Arbetarpartiet stöder kommunalarnas protester – det kostar 9 miljoner att förbättra för nattpersonalen utan att det drabbar dagpersonalen

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:

de berättigade protesterna mot de s.k. hälsoschemana

__________________________

 

Ingress
Personalen inom äldreomsorgen har, tillsammans med personalen inom sjukvården, stått vid frontlinjen i kampen mot coronaviruset. I coronakommissionens första rapport framhålls bland annat det trängande behovet av att förbättra arbetsmiljön och öka grundbemanningen inom äldreomsorgen. Mot denna bakgrund framstår införandet av s.k. ”hälsoscheman” i Umeå och en rad andra kommuner som en ren provokation mot personalen. Tanken med dessa scheman var att nattpersonalen inom äldreomsorgen, av hälsoskäl, skulle få kortare arbetstid. Men istället har schemaomläggningen inneburit tjänstgöring varannan helg och längre arbetsdagar för dagpersonalen.

 

Del ett
När det gäller införande av s.k. ”hälsoscheman” följer de styrande i Umeå kommun det mönster som har kunnat iakttas på en rad andra orter runt om i Sverige. Namnet ”hälsoscheman” har dolt försämringar som just tätare helgtjänstgöring, fler delade turer, fler resurspass, osv. Alltså sådant som snarare bidrar till ökad ohälsa, och fler sjukskrivningar, än till mer tid för återhämtning och vila.

 

Del två
Den 29 april i år genomfördes protester mot hälsoscheman på en rad orter runt om i Sverige. Denna första våg av protester följdes sedan av ytterligare protester. Några exempel på orter där personal inom äldreomsorgen har protesterat mot införandet av s.k. hälsoscheman: Luleå, Göteborg, Skövde, Lund, Bromölla, Sveg, Smedjebacken, Halmstad, Ystad och Malmö. I Nordmaling har cirkulerar en namninsamling mot hälsoscheman.

 

Del tre
Även i Umeå har nu både personalen och fackförbundet Kommunal sagt ifrån. Personal vid Solgården i Hörnefors har gått ut och berättat om försämringarna i lokala medier. Veckan före höll Kommunal ett möte på Rådhustorget i Umeå. Många insändare i lokala medier har understrukit hur impopulära dessa s.k. hälsoscheman är.

I sin nuvarande utformning.

I bland annat Skövde, Luleå, Göteborg, Skövde, Halmstad och Smedjebacken har de styrande backat efter att personalen sagt ifrån. De styrande i Umeå måste också lyssna.

 

Avslutning
Enligt uppgift skulle det endast kosta Umeå kommun 9,1 miljoner kr att förbättra situationen för nattpersonalen – utan att försämra arbetssituationen för dagpersonalen. Detta är inte mycket pengar. Låt oss påminna om den första coronakommissionens slutsatser när det gäller behovet av resursförstärkningar inom äldreomsorgen.

På sikt skulle kommunen, dessutom, tjäna in dessa pengar genom minskade sjukskrivningar och bättre trivsel på jobbet. Pengarna finns.

Vad det handlar om är ifall den politiska viljan finns.

 

 

6 kommentarer

 1. Frank Pettersson

  Allt stöd till kommunalarna inom äldre-och handikappomsorgen! För att få fler som vill, och orkar, jobba natt behövs inte kortare nattpass (som bara verkar innebära att man tvingas jobba fler pass). Det behövs nog hög lön för att klara sig på att jobba 7 nätter/3 veckor. Höj natt-ob-ersättningen rejält! / Natt-arbetande sjuksköterska på NUS.

 2. Caanita

  Redan före Coronapandemin har personal inom äldreomsorgen fått slita oerhört hårt. Människor som idag bor på äldreboenden har oftast stora behov som resulterar i stor vårdtyngd, men både löner och arbetsförhållanden är usla. Trots detta, så upprepar politiken, från höger till vänster, sitt mantra, ”vård, skola och omsorg”, särskilt inför stundande val. Skamligt är ordet!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Caanita den 22 nov 2021
   Tänker du att det blir fel om fullmäktige ger mer pengar till vissa dysfunktionella chefer, och vissa politiker som är rädda för dessa chefer, inom individ- och familjeomsorgen i Umeå?

   • Caanita

    Jag kan inte tycka att politiken verkar ha någon särskild insikt eller förståelse för fakta. Kan det bero på att det inte finns så många väljare i denna utsatta grupp av människor? Sedan är det naturligtvis ingen politisk fråga i enskilda ärenden. Med den insikten är väl den främsta frågan, är det mera pengar som löser problemen?
    Lite mindre av pompiöst agerande från politiken vore klädsamt.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på Caanitas kommentar den 23 nov 2021
     Ibland är svaret på varför det går fel personlighetens roll. En viss chef kan vara väldigt prestigebunden. Om då denna chef hamnar på kollisionskurs med en medborgare kan det gå riktigt illa. Men detta betyder att chefspersonen inte agerar professionellt. Om så sker måste ordföranden för den politiska nämnd som i sista hand ansvarar för verksamheten ta tag i situationen. Men om ordföranden, och eventuellt hela den politiska nämnden, är rädda för den oprofessionella chefen och därför inte törs ta tag i situationen kan det gå ännu mer illa. Och det finns inga pengar i världen som hjälper i en sådan situation.
     I enskilda frågor handlar det inte, som du säger, om politik. Det handlar om att agera professionellt eller inte. Men om agerandet från en förvaltnings sida (förvaltning = anställda) är oprofessionellt, kanske till och med innehåller lagbrott, måste de ansvariga politikerna genomföra om omorganisation av förvaltningen. Detta bör innebära att de oprofessionella cheferna antingen ”får gå” eller omplaceras. Jag håller med om att politiker borde agera mindre pompöst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.