (som ofta i praktiken inte är ETT land i den bemärkelse vi i Sverige lägger i detta begrepp). Men Irak var alltså ett verkligt land i högre utsträckning än många av grannstaterna.
     Men slås samhällets riksomfattande statliga institutioner – exempelvis utbildning, sjukvård, vägar, elektricitet – sönder så kommer det riksomfattande samhället att splittras upp i en rad lokala och mindre samhällen. Känslan av att vara en nation kommer att försvagas och kan till och med gå förlorad helt och hållet. Däremot kommer behovet att tillhöra NÅGOT (som ger skydd och trygghet) att bestå. Och går det inte att tillhöra en riksomfattande nation, med riksomfattande institutioner, kommer lokala stam- eller klansamhällen att återuppstå. Dessa ”tvingades” att återuppstå på grund av att det moderna, rikstäckande, irakiska samhället bombades sönder. Irak var ett av de mest utvecklade, riksomfattande, samhällena (i motsats till en rad små och lokala stam- eller klansamhällen) i hela denna region. Det var inte många i Sverige som förstod HUR utvecklat Irak var på många sätt. Tyvärr ledde Saddam Hussein in Irak på en väg som slutade i dagens situation. Tyvärr! Jag hoppas att du kan samtala med din vän på ett vänskapligt sätt om detta. Irak hade väldiga möjligheter att bli ett verkligt föregångsland i det vi kallar Mellanöstern. Tyvärr ledde Saddam Husseins drömmar om att bli de arabiska staternas nye ledare (en ledare av den kaliber som Nasser i Egypten en gång hade varit) in Irak på krigets väg. Saddam Hussein fick stöd av USA då han och hans regim angrep Iran som just tagits över av shiamuslimska fundamentalister. USA såg gärna att Iran, under mullorna, försvagades eller till och med besegrades. Därför stödde USA Saddam Hussein då han angrep Iran. Detta stöd från USA fördunklade Saddam Husseins omdöme. Han trodde att detta innebar att USA gav honom och hans regim ”grönt ljus” för att erövra det oljerika Kuwait. Detta var ett katastrofalt misstag från Saddam Husseins sida. Även om kriget med Iran hade utarmat Irak stod landet fortfarande på fötter och hade kunnat bli starkt igen. Landets hade naturligtvis blivit fattigare och många irakier hade stupat och skadat. Men infrastrukturen i Irak fanns kvar – och inkomsterna från oljan! Men efter det s.k. första gulfkriget (Irak invaderade Kuwait 1990, och angreps av USA plus ett 20tal andra stater året efter) bombades Irak sönder och samman. Detta var alltså straffet för att Saddam Hussein hade invaderat det oljerika Kuwait. Tolv år senare följde det andra gulfkriget (2003). Då bombades Irak ännu mer för att sedan invaderas och ockuperas. USA invaderade först Afghanistan 2001 och sedan Irak 2003. Detta efter att al-Qaida hade kört in planen i bland annat World Trade Center (WTC). År 2003 var USA:s förevändning för angreppet på Irak att Irak hade massförstörelsevapen. Den som ledde letandet efter sådana, inne i Irak, var den svenske modige politikern och ämbetsmannen Hans Blix (fp). Han var chef för FN:s vapeninspektörer i Irak. Dessa hittade dock inga massförstörelsevapen i Irak. Men USA slog ändå till mot den då isolerade Saddam Hussein och Irak. Jag kan på många sätt förstå din vän. MEN Saddam Hussein startade Iraks väg till den kaotiska och hemska situation som landet befinner sig i idag. Problemet med diktatorer är att det är alltför farligt att säga emot dem. De kommer därför att bli omgivna av Ja-sägare. Och detta innebär att de oftast begår katastrofala misstag. Misstag som befolkningen i hela länder får betala.

 2. Brorson

  Jag publicerar här också en kommentar, som jag skrev på Holmlunds blogg 16 augusti:
  >Mig veterligt fanns inga kristna afghaner innan USA invaderade landet 2001. Jag har sett en biografi över den dåvarande USA-presidenten George W Bush, enligt vilken hade blivit frälst från alkoholism i en amerikansk motsvarighet till den svenska pingströrelsen. Han skröt med denna sin frälsning på ett sätt som jag hört svenska pingstvänner med ett förflutet som alkoholister göra. Jag gick själv i pingstkyrkan under något år vid den tiden, då jag sökte ett alternativ till Svenska kyrkans alltmer urvattnade förkunnelse, men stöttes bort av dessa orealistiska frälsningshistorier. Vi var många kritiker, som tyckte att de tidigare alkoholisterna hade blivit Jesus-missbrukare i stället för alkoholmissbrukare.

  Så misstänker jag det var med George W Bush. Han styrdes av föga genomtänkta impulser, som han trodde kom från Gud. Han tackade för sin ”härliga frälsning” genom att släppa in kristna missionärer di Afghanistan direkt i de amerikanska militärernas fotspår, vilket givetvis blev ett skräckexempel på svärdsmission. Som givetvis retade upp afghanerna och bidrag till det amerikanska nederlaget. Dessa missionärer tänker bara på sig själva och inte ett dugg på det folk som ska omvändas. Om det idag finns kristna grupper i Afghanistan, så kan de vara ett resultat av Bush, självsvåldiga beteende, när han inte ens väntade på att en afghansk regering hade infört religionsfrihet i det djupt religiösa muslimska landet.<

  Tillägg: Dessa nyfrälsta f.d. alkoholister (i Sverige) skryter ofta med att de "har leget i rännstenen" och sett "verkligheten". Och med detta som motivering har de anspråk på att bestämma i församlingen. De har fått speciella gåvor från Gud, som andra kristna har missat, menar de. En släkting till mig, vilken arbetar med alkoholister brukar svara "Det har du visst inte. Du har missat verkligheten". Och faktum är att hjärnceller skadas av missbruket, varför det tar några år innan den sålunda frälsta personen är kapabel till mer komplicerade analyser och slutsatser.

