Kriminella nätverk och hederskultur äter sig in i kommunal verksamhet – skrämmande rapport från Göteborg

Jag bloggar av två skäl. Precis som andra vill jag påverka.
Men jag vill också motverka en sjunkande politisk allmänbildning
Min förhoppning är att läsare från alla läger ska få ut något av det jag skriver.

__________________________

 

Jag publicerar ibland andras artiklar då de är så bra och viktiga att de förtjänar den största spridning. Artikeln nedan är skriven av Patrik Brännberg som representerar Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.

 

”Ny rapport ger skrämmande bild av kriminella nätverks inflytande i Göteborg

Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborg stad?” visar hur kriminella nätverk och hederskulturella normer påverkar anställda och verksamhet i Göteborgs kommun och är en lika häpnadsväckande som skrämmande läsning. Rapporten bygger på djupintervjuer med en lång rad anställda inom Göteborgs kommun. De har fått berätta om situationer i arbetet där de har upplevt att kriminella nätverk eller hedersstrukturer påverkat verksamheten. Rapporten beskriver hot mot anställda, chefer som tystar anställda som slår larm samt anställda som tvekar att polisanmäla hot. Rapporten drar slutsatsen att ” kriminella strukturer har en stor påverkan på stadens verksamheter”.

Rapporten skriver att det ”i vissa områden finns en känsla av att kriminella strukturer kontrollerar området”. Kriminella gäng ”övervakar de boende, polisen och stadens anställda”. Gängen noterar ”vem som pratar med polisen efter en händelse”. Med hjälp av drönare håller de koll på om polis är på väg och kan i sådana fall avbryta narkotikahandeln. Brott sker öppet och stadens resurser används för brottslighet. Det kan handla om att ”narkotika förvaras i lokaler som tillhör kommunen”. Anställda som upptäcker brottsligheten slår inte larm, i rädsla för hämndaktioner från de kriminella nätverk som dominerar stadsdelen. Andra anställda berättar att de, när de påbörjade sitt arbete i ett utsatt område, blev filmade av ett gäng på ca 20 män när de anlände till jobbet. Gänget vill visa att de vet att den nyanställde börjat jobba i området. ”Att man blir filmad, det är självklart”, citeras en av de intervjuade.

Personal vittnar om otrygghetskänslor när ärenden rör personer eller grupperingar med ett känt våldskapital. Många menar att de värsta hoten är de som är subtila – där personer antyder att de känner till var den anställde bor, var den anställdes barn går i skola eller vilken väg den anställde tar till jobbet. Personer med känt våldskapital kan hänvisa till sitt nätverk. Ibland begärs lönelistor eller arbetsskadeanmälningar ut för att få personuppgifter på en anställd på en enhet.

 

Hederskulturen äter sig in i kommunens verksamhet
Rapporten beskriver också hur hederskulturen ätit sig in i de kommunala strukturerna. De anställda berättar om skolor i staden som inte har sexualundervisning. Män och pojkar som uppvisar en kontrollerande attityd mot flickor får ingen tillsägelse. Rapporten tar upp att vissa anställda själva är en del av hederskulturen. Utbildningsinsatser mot hederskultur har ifrågasatts och de som lyft hedersproblematik har kallats rasister av sina kollegor.

Rapporten berättar också om hur en del anställda, som själva är uppvuxna i de utsatta områdena, har svårt att ”arbeta gränssättande” mot sina barndomskamrater eller släktingar. Speciellt gäller detta om barndomskamraterna är kriminella. Denna ”lojalitet kan vara starkare än den till arbetsgivaren”. ”Om man pratar med …arbetsgivaren kan man bli kallad för tjallare”. ” Man kan få hela området emot sig”. Rapporten menar att denna dubbla lojalitet kan vara ännu svårare att hantera när det gäller ärenden som har med hederskultur att göra: ”Det uppfattas…som fel att gå emot äldre eller personer inom samma etniska grupp”. Rapporten beskriver också hur vissa anställda krävt att endast få arbeta med personer ur samma etniska grupp – en begäran som hade varit otänkbar om det hade gällt en svensk som vägrat jobba med någon annan än svenskar.

