EU-smittskyddsmyndigheten kritisk mot bl a Sverige för att ha slopat restriktionerna mot corona trots för få vaccinerade. Glöm aldrig dödstalen.

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Om restriktionerna togs bort för tidigt – med tanke på att alltför få har vaccinerat sig.

__________________________

 

Denna text är ursprungligen publicerad i NyA.nu. Den har redigerats om av mig. Texten är en uppföljning av det förra blogginlägget.


Ingress
Den 29 september slopades merparten av de restriktioner som införts för att hejda spridningen av coronaviruset i Sverige. Detta innebär bland annat att personer som arbetat hemifrån nu kan börja återvända till kontoren, att krogar och nattklubbar har öppet som före pandemin samt att alla deltagar- och publikbegränsningar tas bort. De slopade restriktionerna har både skapat glädjescener och oro.

 

Del ett
Vi vill i detta sammanhang påminna om att Sverige har haft de i särklass högsta dödstalen till följd av covid-19 av de nordiska länderna. Antalet avlidna i covid-19 uppgår idag till nästan 15 000! Sett till befolkningens storlek är antalet avlidna i Sverige tre gånger fler än i Danmark, sju gånger fler än i Finland och nio gånger fler än i Norge. Se den tragiska tabellen nedan.

Land Antal avlidna per 1 miljon invånare
Sverige 1 445
Danmark 459
Finland 201
Norge 162

Källa: Världshälsoorganisationen WHO (14 okt)

 

Kommentar: En faktor som bidragit till de höga dödstalen i Sverige är det ständigt långsamma och senfärdiga agerandet från både politiker och myndigheter. Ett exempel: Det dröjde till i början av juni innan regeringen sköt till de pengar som krävdes för att inleda masstestning och smittspårning av coronaviruset – nästan tre månader efter det att Världshälsoorganisationen uppmanat alla länder att ”testa, testa, testa – testa varje misstänkt fall”.

Men när det handlat om att slopa restriktioner har, däremot, både politiker och myndigheter uppvisat en sällsynt handlingskraft. Förra hösten annonserade regeringen en rad lättnader bara några få veckor före ”andra vågen” slog till i oktober. Nu har Sverige slopat nästan alla restriktioner – trots att andelen fullvaccinerade är lägst i Norden och bland den lägsta av de västeuropeiska länderna.

Vad som nu krävs är en allvarlig diskussion om orsakerna till att Sveriges hantering av coronapandemin gått så mycket sämre än i övriga nordiska länder. Coronakommissionens andra rapport, som publiceras i slutet av oktober, bör utgöra starten för en sådan diskussion.

 

Del två
Slopas restriktionerna för tidigt?
Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC riktade i ett uttalande den 30 september kritik mot att flera EU-länder slopar restriktionerna för tidigt, då andelen fullvaccinerade fortfarande är för låg. Det är endast i ett fåtal av EU-länderna som minst 75 procent av hela befolkningen är fullvaccinerad.

I genomsnitt ligger andelen fullvaccinerade inom EU på 63,6 procent av hela befolkningen (ECDC 14 okt). Skillnaderna mellan länderna är dock stora. I Bulgarien är knappt 20 procent av befolkningen fullvaccinerad, medan över 80 procent av portugiserna är fullvaccinerade. I Sverige ligger andelen fullvaccinerade i skrivande stund på 63,5 procent.

 

Del tre
Ett flertal smittskyddsläkare, professorer och forskare i Sverige har riktat kritik mot att restriktionerna slopats. Det gemensamma för kritikerna är att de anser att restriktionerna borde ha varit kvar tills antalet fullvaccinerade blivit större. Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet, ansåg att det borde ha kommit ett beslut om att erbjuda vaccinet till barn från 12 år och uppåt innan restriktionerna slopades. Numera rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination även för 12-15-åringar, men i flera regioner kom inte dessa vaccinationer igång förrän i oktober.

Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö vid Region Blekinge har uttryckt oro för vilka signaler de slopade restriktionerna sänder ut. ”Risken finns att man får uppfattningen om att pandemin är över, men vi har en ny topp att förvänta oss här i oktober. Jag är inte kritisk mot att man lättar i sig, men min personliga åsikt är att det varit bättre att vänta till vi är på andra sidan av den toppen” sa Wittesjö till Svt Nyheter (8/9).

___          _____           ____

Sverige är det tredje landet i Norden som har slopat sina coronarestriktioner. Först ut var Danmark, som slopade alla restriktioner redan den 10 september. Beslutet baserades på att ca 75 procent av landets befolkning redan då var fullvaccinerade. Idag har Danmark bland den högsta vaccinationsgraden i hela Europa. Hela 75,7 procent av befolkningen är fullvaccinerad. En bidragande faktor till den höga andelen vaccinerade i Danmark var att danska myndigheter rekommenderade vaccination av 12-15-åringar redan i juni.

