Umebor. Läs frågan som ej fick ställas i kommunfullmäktige för Andreas Lundgren (S). Läs också nämndens svar på revisorernas frågor

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Mer om makthavare
som försöker pressa förtroendevalda att inte träffa medborgare.

__________________________

Mitt mål
Mitt mål är att rikta allas blickar mot vissa makthavares försök att tysta kritiker av delar av den verksamhet som bedrivs av Umeå kommun. De makthavare som försöker tysta kritiker använder sig alltid av metoden med medvetna missförstånd. Därför ska jag upprepa det jag nyss skrev, för att försvåra för de makthavare som alltid använder sig av metoden med medvetna missförstånd. Alltså: Mitt mål är att rikta uppmärksamheten mot:
a) de makthavare som försöker tysta kritiker – men, det är inte alla makthavare som försöker tysta kritiker,
b) kritiken berör vissa delar av verksamheten inom kommunen – men, kommunen och dess anställda gör väldigt mycket som är bra.

 

Del ett
Fråga: Varför försökte Hans Lindberg, uppbackad av tre chefspersoner från socialtjänsten, ifrågasätta det riktiga i att folkvalda politiker (gruppledarna i partierna i Umeå kommunfullmäktige) träffar en medborgare som är kritisk mot handläggningen av ett ärende? Varför denna rädsla. Svaret är mycket, mycket enkelt.

Svar: Skälet är att den statliga myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i våras riktade skarp kritik mot den politiska nämnd som har ansvaret för socialtjänsten i Umeå kommun. Denna kallas för ”Individ- och familjenämnden”. Ordförande för denna nämnd heter Andreas Lundgren. Han är liksom Hans Lindberg socialdemokrat.

Del två
Före årets sommaruppehåll ställde Arbetarpartiet en fråga till Andreas Lundgren (S) – en fråga som Andreas Lundgren enligt alla normala rutiner borde ha bevarat i samband med ett möte i Umeå kommunfullmäktige (Jag ska redovisa frågan nedan). Men Andreas Lundgren såg till att frågan aldrig fick ställas i Umeå kommunfullmäktige!

 

Uppdatering 21:43:
Andreas Lundgren försöker nu – i en blogg – gömma sig bakom kommunfullmäktiges presidium. Men Andreas Lundgrens agerande framgår av en e-mailväxling som jag har tillgång till. Jag kommer att publicera denna e-mailväxling.

 

Den fråga som Arbetarpartiet ville ställa är, som alla själva kan se nedan, så försiktigt formulerad att den inte skulle ha tvingat Andreas Lundgren att avslöja det som är belagt med sekretess. Det är självklart för oss i Arbetarpartiet att inte agera för att röja sekretessbelagd information. Den fråga som Arbetarpartiet ville ställa till Andreas Lundgren i Umeå kommunfullmäktige handlar, som rubriken anger, om ”Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?”.

Men Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, agerade alltså så att Arbetarpartiet inte fick ställa frågan!

Återigen: Skälet kan inte ha varit att frågan skulle ha tvingat Lundgren att avslöja något som omfattas av sekretess. Nämndsordförande Lundgren hade kunnat svara oss på det sätt som han, senare, svarade i Västerbottens-Kuriren. Jag citerar Andreas Lundgren i VK (13/10-21): ”Det ska gå korrekt till och om det brister i handläggningen ska socialtjänsten ha fungerande system för att kunna identifiera vad som har gått fel, följa upp och åtgärda det”.

Detta kunde alltså Andreas Lundgren säga i VK. Men samme Lundgren vägrade säga samma sak i Umeå kommunfullmäktige! Varför?

Den enda förklaringen var att Lundgren, så länge som möjligt, försökte undgå att kommentera frågor som ställdes med anledning av den skarpa kritiken från IVO!  Kritiken som IVO hade riktat drabbade den nämnd som Andreas Lundgren är ordförande för vilket innebär att kritiken slår hårdast mot just Lundgren själv!
Innehållet i kritiken är känd sedan i våras och handlar om (citat VK) ”en ung tonårsflicka vars utsatthet och behov av stöd hade krävt mer kraftfulla insatser av socialtjänsten, enligt inspektionen för vård och omsorg (IVO)”.