 

Rädsla för kriminella – stödet från chefer avgörande
Rapporten beskriver att många av de intervjuade ”skulle dra sig för att polisanmäla händelser…i rädsla för repressalier från kriminella strukturer”. Man berättar om händelser där den som anmält blivit uppsökta av den anmälde. Andra säger att anmälningarna ändå inte leder någonvart. En annan faktor är att många är osäkra på vilket stöd man skulle få från sin kommunala arbetsgivare om man gjorde en anmälan. Flera av de som gjort en anmälan, och hamnat i rättegång beskriver en känsla av ensamhet och utsatthet. Men där den anställde fått gott stöd av arbetsgivaren har man ofta gått stärkt ur händelsen.

Sammantaget har det alltså uppstått en situation där kriminella gäng dominerar vissa stadsdelar och öppet ägnar sig åt kriminella aktiviteter. Gängens våldskapital gör att kommunal verksamhet, i många fall, inte motarbetar kriminaliteten. I stället tystnar kommunens anställda och de kriminella vinner mark. Hedersnormer bekämpas inte. Istället äter sig hedersnormer och kriminella nätverk in i kommunens verksamhet.

 

 ”vill man göra karriär så ska man inte berätta hur illa det är”.
Rapporten redovisar åtminstone två faktorer som bidragit till att denna oacceptabla situation kunnat uppstå. Dels vittnar de anställda om en kultur inom Göteborgs kommun där medarbetare som lyfter problem med kriminalitet eller hedersförtryck tystas. Många av de intervjuade har uppfattningen att ”vill man göra karriär så ska man inte berätta hur illa det är”. De som har lyft problem har ansetts som gnälliga och till och med straffats genom att hånas inför kollegor eller fått en minskad budget. Rapporten ger bilden av att höga chefer och politiker tycker att ”varumärket ’Göteborg stad’ [är] viktigare än att hantera de utmaningar som staden har”.

Den andra faktorn som har bidragit till problemen är vad som skulle kunna beskrivas som en blandning av konflikträdsla och politisk korrekthet. I rapporten skriver man så här: ”I de sociala verksamheterna finns ett fokus på just det relationsskapande arbetet, att upprätthålla en god relation till den person som arbetet berör. Den goda relationen kan ofta bli svårare att upprätthålla när det handlar om gränsdragning och tydlighet”. ”Det finns hos många [anställda] en oro att de ska lägga ytterligare börda på en redan utsatt person eller grupp”. Man kan tänka sig ett exempel där en socialsekreterare märker att hennes klient utsätter sin dotter för hedersförtryck. Socialsekreteraren står då inför ett val: antingen ser hon åt sidan och bevarar därmed en god relation med sin klient. Eller så säger hon ifrån och riskerar att klienten blir arg – och kanske kommer med förtäckta hot. Rapporten konstaterar att tvivel kring det riktiga i att ta en konflikt ofta förvärras när man inte har kollegor att söka stöd hos.

Det är värt att påpeka att rapporten från Göteborg är en studie som bygger på intervjuer med ett antal anställda. Studien visar därför inte hur utbredda problemen är. Däremot visar det faktum att många av de intervjuade beskriver samma verklighet att problemen är högst reella.

 

De kriminella flyttar fram positionerna – medan samhället retirerar 
Det finns ingen anledning att tro att situationen i andra storstadsområden, som Malmö eller Stockholm skiljer sig från den i Göteborg. Under de senaste decennierna har statlig och kommunal verksamhet dragit sig tillbaka från många utsatta bostadsområden. Kvarterspoliser har försvunnit – men också hälsocentraler och annan kommunal service. Rapporten från Göteborg visar att det fysiska tillbakadragandet har kombinerats med en djupare form av reträtt. Det framstår som att ambitionen att upprätthålla Lagen håller på att vittra sönder. Men stat och kommun måste hävda lagarna mot de kriminella gängen.

Grundlagarna måste hävdas mot klanerna med dess hederskultur. I Göteborg har stat och kommun istället satt tystnad och acceptans i system – med höga chefers och politikers goda minne. Anställda som sagt ifrån har lämnats i sticket eller till och med mobbats. Detta är problematiskt nog. Men än värre är att kriminella nätverk och klaner som möter tystnad och acceptans får blodad tand. För varje fysisk och ambitionsmässig reträtt från stat och kommun att upprätthålla lagen kommer klaner och kriminella nätverk att ta ett steg framåt.