Den 25 september slopade även Norge sina restriktioner. Finland har ännu inte satt något datum för när restriktionerna ska slopas, men enligt den finska regeringen ska detta ske då en tillräckligt stor andel (80 %) av alla från 12 år och uppåt blivit vaccinerade. Detta beräknas ske i mitten av oktober. Finlands statsminister har fått kritik för att gå för fort fram med att slopa restriktionerna. Det är Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef som vädrat sin oro över att lättnaderna går för snabbt med tanke på att andelen fullvaccinerade ännu är för låg.

 

Del fyra
Vaccinationerna i Sverige släpar efter. Jämfört med övriga nordiska länder har Sverige den lägsta andelen fullvaccinerade sett till hela befolkningen. Detta går att utläsa i tabellen nedan.

 

Land Andel av befolkningen som är fullvaccinerad
Danmark 75,7 procent
Norge 68,8 procent
Finland 65,6 procent
Tyskland 65,3 procent
Sverige 63,5 procent
Österrike 61,7 procent

Källa: Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC (14 okt)

 

Sverige ligger även lågt jämfört med andra västeuropeiska länder. Det är bara Österrike som har en lägre andel fullvaccinerade än Sverige. Om vi däremot jämför Sverige med länderna i östra Europa så har landet en högre andel fullvaccinerade. I många av de östeuropeiska länderna finns det en utbredd misstro mot både vacciner och myndigheter.

 

Avslutning
Huruvida de ovaccinerade verkligen följer restriktionerna är osäkert. Det finns en påtaglig risk att de människor som valt att inte följa rekommendationen att vaccinera sig mot covid-19 inte heller följer exempelvis rekommendationer om att hålla avstånd.

Det förtjänar att understrykas: Alla restriktioner togs inte bort den 29 september. De restriktioner som kvarstår gäller främst ovaccinerade personer som av olika skäl valt att inte vaccinera sig. Dessa ska fortsatt hålla avstånd till andra människor samt undvika kontakter med personer som är i riskgrupp eller som är 70 år och äldre. (Personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig är undantagna, liksom personer under 18 år.)

 

4 kommentarer

 1. Anders

  Även om jag tycker att det var djärvt att minska restriktionerna kraftigt trots att vaccinationsgraden inte är betryggande hög så kan jag förstå beslutet.

  Däremot tycker jag att det var mesigt att inte samtidigt kräva Covidbevis för att få delta vid evenemang eller vistas tillsammans med personer i riskgrupp. Ingen ska behöva vaccinera sig mot sin vilja, men hur ska vi annars kunna lita på att de ovaccinerade följer de restriktioner som gäller för dem när de redan satt ”jaget före laget” genom att inte vaccinera sig?

  Det hade inte kostat mycket för svenska myndigheter att för en gångs skull visa lite handlingskraft under denna pandemi. Räcker det inte med de nästan 15000 svenskar som redan dött och vårdpersonal som sliter hårdare än nödvändigt pga pandemin?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar till Anders 19 okt 2021
   ”Det räcker med de nästan 15 000 svenskar som redan dött och vårdpersonal som sliter hårdare än nödvändigt p g a pandemin”. Svenska myndigheter borde för en gångs skull visa lite handlingskraft. Det är därför jag anser att de som VÄGRAR att vaccinera sig, och arbetar inom sjukvården, äldre- och andra omsorger, ska kunna omplaceras.

 2. Anna

  Jag tyckte det var för tidigt, eller att man borde öppnat upp försiktigare.
  Vi ser t.ex i Danmark att smittan ökar igen, det kommer bli samma här.
  Samtidigt kan jag förstå, vi har vaccinet och det är ju i princip den enda lösningen man har på pandemin. Så det är ju egentligen bara att uppmuntra folk att vaccinera sig som är det man kan göra.
  Fast personligen hade jag hellre sett mer försiktigt återöppnande med fler steg på lättade restriktioner. Det är också lättare att ta tillbaka en restriktion än flera. Sen borde man ha kommit igång bättre med dos tre till äldre och 65+ som fått Astra Zeneca och man borde ha väntat in lite högre vaccinationstal generellt. Tror Finland gör rätt som tagit det lite lugnare och de utreder också hur vaccinationsintyg kan användas i samhället.
  Så tyvärr tror jag att det kommer bli mycket smitta under vintern, men då kom man på den vansinniga idén att sluta testa de som är vaccinerade så vi kommer inte få den dokumentation av samhällsspridningen som är nödvändig.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Anna 20 okt 2021
   Jag håller med dig. Speciellt då du skriver ”Så tyvärr tror jag att det kommer bli mycket smitta under vintern, men då kom man på den vansinniga idén att sluta testa de som är vaccinerade så vi kommer inte få den dokumentation av samhällsspridningen som är nödvändig”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.