 

Del tre
Här nedan kan du nu, kära läsare, själv ta del av den fråga som Lundgren lyckades förhindra att Arbetarpartiet fick ställa i Umeå kommunfullmäktige. Efter den korta frågan som, otroligt nog, inte fick ställas i Umeå kommunfullmäktige återfinns en länk.

I denna länk finns:
a) de frågor
som kommunens revisorer har ställt till Individ- och familjenämnden med anledning av den skarpa kritik som IVO riktade mot denna nämnd i våras,
b) svaren från
den av IVO kritiserade Individ- och familjenämnden.

I mitt nästa blogginlägg ska jag publicera våra egna kommentarer på Andreas Lundgrens och Individ- och familenämndens svar på revisorernas olika frågor till denna nämnd .

 

Del fyra
Här följer nu frågan som inte fick ställas i Umeå kommunfullmäktige

”Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett tillsynsbeslut riktat kritik mot socialtjänsten i Umeå kommun. Bakgrunden till kritiken från IVO är att en tonårsflicka bland annat inte har fått ”det skydd och stöd som barn och unga i hennes situation har rätt till enligt socialtjänstlagen”. Ytterst ansvarig i detta sammanhang är politikerna i Individ- och familjenämnden.

Mot denna bakgrund ställer jag följande fråga:
-Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik?

Davis Kaza”

 

Avslutning
Klicka här för att läsa Individ- och familjenämndens svar till Umeå kommuns revisorer.

En kommentar

 1. Jan Sjöström

  Hej!

  Att se skäl till en fungerande verksamhet i enlighet med de
  regelverk som påbjuds – har i Umeå kommun inte ”status” i
  någon del. Tvärtom här frodas enfaldens metodik, allt i en
  noga planerad och riktad ”första linjens försvar”. Det går helt
  enkelt inte att utfå svar eller motiverande förklaring från en
  myndighet som kontinuerligt ”väljer att avstå funktion” och
  således tillåts komma undan via egna påstådda begåvnings
  begränsningar. Ala: Förlåt oss – ty vi förstår inte bättre…

  Förklarande formuleringar som visar saknad nödvändig insikt
  i egen myndighets hantering blir således, i deras värld en i
  allt giltig ursäkt! (Jag har dom i skrift om nu någon skulle vilja
  ta del av den verifierade sanningen)

  Andreas (S) är den senaste i raden av partister som ser de
  risker som kommer ur ”fel begångna i tjänst”. Andreas är väl
  medveten om den kontinuerliga kritik våra s k tillsynsorgan
  I V O eller J O ser skäl i att med jämna mellanrum strössla
  över aktuell nämnd och dess obstruktioner mot giltig regel.

  Ett ”jasså, tycker I V O det!” Blir det mest bekväma agerande
  när ifrågasättandets röster ska tystas. Sakernas allvar kan
  inte nog påpekas. Vi ”folket” äger de röster som kräver respekt
  för funktion, en funktion som svårligen kan tillåta obstruktion
  via ”enfaldens metodik”. Att välja bort att ”förstå frågan” är
  helt enkelt inte ett val, en myndighet i en demokrati borde
  se som giltig. Detta är ett beteendet av legio i av (S) Världens
  bästades land…

  Trotts detta fortsätter ”skarp kritik” att likt julklappar ständigt
  återkomma. Hur kan någon ge tro i, att funktion kan komma
  ur brist på konsekvens för de som ”valt att obstruera mot lag
  och regel ” Nej naturligtvis ingen. Trots detta fortsätter vissa
  av oss att se skäl till den som oordning som banal s k tillsyn
  utan verklig konsekvens alltid ger.

  OK, Pelle du har nu befunnits skyldig – du kommer av detta
  att utsättas för konsekvensen av dina tillkortakommanden.

  M a o så kommer vi att säga ”fy på dig”… Slutet gott och så
  kan vi alla i lyckliga nirvana (Umeå) återgå till viktiga saker
  som e x årets mello eller den senaste löven matchen, allt
  medan vår media undrar över om ”rätt låt vann” eller om vi
  ska ansöka om en ”batterifabrik eller ett nobelpris”….

  Med vänliga hälsningar / Jan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.