 

Hoppfulla inslag – trots allt
Rapporten från Göteborg är skrämmande läsning. Samtidigt visar rapporten också något positivt: många anställda har reagerat mot det tilltagande inflytandet från kriminella nätverk och klaner. En majoritet av de intervjuade verkar se problemen – annars skulle de aldrig berätta om dem. Här finns en kraft att mobilisera i en offensiv mot kriminella gäng och klanvälde. Frågan är hur detta skall kunna gå till?”

 

Vi återkommer med förslag på hur samhället ska kunna gå till motoffensiv –
och på vilka krafter en motoffensiv kan byggas

5 kommentarer

 1. arbetare

  Frågan är bara hur det ser ut här i Umeå ?
  Vi har ju problem även här fast av mycket mindre allvarlig grad .
  Hedersmord och shariapoliser ju Umeå redan hemsökts av men systemhot från kriminella klaner ?
  Det känns inte som att vi nått dit riktigt (ännu) och förhoppningsvis har jag rätt .

  Jag jobbar inte inom sociala så jag vet inte hur deras vardag ser ut , jag kan ha fel….

 2. Jan Sjöström

  Hej!

  Tack Jan för att du ser skäl till att vädra in delar av landets alla
  verkliga verkligheter.

  ” Vill man göra karriär”….Så undvik narrativ hämtade ur verklig
  verklighet! Mer konkret kan dysfunktion och anarkins alla
  förutsättningar inte beskrivas. Korruption är numera ett tydligt
  belagt faktum.

  Så talande, men i alla delar ”vår tids förbannelse”. Hur förändrar
  vi någonting som inte finns eller får finnas! Ja med en godhet
  som innebär att obegränsade resurser sätts in. Större glassar
  och fler ungdomsgårdar till de utsatta – blir som vanligt i den
  humanistiska stormakten, nyckel till en fungerande framtid.

  När och under vilkets partis styråra inträffade detta systemskifte
  måste undras. Vem ställer vi ”folket” till svars för landets tillstånd!
  Svar ingen, vi vill detta. Ideologiska bubblor (media) ger oss
  egenintressets agenda. Godhet trumfar som bekant alla de
  negativa konsekvenserna – för alla och för alltid. Ja uppenbart är
  det så, allt fungerar ju jättebra, blir ”styrårornas unisona svar”

  Någon beskrev landets tillstånd i ord som ”socialt tumult”, ett i
  alla delar naivt experiment marinerade i och av enfald. kan det
  vara svaret på de växande ”antisociala strukturer” som nu
  även officiellt ges legitimitet i område efter område?

  Klart är att vårt lands normer krackelerar, sprickor i välfärden
  smetas över med ”godhet” som giltig orsak. Funktion ser inte
  längre dagens ljus. Solidaritet byts ut mot egennytta – den i
  allt så viktiga och funktionella ”klanen” tar över i vårt land.

  Vill vi folket verkligen detta!

  Med vänliga hälsningar / Jan Sjöström

 3. arbetare

  Om man vill se hur det står till ute i samhället rekommenderas ett besök i centrum efter 24.00 .
  Gå in på Donken , beställ något litet och sätt dig och lyssna på ungdomarna .

  Det kan bli en ögonöppnare att inse att även i Umeå tar det bara ett telefonsamtal och några minuter innan 4-5 BMW / Mercedes fullpackade med adidaskrigare dyker upp för att ”göra kaoz med han , Wallah ” riktat mot en ensam svensk pojke som inne på restaurangen vågat opponera sig mot ”brushan” till någon i bilarna .

  Jag trodde personligen att folk bara uttryckte sig så korkat i dåliga svenska filmer om påhittade gangsters men jag hade visst fel .

  Nu hann grabben springa iväg och hoppa in i en bil som gasade iväg innan den skränande mobben kunde få tag i honom så inget hände som krävde polisåtgärd men varje sådan incident är ett pyttesteg närmare ett nytt Biskopsgården eller Järva här i vår egen sömniga lilla stad .

  Revirpinkning och upprättande av dominans genom att visa sitt våldskapital , det är så eländet börjar oavsett om det gäller 30-talets brunskjortor , IS , BLM -upplopp eller gangsterwannabees i förorterna .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.