  George W Bush exploaterade alltså denna sin frälsning, detta mirakel som han påstod att Gud hade gjort med honom i sin presidentkampanj. När sedan hans omdöme som f.d. alkoholist började ifrågasättas, tonade han ner sin alkoholism och menade att den inte varit så allvarlig. Man kan verkligen ifrågasätta den amerikanska demokratin, när det är så lätt för en enda person att starta krig. Vad sedan beträffar missionärerna, som han utan hänsyn till afghanernas religiösa känslor och åsikter släppte in i Afghanistan, så har jag haft åtskillig kritik mot den sortens missioner, när jag har diskuterat mission på kristna bloggar.

  Jag är övertygad om att den sortens missionärer inte haft för avsikt att göra Afghanistan till ett kristet land, utan att det handlade om deras egen vinning och prestige. Om vi jämför med kristnandet av Sverige förstår vi att det hade behövts en noga genomtänkt missions-strategi, som det hade tagit några hundra år att genomföra, om det ens varit möjligt i Afghanistan. Min kritik på kristna bloggar har varit att dessa missionärer har retat upp den muslimska majoriteten mot de kristna minoriteterna, som funnits ända sedan Jesu tid i en del numera muslimska länder, dock inte Afghanistan.

  Frågan ställdes på sin spets, när en kristen församling i Jordanien, vilken hade grundats av Jesu egna lärjungar för 2.000 år sedan, krävde att dessa missionärer skulle utvisas som provokatörer. Jag har f.ö. själv träffat en f.d. imam, som konverterat till kristendomen, vilken berättade att kristna i hans hemland hade drabbats av ren förföljelse efter vissa amerikanska missionärers framfart, när de tagit sig frihet att bryta mot landets lagar. Sådant retar upp folk.

  Hörde f.ö. en taliban-ledare, som under en av de fåtaliga intervjuerna med ledande talibaner, säga att det framtida styret i Afghanistan ska b

 3. Messerschmitt

  En till fråga att svara på: Sverige har haft personal på plats i 20 år. Hur kommer det sig att INGEN slagit larm om hur svag, korrupt och inkompetent den av USA skapade statsledningen är?
  INGEN har slagit larm. Istället har vi fortsatt att skicka dit pengar och soldater.

 4. Brorson

  Slutet på min förra kommentar, som inte kom med, lyder så här: >Hörde f.ö. en taliban-ledare, som under en av de fåtaliga intervjuerna med ledande talibaner, säga att det framtida styret i Afghanistan ska bygg på ”sharia och vårt lands traditioner”. Tja, hade det varit ett kristet land, som just hade befriats från en muslims ockupationsmakt hade det kanske hetat ”kristna lagar och vårt lands traditioner”. Nationalister i alla länder… <

  Ja, det är märkligt att ingen har slagit larm om hur svag, korrupt och inkompetent den av USA skapade statsledningen har varit. Precis som den av USA skapade statsledningen i Sydvietnam. Det som nu har hänt i Afghanistan har så stora likheter med det som hände i Sydvietnam 1975, så att man nästan kan tro att det vi sett på TV har varit inspelat i Hollywood, med afghaner föreställande vietnameser. Den av USA skapade sydvietnamesiska armén lade ner vapnen direkt och soldaterna åkte hem till sina byar, när USA drog sig ur, o. s.v.

  Den enda skillnaden var Vietnams svårbevakade långa kust och alla båtflyktingarna, som flytt i panik p.g.a. händelserna i Kambodja. Samt den svenska regeringens agerande, vilken tillträdde efter valet 1976 som hämtade flyktingar från lägren i Hong Kong. Inte i första hand för att hjälpa dessa flyktingar, utan för att de var anti-kommunister, som behövdes som motvikt mot flyktingarna från Chile, som huvudsakligen var kommunister eller vänstersossar. Alltså väljarimport.

  En sak som verkligen har tystats ner i svensk debatt, är att SMP-regeringen till punkt och pricka har fullföljt den utrikespolitik, som Carl Bildt har genomdrivit, först som statsminister och sedan som utrikesminister i Reinfeldts regering, med undantag för erkännandet av Palestina och stödet till Israel-fientliga palestinska rörelser. När Warsawapakten efter sovjetkommunismens fall hade upplöst, och beskedet kom att Nato skulle bestå och få nya fredbevarande uppgifter tänkte jag:

  – En militärallians måste ha militära fiender. Har man ingen sådan, måste man skapa en militär fiende. Jag tror aldrig att jag har haft så rätt. Bildts ambition var att Sverige skulle gå med i Nato. Och Sverige har i högsta grad bidragit till att göra det post-kommunistiska Ryssland till den fiende Nato såväl behöver för att inte falla samman. Svenska politiker har t.o.m. ägnat sig åt en mer Rysslands-fientlig retorik än ledande politiker i gamla Nato-länder på den europeiska kontinenten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.